Trang chủ Từ thiện Phóng sự từ các chuyến đi Ấn Tống 300.000 Ấn Bản 04 Nhóm Kinh, Sách (Kinh Điển, Tụng Niệm, Ứng Dụng – Nghiên Cứu Và Cẩm Nang) (C204)

Ấn Tống 300.000 Ấn Bản 04 Nhóm Kinh, Sách (Kinh Điển, Tụng Niệm, Ứng Dụng – Nghiên Cứu Và Cẩm Nang) (C204)

Đã đọc: 189           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Bắt đầu vận động: 09/3/2019

Kết thúc vận động: 31/12/2019

Tổng tịnh tài đóng góp:   867.755.364 đồng

Tổng chi phí của chương trình:  1.162.377.004 đồng

Phần tịnh tài:   294.621.640 đồng

(chuyển vào C203)         

Số lượt đóng góp:       1.409

 

Bên cạnh việc cúng dường vật chất (tứ sự) lên cho chư Tăng, Ni, hàng cư sĩ tại gia muốn tạo “phước trí” phải siêng học pháp, nghe pháp, đàm luận Phật pháp và thiền định; thêm nữa phải hoan hỷ với trí huệ của người khác, tạo duyên giúp người khác phát triển trí huệ, làm được như thế cũng là tạo nhân sanh phước trí cho mình ở hậu lai. Gọi là việc tạo duyên giúp người khác phát triển trí huệ, tức là việc cúng dường học bổng cho Tăng, Ni sinh tu học; viết, dịch thuật, ấn tống và truyền bá rộng rãi Kinh sách Phật… Nhờ có việc ấn tống và truyền bá Kinh sách, mà người Phật tử và những người yêu mến đạo Phật mới có thể biết và hiểu đúng chánh pháp; từ đó, áp dụng vào sự tu tập hằng ngày, mang đến những lợi lạc vô cùng lớn lao cho bản thân và xã hội.

Xuất phát từ tâm nguyện đó, dưới sự hỗ trợ từ quý mạnh thường quân, thiện hữu tri thức, Quỹ Đạo Phật Ngày Nay đã hoàn tất việc in ấn 152.000 ấn bản Kinh, sách với tịnh tài lên đến gần 1.2 tỷ đồng. 

Theo đó, Quỹ đã ấn tống 12 đầu Kinh sách. Cụ thể về đầu sách và số lượng như sau:

 

STT

TÊN KINH/SÁCH ẤN TỐNG

  SỐ LƯỢNG IN

(QUYỂN)

1 Thanh quy ĐPNN dành cho người xuất gia 20.000
2 Thanh quy ĐPNN dành cho người tại gia 30.000
3 Nghi thức Hộ niệm cầu an 20.000
4 Nghi thức sám hối sáu căn và hồng danh 10.000
5 Thế giới cực lạc  10.000
6 Nghi thức trì chú Đại Bi, chú Dược Sư & niệm Phật A di Đà 10.000
7 Phòng tránh và điều trị bệnh theo phương pháp 4T 2.000
8 Thực phẩm cho tâm 5.000
9 Buddhist approach to the fourth industrial revolution 2.000
10 Nghi thức tưởng niệm đức Phật 3.000
11 Nghệ thuật sống 20.000
12 Đạo Phật nguyên chất và Đạo Phật pháp môn 20.000

 

 Với những ích lợi thiết thực về mặt chuyển hóa nội tâm và phúc lạc trong đời sống như vậy, các ấn phẩm Kinh, sách ra đời sẽ là một niềm vui lớn cho cộng đồng Phật tử nói riêng và cả xã hội nói chung. Bộ Kinh, sách bao gồm các tác phẩm đã được TT. Thích Nhật Từ biên soạn và soạn dịch, đồng biên soạn và một số quyển của các tác giả khác. Với ngôn từ thuần Việt, dễ đọc tụng phù hợp với mọi tầng lớp và độ tuổi khác nhau, rất thuận tiện trong việc học và hành trì. 

Vì những ích lợi thiết thực về mặt chuyển hóa nội tâm và phúc lạc trong đời sống, Quỹ Đạo Phật Ngày Nay thành kính cảm niệm công đức ấn tống của toàn thể quý mạnh thường quân, quý nam nữ Phật tử gần xa. Quý vị  đã và đang là những cánh tay nối dài góp phần trao truyền giáo Pháp đức Như Lai.

Quỹ Đạo Phật Ngày Nay kính mời quý thiện hữu tri thức hãy cùng nhau phổ biến, truyền bá những quyển Kinh sách này đến với những người hữu duyên, góp phần giúp họ có cái nhìn sâu sắc hơn về giáo pháp nhà Phật, cũng như ứng dụng thực tập những giáo Pháp ấy vào thực tiễn cuộc sống. 

Nam-mô Hoan Hỷ Tạng Bồ-tát Ma-ha-tát!

 

TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH (C204)

 
 
 

TP. HCM, Ngày tháng năm 2019

 

Hướng dẫn tra cứu thứ tự đóng góp và những lưu ý quan trọng

 

A/ Tổng kết chi phí cho chương trình

 

STT

Diễn giải

ĐVT

Số lượng

Trị giá

Số tiền (VNĐ)

Ghi chú

 

1

Công in Thanh quy dành cho người xuất gia

Quyển

20.000

1.000

20.000.000

   

2

Giấy in Thanh quy dành cho người xuất gia

Ram

101,6

319.000

32.410.400

   

3

Công in Thanh quy dành cho người tại gia

Quyển

30.000

1.000

30.000.000

   

4

Giấy in Thanh quy dành cho người tại gia

Ram

60,8

319.000

19.395.200

   

5

Công in Nghi thức hộ niệm cầu an

Quyển

20.000

2.700

54.000.000

   

6

Giấy in Nghi thức hộ niệm cầu an

Ram

254,0

319.000

81.026.000

   

7

Công in Nghi thức sám hối sáu căn và hồng danh

Quyển

10.000

1.300

13.000.000

   

8

Công in Thế giới cực lạc

Quyển

10.000

2.050

20.500.000

   

9

Công in Nghi Thức Trì Chú Đại Bi Chú Dược Sư & Niệm Phật Adi Đà

Quyển

10.000

1.600

16.000.000

   

10

Giấy in Nghi thức sám hối sáu căn và hồng danh

Ram

38,5

281.736

10.846.836

   

11

Giấy in Thế giới cực lạc

Ram

91,5

281.736

25.778.844

   

12

Giấy in Nghi Thức Trì Chú Đại Bi Chú Dược Sư & Niệm Phật Adi Đà

Ram

56,5

281.736

15.918.084

   

13

Phòng tránh và điều trị bệnh theo phương pháp 4T

Quyển

2.000

7.000

14.000.000

   

14

Thực phẩm cho tâm

Quyển

5.000

12.000

60.000.000

   

15

Buddhist approach to the fourth industrial revolution

Quyển

2.000

9.700

19.400.000

Chưa BC trong C190

 

16

Nghi thức tưởng niệm đức Phật

Quyển

3.000

6.600

19.800.000

   

17

Nghệ thuật sống

Quyển

20.000

9.700

194.000.000

   

18

Đạo Phật pháp môn và đạo Phật nguyên chất

Quyển

20.000

9.700

194.000.000

   

19

GPXB Kinh Phật căn bản (Thích Nhật Từ soạn dịch)

     

2.000.000

   

20

GPXB Nghi thức tưởng niệm đức Phật

     

1.680.000

   

21

GPXB Thế giới cực lạc - Phân tích ứng dụng kinh A di đà (Thích Nhật Từ)

     

1.500.000

   

22

GPXB Đạo Phật pháp môn và đạo Phật nguyên chất (Thích Nhật Từ)

     

1.500.000

   

23

GPXB Nghệ thuật sống (Thích Nhật Từ)

     

1.500.000

   

24

GPXB Thanh Quy Đạo Phật Ngày Nay dành cho người tại gia (Thích Nhật Từ)

     

1.500.000

   

25

GPXB Thanh Quy Đạo Phật Ngày Nay dành cho người xuất gia (Thích Nhật Từ)

     

1.500.000

   

26

GPXB Kinh Phật về đạo đức và xã hội (Thích Nhật Từ)

     

3.000.000

   

27

Thiết kế bìa Thực phẩm cho tâm

     

1.000.000

   

28

Thiết kế 2 bìa sách Vesak in sau cùng

     

2.000.000

Chưa BC trong C190

 

29

GPXB Nghi thức hộ niệm cầu an (Thích Nhật Từ soạn dịch); 190 trang; khổ 14,5x20,cm; in 10.000 cuốn

     

2.000.000

   

30

GPXB Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Pháp (1933-2018)

     

2.500.000

Chưa BC trong C205

 

31

GPXB Nghi thức sám hối sáu căn và hồng danh => TB 2018

     

2.000.000

   

32

GPXB Nghi thức trì chú đại bi, chú dược sư và niệm Phật a di đà

     

2.000.000

   

33

GPXB Thực phẩm cho tâm (Nguyên tác Food for the heart)

     

2.000.000

   
 

TỔNG

     

867.755.364

[a]

 

B/ Tổng kết đóng góp cho chương trình

 

STT

Phương Danh

Ngày

Ngoại tệ

Tỷ giá

Số tiền (VNĐ)

Ghi chú

 

1

Nguyen Thi Nha- Hai Phong

19/03/2019

   

50.000.000

   

2

Nguyen Thi Thu Huong

20/05/2019

   

40.000.000

   

3

Hai Phat Tu Canada

15/07/2019

   

25.000.000

   

4

Gia Đình Phật Tử Nguyên Phúc

17/05/2019

   

22.780.000

   

5

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

23/10/2019

650AUD

15.814

10.279.100

   

6

Phạm Thị Ngọc Mai PD Diệu Phúc

29/04/2019

   

10.100.000

   

7

Dang Hoang Quan

10/11/2019

   

10.000.000

   

8

Nguyễn Phúc Vinh Pd Thiện Quang - Trịnh Thị Nhung Pd Diệu Bổn

04/10/2019

   

10.000.000

   

9

Nguyễn Thị Toàn

04/05/2019

   

10.000.000

   

10

Nguyễn Văn Của- Nguyễn Thị Nhẹ PD Chiếu Tài-Chiếu Tâm

30/03/2019

   

10.000.000

   

11

Pham Quang Hien

13/11/2019

   

10.000.000

   

12

Trần Thanh Thúy

03/04/2019

   

10.000.000

   

13

Le Thi Kim Loan

17/04/2019

   

8.920.000

   

14

Võ Thị NgọC Cúc

22/05/2019

   

8.000.000

   

15

Nhom Pt-Hue-Tri - Tra Vinh

08/07/2019

   

6.300.000

   

16

Ngô Thị Thùy Trang PD Huệ Hương

30/11/2019

   

6.000.000

   

17

Phan Thị Chanh PD Diệu Viên

13/06/2019

   

6.000.000

   

18

Tăng Ngọc Quang

02/04/2019

   

6.000.000

   

19

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

23/10/2019

350AUD

15.814

5.534.900

   

20

Tran Kim Yen

03/04/2019

   

5.500.000

   

21

Nhóm Phật Tử Cô Hiền

02/08/2019

   

5.100.000

   

22

Bé Đỗ Lê Leonardo PD Chúc Quảng Tâm

02/04/2019

   

5.000.000

   

23

Cô Phật Tử Nguyễn Thị Biển PD Diệu Pháp

22/03/2019

   

5.000.000

   

24

Cô Phật Tử Nguyễn Thị Kiều PD Thiện Tâm

22/03/2019

   

5.000.000

   

25

Dong Lien

14/05/2019

   

5.000.000

   

26

Giác Tâm Phúc

21/07/2019

   

5.000.000

   

27

Hoang Thi Mai Huong

01/07/2019

   

5.000.000

   

28

Hoang Van Trinh

19/07/2019

   

5.000.000

   

29

Hương Linh Lê Thanh Lâm

30/04/2019

   

5.000.000

   

30

Lý Thị Thanh Nhàn

20/03/2019

   

5.000.000

   

31

Nguyễn Thị Thiên Nga

02/06/2019

   

5.000.000

   

32

Nhân Thiện - Thiện Bình

12/04/2019

   

5.000.000

   

33

Trương Thị Minh Tâm-Phan Minh Trung Tín-Phan Minh Anh Thư

15/08/2019

   

5.000.000

   

34

Nguyễn Khắc Dũng

02/09/2019

   

4.800.000

   

35

Tran Thi Phuong Thao

03/06/2019

   

4.800.000

   

36

Huong T.Cao

05/05/2019

200 USD

23.220

4.644.000

   

37

Phật Tử Trung&Yến

10/04/2019

200 USD

23.220

4.644.000

   

38

Cong Thu Trang Dao Quoc Khanh

22/04/2019

   

4.000.000

   

39

Dinh Duong Nhat ( Ngo Tri Dung Ha Noi)

01/08/2019

   

4.000.000

   

40

Hoang The Tan

28/07/2019

   

4.000.000

   

41

Huỳnh Thị Thu Vân PD Liên Vân

23/06/2019

   

4.000.000

   

42

Hương Linh Nguyễn Thị Thu Hà PD Tâm Giang

26/07/2019

   

4.000.000

   

43

Lang Ngọc Phương (Mỹ)

13/04/2019

   

4.000.000

   

44

Le Ngoc Mai

09/07/2019

   

4.000.000

   

45

Le Tan Minh

18/07/2019

   

4.000.000

   

46

Lê Phước Đại-Nguyễn Thị Ky

11/06/2019

   

4.000.000

   

47

Lê Thị Hiền Và Lê Thị Mỹ Hảo PD Diệu Hiếu, Diệu Hiền

23/06/2019

   

4.000.000

   

48

Nguyen Quang Vinh

06/04/2019

   

4.000.000

   

49

Nguyen Quang Vinh

29/10/2019

   

4.000.000

   

50

Ngô Hồng Cẩm

25/04/2019

   

4.000.000

   

51

Pham Thu Huyen

18/03/2019

   

4.000.000

   

52

Phan Duc Trung

06/04/2019

   

4.000.000

   

53

Tran Ngoc Ha (Ha Tinh)

09/01/2019

   

4.000.000

C151

 

54

Tran Van Phuoc - Vo Chong Phuoc + Thao

19/07/2019

   

4.000.000

   

55

Đoàn Đức Quân- Đoàn Ngọc Bảo Thiên- Nguyễn Đoàn Khôi Nguyên- Nguyễn Đoàn Đăng Minh

13/05/2019

   

4.000.000

   

56

Đặng Thanh Hoàng

06/06/2019

   

4.000.000

   

57

Quảng Như

23/10/2019

250AUD

15.814

3.953.500

   

58

Nguyễn Thị Đặng-Trần Thị Hoa-Huỳnh Minh Kiều

06/07/2019

   

3.500.000

   

59

Nguyễn Văn Hưng

19/06/2019

200 CAD

17.325

3.465.000

   

60

Du Ngọc Tú

09/05/2019

   

3.000.000

   

61

Emmi Tran (Dieu Minh)-Elena Tran (Dieu Mai)-Ethan Tran (Minh Tam)

25/03/2019

   

3.000.000

   

62

Gia Đình Phạm Thị Chúc Nữ PD Tâm Ngọc

26/04/2019

   

3.000.000

   

63

Huỳnh Mỹ Dung

18/05/2019

   

3.000.000

   

64

MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT

02/02/2019

   

3.000.000

C152

 

65

Anthony Trần

06/05/2019

   

2.500.000

   

66

Hồ Thị Bé Tư PD Đồng Hảo

08/04/2019

   

2.500.000

   

67

Nguyen Thi My Pd Hoa Thien

07/11/2019

   

2.500.000

   

68

Nguyen Thi Thu Anh Pd Hoa Quang

07/11/2019

   

2.500.000

   

69

Phan Ngọc Ánh PD Bổn Ngọc

09/04/2019

   

2.500.000

   

70

Phạm Thị Ngọc Thủy PD Hoa Tâm

10/04/2019

   

2.500.000

   

71

Que Ly

10/04/2019

   

2.500.000

C151

 

72

Que Ly

12/04/2019

   

2.500.000

C151

 

73

Vinh-Mỹ-Minh-Mai

20/04/2019

   

2.500.000

   

74

Bành Lệ Quyên

10/04/2019

100 USD

23.220

2.322.000

   

75

Bành Lệ Quyên

11/04/2019

100 USD

23.220

2.322.000

   

76

Dương Thị Kim Thoa

10/04/2019

100 USD

23.220

2.322.000

   

77

Lê Thành Lễ PD Chánh Đạt Định

01/05/2019

100 USD

23.220

2.322.000

   

78

Lý Diệp- Quách Kỳ Long

01/05/2019

100 USD

23.220

2.322.000

   

79

Nguyễn Văn Hiệp-Hồ Thị Mỹ Hương

01/05/2019

100 USD

23.220

2.322.000

   

80

PhậT Tử Nhân

24/06/2019

   

2.231.182

   

81

Cao Thi Lien Huong

20/03/2019

   

2.000.000

   

82

Cu Ngoc Thinh Pd Hung Tri

06/05/2019

   

2.000.000

   

83

Dang Thi Minh Anh

08/04/2019

   

2.000.000

   

84

Dao Thi Lan

19/03/2019

   

2.000.000

   

85

Dieu Tu Dat

20/06/2019

   

2.000.000

   

86

Do Huong

26/06/2019

   

2.000.000

   

87

Duonghoangthai

08/04/2019

   

2.000.000

   

88

Gdpt Vien Thuy

19/03/2019

   

2.000.000

   

89

Gdpt Vien Thuy

07/10/2019

   

2.000.000

   

90

Gia Đình Phật Tử Ngộ Thiện Thành

08/04/2019

   

2.000.000

   

91

Giang Tú Liên

19/03/2019

   

2.000.000

   

92

Gđ Lâm Thị Thu Thủy-Gđ Dư Đằng Phương (Hoa Kỳ)

02/04/2019

   

2.000.000

   

93

Gđpt Đào Tuấn

08/07/2019

   

2.000.000

   

94

Hl Dương Pheo 81T PD Thiện Minh

27/04/2019

   

2.000.000

   

95

Hl. Lê Thanh Lâm

28/04/2019

   

2.000.000

   

96

Hong Yen

14/10/2019

   

2.000.000

   

97

Huynh Anh Nguyet

29/07/2019

   

2.000.000

   

98

Hương Linh Ong Bích Hạnh (42T) PD Diệu Nhàn

03/04/2019

   

2.000.000

   

99

Hồ Thị Thu Tâm PD Diệu Nhân

04/04/2019

   

2.000.000

   

100

Hứa Bảo Vân - Tiêu Minh Chánh

12/11/2019

   

2.000.000

   

101

Le Hoang Duy Anh

17/03/2019

   

2.000.000

   

102

Le Nguyen Thanh Thu

20/03/2019

   

2.000.000

   

103

Le Thi Ty Pd Dieu Ly

06/04/2019

   

2.000.000

   

104

Lê Kim Hải Thủy

08/05/2019

   

2.000.000

   

105

Lê Thị Bích Vân PD Diệu Hồng

01/06/2019

   

2.000.000

   

106

Lê Thị Băng Hoàn PD Diệu Mai

16/07/2019

   

2.000.000

   

107

Lê Thị Lan PD Nhuận Trúc

19/04/2019

   

2.000.000

   

108

Lê Thị Triều - Phan Văn Lượng

19/05/2019

   

2.000.000

   

109

Lò Thị Thu Thủy

29/05/2019

   

2.000.000

   

110

MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT

05/01/2019

   

2.000.000

C151

 

111

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

23/03/2019

   

2.000.000

   

112

MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT

06/04/2019

   

2.000.000

   

113

MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT

12/04/2019

   

2.000.000

   

114

MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT

29/05/2019

   

2.000.000

C151

 

115

MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT

01/06/2019

   

2.000.000

   

116

MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT

15/10/2019

   

2.000.000

   

117

Ngo Nguyen Doan Trang (Gd Phat Tu Nhuan Tran - Nhuan Nghiep)

08/06/2019

   

2.000.000

   

118

Nguyen Duc Khanh

16/04/2019

   

2.000.000

   

119

Nguyen Duc Vinh

18/03/2019

   

2.000.000

   

120

Nguyen Thi Anh Thuan - Ha Noi

17/06/2019

   

2.000.000

   

121

Nguyen Thi Hanh Phuoc

09/01/2019

   

2.000.000

C151

 

122

Nguyen Thi Hoang Mi

23/07/2019

   

2.000.000

   

123

Nguyen Thi My Hang

07/05/2019

   

2.000.000

   

124

Nguyen Thi Vuong

02/08/2019

   

2.000.000

   

125

Nguyen Ton Nam

19/05/2019

   

2.000.000

   

126

Nguyễn Bá Nghị - Vũ Thị Xuân Lan

15/05/2019

   

2.000.000

   

127

Nguyễn Thị Liên PD Diệu Giới

13/07/2019

   

2.000.000

   

128

Nguyễn Thị Thanh Thủy PD Diệu Thu

21/03/2019

   

2.000.000

   

129

Nguyễn Thị Thanh Thủy PD Diệu Thu

23/05/2019

   

2.000.000

   

130

Nguyễn Thị Xuân Dung

15/05/2019

   

2.000.000

   

131

Nhóm Tâm Thiện Trường B Đa Phước An Phú An Giang

07/04/2019

   

2.000.000

   

132

Pham Cao Quyen

17/09/2019

   

2.000.000

   

133

Pham Thanh Hai

23/04/2019

   

2.000.000

   

134

Pham Thi Hang

22/07/2019

   

2.000.000

   

135

Phan Lac Vien

07/11/2019

   

2.000.000

   

136

Phùng Thị Diễm Kiều - Phùng Văn Ninh

19/05/2019

   

2.000.000

   

137

Thùy Hoàng

01/08/2019

   

2.000.000

   

138

Tran Hoai Man

06/05/2019

   

2.000.000

   

139

Tran Hoai Man

03/07/2019

   

2.000.000

   

140

Tran Thi Kieu Oanh

24/06/2019

   

2.000.000

   

141

Tran Thi My Hang

21/06/2019

   

2.000.000

   

142

Trần Đức Hùng

29/03/2019

   

2.000.000

   

143

Tue Quang Duc

03/11/2019

   

2.000.000

   

144

Tuyết Linh

11/06/2019

   

2.000.000

   

145

Tăng Tố Nga

20/03/2019

   

2.000.000

   

146

Tường Hạnh

10/11/2019

   

2.000.000

   

147

Vo Dang Khoa+Vo Dang Khanh

19/02/2019

   

2.000.000

C151

 

148

Vo Nguyen Thu Phong

02/04/2019

   

2.000.000

   

149

Đoàn Đức Thiện

12/06/2019

   

2.000.000

   

150

Đức Quân-Đoàn Hưng-Nguyễn Phấn-Bảo Thiên

12/06/2019

   

2.000.000

   

151

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

21/03/2019

   

1.800.000

   

152

Tô Ngọc Anh PD Diệu Lý

20/05/2019

   

1.800.000

   

153

Phạm Thị Thu Mai

23/05/2019

   

1.700.000

   

154

Dao Trang Chua Buu Nguyen

05/04/2019

   

1.650.000

   

155

Diệu Thanh - Chân Hòa Bảo

02/09/2019

   

1.640.000

   

156

Khánh Chơn

27/05/2019

100 AUD

15.850

1.585.000

   

157

Mai ( Hồi Hướng Cho Mẹ Dương Thị Ánh Nguyệt 41t, Cha Huỳnh Công Văn 73t)

23/10/2019

100AUD

15.814

1.581.400

   

158

Hung Le Juan (Taiwan)

23/07/2019

   

1.512.022

   

159

Do Chi Cong

22/09/2019

   

1.500.000

   

160

La Uyên Phương PD Nhuận Lan

20/03/2019

   

1.500.000

   

161

Linh - Ngân

21/06/2019

   

1.500.000

   

162

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

18/06/2019

   

1.500.000

   

163

Trịnh Thị Thanh Hằng PD Ngọc Nga

05/06/2019

   

1.500.000

   

164

Võ Thị Lý Hoa PD Như Hồng

31/03/2019

   

1.400.000

   

165

Hương Linh Nguyễn Linh Phương-Lê Thị Minh Nga

22/03/2019

   

1.350.000

   

166

Lý Phát Cẩm - Nguyễn Kim Hương

22/06/2019

   

1.300.000

   

167

Một Phật tử

08/04/2019

   

1.300.000

   

168

Xinh+Luc+Tuoi

20/03/2019

   

1.300.000

   

169

Nhóm Phật Tử Trần Đình Xu

24/07/2019

   

1.250.000

   

170

Gia Đình Lê Nguyễn

22/04/2019

   

1.200.000

   

171

Huỳnh Văn Ly

07/04/2019

   

1.200.000

   

172

Kiều Thị Chắt

24/03/2019

   

1.200.000

   

173

Luu Gia Nu - Ken Trang

23/06/2019

   

1.200.000

   

174

MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT

30/09/2019

   

1.200.000

   

175

Pham Thi Minh Tran

04/07/2019

   

1.200.000

   

176

Phung Thi Huyen Trang

05/07/2019

   

1.200.000

   

177

Pt Dieu Binh

20/06/2019

   

1.200.000

   

178

Anny La-Khương Đường

01/05/2019

50 USD

23.220

1.161.000

   

179

Gđ Phương Thị Lương (Danmark)

18/04/2019

50 USD

23.220

1.161.000

   

180

Tiffany.Ho Dang

29/03/2019

50 USD

23.220

1.161.000

   

181

Âu Thị Thanh Nhàn - Trần Cửu Thiên (Mỹ)

21/04/2019

50USD

23.220

1.161.000

   

182

Nguyễn Thị Hiệp - Nguyễn Văn Bê

13/04/2019

50 USD

23.210

1.160.500

   

183

Bé Bảy - Chị Hạnh

07/04/2019

   

1.100.000

   

184

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

13/04/2019

   

1.100.000

   

185

Nguyễn Ngọc Hồng Lợi

05/08/2019

   

1.100.000

   

186

Thích Thiện Hiếu

16/04/2019

   

1.100.000

   

187

Ngô Thị Diễm PD Hoa Phước

01/08/2019

   

1.040.000

   

188

MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT

30/06/2019

   

1.010.000

   

189

Alex Tran (Thanh Quang)

25/03/2019

   

1.000.000

   

190

Công Huyền Tôn Nữ Thanh Thủy PD Quảng Châu

15/05/2019

   

1.000.000

   

191

Duong Hoang Huu Nam

20/03/2019

   

1.000.000

   

192

Dư Đằng Phương - Quách Thị Ngọc Thu (Hòa Kỳ)

02/04/2019

   

1.000.000

   

193

Dương Thị Chung PD Diệu Thái

19/05/2019

   

1.000.000

   

194

Dương Thị Diễm PD Liên Diễm

08/04/2019

   

1.000.000

   

195

G/D My+Giau

15/08/2019

   

1.000.000

   

196

Gd Hoang Thu

08/04/2019

   

1.000.000

   

197

Gdpt Dieu Tinh - Tran Thi Dam

28/04/2019

   

1.000.000

   

198

Gdpt Nguyen Thanh Tam

19/06/2019

   

1.000.000

   

199

Gdpt Pham Thi Thuy Ngan

20/11/2019

   

1.000.000

   

200

Gia Đình Nguyên Hồng Vũ

02/05/2019

   

1.000.000

   

201

Gia Đình Nguyên Hồng Vũ

02/05/2019

   

1.000.000

   

202

Gia Đình Phật Tử Tắc Xương

20/03/2019

   

1.000.000

   

203

Giác Giang Thanh

08/04/2019

   

1.000.000

   

204

Giác Hiếu Duyên

02/06/2019

   

1.000.000

   

205

Giác Huệ Nhi

18/05/2019

   

1.000.000

   

206

Giác Liên Trí

28/07/2019

   

1.000.000

   

207

Giác Như Thơ

03/08/2019

   

1.000.000

   

208

Gđ Minh Hương

07/04/2019

   

1.000.000

   

209

Gđpt Trí Quang Thịnh

20/07/2019

   

1.000.000

   

210

Gđpt Tường Mỹ

08/06/2019

   

1.000.000

   

211

Hl-Trần Kim Sú PD Minh Thọ

15/05/2019

   

1.000.000

   

212

Hoa Hạnh

14/10/2019

   

1.000.000

   

213

Hoang Thi Thanh Truc

25/06/2019

   

1.000.000

   

214

Hoàng Thị Mỹ Hiền

31/07/2019

   

1.000.000

   

215

Hoàng Văn Tuấn

01/04/2019

   

1.000.000

   

216

Huynh Khac Thao

18/03/2019

   

1.000.000

   

217

Huynh Khac Thao

17/04/2019

   

1.000.000

   

218

Huynh Khac Thao

16/05/2019

   

1.000.000

   

219

Huynh Thi Thuy Tien

18/11/2019

   

1.000.000

   

220

Huỳnh Hồng Vân

11/04/2019

   

1.000.000

   

221

Huỳnh Trúc Linh 44T-Lại Kim Thành 46T-Lại Alisa 4T-Lại Alina 1T

01/08/2019

   

1.000.000

   

222

Huỳnh Đình Bính PD Chúc Bình

27/06/2019

   

1.000.000

   

223

Lai Vĩnh Bình Pd Liên Khai 58T-Lý Tú Anh 84T

03/06/2019

   

1.000.000

   

224

Le Ba Duy

27/02/2019

   

1.000.000

C151

 

225

Le Hoang Thanh Lan

03/07/2019

   

1.000.000

   

226

Le Thi Le Thuy

27/02/2019

   

1.000.000

C151

 

227

Le Tuan Anh

19/07/2019

   

1.000.000

   

228

Liên

28/03/2019

   

1.000.000

   

229

Liên Nga

07/07/2019

   

1.000.000

   

230

Lâm Như Quỳnh PD Trí Như

04/08/2019

   

1.000.000

   

231

Lâm Thị Lan-Lê Kim Hiền PD Giác Thanh Liên-Ngộ Tịnh Minh

17/05/2019

   

1.000.000

   

232

Lê Anh Dũng PD Tịnh Dũng

25/06/2019

   

1.000.000

   

233

Lê Hoàng Sơn

26/04/2019

   

1.000.000

   

234

Lê Thị Minh Nguyệt PD Diệu Giác

21/04/2019

   

1.000.000

   

235

Lê Thị Mỹ Niên

12/05/2019

   

1.000.000

   

236

Lý Phát Cẩm

07/05/2019

   

1.000.000

   

237

Lý Thị Liễu PD Diệu Âm

07/08/2019

   

1.000.000

   

238

Lương Thị Hồng PD Diệu Đào

31/03/2019

   

1.000.000

   

239

Lương Thị Hồng PD Diệu Đạo

28/04/2019

   

1.000.000

   

240

Lương Thị Hồng

09/06/2019

   

1.000.000

   

241

Minh Anh - Minh Khoi

23/04/2019

   

1.000.000

   

242

MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT

23/03/2019

   

1.000.000

   

243

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

15/05/2019

   

1.000.000

   

244

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

02/06/2019

   

1.000.000

   

245

Ngo Thi Lien

12/10/2019

   

1.000.000

   

246

Nguyen Hong Minh

24/04/2019

   

1.000.000

C151

 

247

Nguyen Minh Son

06/04/2019

   

1.000.000

   

248

Nguyen Quang Luan

23/03/2019

   

1.000.000

   

249

Nguyen Thanh Hung

09/05/2019

   

1.000.000

   

250

Nguyen Thi Bac Ha

08/12/2019

   

1.000.000

   

251

Nguyen Thi Diem Kieu

18/11/2019

   

1.000.000

   

252

Nguyen Thi Mai Chi

18/03/2019

   

1.000.000

   

253

Nguyen Thi Phuong Hoa (Canada)

11/10/2019

   

1.000.000

   

254

Nguyen Thi Tuyet

01/10/2019

   

1.000.000

   

255

Nguyen Thi Viet Tu

01/11/2019

   

1.000.000

   

256

Nguyen Tuyet Nhu

23/04/2019

   

1.000.000

   

257

Nguyễn Duy Linh

02/07/2019

   

1.000.000

   

258

Nguyễn Hồng Nhung PD Diệu Liên Chí

28/04/2019

   

1.000.000

   

259

Nguyễn Kim Khôi

12/05/2019

   

1.000.000

   

260

Nguyễn Kim Phụng PD Chiếu Loan

30/03/2019

   

1.000.000

   

261

Nguyễn Lê Trúc Băng PD Khai Trúc

19/05/2019

   

1.000.000

   

262

Nguyễn Ngọc Lan

03/07/2019

   

1.000.000

   

263

Nguyễn Quỳnh Hương

12/06/2019

   

1.000.000

   

264

Nguyễn Thị Bích Liên PD Hạnh Liên

30/03/2019

   

1.000.000

   

265

Nguyễn Thị Kim Tuyến

28/07/2019

   

1.000.000

   

266

Nguyễn Thị Minh PD Chơn Mỹ Phương

05/04/2019

   

1.000.000

   

267

Nguyễn Thị Ngọc PD Giác Nhã Thư

07/04/2019

   

1.000.000

   

268

Nguyễn Thị Ngọc Diệp PD Diệu Hạnh

19/04/2019

   

1.000.000

   

269

Nguyễn Thị Nhung

06/08/2019

   

1.000.000

   

270

Nguyễn Thị Phương PD Hạnh Chi

06/04/2019

   

1.000.000

   

271

Nguyễn Thị Thu Thúy PD Diệu Liễu

01/05/2019

   

1.000.000

   

272

Nguyễn Thị Thắm PD Quảng Hồng

07/04/2019

   

1.000.000

   

273

Nguyễn Thị Tuyết Hồng

04/05/2019

   

1.000.000

   

274

Nguyễn Tri Phướng

07/04/2019

   

1.000.000

   

275

Ngô Tài - Phạm Văn Dũng

04/08/2019

   

1.000.000

   

276

Ngô Văn Quốc

30/06/2019

   

1.000.000

   

277

Như Hồng

28/04/2019

   

1.000.000

   

278

Phan Quỳnh Giang-Cao Ngọc Gia-Diệp Thị Mai

03/04/2019

   

1.000.000

   

279

Phung Thi Hue

20/03/2019

   

1.000.000

   

280

Pháp Tâm

27/05/2019

   

1.000.000

   

281

Phạm Minh Tiến

06/04/2019

   

1.000.000

   

282

Quan Hòa Nam PD Quảng Hướng

06/07/2019

   

1.000.000

   

283

Tiêu Thủy Huệ

09/06/2019

   

1.000.000

   

284

Tran Ngoc Nga

24/04/2019

   

1.000.000

C151

 

285

Tran Quoc Toan

16/04/2019

   

1.000.000

   

286

Tran Thi Hanh Pd Dieu Phuc

09/05/2019

   

1.000.000

C151

 

287

Tran Thi Nhu Hong

21/06/2019

   

1.000.000

   

288

Tran Thi Thu Ha

21/06/2019

   

1.000.000

   

289

Tran Thu Khoa

28/07/2019

   

1.000.000

   

290

Trương Ngọc Lan Trinh PD Tường Ân

03/07/2019

   

1.000.000

   

291

Trần Lê Ngọc Hương PD Diệu Phúc

05/07/2019

   

1.000.000

   

292

Trần Phước An-Nguyễn Thị Ngọc Tuyết

21/04/2019

   

1.000.000

   

293

Trần Thị Bích PD Giác Thanh Bình

17/05/2019

   

1.000.000

   

294

Trần Thị Bích Hòa

24/03/2019

   

1.000.000

   

295

Trần Thị Huỳnh Trân PD Chơn Tịnh Bảo

20/06/2019

   

1.000.000

   

296

Trần Thị Hạnh PD Ấn Viên

11/09/2019

   

1.000.000

   

297

Trần Thục Anh

10/05/2019

   

1.000.000

   

298

Trần Ánh Thu PD Liên Thu

06/07/2019

   

1.000.000

   

299

Trọng Đạt

17/04/2019

   

1.000.000

   

300

Tuong Xuan

15/05/2019

   

1.000.000

   

301

Tâm Hoàng Liên

14/04/2019

   

1.000.000

   

302

Tường Huệ

22/03/2019

   

1.000.000

   

303

Tất Thị Tuyết Hồng PD Truyền Hoan

06/07/2019

   

1.000.000

   

304

Từ Ngọc Như

16/04/2019

   

1.000.000

   

305

Vi Tâm

18/05/2019

   

1.000.000

   

306

Võ Thị Mai Phụng PD Huỳnh Hoa Thy Thy

26/03/2019

   

1.000.000

   

307

Văn Thị Muối - Văn Thị Gianh

02/06/2019

   

1.000.000

   

308

Vũ Viết Hải - Vũ Viết Hưng

06/08/2019

   

1.000.000

   

309

Đăng Thị Thái Khang PD An Hòa

02/06/2019

   

1.000.000

   

310

Đặng Ngọc Giang

19/05/2019

   

1.000.000

   

311

Đặng Thị Sang

27/06/2019

   

1.000.000

   

312

Đỗ Chí Công PD Minh Thành

28/07/2019

   

1.000.000

   

313

Đỗ Ngọc Oanh

14/04/2019

   

1.000.000

   

314

Đới Văn Đức PD Thiện Nhân

06/05/2019

   

1.000.000

   

315

Đức Quân-Đoàn Hưng-Nguyễn Phấn-Bảo Thiên

18/07/2019

   

1.000.000

   

316

Nguyễn Thị Hồng Hoa- Nguyễn Thị Kim Nữ- Phạm Thị Anh Đào

22/04/2019

   

900.000

   

317

Nhóm Phật Tử Trần Đình Xu

23/03/2019

   

850.000

   

318

Nhóm Phật Tử Trần Đình Xu

25/04/2019

   

850.000

   

319

Bui Kim Trong

07/04/2019

   

800.000

   

320

Cô Thích Nữ Minh Đức

06/08/2019

   

800.000

   

321

Doan Thanh Tam ,Giac Nhu Thao

11/04/2019

   

800.000

   

322

Gdpt Thai Ngoc Mai

08/04/2019

   

800.000

   

323

Huynh Hoa Y Chan

11/10/2019

   

800.000

   

324

Huynh Thuy Bich Tuyen

07/05/2019

   

800.000

   

325

Huynh Tran Hanh Phuc

26/07/2019

   

800.000

   

326

Hồng Múi- Giảng Vinh Chương PD Tường Tịnh-

21/04/2019

   

800.000

   

327

Lê Thị Trầm My PD Nhật Nguyệt

15/05/2019

   

800.000

   

328

MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT

08/04/2019

   

800.000

   

329

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

22/07/2019

   

800.000

   

330

Nguyen Phong Phu, Nguyen Thi Thu Thao, Nguyen Hanh Huong, Bui Kim Minh, Nguyen Van Hong

23/04/2019

   

800.000

   

331

Nguyen Thi Ngoc Suong

09/10/2019

   

800.000

   

332

Nguyen Thi Thu Hien

18/03/2019

   

800.000

   

333

Nguyen Van Thuan

25/03/2019

   

800.000

   

334

Nguyễn Anh Tuấn

03/06/2019

   

800.000

   

335

Nong Thi Minh Loan

07/05/2019

   

800.000

   

336

Phùng Kim Chi

19/03/2019

   

800.000

   

337

Phạm Ngọc Tường Vân - Bùi Thị Ánh

12/05/2019

   

800.000

   

338

Tang Khai Nguyen

07/04/2019

   

800.000

   

339

Tran Quoc Hung

25/07/2019

   

800.000

   

340

Trần Anh Thư-Nguyễn Thị Hương PD Giác Phương Di-Phương Gia

07/04/2019

   

800.000

   

341

Trần Thị Muỗi Sn 9172-Trần Huy Hoàng Sn 1992-Hà Thành Đạt Sn 2004-Hà Thành Nhân Sn 2013

21/07/2019

   

800.000

   

342

Hon Sien

23/10/2019

50AUD

15.814

790.700

   

343

Minh Hien ( Anh Vu Nguyen)

23/10/2019

50AUD

15.814

790.700

   

344

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

23/10/2019

50AUD

15.814

790.700

   

345

Phùng Thị Hữu

10/04/2019

1000 TWD

788

788.000

   

346

Ngô Kiều Diễm PD Hoa Phước

25/05/2019

   

740.000

   

347

Giảng Thanh Phương - Nguyễn Thị Mộng Tuyền

28/04/2019

   

700.000

   

348

Phạm Anh Thư

20/03/2019

   

700.000

   

349

Ho Ngoc Minh + Nguyen T Thu Van

15/05/2019

   

600.000

   

350

Hà Phước Nhũng PD Tịnh Luận

02/06/2019

   

600.000

   

351

Lam Thuy Va Nga Pham

05/07/2019

   

600.000

   

352

Lop K26, Tt. Tu Xa, Dai Hoc Ha Noi

04/11/2019

   

600.000

   

353

Lâm Lệ Khanh

18/05/2019

   

600.000

   

354

MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT

07/01/2019

   

600.000

C152

 

355

MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT

18/03/2019

   

600.000

   

356

Nguyen Thi Loan

01/08/2019

   

600.000

   

357

Nguyen Vinh

06/04/2019

   

600.000

   

358

Nguyễn Châu Vinh

12/07/2019

   

600.000

   

359

Nguyễn Thu Thuần - Sư Cô Hiển Lương

28/04/2019

   

600.000

   

360

Ngô Thị Diễm PD Hoa Phước

27/03/2019

   

600.000

   

361

Pham Anh Thu

30/03/2019

   

600.000

   

362

Phan Lê Bảo - Phan Lê Quốc (Dp Thiện Thành)

18/05/2019

   

600.000

   

363

Phan Lê Bảo-Phan Lê Quốc-Phan Lê Hoàng Oanh

17/06/2019

   

600.000

   

364

Đinh Thị Lan

03/08/2019

   

600.000

   

365

Đặng Thụy Kim Thủy PD Diệu Bình

10/08/2019

   

600.000

   

366

Nhóm Phật Tử Trần Đình Xu

18/06/2019

   

580.000

   

367

Diệu Châu - Thư Viện Chùa Xá Lợi - Q.3

03/08/2019

   

550.000

   

368

Lưu Ngọc Thiên Lan PD Tiên Lan

08/05/2019

   

550.000

   

369

Nguyễn Thị Thu Hồng

08/05/2019

   

550.000

   

370

Võ Thị Anh Đào

08/05/2019

   

550.000

   

371

Võ Thị Kim Ngân PD Tịnh Lộc

08/05/2019

   

550.000

   

372

Ngô Thị Diễm

09/05/2019

   

520.000

   

373

Giác Phương Hà

16/11/2019

   

500.000

   

374

Bui The Hoang

10/06/2019

   

500.000

C151

 

375

Bui The Hoang

05/11/2019

   

500.000

   

376

Bà Nguyễn Hồng Nhung

04/04/2019

   

500.000

   

377

Bé Phan Nguyễn Phương Linh PD Hạnh Nguyên

05/05/2019

   

500.000

   

378

Bé Trịnh Hoàng Nguyên

20/04/2019

   

500.000

   

379

Bùi Minh Quân

26/05/2019

   

500.000

   

380

Cao Anh Chương

12/05/2019

   

500.000

   

381

Cao Tấn Lang PD Thiện Pháp

31/03/2019

   

500.000

   

382

Cao Đức Thành

28/07/2019

   

500.000

   

383

Cô Diệu Nhân

06/05/2019

   

500.000

   

384

Công Đoàn

30/03/2019

   

500.000

   

385

Dang Do Nghia

08/04/2019

   

500.000

   

386

Dang Huy Hoang

28/10/2019

   

500.000

   

387

Dieu Thanh

18/11/2019

   

500.000

   

388

Diệu Châu

28/04/2019

   

500.000

   

389

Diệu Hoa

12/05/2019

   

500.000

   

390

Diệu Hương

13/04/2019

   

500.000

   

391

Diệu Hữu Q.5

12/04/2019

   

500.000

   

392

Diệu Lạc

03/07/2019

   

500.000

   

393

Diệu Thiện

28/05/2019

   

500.000

   

394

Dương Thị Thu Hà PD Tường Hà

19/07/2019

   

500.000

   

395

Gd Dieu Thuy,Gd Giac Huong Anh Va Duc Tuong

18/03/2019

   

500.000

   

396

Gd Dieu Van

18/05/2019

   

500.000

C151

 

397

Gdpt Dieu Xuan - Go Vap

13/11/2019

   

500.000

   

398

Gia Đình Phật Tử Diệu Trí

26/07/2019

   

500.000

   

399

Gia Đình Ý - Liễu

15/04/2019

   

500.000

   

400

Giac Huong Thong

31/03/2019

   

500.000

   

401

Giác Phước Bình

07/06/2019

   

500.000

   

402

Giác Trang Nhã

05/05/2019

   

500.000

   

403

Giấu Tên

18/03/2019

   

500.000

   

404

Gđ Hoàng Ngọc Chung-Phan Thị Kim Ngọc-Hoàng Ngọc Huy

27/07/2019

   

500.000

   

405

Gđpt Nguyễn Thị Mỹ Thu

14/05/2019

   

500.000

   

406

Gđpt Nguyễn Trung Thoát

21/07/2019

   

500.000

   

407

Gđpt Nguyễn Văn Trương - Hồ Thị Thu Hoài

18/05/2019

   

500.000

   

408

Gđpt Tam Duyen

04/10/2019

   

500.000

   

409

Ho Thi Khanh Ngan

23/04/2019

   

500.000

   

410

Hoàng Ngọc Thanh Thúy PD Diệu Hằng

22/03/2019

   

500.000

   

411

Hoàng Ngọc Thanh Thúy PD Diệu Hằng

04/04/2019

   

500.000

   

412

Hoàng Ngọc Thanh Thúy PD Diệu Hằng

26/05/2019

   

500.000

   

413

Hoàng Ngọc Thanh Thúy PD Diệu Hằng

20/09/2019

   

500.000

   

414

Hoàng Thị Mỹ Hiền

31/07/2019

   

500.000

   

415

Hoàng Thị Mỹ Hiền

31/07/2019

   

500.000

   

416

Hoàng Thị Nga PD Diệu Hậu

01/06/2019

   

500.000

   

417

Hoàng Thị Thu Hoài PD Vạn Thương

23/03/2019

   

500.000

   

418

Huynh Thi Yen Nga

17/07/2019

   

500.000

   

419

Huynh Thien Trung

20/06/2019

   

500.000

   

420

Huệ Thủy

07/07/2019

   

500.000

   

421

Huệ Thủy

28/07/2019

   

500.000

   

422

Huỳnh A Dinh

08/05/2019

   

500.000

   

423

Huỳnh Bá Bích Vân

12/05/2019

   

500.000

   

424

Huỳnh Công Thi

19/05/2019

   

500.000

   

425

Huỳnh Công Thì PD Minh Phú

01/08/2019

   

500.000

   

426

Huỳnh Kim Chi PD Tường Chí

25/04/2019

   

500.000

   

427

Huỳnh Long Ẩn PD Minh Long

01/10/2019

   

500.000

   

428

Huỳnh Ngọc Lan

20/03/2019

   

500.000

   

429

Huỳnh Ngọc Minh

20/04/2019

   

500.000

   

430

Huỳnh Thị Lệ Thắm PD Liên Thắm

02/04/2019

   

500.000

   

431

Huỳnh Thị Xuân Mai

20/04/2019

   

500.000

   

432

Huỳnh Trung Chánh

28/04/2019

   

500.000

   

433

Hà Mai Trâm

22/03/2019

   

500.000

   

434

Hà Tiến Quỳnh

06/04/2019

   

500.000

   

435

Hương Linh Lê Tôn PD Đức Tính

31/05/2019

   

500.000

   

436

Hồ A Coóng PD Đức Lợi

27/06/2019

   

500.000

   

437

Hồ Huỳnh Nguyên Hoàng PD Từ Thiện Minh

23/06/2019

   

500.000

   

438

Hồng Thị Kim Hương

09/05/2019

   

500.000

   

439

Hỷ Thoại

28/04/2019

   

500.000

   

440

Lam Thi Thuy

18/04/2019

   

500.000

   

441

Lam Thi Thuy

14/10/2019

   

500.000

   

442

Le Thi Minh Giang

12/03/2019

   

500.000

C151

 

443

Le Thi Minh Hue

18/07/2019

   

500.000

   

444

Le Thi Minh Hue

22/07/2019

   

500.000

   

445

Lu Khanh Quyen

18/09/2019

   

500.000

   

446

Lu Khanh Quyen

18/10/2019

   

500.000

   

447

Lu Khanh Quyen

18/11/2019

   

500.000

   

448

Luong Manh Duoc

02/10/2019

   

500.000

   

449

Lâm Minh Nguyệt

30/06/2019

   

500.000

   

450

Lâm Minh Thông

30/06/2019

   

500.000

   

451

Lâm Quỳnh Như PD Diệu Lộc

01/05/2019

   

500.000

   

452

Lâm Văn Tuấn

06/06/2019

   

500.000

   

453

Lê Chí Thoại PD Thiện Trí

06/07/2019

   

500.000

   

454

Lê Khải Giang PD Minh Xuân

27/04/2019

   

500.000

   

455

Lê Khải Giang-Nguyễn Thị Mỹ Ngọc

03/07/2019

   

500.000

   

456

Lê Nam Hải PD Ngộ Trường Quân

19/05/2019

   

500.000

   

457

Lê Ngọc Xuân

12/05/2019

   

500.000

   

458

Lê Phước Dũng

11/06/2019

   

500.000

   

459

Lê Thị Kim Hà PD Giác Hải Anh

29/09/2019

   

500.000

   

460

Lê Thị Minh Lưu PD Quảng Thủy

04/08/2019

   

500.000

   

461

Lê Thị Mỹ Linh

23/03/2019

   

500.000

   

462

Lê Thị Như Ngọc

01/06/2019

   

500.000

   

463

Lê Thị Thanh PD Minh Liên

01/06/2019

   

500.000

   

464

Lê Thị Thu Hiền

30/05/2019

   

500.000

   

465

Lê Thị Thu Hằng

19/03/2019

   

500.000

   

466

Lê Thị Tuyết Mai

28/04/2019

   

500.000

   

467

Lê Thị Yến

07/04/2019

   

500.000

   

468

Lý Thị Phi Vân PD Huệ Thủy

28/04/2019

   

500.000

   

469

Lý Thị Thi Vân PD Huệ Thủy

19/05/2019

   

500.000

   

470

Lưu Ngọc Cẩm Châu

12/05/2019

   

500.000

   

471

Lương Kim Hồng PD Hạnh Sang

02/06/2019

   

500.000

   

472

Lệ Thị Tuyết PD Tường Hồng

26/05/2019

   

500.000

   

473

Lục Diệu Cầm

07/07/2019

   

500.000

   

474

Lục Linh Hảo

02/06/2019

   

500.000

   

475

Mai Thị Hợi

24/03/2019

   

500.000

   

476

Minh Châu

18/03/2019

   

500.000

   

477

Một Phật Tử

12/07/2019

   

500.000

   

478

MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT

04/01/2019

   

500.000

C151

 

479

MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT

15/03/2019

   

500.000

   

480

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

19/03/2019

   

500.000

   

481

MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT

20/03/2019

   

500.000

C151

 

482

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

30/03/2019

   

500.000

   

483

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

31/03/2019

   

500.000

   

484

MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT

08/04/2019

   

500.000

C151

 

485

MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT

13/04/2019

   

500.000

   

486

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

14/04/2019

   

500.000

   

487

MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT

14/05/2019

   

500.000

   

488

MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT

15/05/2019

   

500.000

C151

 

489

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

18/05/2019

   

500.000

   

490

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

08/06/2019

   

500.000

   

491

MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT

08/06/2019

   

500.000

   

492

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

17/06/2019

   

500.000

   

493

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

26/06/2019

   

500.000

   

494

MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT

01/07/2019

   

500.000

   

495

MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT

08/07/2019

   

500.000

   

496

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

19/07/2019

   

500.000

   

497

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

21/07/2019

   

500.000

   

498

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

01/09/2019

   

500.000

   

499

Natran

11/04/2019

   

500.000

   

500

Ngo Phuong Tri

03/11/2019

   

500.000

   

501

Nguyen Anh Tuan

15/10/2019

   

500.000

   

502

Nguyen Hong Ha

09/10/2019

   

500.000

   

503

Nguyen Thi Duong Huyen

03/04/2019

   

500.000

   

504

Nguyen Thi Mai Chi

02/07/2019

   

500.000

   

505

Nguyen Thi Minh Nguyet

28/08/2019

   

500.000

   

506

Nguyen Thi My Hang

16/07/2019

   

500.000

   

507

Nguyen Thi Thanh Hien

04/07/2019

   

500.000

   

508

Nguyen Thi Thanh Lich

12/05/2019

   

500.000

   

509

Nguyen Van Hung Dhgtvt

19/11/2019

   

500.000

   

510

Nguyễn Thị Đào

27/11/2019

   

500.000

   

511

Nguyễn Hồng Nhung

25/03/2019

   

500.000

   

512

Nguyễn Khải Minh

20/04/2019

   

500.000

   

513

Nguyễn Ngọc Trung

21/07/2019

   

500.000

   

514

Nguyễn Quyết Thắng

17/06/2019

   

500.000

   

515

Nguyễn Quế Hương PD Hoa Tâm

02/06/2019

   

500.000

   

516

Nguyễn Thanh Bình PD Ngộ Từ Trí

21/07/2019

   

500.000

   

517

Nguyễn Thị Anh Ngọc

30/04/2019

   

500.000

   

518

Nguyễn Thị Gái

27/07/2019

   

500.000

   

519

Nguyễn Thị Hải Âu PD Diệu Phụng

09/06/2019

   

500.000

   

520

Nguyễn Thị Hằng PD Diệu Liên

16/07/2019

   

500.000

   

521

Nguyễn Thị Hồng Lan PD Diệu Hương

04/08/2019

   

500.000

   

522

Nguyễn Thị Kim Hoàng PD Đồng Ngọc

10/04/2019

   

500.000

   

523

Nguyễn Thị Kim Ngân PD Giác Như Huệ

27/04/2019

   

500.000

   

524

Nguyễn Thị Kim Phượng PD Diệu Phụng

03/08/2019

   

500.000

   

525

Nguyễn Thị Kim Tuyến PD Tường Diệp

07/07/2019

   

500.000

   

526

Nguyễn Thị Mai Hoa PD Diệu Mai

17/06/2019

   

500.000

   

527

Nguyễn Thị Minh Thy

29/05/2019

   

500.000

   

528

Nguyễn Thị Ngọc Hằng PD Giác Hạnh Duyên

14/05/2019

   

500.000

   

529

Nguyễn Thị Ngọc Tuyết PD Giác Ngọc Anh

29/07/2019

   

500.000

   

530

Nguyễn Thị Nhàn

30/06/2019

   

500.000

   

531

Nguyễn Thị Như Thủy

06/04/2019

   

500.000

   

532

Nguyễn Thị Nữ-Võ Thanh Thúy

20/03/2019

   

500.000

   

533

Nguyễn Thị Thanh Thủy

21/03/2019

   

500.000

   

534

Nguyễn Thị Thanh Xuân PD Liên Xuân

18/05/2019

   

500.000

   

535

Nguyễn Thị Thu Hà PD Diệu Ngân

31/03/2019

   

500.000

   

536

Nguyễn Thị Thu Hà PD Giác Nguyệt Minh

21/07/2019

   

500.000

   

537

Nguyễn Tuấn Tú

19/05/2019

   

500.000

   

538

Nguyễn Việt Trí

20/06/2019

   

500.000

   

539

Nguyễn Văn Nghĩa + Diệu Hương

02/06/2019

   

500.000

   

540

Nguyễn Xuân Lễ PD Phát Đạt

19/07/2019

   

500.000

   

541

Ngô Hớn Khang PD Chiếu Minh Thiện

02/06/2019

   

500.000

   

542

Ngô Nguyễn Đăng Fréderic

11/12/2019

   

500.000

   

543

Ngô Nữ

11/08/2019

   

500.000

   

544

Ngô Thị Nghiêm

04/05/2019

   

500.000

   

545

Ngô Xuân Thảo

07/07/2019

   

500.000

   

546

Nhu Hoa

14/04/2019

   

500.000

   

547

Nhuận Tuyết

16/06/2019

   

500.000

   

548

Pham Le Thanh Thuy

02/01/2019

   

500.000

C151

 

549

Pham Le Thanh Thuy

02/05/2019

   

500.000

C151

 

550

Pham Le Thanh Thuy

03/06/2019

   

500.000

C151

 

551

Pham Le Thanh Thuy

03/09/2019

   

500.000

   

552

Pham Le Thanh Thuy

01/10/2019

   

500.000

   

553

Pham Le Thanh Thuy

01/11/2019

   

500.000

   

554

Pham Le Thanh Thuy

02/12/2019

   

500.000

   

555

Pham Ngoc Van Hien

20/09/2019

   

500.000

   

556

Phan Bích Nga

03/06/2019

   

500.000

   

557

Phan Dinh Thoai

25/03/2019

   

500.000

   

558

Phan Thị Sương

27/10/2019

   

500.000

   

559

Phap Truong - Chua Thuyen Lam - Hue

05/06/2019

   

500.000

   

560

Phung Thi Mai

10/05/2019

   

500.000

   

561

Phú Khí Xuyên

03/07/2019

   

500.000

   

562

Phương Tuyết

21/04/2019

   

500.000

   

563

Phạm Bảo

20/09/2019

   

500.000

   

564

Phạm Ngọc Điệp PD Quang Dũng

05/05/2019

   

500.000

   

565

Phạm Nhật Khánh

17/09/2019

   

500.000

   

566

Phạm Phi Châu

28/04/2019

   

500.000

   

567

Phạm Thanhy Tâm

17/04/2019

   

500.000

   

568

Phạm Thị Bích Huyền PD Giác Thiên Thảo

20/07/2019

   

500.000

   

569

Phạm Thị Hoài Phương PD Huệ Cẩm Hương

04/05/2019

   

500.000

   

570

Phạm Thị Hoài Phương PD Huệ Cẩm Hương

12/05/2019

   

500.000

   

571

Phạm Thị Hoài Phương PD Huệ Cẩm Hương

26/05/2019

   

500.000

   

572

Phạm Thị Kim Châu PD Giác Ngọc Quý

14/06/2019

   

500.000

   

573

Phạm Thị Thanhthủy PD Diệu Thanh

02/06/2019

   

500.000

   

574

Phật Tử

21/05/2019

   

500.000

   

575

Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

13/04/2019

   

500.000

   

576

Pt Dieu Thuy

11/07/2019

   

500.000

   

577

Quách Thị Mỹ Hạnh

02/05/2019

   

500.000

   

578

Tam Duyen

05/07/2019

   

500.000

   

579

Thai Van Tu

03/04/2019

   

500.000

   

580

Thim Gia Minh

24/03/2019

   

500.000

   

581

Thiện Định

29/05/2019

   

500.000

   

582

Thái Công Minh PD Chánh Đức Hiển

19/04/2019

   

500.000

   

583

Thái Thị Hiền PD Liên Hòa

14/05/2019

   

500.000

   

584

Thái Thị Hiền PD Liên Hòa

30/07/2019

   

500.000

   

585

Thích Nữ Thông Ý

12/04/2019

   

500.000

   

586

Tran Hong Quan

03/10/2019

   

500.000

   

587

Tran Nhuat Hoa

06/05/2019

   

500.000

   

588

Tran Thanh Sang

26/04/2019

   

500.000

C151

 

589

Tran Thi Nhieu

02/08/2019

   

500.000

   

590

Tran Thi Tuong Vi

23/08/2019

   

500.000

   

591

Tran Van Duc

21/03/2019

   

500.000

   

592

Trang Thi Ngoc Thu

16/07/2019

   

500.000

   

593

Trinh Thi Kim Ngoc

03/06/2019

   

500.000

   

594

Trinh Van Truong

16/04/2019

   

500.000

C151

 

595

Triệu Quốc Hưng

06/04/2019

   

500.000

   

596

Trà Đăng Thịnh-Bành Tuyết Anh

01/05/2019

   

500.000

   

597

Trương Thu Thủy PD Liên Thủy

28/07/2019

   

500.000

   

598

Trần Dương Cẩm Tú - Trần Thị Cát Tường

18/05/2019

   

500.000

   

599

Trần Minh Quý

29/06/2019

   

500.000

   

600

Trần Mỹ Hạnh

10/11/2019

   

500.000

   

601

Trần Ngọc Hướng Dương

27/03/2019

   

500.000

   

602

Trần Ngọc Sương PD Hồng Huệ

21/04/2019

   

500.000

   

603

Trần Quốc Bảo Quỳnh PD Quang Ngọc

07/07/2019

   

500.000

   

604

Trần Thị Hồng Ân-Phạm Thị Mai Hương PD Liên Ân

22/03/2019

   

500.000

   

605

Trần Thị Kiều Hạnh PD Chơn Hảo

24/06/2019

   

500.000

   

606

Trần Thị Nhã Trúc

27/05/2019

   

500.000

   

607

Trần Thị Thu Huyền

24/03/2019

   

500.000

   

608

Trần Thị Thạch Thảo

20/03/2019

   

500.000

   

609

Trần Thị Thảo PD Diệu Hiếu

12/05/2019

   

500.000

   

610

Trần Tuấn Vũ

30/03/2019

   

500.000

   

611

Trần Vĩnh Kim

08/05/2019

   

500.000

   

612

Trần Vĩnh Kiên-Trần Bích Liên-Trần Ngọc Loan

06/04/2019

   

500.000

   

613

Trịnh Hồng Sơn

17/06/2019

   

500.000

   

614

Trịnh Hớn Quay PD Chánh Thiện

02/06/2019

   

500.000

   

615

Trịnh Mỹ Lan

23/06/2019

   

500.000

   

616

Trịnh Thị Kim Ngọc

14/04/2019

   

500.000

   

617

Trịnh Thị Phương Thanh PD Chơn Thanh

24/03/2019

   

500.000

   

618

Trịnh Thị Phương Thanh PD Chơn Thanh

20/04/2019

   

500.000

   

619

Tuong Linh Minh Phong

02/10/2019

   

500.000

   

620

Tôn Kim Hường PD Diệu Thành

05/05/2019

   

500.000

   

621

Tăng Thị Kim Cương PD Ngọc Duyên

06/04/2019

   

500.000

   

622

Tăng Thị Kim Cương PD Ngọc Duyên

20/04/2019

   

500.000

   

623

Tăng Thị Kim Trúc PD Ngọc Nhã

06/04/2019

   

500.000

   

624

Tăng Thị Thùy Linh

20/04/2019

   

500.000

   

625

Tịnh Xá Ngọc Chơn

20/06/2019

   

500.000

   

626

Vi Thị Lớn

20/06/2019

   

500.000

   

627

Vien Hao

10/12/2019

   

500.000

   

628

Vu Thi Anh Hong

07/05/2019

   

500.000

   

629

Võ Nguyễn Thủy Tiên

11/04/2019

   

500.000

   

630

Võ Nguyễn Thủy Tiên

30/06/2019

   

500.000

   

631

Võ Thi Ca

19/05/2019

   

500.000

   

632

Võ Văn Tròn PD Thiện Vĩ

28/07/2019

   

500.000

   

633

Vũ Thị Độ + Vũ Thị Đồng

02/06/2019

   

500.000

   

634

Vưu Tuấn Đạt

20/07/2019

   

500.000

   

635

Vương Thị Thanh Phượng

13/04/2019

   

500.000

   

636

Yến Thanh

18/05/2019

   

500.000

   

637

Đinh Thị Đoan Trang PD Huệ Hồng Phương

04/05/2019

   

500.000

   

638

Đàm Ngọc Dung

12/05/2019

   

500.000

   

639

Đào Thị Lến-Nguyễn Văn Điền-Lê Thị Đông

02/04/2019

   

500.000

   

640

Đặng Hiếu - Đặng Huy

10/05/2019

   

500.000

   

641

Đặng Thái Hòa

20/03/2019

   

500.000

   

642

Đặng Thị Hữu Hoa

14/07/2019

   

500.000

   

643

Đặng Thị Mỹ Dung PD Giác Thanh Duyên

17/05/2019

   

500.000

   

644

Đặng Thị Mỹ Dung

26/07/2019

   

500.000

   

645

Đặng Văn Đây PD Chiếu Đức

16/10/2019

   

500.000

   

646

Đỗ Mỹ Hạnh

02/04/2019

   

500.000

   

647

Đỗ Văn Hiền

19/07/2019

   

500.000

   

648

Đức Khả

03/04/2019

   

500.000

   

649

Lu Khanh Quyen

18/12/2019

   

500.000

   

650

MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT

27/01/2019

   

450.000

C151

 

651

MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT

18/03/2019

   

450.000

   

652

Nguyen Ai Vy

18/09/2019

   

450.000

   

653

Nguyen Sy Tuan

18/11/2019

   

450.000

   

654

Nguyễn Thị Kim Phượng PD Hoa Hạnh

05/05/2019

   

420.000

   

655

Nguyễn Thị Thứ PD Thiện Duyên

05/08/2019

   

420.000

   

656

Anh Long

10/04/2019

   

400.000

   

657

Be Nguyen Ngoc Dinh Huong

06/04/2019

   

400.000

   

658

Bui Thi Nu

27/06/2019

   

400.000

   

659

Cao Hoai Nam

30/09/2019

   

400.000

   

660

Chau Giang Huong (Dieu Thong)

01/12/2019

   

400.000

   

661

Chon Tri + Chon Nhan

01/06/2019

   

400.000

   

662

Châu Lạc Dân , Thái Minh Bảo, Nguyễn Minh Triết PD Tâm Minh

30/07/2019

   

400.000

   

663

Dang Minh Thanh (Chieu Tu)

19/07/2019

   

400.000

   

664

Dang Thi Thu Huyen 1981

19/03/2019

   

400.000

   

665

Dang Thu Thuy

05/07/2019

   

400.000

   

666

Dang Van Son

18/03/2019

   

400.000

   

667

Dang Vinh Khanh

16/07/2019

   

400.000

   

668

Dao Thi Thuan

18/03/2019

   

400.000

   

669

Dieu Lien

07/06/2019

   

400.000

   

670

Dieu Nha

19/07/2019

   

400.000

   

671

Dieu Nhu Thuy

25/03/2019

   

400.000

   

672

Dieu Phan

21/04/2019

   

400.000

   

673

Dieu Quang

18/03/2019

   

400.000

   

674

Dieu Tham

24/06/2019

   

400.000

   

675

Dinh Binh Hai

05/07/2019

   

400.000

   

676

Dinh Minh Tran

08/04/2019

   

400.000

   

677

Diệu Hải

26/07/2019

   

400.000

   

678

Do Thi Binh

22/10/2019

   

400.000

   

679

Do Thi Thien Trang

01/11/2019

   

400.000

   

680

Doan Quang Tuan + Lu Gia Yen

07/04/2019

   

400.000

   

681

Doan Thanh Tam

23/06/2019

   

400.000

   

682

Doan Thi Minh Chau

10/10/2019

   

400.000

   

683

Duong Thi Mai Huong

18/04/2019

   

400.000

   

684

Duong Xuan Hung, Dong Thi Bich Loan

14/10/2019

   

400.000

   

685

Duong Xuan Nhat

28/06/2019

   

400.000

   

686

Duong Xuan Nhat

02/07/2019

   

400.000

   

687

Fb Thuy Hong Ngo

11/10/2019

   

400.000

   

688

Gdpt Minh Duc Va Kim Tuyen

22/09/2019

   

400.000

   

689

Gia Dinh Phat Tu Dieu Tuyet

08/05/2019

   

400.000

   

690

Gia Dinh Van Dung

26/10/2019

   

400.000

   

691

Gia Đình Lâm Quốc Thành

13/04/2019

   

400.000

   

692

Gia Đình Nguyễn Khánh Ninh Trang

13/04/2019

   

400.000

   

693

Gia Đình Phật Tử Chơn Thụy Chân

20/05/2019

   

400.000

   

694

Giac Huong Thong

18/03/2019

   

400.000

   

695

Giac Minh Bao

06/06/2019

   

400.000

   

696

Giac Nha Mai

06/06/2019

   

400.000

   

697

Giác Như Thảo

20/06/2019

   

400.000

   

698

Ha Ngoc Thang

09/05/2019

   

400.000

   

699

Ho Thi Thanh Huyen

14/07/2019

   

400.000

   

700

Hoang Anh Tuan

05/05/2019

   

400.000

   

701

Hoang Thanh Hoa

06/04/2019

   

400.000

   

702

Hoang Van Lap Nguyen Thi Ha

08/04/2019

   

400.000

   

703

Hue Hanh

18/11/2019

   

400.000

   

704

Huong Linh Ong Huynh Van Hy

29/07/2019

   

400.000

   

705

Huonggiang,Tanthinh,Thanhxuan

21/03/2019

   

400.000

   

706

Huynh Kim Huu, Tran Buu Mai

11/04/2019

   

400.000

   

707

Huynh Thi Thanh Truc

12/06/2019

   

400.000

   

708

Huỳnh Kiến Sen PD Tường Thảo

30/06/2019

   

400.000

   

709

Huỳnh Thị Ngọc Trâm

11/05/2019

   

400.000

   

710

Hương Linh Phan Thị Túc PD Diệu Ngộ

07/04/2019

   

400.000

   

711

Lam Bach Tuyet Pd Giac Ngoc Tri Huong Tho 78 Tuoi

25/01/2019

   

400.000

C151

 

712

Lam Quang Du

14/07/2019

   

400.000

   

713

Lam Quang Loc

14/07/2019

   

400.000

   

714

Lam Quang Loc

14/07/2019

   

400.000

   

715

Lam Quang Tho

14/07/2019

   

400.000

   

716

Lam Thi Thuy

22/07/2019

   

400.000

   

717

Le Huu Hiep

25/05/2019

   

400.000

   

718

Le Nguyen Kha

27/06/2019

   

400.000

   

719

Le Thi Hong Gam

20/05/2019

   

400.000

   

720

Le Thi Hong Lien

20/06/2019

   

400.000

   

721

Le Thi Kim Ngan

09/12/2019

   

400.000

   

722

Le Trong Son

18/06/2019

   

400.000

C151

 

723

Le Van An

13/07/2019

   

400.000

   

724

Le Van Triet

07/05/2019

   

400.000

   

725

Lien Huong

20/05/2019

   

400.000

   

726

Linh

02/07/2019

   

400.000

   

727

Liêu Thị Hồng Điệp

09/04/2019

   

400.000

   

728

Luu Hong Minh

13/04/2019

   

400.000

   

729

Lynn

18/11/2019

   

400.000

   

730

Lâm Huỳnh Ngọc Diệp PD Hoa Minh

06/04/2019

   

400.000

   

731

Lâm Huỳnh Ngọc Diệp

06/04/2019

   

400.000

   

732

Lâm Ngọc Tiến Sn1990 PD Pháp Đức

06/04/2019

   

400.000

   

733

Lê Nguyễn Diễm Thy PD Nhật Ngọc

07/04/2019

   

400.000

   

734

Lê Thị Kim Loan

05/05/2019

   

400.000

   

735

Lý Phong Hào - Lý Thục Hân - Lý Gia Hân

22/06/2019

   

400.000

   

736

Lưu Hoa 86T

06/04/2019

   

400.000

   

737

Mai Quỳnh Bảo Vy - Mai Thiên Long

06/04/2019

   

400.000

   

738

Mai Tuan Hong

11/11/2019

   

400.000

   

739

Mai Tuan Hong

09/12/2019

   

400.000

   

740

Minh Thành + Diệu Hòa

10/11/2019

   

400.000

   

741

Mrs. Ma Tung Thanh

20/06/2019

   

400.000

   

742

MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT

18/03/2019

   

400.000

   

743

MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT

18/03/2019

   

400.000

   

744

MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT

21/03/2019

   

400.000

   

745

MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT

08/04/2019

   

400.000

   

746

MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT

13/04/2019

   

400.000

   

747

MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT

05/05/2019

   

400.000

   

748

MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT

21/05/2019

   

400.000

   

749

MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT

07/06/2019

   

400.000

   

750

MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT

08/06/2019

   

400.000

C151

 

751

MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT

10/06/2019

   

400.000

   

752

MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT

12/06/2019

   

400.000

   

753

MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT

21/06/2019

   

400.000

   

754

MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT

25/06/2019

   

400.000

   

755

MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT

30/07/2019

   

400.000

   

756

MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT

04/08/2019

   

400.000

   

757

MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT

21/09/2019

   

400.000

   

758

MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT

09/10/2019

   

400.000

   

759

MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT

14/10/2019

   

400.000

   

760

MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT

20/10/2019

   

400.000

   

761

MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT

22/10/2019

   

400.000

   

762

MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT

28/11/2019

   

400.000

   

763

MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT

02/12/2019

   

400.000

   

764

MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT

04/12/2019

   

400.000

   

765

Ngo Duc Thien

19/07/2019

   

400.000

   

766

Ngo Tai Loc

25/05/2019

   

400.000

   

767

Ngo Thi Thanh Thuy

13/08/2019

   

400.000

   

768

Ngoc Phuong

18/03/2019

   

400.000

   

769

Nguyen Dac Huong

26/07/2019

   

400.000

   

770

Nguyen Duy Duc

21/04/2019

   

400.000

   

771

Nguyen Hoai Minh (Ngo Duc Hoa)

25/06/2019

   

400.000

   

772

Nguyen Hoang Tuan

02/05/2019

   

400.000

   

773

Nguyen Hong Vi

06/04/2019

   

400.000

   

774

Nguyen Hung Yen

04/10/2019

   

400.000

   

775

Nguyen Manh Hung

19/03/2019

   

400.000

   

776

Nguyen Minh Sanh

13/06/2019

   

400.000

   

777

Nguyen Minh Thien

01/07/2019

   

400.000

   

778

Nguyen Ngoc Dinh Huong

23/04/2019

   

400.000

   

779

Nguyen Ngoc Mai Chinh

10/12/2019

   

400.000

   

780

Nguyen Phuoc Toan

09/11/2019

   

400.000

   

781

Nguyen Thanh Phong

11/05/2019

   

400.000

   

782

Nguyen Thi Hong Nhung

02/06/2019

   

400.000

   

783

Nguyen Thi Loan - Long An

29/07/2019

   

400.000

   

784

Nguyen Thi My Hang

20/03/2019

   

400.000

   

785

Nguyen Thi Ngoc Han

19/07/2019

   

400.000

   

786

Nguyen Thi Ngoc Han

06/11/2019

   

400.000

   

787

Nguyen Thi Tam Chan

10/04/2019

   

400.000

   

788

Nguyen Thi Thanh Tam

18/03/2019

   

400.000

   

789

Nguyen Thi Thu Lan

25/06/2019

   

400.000

   

790

Nguyen Thien Phuc

11/08/2019

   

400.000

   

791

Nguyen Trieu Hoai Minh - Vo Ho Nguyet Anh

12/04/2019

   

400.000

   

792

Nguyen Tuan Linh

18/03/2019

   

400.000

   

793

Nguyen Van Thien

25/06/2019

   

400.000

   

794

Nguyễn Phạm Kim Thư

21/03/2019

   

400.000

   

795

Nguyễn Thiên Phú

23/03/2019

   

400.000

   

796

Nguyễn Thị Bích Ngọc

01/06/2019

   

400.000

   

797

Nguyễn Thị Kim Cương

06/04/2019

   

400.000

   

798

Nguyễn Thị Minh Hiếu PD Giác Như Kính

03/11/2019

   

400.000

   

799

Nguyễn Thị Việt Tú PD Giác Nguyệt Hảo

04/08/2019

   

400.000

   

800

Pham Anh Thu

27/04/2019

   

400.000

   

801

Pham Mai Luong

16/11/2019

   

400.000

   

802

Pham Nhung

05/11/2019

   

400.000

   

803

Pham Thanh Thuong

21/06/2019

   

400.000

   

804

Pham Van Dong

16/04/2019

   

400.000

   

805

Pham Van Tuan - Soc Trang

27/07/2019

   

400.000

   

806

Pham Xuan Truong, Quang Ninh

21/06/2019

   

400.000

   

807

Phan Minh Hoàng PD Ngộ Hưng Hiển

26/05/2019

   

400.000

   

808

Phan T Thu Thuy Fb Jasmine Phan

04/11/2019

   

400.000

   

809

Phan Văn Sỹ - Lê Mộng Hoàng (Pd Ngọc Châu)

20/03/2019

   

400.000

   

810

Phạm Phương Thảo PD Diệu Hiếu 12 Tuổi

30/03/2019

   

400.000

   

811

Phạm Quốc Bảo PD Xương Bảo 8 Tuổi

30/03/2019

   

400.000

   

812

Phạm Thị Hoài Phương

07/07/2019

   

400.000

   

813

Phạm Thị Minh Nguyện

19/05/2019

   

400.000

   

814

Quach Thi Que Anh Hieu Hien Anh

11/04/2019

   

400.000

   

815

Quang Duc, Quang Thanh

21/03/2019

   

400.000

   

816

Quy Toan

09/06/2019

   

400.000

   

817

Quynh Nhu Va Truong An

24/06/2019

   

400.000

   

818

Ta Ngoc Linh

24/06/2019

   

400.000

   

819

Ta Thuc Linh

20/06/2019

   

400.000

   

820

Thanh Hien (Hv Cu Lop Tieng Nhat Luong Bach Thao)

15/10/2019

   

400.000

   

821

Thanh Trong

05/11/2019

   

400.000

   

822

Tieu Van Loi Pd Hoa Hanh

27/06/2019

   

400.000

   

823

Tin Uyen

20/06/2019

   

400.000

   

824

Tran Dinh Huan

21/06/2019

   

400.000

   

825

Tran Ha

04/11/2019

   

400.000

   

826

Tran Quoc Toan

16/07/2019

   

400.000

   

827

Tran The Hoa

19/03/2019

   

400.000

   

828

Tran Thi Kim Xuyen

25/05/2019

   

400.000

   

829

Tran Thi Mai Anh

10/12/2019

   

400.000

   

830

Tran Thi Nga

03/10/2019

   

400.000

   

831

Tran Thi Thanh Loan

09/04/2019

   

400.000

   

832

Tran Thi Thanh Sang, Tran Anh Tuan, Tran Anh Khoa, Le Thi Ngoc Trinh

03/07/2019

   

400.000

   

833

Tran Thi Vu Trang

15/05/2019

   

400.000

   

834

Tran Thi Vu Trinh

19/04/2019

   

400.000

   

835

Tran Tu Tran

20/03/2019

   

400.000

   

836

Tran Van Phi

23/05/2019

   

400.000

   

837

Trandangminhkhoa

25/04/2019

   

400.000

   

838

Truong Cong Thao

08/04/2019

   

400.000

   

839

Truong Thanh Tung

07/05/2019

   

400.000

   

840

Trần Tuấn Nam PD Giác Hải

01/06/2019

   

400.000

   

841

Trần Văn Chiền PD Ngộ Minh Thắng

14/07/2019

   

400.000

   

842

Tu N.Lien

23/10/2019

   

400.000

   

843

Tu Ngoc Lien

08/07/2019

   

400.000

   

844

Tăng Thị Kim Cương PD Ngọc Duyên

06/07/2019

   

400.000

   

845

Uyen Nguyen

18/03/2019

   

400.000

   

846

Vi Thi Minh Hai

05/05/2019

   

400.000

   

847

Vo Minh Nghia

25/07/2019

   

400.000

   

848

Vo The Trong Nguyen Thi Quy

03/11/2019

   

400.000

   

849

Vo Thi Le Hoa

04/07/2019

   

400.000

   

850

Vo Thi Minh Hue

10/06/2019

   

400.000

   

851

Vo Thi Tuyet

12/04/2019

   

400.000

   

852

Vu Thi Anh Tuyet

06/11/2019

   

400.000

   

853

Vu Thi Bich Thuy Pd Giac Hanh Phuc

24/06/2019

   

400.000

   

854

Đinh Hồng Thảo

24/07/2019

   

400.000

   

855

Đặng Ngọc Thanh Tâm

12/05/2019

   

400.000

   

856

Nguyen Kieu Truc Linh

24/12/2019

   

400.000

   

857

Trần Thiện Duyên

05/08/2019

   

380.000

   

858

MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT

30/09/2019

   

320.000

   

859

Giác Ngọc Thanh

26/07/2019

   

300.000

   

860

Bùi Trọng Điệu

07/07/2019

   

300.000

   

861

Dương Hoàng Minh PD Như Trí

06/05/2019

   

300.000

   

862

Dương Thị Bình PD Diệu Thanh

04/08/2019

   

300.000

   

863

Gia Dinh Ngoc Oanh

22/03/2019

   

300.000

   

864

Gia Đình Nguyễn Thị Tâm

30/03/2019

   

300.000

   

865

Gia Đình Trần Thị Mỹ Nương

26/07/2019

   

300.000

   

866

Gia Đình Đinh Thị Xuân Mai

27/03/2019

   

300.000

   

867

Giác Mỹ Hoa

31/03/2019

   

300.000

   

868

Gđ Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

20/03/2019

   

300.000

   

869

Huong Nd

17/03/2019

   

300.000

   

870

Hà Thị Thỏa

02/06/2019

   

300.000

   

871

Le Anh Tuan

07/06/2019

   

300.000

C151

 

872

Le Quoc Khuong

02/03/2019

   

300.000

C151

 

873

Le Thanh Tam

15/04/2019

   

300.000

   

874

Le Thi Diem Tuyet

25/06/2019

   

300.000

   

875

Le Trong Linh

10/05/2019

   

300.000

C152

 

876

Lâm Thị Phước PD Diệu Phước

29/09/2019

   

300.000

   

877

Lê Ngọc Bích PD Nghiêm Quang

13/04/2019

   

300.000

   

878

Lý Kiện Nghi - Lý Bội Khanh

22/06/2019

   

300.000

   

879

Lục Bé PD Huệ Hiếu

09/04/2019

   

300.000

   

880

Một Nhân Viên Cty Việt Nguyên

08/06/2019

   

300.000

   

881

MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT

22/01/2019

   

300.000

C151

 

882

MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT

02/04/2019

   

300.000

C151

 

883

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

13/04/2019

   

300.000

   

884

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

09/06/2019

   

300.000

   

885

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

21/07/2019

   

300.000

   

886

MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT

03/11/2019

   

300.000

   

887

Ngoc Minh Thu

16/11/2019

   

300.000

   

888

Nguyen Truong Vu

03/06/2019

   

300.000

   

889

Nguyen Van Chuong

02/07/2019

   

300.000

   

890

Nguyên Hiệp

19/06/2019

   

300.000

   

891

Nguyễn Hoàng Hùng PD Chánh Hùng Phúc

23/07/2019

   

300.000

   

892

Nguyễn Ngọc Phương Nhi

30/04/2019

   

300.000

   

893

Nguyễn Thị Minh Hải PD Phước Ngọc

31/03/2019

   

300.000

   

894

Nguyễn Thị Thanh Thủy PD Phước Ngọc

28/07/2019

   

300.000

   

895

Nguyễn Thị Thu Nguyệt PD Giác Thanh Sang

01/06/2019

   

300.000

   

896

Nguyễn Thị Tuyết Mai PD Nguyên Sương

25/05/2019

   

300.000

   

897

Nguyễn Thị Xíu

18/05/2019

   

300.000

   

898

Nguyễn Thị Ánh Hồng

30/04/2019

   

300.000

   

899

Phan Khánh Trung

21/07/2019

   

300.000

   

900

Phan Lê Bảo

10/04/2019

   

300.000

   

901

Phan Nguyen Ngoc - Hoi An

20/06/2019

   

300.000

   

902

Phạm Thanh Tâm

28/07/2019

   

300.000

   

903

Phạm Thu Trang

30/04/2019

   

300.000

   

904

Phạm Thị Lựu - Nguyễn Thị Sinh - Nguyễn Thị Tươi

19/07/2019

   

300.000

   

905

Phạm Thị Thùy Trang PD Hoa Nghiêm

18/05/2019

   

300.000

   

906

Quảng Chiếu

11/05/2019

   

300.000

   

907

Trinh Thi Thu Loan

19/03/2019

   

300.000

   

908

Trần Ngọc Sương PD Hồng Huệ

07/07/2019

   

300.000

   

909

Trần Xuân Quang, Trần Anh Khoa, Trần Thị Thảo Vy

02/07/2019

   

300.000

   

910

Trịnh Thị Thông PD Giác Thông

11/04/2019

   

300.000

   

911

Tô Thị Ngọc Hân PD Nhuận Hỷ

23/06/2019

   

300.000

   

912

Tố Hân Võ-Tố Như Võ-Tố Ngân Võ

27/07/2019

   

300.000

   

913

Vu Duc Thang

23/09/2019

   

300.000

   

914

Vu Thi Huyen Trang

24/04/2019

   

300.000

   

915

Võ Trần Nghĩa PD Trí Tấn Đức

01/06/2019

   

300.000

   

916

Trần Ngọc Luân

14/04/2019

   

290.000

   

917

Chị Châu - Thư Viện Chùa Xá Lợi

31/07/2019

   

250.000

   

918

Gđpt Trương Thanh Thảo PD Giác Lệ Hiếu

12/05/2019

   

250.000

   

919

Hạnh Ngọc

04/08/2019

   

250.000

   

920

Lâm Minh Thông

28/04/2019

   

250.000

   

921

Lê Thị Khoa Lương PD Viên Thanh

09/06/2019

   

250.000

   

922

Nguyen Truong Vu

02/10/2019

   

250.000

   

923

Từ Trọng Nghĩa (Pd: Phúc Tuệ) - Nguyễn Thị Y Ngọc

19/04/2019

   

250.000

   

924

Vũ Thị Bắc

04/05/2019

   

250.000

   

925

Nguyen Duc Anh

18/03/2019

   

240.000

   

926

Trần Ngọc Luân

26/03/2019

   

210.000

   

927

Be Nguyen Ngoc Dinh Huong

19/03/2019

   

200.000

   

928

Bui Phuong Lien

14/10/2019

   

200.000

   

929

Bà Nhương Chợ Tân Sân Nhất

02/04/2019

   

200.000

   

930

Bé Diệu Châu

12/05/2019

   

200.000

   

931

Bé Quách Phong Nam

04/05/2019

   

200.000

   

932

Bùi Thanh Vân

30/06/2019

   

200.000

   

933

Bùi Thu Hiền

21/03/2019

   

200.000

   

934

Cao Thị Diễm PD Chơn Ngọc

07/04/2019

   

200.000

   

935

Chơn Thiền Ấn

23/06/2019

   

200.000

   

936

Chị Bích Ở Bình Dương

02/06/2019

   

200.000

   

937

Cô Nhung PD Diệu Quang

13/04/2019

   

200.000

   

938

Diệu Huy

13/04/2019

   

200.000

   

939

Diệu Huy

03/08/2019

   

200.000

   

940

Diệu Nhã

25/04/2019

   

200.000

   

941

Diệu Trí

09/06/2019

   

200.000

   

942

Diệu Đào

18/05/2019

   

200.000

   

943

Do Thi Bich Phuong

03/10/2019

   

200.000

   

944

Do Thi Mai Thi

03/07/2019

   

200.000

   

945

Duc Phuong

13/04/2019

   

200.000

   

946

Gd Dieu Hien Va Giac Huong Hiep

20/03/2019

   

200.000

   

947

Gd Giac Huong Anh Va Duc Tuong

26/04/2019

   

200.000

   

948

Gia Đình Lại Thị Kim Liên

26/07/2019

   

200.000

   

949

Gia Đình Mỹ Hiếu

28/07/2019

   

200.000

   

950

Gia Đình Phật Tử Trương Thanh Thảo PD Giác Lệ Hiếu

05/05/2019

   

200.000

   

951

Giác Hương Trà

27/03/2019

   

200.000

   

952

Giác Minh Phước

28/04/2019

   

200.000

   

953

Giác Tâm Hoa

09/06/2019

   

200.000

   

954

Gđ Lê Thị Minh Thoa

28/07/2019

   

200.000

   

955

Ho Thi My

14/04/2019

   

200.000

   

956

Hoang Hiep

19/03/2019

   

200.000

   

957

Hong Chau

20/03/2019

   

200.000

   

958

Hoàng Thị Mỹ Trinh PD An Tuyết

20/07/2019

   

200.000

   

959

Huong Nd

09/04/2019

   

200.000

   

960

Huỳnh Minh Sang

26/04/2019

   

200.000

   

961

Huỳnh Ngọc Diễm PD Chơn Hiền

12/04/2019

   

200.000

   

962

Huỳnh Thị Anh Thi

23/03/2019

   

200.000

   

963

Huỳnh Thị Cẩm Tú

01/05/2019

   

200.000

   

964

Huỳnh Thị Kim Loan

05/05/2019

   

200.000

   

965

Huỳnh Thị Ngọc Bích PD Quảng Tú

28/07/2019

   

200.000

   

966

Huỳnh Thị Phượng

25/05/2019

   

200.000

   

967

Huỳnh Tố Quyên

29/11/2019

   

200.000

   

968

Huỳnh Vân Tuyết Lan

19/04/2019

   

200.000

   

969

Hà Duy Phượng

02/06/2019

   

200.000

   

970

Hà Thị Ngọc Trâm PD Diệu Ngọc

05/04/2019

   

200.000

   

971

Hà Trâm PD Diệu Ngọc

19/04/2019

   

200.000

   

972

Hương Linh Phạm Thị Mơ

18/05/2019

   

200.000

   

973

Hứa Vân Thái PD Minh Ngộ

30/06/2019

   

200.000

   

974

Lan Anh Hau Giang

07/04/2019

   

200.000

   

975

Lao Xuân Mười PD Liên Đài

28/07/2019

   

200.000

   

976

Le Anh Tuan

18/03/2019

   

200.000

   

977

Le Anh Tuan

30/05/2019

   

200.000

C151

 

978

Le Hai Linh

01/06/2019

   

200.000

   

979

Le Huynh Nam Phuong

09/09/2019

   

200.000

   

980

Le Nam Khanh

09/09/2019

   

200.000

   

981

Le Ngoc Thien Thanh

20/03/2019

   

200.000

   

982

Le Quoc Khuong

05/03/2019

   

200.000

C151

 

983

Le Thi Mai Linh

30/09/2019

   

200.000

   

984

Le Thi Thuy Ha

07/11/2019

   

200.000

   

985

Luong Manh Duoc

06/06/2019

   

200.000

   

986

Lê Ngọc Dung PD Chơn Ngọc Mỹ

11/04/2019

   

200.000

   

987

Lê Quang Thành

02/06/2019

   

200.000

   

988

Lê Thị Xuân-Hà Lam Kiều PD Quảng Hỷ-Quảng Như

07/04/2019

   

200.000

   

989

Lê Tấn Lợi

18/04/2019

   

200.000

   

990

Lý Thành Luận PD Ngộ Đức Anh

17/06/2019

   

200.000

   

991

Lưu Nguyễn Thị Hợp

17/11/2019

   

200.000

   

992

Lương Quang Đức

02/05/2019

   

200.000

   

993

Lục Vũ Quỳnh Anh PD Giác Ngọc Hỷ

24/07/2019

   

200.000

   

994

Mai Tuan Hong

08/05/2019

   

200.000

   

995

Một Phật Tử

19/05/2019

   

200.000

   

996

MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT

06/01/2019

   

200.000

C151

 

997

MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT

12/01/2019

   

200.000

C151

 

998

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

28/03/2019

   

200.000

   

999

MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT

07/04/2019

   

200.000

   

1000

MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT

17/04/2019

   

200.000

   

1001

MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT

26/04/2019

   

200.000

   

1002

MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT

27/04/2019

   

200.000

C151

 

1003

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

04/06/2019

   

200.000

   

1004

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

07/06/2019

   

200.000

   

1005

MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT

01/07/2019

   

200.000

   

1006

MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT

05/07/2019

   

200.000

   

1007

MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT

26/10/2019

   

200.000

   

1008

MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT

03/11/2019

   

200.000

   

1009

Một Phật Tử Chia Sẽ Ba La Mật

13/04/2019

   

200.000

   

1010

Mỹ Khai Từ

13/05/2019

   

200.000

   

1011

Ngo Thi Hai Va Tran Thi Mai

21/03/2019

   

200.000

   

1012

Nguyen Bao Tram

03/07/2019

   

200.000

   

1013

Nguyen Huu Phuoc

06/04/2019

   

200.000

   

1014

Nguyen Minh Tuan

30/09/2019

   

200.000

   

1015

Nguyen Ngoc Quang

03/05/2019

   

200.000

   

1016

Nguyen Ngoc Thao Duyen

24/06/2019

   

200.000

   

1017

Nguyen Nguyen Ngoc

11/04/2019

   

200.000

   

1018

Nguyen Nguyen Ngoc

27/04/2019

   

200.000

   

1019

Nguyen Tan Ngoc

19/03/2019

   

200.000

   

1020

Nguyen The Kien

30/06/2019

   

200.000

   

1021

Nguyen Thi Hanh

23/04/2019

   

200.000

   

1022

Nguyen Thi Hoa

12/04/2019

   

200.000

   

1023

Nguyen Thi Hoang My

20/06/2019

   

200.000

   

1024

Nguyen Thi Hoang Yen, Nguyen Trong Thao

16/04/2019

   

200.000

   

1025

Nguyen Thi Hong Loan

03/10/2019

   

200.000

   

1026

Nguyen Thi Huong

01/10/2019

   

200.000

   

1027

Nguyen Thi Huong

01/10/2019

   

200.000

   

1028

Nguyen Thi Kim Yen

20/05/2019

   

200.000

   

1029

Nguyen Thi Le My

08/10/2019

   

200.000

   

1030

Nguyen Thi Ngan Ha

02/05/2019

   

200.000

   

1031

Nguyen Thi Ngoc Lan

08/04/2019

   

200.000

   

1032

Nguyen Thi Ngoc Mai

05/11/2019

   

200.000

   

1033

Nguyen Thi Thuy Lien

06/04/2019

   

200.000

   

1034

Nguyen Thi Thuy Lien

08/06/2019

   

200.000

   

1035

Nguyen Thuy Dung

25/06/2019

   

200.000

   

1036

Nguyen Van Hoang

08/04/2019

   

200.000

   

1037

Nguyên Hoa

12/05/2019

   

200.000

   

1038

Nguyễn Dương Thanh Trúc

19/05/2019

   

200.000

   

1039

Nguyễn Hoàng Quốc Việt

23/06/2019

   

200.000

   

1040

Nguyễn Hoàng Thanh Vy PD Đức Thoại

04/07/2019

   

200.000

   

1041

Nguyễn Hoàng Trung

05/06/2019

   

200.000

   

1042

Nguyễn Hồng Nhung PD Diệu Liên Trí

07/05/2019

   

200.000

   

1043

Nguyễn Hữu Hiếu - Trần Lê Duy

14/05/2019

   

200.000

   

1044

Nguyễn Lê Hữu Tuệ PD Thắng Duyên

30/05/2019

   

200.000

   

1045

Nguyễn Ngọc Hương PD Hiếu Trang

09/06/2019

   

200.000

   

1046

Nguyễn Ngọc Mai

18/05/2019

   

200.000

   

1047

Nguyễn Ngọc Phượng PD Nguyên Văn Hương

31/05/2019

   

200.000

   

1048

Nguyễn Ngọc Thanh Huy PD Hoằng Quy

26/05/2019

   

200.000

   

1049

Nguyễn Thanh Trường PD Chánh Minh Tâm

12/04/2019

   

200.000

   

1050

Nguyễn Thanh Tuấn - Nguyễn Minh Quan

07/04/2019

   

200.000

   

1051

Nguyễn Thành Hào PD Minh Hiển

18/07/2019

   

200.000

   

1052

Nguyễn Thành Nam

01/08/2019

   

200.000

   

1053

Nguyễn Thị Bích Điệp

10/11/2019

   

200.000

   

1054

Nguyễn Thị Diệu Thủy PD Hoa Tâm

19/05/2019

   

200.000

   

1055

Nguyễn Thị Hoan PD Hòa Hạnh Hồng

01/06/2019

   

200.000

   

1056

Nguyễn Thị Kim Hoàng PD Chơn Lạc Quý

12/04/2019

   

200.000

   

1057

Nguyễn Thị Kim Ngân

14/04/2019

   

200.000

   

1058

Nguyễn Thị Kim Ngân

05/05/2019

   

200.000

   

1059

Nguyễn Thị Kim Thoa PD Tường Ngân

02/06/2019

   

200.000

   

1060

Nguyễn Thị Kim Thoa

28/07/2019

   

200.000

   

1061

Nguyễn Thị Kim Tuyến PD Tường Diệp

19/05/2019

   

200.000

   

1062

Nguyễn Thị Kim Định

21/03/2019

   

200.000

   

1063

Nguyễn Thị Kiều Oanh PD Ngọc Nhân

16/06/2019

   

200.000

   

1064

Nguyễn Thị Kiều Oanh PD Ngọc Nhân

14/07/2019

   

200.000

   

1065

Nguyễn Thị Minh Tâm PD Diệu Định

14/04/2019

   

200.000

   

1066

Nguyễn Thị Mỹ Thanh

31/03/2019

   

200.000

   

1067

Nguyễn Thị Nghĩa PD Hạnh Nhân

31/03/2019

   

200.000

   

1068

Nguyễn Thị Nghĩa PD Hạnh Nhân

07/04/2019

   

200.000

   

1069

Nguyễn Thị Ngọc Hân

18/05/2019

   

200.000

   

1070

Nguyễn Thị Ngọc Hân

15/06/2019

   

200.000

   

1071

Nguyễn Thị Ngọc Hạnh

12/05/2019

   

200.000

   

1072

Nguyễn Thị Ngọc Thảo PD Giác Hạnh Châu

24/04/2019

   

200.000

   

1073

Nguyễn Thị Phương PD Diệu Minh

01/06/2019

   

200.000

   

1074

Nguyễn Thị Sương PD Chúc Lưu

11/06/2019

   

200.000

   

1075

Nguyễn Thị Thu Hà PD Dung Ngọc

07/04/2019

   

200.000

   

1076

Nguyễn Thị Thuý Ngà +Nguyễn Thị Thúy Hằng PD Tường Viên

27/06/2019

   

200.000

   

1077

Nguyễn Thị Tuyết Nga PD Thiên Nhàn

18/08/2019

   

200.000

   

1078

Nguyễn Thị Vĩnh Tuyến

07/07/2019

   

200.000

   

1079

Nguyễn Thị Xuân Hồng

01/06/2019

   

200.000

   

1080

Nguyễn Thị Đức PD Đức Hạnh

19/05/2019

   

200.000

   

1081

Nguyễn Viết Tuấn

21/07/2019

   

200.000

   

1082

Nguyễn Văn Chung PD Từ Như

12/04/2019

   

200.000

   

1083

Nguyễn Văn Tư PD Minh Duy

24/03/2019

   

200.000

   

1084

Nguyễn Đức Chính PD Ngộ Thiện Chánh

03/08/2019

   

200.000

   

1085

Ngộ Tâm Sơn

20/03/2019

   

200.000

   

1086

Như Tâm

09/05/2019

   

200.000

   

1087

Niềm Si Múi

06/04/2019

   

200.000

   

1088

Pham Nguyen Son Tung

08/03/2019

   

200.000

C151

 

1089

Pham Thi Kim Uy

08/10/2019

   

200.000

   

1090

Phan Nguyen Ngoc

03/07/2019

   

200.000

   

1091

Phan Thành Từ

12/04/2019

   

200.000

   

1092

Phan Đình Huân PD Pháp Minh Huân

28/04/2019

   

200.000

   

1093

Phước Hậu

28/07/2019

   

200.000

   

1094

Phượng - Hồng

25/05/2019

   

200.000

   

1095

Phạm Minh Như PD Quảng Linh Ý

14/07/2019

   

200.000

   

1096

Phạm Nhiên Đăng

19/05/2019

   

200.000

   

1097

Phạm Quang Trực

01/09/2019

   

200.000

   

1098

Phạm Thanh Tâm PD Ngộ Trọng Bình

03/05/2019

   

200.000

   

1099

Phạm Thanh Tâm PD Ngộ Trọng Bình

02/06/2019

   

200.000

   

1100

Phạm Thị Hồng Cúc PD Diệu Trúc

17/07/2019

   

200.000

   

1101

Phạm Thị Thoa

14/04/2019

   

200.000

   

1102

Phạm Thị Thoa PD Diệu Tâm

09/06/2019

   

200.000

   

1103

Phạm Tuyết Phương PD Từ Báu

25/07/2019

   

200.000

   

1104

Simba

26/04/2019

   

200.000

   

1105

Ta Tho Lan

11/10/2019

   

200.000

   

1106

Thành Tâm

20/03/2019

   

200.000

   

1107

Thái Thị Hoàng Trân

18/05/2019

   

200.000

   

1108

Thái Tiểu Mi-Thái Đệ-Thái Tiểu Thúy

14/05/2019

   

200.000

   

1109

Tran Hong Hien Va Ngo Thi Hai

26/04/2019

   

200.000

   

1110

Tran Vu Manh T

15/05/2019

   

200.000

   

1111

Trương Thị Mỹ Tâm PD Giác Lệ Trúc

07/04/2019

   

200.000

   

1112

Trương Vinh Hiển PD Huệ Thông

12/05/2019

   

200.000

   

1113

Trương Văn Thọ - Trương Ý Tài PD Chánh Định Trung - Chánh Hùng Tuệ

20/03/2019

   

200.000

   

1114

Trần Kim Anh PD Diệu Hiển

12/05/2019

   

200.000

   

1115

Trần Kim Phụng

23/06/2019

   

200.000

   

1116

Trần Kim Phụng

21/07/2019

   

200.000

   

1117

Trần Lệ Trân

22/03/2019

   

200.000

   

1118

Trần Quốc Hạnh Thuần PD Thuần Ngọc

07/07/2019

   

200.000

   

1119

Trần Thích - Trần Kim Út PD Diệu Kim

12/05/2019

   

200.000

   

1120

Trần Thị Mai PD Thanh Hà

30/06/2019

   

200.000

   

1121

Trần Thị Phương Trang PD Liên Trang

31/07/2019

   

200.000

   

1122

Trần Thị Quế Hương

10/04/2019

   

200.000

   

1123

Trần Thị Thu Thảo

21/03/2019

   

200.000

   

1124

Trần Thị Tuyết PD Diệu Ý

26/06/2019

   

200.000

   

1125

Trịnh Trúc Linh PD An Quý

28/07/2019

   

200.000

   

1126

Tuan Trung - Thuy Trang

20/05/2019

   

200.000

   

1127

Tâm Nguyên Bảo

26/05/2019

   

200.000

   

1128

Tùng Chi, Tùng Linh

03/07/2019

   

200.000

   

1129

Tăng Thị Kim Cương PD Ngọc Duyên

15/06/2019

   

200.000

   

1130

Tường Đoan

07/04/2019

   

200.000

   

1131

Từ Khả Như - Từ Khả Ngọc

18/05/2019

   

200.000

   

1132

Từ Thế Dzoãn - Dương Thị Hồng Ngân

18/05/2019

   

200.000

   

1133

Vo Thi Tuyet

17/05/2019

   

200.000

   

1134

Vo Truc Phuong- Tuong Phuong

09/05/2019

   

200.000

   

1135

Vu Thi Hong

27/06/2019

   

200.000

   

1136

Võ Thị Sáng PD Diệu Ánh

07/04/2019

   

200.000

   

1137

Võ Thị Thu Thảo

03/07/2019

   

200.000

   

1138

Võ Trần Minh Thư PD An Tuệ Thái

05/06/2019

   

200.000

   

1139

Võ Đức Thăng

13/06/2019

   

200.000

   

1140

Vũ Phạm Minh Hùng

03/04/2019

   

200.000

   

1141

Vũ Thị Bắc

27/07/2019

   

200.000

   

1142

Vương Tuấn Quân

09/06/2019

   

200.000

   

1143

Vương Tuấn Quân PD Trí Nhân

31/07/2019

   

200.000

   

1144

Đinh Hồng Thảo

24/07/2019

   

200.000

   

1145

Đinh Thị Lệ Hoa PD Nguyên Hoàng

13/07/2019

   

200.000

   

1146

Đặng Thị Khuyên

07/04/2019

   

200.000

   

1147

Đặng Thị Mỹ Duyên

14/04/2019

   

200.000

   

1148

Đỗ Thị Hoàng Yến

10/06/2019

   

200.000

   

1149

MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT

31/12/2019

   

200.000

   

1150

Bùi Minh Anh-Phan Bảo Tiên-Phan Uyển Linh

13/04/2019

   

150.000

   

1151

Duc Phuong

18/11/2019

   

150.000

   

1152

Hoàng Ngọc Kim Anh PD Giác Hương Quý

04/06/2019

   

150.000

   

1153

Le Minh Lam

01/10/2019

   

150.000

   

1154

Le Minh Lam

01/11/2019

   

150.000

   

1155

Minh Anh-Bảo Tiên-Uyển Linh

26/03/2019

   

150.000

   

1156

Minh Tín-Minh Phước-Minh Dũng-Minh Trực-Minh Hiển-Thường Giao-Thiện Lạc

30/03/2019

   

150.000

   

1157

MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT

15/04/2019

   

150.000

   

1158

Nguyễn Lan Hương PD Diệu Hoa

02/04/2019

   

150.000

   

1159

Phan Bảo Tiên-Phan Uyển Linh-Bùi Minh Anh

18/07/2019

   

150.000

   

1160

Sư Cô Nguyên Trọng

25/04/2019

   

150.000

   

1161

Trần Ngọc Luân

06/04/2019

   

125.000

   

1162

MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT

24/03/2019

   

120.000

   

1163

MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT

03/11/2019

   

120.000

   

1164

Nguyễn Thị Ánh Thâu

30/04/2019

   

120.000

   

1165

Trịnh Thị Thu Trang

05/08/2019

   

120.000

   

1166

Trần Ngọc Luân

22/04/2019

   

104.000

   

1167

Anh Minh Sn 1981

26/07/2019

   

100.000

   

1168

Bi, Nu, Na

01/10/2019

   

100.000

   

1169

Bé Liễu

04/05/2019

   

100.000

   

1170

Bùi An Bình

18/05/2019

   

100.000

   

1171

Bùi Văn Tây

07/06/2019

   

100.000

   

1172

Cao Anh

09/07/2019

   

100.000

   

1173

Cao Thị Kiều Diễm

30/06/2019

   

100.000

   

1174

Caoquocdan

21/03/2019

   

100.000

   

1175

Chiêu Cẩm Lài

21/04/2019

   

100.000

   

1176

Chung Yến Nhi PD Tường Chơn

23/07/2019

   

100.000

   

1177

Chơn Tâm Duyên

23/09/2019

   

100.000

   

1178

Diep My Chau

18/06/2019

   

100.000

   

1179

Dieu Thanh

18/03/2019

   

100.000

   

1180

Diệu Hà Q.3

14/07/2019

   

100.000

   

1181

Diệu Lộc

02/09/2019

   

100.000

   

1182

Diệu Thảo

14/04/2019

   

100.000

   

1183

Diệu Thảo

26/05/2019

   

100.000

   

1184

Diệu Thảo

04/08/2019

   

100.000

   

1185

Diệu Xương

31/03/2019

   

100.000

   

1186

Dlinh

18/03/2019

   

100.000

   

1187

Do Thi Mai Thi

01/06/2019

   

100.000

   

1188

Doan Thi Mai

06/11/2019

   

100.000

   

1189

Dương Nữ Trà Vinh

01/07/2019

   

100.000

   

1190

Gd Dieu Thuy Va Giac Huong Hiep

08/06/2019

   

100.000

   

1191

Gd Giac Huong Hiep

16/10/2019

   

100.000

   

1192

Gdpt Tran Quoc Cuong Pd Tam Thinh Gdpt Tran Thi Hoai Anh Pd Giac Giang Thanh

13/05/2019

   

100.000

   

1193

Gdpt Tran Tien Tuyen

18/07/2019

   

100.000

   

1194

Gia Đình Trần Thị Ngọc Diễm

04/05/2019

   

100.000

   

1195

Giang Thị Lan & Nguyễn Doãn Siêu

12/05/2019

   

100.000

   

1196

Giác Duyên Hảo

12/05/2019

   

100.000

   

1197

Giác Huyền Anh

20/03/2019

   

100.000

   

1198

Giác Hương Thư

19/04/2019

   

100.000

   

1199

Hoằng Từ

07/07/2019

   

100.000

   

1200

Huỳnh Hồng Phát

30/04/2019

   

100.000

   

1201

Huỳnh Kim Anh

30/06/2019

   

100.000

   

1202

Huỳnh Thị Liên Hoa PD Mãn Hiền Hạnh

26/05/2019

   

100.000

   

1203

Huỳnh Thị Minh Trang

19/04/2019

   

100.000

   

1204

Huỳnh Thị Ngọc Bích PD Quảng Tú

07/04/2019

   

100.000

   

1205

Huỳnh Thị Ngọc Bích PD Quảng Tú

02/06/2019

   

100.000

   

1206

Huỳnh Vân Tuyết Mai

19/04/2019

   

100.000

   

1207

Hà Lam Kiều PD Quảng Như

05/05/2019

   

100.000

   

1208

Kim Cuc

21/03/2019

   

100.000

   

1209

Le Hu Nh Son Giang

02/07/2019

   

100.000

   

1210

Le Thanh Thuy Tien

19/07/2019

   

100.000

   

1211

Le Thi My Nga

07/06/2019

   

100.000

   

1212

Liên Hiền

18/05/2019

   

100.000

   

1213

Liên Lan

24/03/2019

   

100.000

   

1214

Ly Nguon

08/05/2019

   

100.000

   

1215

Lê Thị Chương

24/03/2019

   

100.000

   

1216

Lê Thị Ngọc Lan PD Khánh Từ

30/07/2019

   

100.000

   

1217

Lê Thị Phượng

16/05/2019

   

100.000

   

1218

Lê Thị Xuân PD Quảng Hỷ

05/05/2019

   

100.000

   

1219

Lý Hà Kiều Anh - Lý Hà Duy An

23/03/2019

   

100.000

   

1220

Mai Quốc Trung

19/06/2019

   

100.000

   

1221

Mai Thi

01/11/2019

   

100.000

   

1222

Mai Thị Thu Vân PD Diệu Mai

26/05/2019

   

100.000

   

1223

Mai Tấn Đạt

04/08/2019

   

100.000

   

1224

Một Phận Tử Chùa Giác Ngộ

25/05/2019

   

100.000

   

1225

Một Phật Tử Chia Se Ba La Mật

13/04/2019

   

100.000

   

1226

MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT

19/03/2019

   

100.000

   

1227

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

22/03/2019

   

100.000

   

1228

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

23/03/2019

   

100.000

   

1229

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

31/03/2019

   

100.000

   

1230

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

31/03/2019

   

100.000

   

1231

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

14/04/2019

   

100.000

   

1232

MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT

06/05/2019

   

100.000

   

1233

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

29/05/2019

   

100.000

   

1234

MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT

29/06/2019

   

100.000

   

1235

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

19/07/2019

   

100.000

   

1236

MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT

01/10/2019

   

100.000

   

1237

MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT

26/10/2019

   

100.000

   

1238

MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT

01/11/2019

   

100.000

   

1239

MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT

03/12/2019

   

100.000

   

1240

Một Phật Tử Chùa Giác Ngộ

09/06/2019

   

100.000

   

1241

Nguyen Doan Bich Tram

09/05/2019

   

100.000

   

1242

Nguyen Doan Bich Tram

13/05/2019

   

100.000

   

1243

Nguyen Duc Trung

20/03/2019

   

100.000

   

1244

Nguyen Hoang Hung

14/10/2019

   

100.000

   

1245

Nguyen Hong Phuong

07/05/2019

   

100.000

   

1246

Nguyen Mai Hoa

12/04/2019

   

100.000

   

1247

Nguyen Minh Tam

04/08/2019

   

100.000

   

1248

Nguyen Ngoc My

05/11/2019

   

100.000

   

1249

Nguyen Ngoc Phuong Thao

31/05/2019

   

100.000

   

1250

Nguyen Thi Mai Chi

25/07/2019

   

100.000

   

1251

Nguyen Thi Nhu Y

21/03/2019

   

100.000

   

1252

Nguyen Thi Phuong Hoa

21/10/2019

   

100.000

   

1253

Nguyen Thi Thuy Lien

31/05/2019

   

100.000

   

1254

Nguyen Thi Thuy Lien

09/10/2019

   

100.000

   

1255

Nguyen Thu Phuong

01/10/2019

   

100.000

   

1256

Nguyễn Lâm Thành Nhân PD Nguyên Nghĩa

23/06/2019

   

100.000

   

1257

Nguyễn Minh Triết

23/03/2019

   

100.000

   

1258

Nguyễn Thi Mương

03/11/2019

   

100.000

   

1259

Nguyễn Thị Anh Thư PD Diệu Bích

23/03/2019

   

100.000

   

1260

Nguyễn Thị Anh Thư

23/03/2019

   

100.000

   

1261

Nguyễn Thị Anh Thư PD Diệu Bích

20/04/2019

   

100.000

   

1262

Nguyễn Thị Anh Thư PD Diệu Bích

18/05/2019

   

100.000

   

1263

Nguyễn Thị Anh Thư PD Diệu Đức

01/06/2019

   

100.000

   

1264

Nguyễn Thị Bích Hằng PD Hoa Thiện

12/05/2019

   

100.000

   

1265

Nguyễn Thị Bạch Nga

04/05/2019

   

100.000

   

1266

Nguyễn Thị Hoàng Tuyết PD Khánh Hoàng

13/04/2019

   

100.000

   

1267

Nguyễn Thị Kim Diệp

18/05/2019

   

100.000

   

1268

Nguyễn Thị Mật PD Ngọc Thắng

04/05/2019

   

100.000

   

1269

Nguyễn Thị Ngọc Châu

14/07/2019

   

100.000

   

1270

Nguyễn Thị Ngọc Hân

02/06/2019

   

100.000

   

1271

Nguyễn Thị Ngọc Lan

07/04/2019

   

100.000

   

1272

Nguyễn Thị Phòng PD Giác Tuệ Kim

28/07/2019

   

100.000

   

1273

Nguyễn Thị Phương Nga

14/09/2019

   

100.000

   

1274

Nguyễn Thị Thanh

14/04/2019

   

100.000

   

1275

Nguyễn Thị Thu Loan

19/05/2019

   

100.000

   

1276

Nguyễn Thị Thư PD Diệu Viện

25/06/2019

   

100.000

   

1277

Nguyễn Thị Vinh PD Diệu Sang

09/06/2019

   

100.000

   

1278

Nguyễn Thị Ánh Ngân

30/04/2019

   

100.000

   

1279

Nguyễn Thị Út Mười Hai

08/04/2019

   

100.000

   

1280

Nguyễn Thị Đức PD Đức Hạnh

16/07/2019

   

100.000

   

1281

Nguyễn Thủy Hoài-Hà Văn Sỹ-Hà Nguyễn Nhật Luân-Hà Nguyễn Minh Luân

19/04/2019

   

100.000

   

1282

Nguyễn Trâm Anh

25/05/2019

   

100.000

   

1283

Nguyễn Từ Tuấn Nhân

31/03/2019

   

100.000

   

1284

Nguyễn Từ Tuấn Nhân

07/04/2019

   

100.000

   

1285

Nguyễn Từ Tuấn Nhân

26/05/2019

   

100.000

   

1286

Nguyễn Từ Tuấn Nhân PD Hoằng Từ

13/07/2019

   

100.000

   

1287

Nguyệt Thanh

25/05/2019

   

100.000

   

1288

Như Thanh

09/04/2019

   

100.000

   

1289

Pham Thi Hien PD Dieu Thao

17/07/2019

   

100.000

   

1290

Pham Thi Thuong Huyen

18/11/2019

   

100.000

   

1291

Phan Chi Tai

20/05/2019

   

100.000

   

1292

Phan Thị Hoài Mơ

14/07/2019

   

100.000

   

1293

Phan Thị Kim Long

28/04/2019

   

100.000

   

1294

Phan Đình Huân

12/05/2019

   

100.000

   

1295

Phạm Bảo

20/09/2019

   

100.000

   

1296

Phạm Thị Thoa

30/06/2019

   

100.000

   

1297

Phạm Thị Tuyết Ngọc PD Thánh Linh

08/06/2019

   

100.000

   

1298

Phạm Văn Mẫn

05/04/2019

   

100.000

   

1299

Phạm Văn Thời - Phạm Trương Hoàng Long

19/04/2019

   

100.000

   

1300

Phật Tử Chùa Giác Ngộ

30/07/2019

   

100.000

   

1301

Pttha

28/06/2019

   

100.000

   

1302

Thanh Nguyen

30/06/2019

   

100.000

   

1303

Thiện Lượng

07/05/2019

   

100.000

   

1304

Tran Nhut Linh

17/03/2019

   

100.000

   

1305

Tran Tuan Vu

22/04/2019

   

100.000

   

1306

Tran Tuan Vu

22/05/2019

   

100.000

   

1307

Trung Hiếu + Trung Dũng + Túy Vân

07/07/2019

   

100.000

   

1308

Trung Hiếu-Trung Dũng-Túy Vân

05/05/2019

   

100.000

   

1309

Trung Hiếu-Trung Dũng-Túy Vân

09/06/2019

   

100.000

   

1310

Trương Mỹ Lan

16/06/2019

   

100.000

   

1311

Trương Thị Mỹ PD Thánh Mãn

27/04/2019

   

100.000

   

1312

Trương Thị Ngọc Hương

23/03/2019

   

100.000

   

1313

Trương Tấn Khôi

21/03/2019

   

100.000

   

1314

Trương Văn Thọ PD Chánh Định Trung

19/04/2019

   

100.000

   

1315

Trương Văn Thọ PD Chánh Định Trung

02/08/2019

   

100.000

   

1316

Trương Văn Thọ PD Chánh Định Trung

03/11/2019

   

100.000

   

1317

Trương Ý Tài PD Chánh Hồng Tuệ

19/04/2019

   

100.000

   

1318

Trương Ý Tài PD Chánh Hồng Tuệ

03/11/2019

   

100.000

   

1319

Trường Đạt

09/06/2019

   

100.000

   

1320

Trần Nghĩa Lan Phương- Đỗ Thị Phương Thủy

07/04/2019

   

100.000

   

1321

Trần Ngọc Luân

28/04/2019

   

100.000

   

1322

Trần Nhật Minh

06/04/2019

   

100.000

   

1323

Trần Thị Thanh Thảo PD Liên Thảo

02/07/2019

   

100.000

   

1324

Trần Vương Trọng Ân

19/07/2019

   

100.000

   

1325

Tâm Từ

30/06/2019

   

100.000

   

1326

Từ Trọng Nghĩa PD Ngộ Tánh Đăng

03/06/2019

   

100.000

   

1327

Vo Thi Ngoc Han - Cty Tnhh Geo Dis Wilson Vn

12/06/2019

   

100.000

   

1328

Vu Hai Phong

12/04/2019

   

100.000

   

1329

Vu Thi Dinh

02/08/2019

   

100.000

   

1330

Võ Yến Linh

03/05/2019

   

100.000

   

1331

Vũ Thị Linh

05/06/2019

   

100.000

   

1332

Vưu Triệu Phú

30/06/2019

   

100.000

   

1333

Yến Thanh

19/03/2019

   

100.000

   

1334

Đinh Thị Tú

22/05/2019

   

100.000

   

1335

Đỗ Thành Long (Pd Tuệ Đạt) - Giác Kiến Trí

12/05/2019

   

100.000

   

1336

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

13/07/2019

   

92.300

   

1337

Dong Thi My Linh

01/07/2019

   

80.000

   

1338

MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT

14/04/2019

   

80.000

   

1339

Nguyen The Kien

18/11/2019

   

80.000

   

1340

Trần Ngọc Luân

19/04/2019

   

73.000

   

1341

Giác Hương Thư

19/03/2019

   

70.000

   

1342

MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT

08/04/2019

   

60.000

C151

 

1343

Nguyen Duc Anh

31/03/2019

   

60.000

   

1344

Trúc Ngân

26/09/2019

   

60.000

   

1345

Trịnh Kim Loan

15/06/2019

   

60.000

   

1346

Trịnh Thị Thiên Trang

28/10/2019

   

60.000

   

1347

Vương Thị Diễm Thư+Vũ Thị Ngọc Huệ+Lại Thị Kim Liên

09/08/2019

   

60.000

   

1348

Nguyen Duc Anh

28/03/2019

   

52.000

   

1349

Be Dang Tran Nhat Bach

10/04/2019

   

50.000

   

1350

Bùi Anh Bình

16/06/2019

   

50.000

   

1351

Dang Thi Phuong Thanh

26/06/2019

   

50.000

   

1352

Duong Thanh Thao

10/04/2019

   

50.000

   

1353

Gd Dieu Thuy

01/08/2019

   

50.000

   

1354

Giác Hương Thư

14/05/2019

   

50.000

   

1355

Hoàng Thị Kim Thoa

14/04/2019

   

50.000

   

1356

Huệ Hải

21/04/2019

   

50.000

   

1357

Huỳnh Thị Ngọc Diệp

11/08/2019

   

50.000

   

1358

Hồng Hoài Ngọc

14/04/2019

   

50.000

   

1359

Hồng Hoài Ngọc

28/04/2019

   

50.000

   

1360

Hồng Hoàng Ngọc

12/05/2019

   

50.000

   

1361

Khưu Tích Anh

03/08/2019

   

50.000

   

1362

Khổng Minh Hoàng

31/03/2019

   

50.000

   

1363

Luong Co Phu

17/04/2019

   

50.000

   

1364

Lê Minh Phát PD Ngộ Minh Nhân

11/05/2019

   

50.000

   

1365

Lê Thị Diễm

14/07/2019

   

50.000

   

1366

Lê Thị Ngọc Lan

07/07/2019

   

50.000

   

1367

Một Phật Tử

11/05/2019

   

50.000

   

1368

MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT

08/02/2019

   

50.000

C151

 

1369

MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT

01/04/2019

   

50.000

C151

 

1370

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

09/04/2019

   

50.000

   

1371

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

06/07/2019

   

50.000

   

1372

Nguyen Dang Kim Thanh

10/10/2019

   

50.000

   

1373

Nguyen Thu Ha

19/07/2019

   

50.000

   

1374

Nguyễn Thanh Hương

27/06/2019

   

50.000

   

1375

Nguyễn Thành Nhi PD Thiện Trung Chánh

21/04/2019

   

50.000

   

1376

Nguyễn Thị Bạch Huệ

26/07/2019

   

50.000

   

1377

Nguyễn Thị Thu Thủy

04/07/2019

   

50.000

   

1378

Nguyễn Thị Uyên

12/05/2019

   

50.000

   

1379

Nguyễn Trọng Nhàn PD Thiện Bảo

02/07/2019

   

50.000

   

1380

Phan Thi Hue

06/04/2019

   

50.000

   

1381

Phan Thi Uyen

06/04/2019

   

50.000

   

1382

Tran Thi Mai

24/09/2019

   

50.000

   

1383

Trương Thị Bích Nhung

23/06/2019

   

50.000

   

1384

Trần Minh Thu

28/07/2019

   

50.000

   

1385

Trần Ngọc Lưu

27/03/2019

   

50.000

   

1386

Trịnh Thị Kim Trang

29/07/2019

   

50.000

   

1387

Trịnh Thị Thiên Trang

07/07/2019

   

50.000

   

1388

Vũ Ngọc Minh Huyền PD Diệu Đức

06/04/2019

   

50.000

   

1389

Đỗ Thị Thể

28/11/2019

   

50.000

   

1390

Bui Thanh Quang

20/07/2019

   

40.000

   

1391

Can Thi Thuy Duong

22/04/2019

   

40.000

   

1392

Lê Thị Tuyền

07/07/2019

   

40.000

   

1393

Mai Thi Dung

19/07/2019

   

40.000

   

1394

Minh Tu

09/10/2019

   

40.000

   

1395

Một Phật Tử

20/07/2019

   

40.000

   

1396

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

18/07/2019

   

40.000

   

1397

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

20/07/2019

   

40.000

   

1398

Nguyen Thi Thuy Lien

07/05/2019

   

40.000

   

1399

Trần Ngọc Luân

26/04/2019

   

38.000

   

1400

Diệu Hoa

12/05/2019

   

33.000

   

1401

Trần Ngọc Luân

16/04/2019

   

33.000

   

1402

Trần Ngọc Luân

18/04/2019

   

30.000

   

1403

Trần Ngọc Luân

24/04/2019

   

30.000

   

1404

Le Thi Ai Van

07/06/2019

   

20.000

C151

 

1405

Lê Quang Thiện - Lê Minh Hiền

04/08/2019

   

20.000

   

1406

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

29/07/2019

   

20.000

   

1407

Nguyễn Thị Huyền Na

28/07/2019

   

20.000

   

1408

Nguyễn Văn Trí

26/06/2019

   

20.000

   

1409

Phạm Thị Bạch Phượng 77T-Lê Quang Chúc 53T

28/07/2019

   

20.000

   
 

TỔNG

     

1.162.377.004

[b]

 

C/ Xử lý Quỹ:

C3/ Chuyển vào HĐ C203

   

294.621.640

[c]=[b]-[a] (Chi < Thu)

 

Hướng dẫn tra cứu mã số nơi đóng góp:

Click để quay về đầu trang

 

A = Đóng góp trực tiếp tại Chùa Giác Ngộ

 

E = Đóng góp trực tiếp trong hoạt động

 

T = Đóng góp vào TK Vietcombank - Tran Ngoc Thao (Thich Nhat Tu) - 0071000776335

 

U = Đóng góp tại Úc Châu

 

V = Đóng góp bằng hiện vật quy đổi thành tiền (theo thông tin MTQ cung cấp hoặc ước lượng)

 

P = Đóng góp qua Paypal

 

Lưu ý quan trọng:

 

1. Tài khoản Vietcombank Tran Ngoc Thao (Thich Nhat Tu) - 0071000776335 là tài khoản duy nhất của Quỹ Đạo Phật Ngày Nay. Quý vị chuyển khoản vào TK Quỹ mà không ghi rõ mục đích đóng góp thì BĐH Quỹ sẽ ghi nhận như là "Đóng góp tùy hỉ" và chuyển đóng góp đó vào những chương trình còn thiếu kinh phí. Quý vị chuyển khoản mà không ghi rõ phương danh thì BĐH Quỹ sẽ ghi nhận như là "Một Phật tử chia sẻ ba la mật". Quý vị chuyển khoản cho những hoạt động Quỹ đã hoàn thành tổng kết báo cáo thì đóng góp đó sẽ được chuyển vào những hoạt động có mục đích tương tự.
2. Tài khoản Vietcombank 0071000989041 được dành riêng cho Quỹ đời sống Tăng Ni, do đó toàn bộ các khoản đóng góp vào tài khoản này chỉ được dùng cho các chương trình thuộc Quỹ đời sống Tăng Ni. Tài khoản Vietcombank 0171003471369 được dành riêng cho chương trình xây dựng Chùa Quan Âm Đông Hải tại Sóc Trăng, tài khoản Vietcombank 0171003481551 được dành riêng cho chương trình xây dựng Chùa Giác Ngộ Vũng Tàu, do đó toàn bộ các khoản đóng góp vào tài khoản này chỉ được dùng cho mục đích nêu trên. Kính mong Quý vị liễu tri.
3. Để tiết kiệm chi phí chuyển khoản, Quý vị phát tâm ủng hộ nhiều hoạt động của Quỹ cùng lúc, xin hãy chuyển khoản trong cùng 1 lần, và ghi rõ tất cả các mã chương trình trong Nội dung chuyển khoản, BĐH Quỹ sẽ phân bổ đúng mục đích yêu cầu.
4. Khi thực hiện chuyển khoản kính mong Quý vị ghi rõ trong nội dung chuyển khoản số điện thoại hoặc địa chỉ email để BĐH Quỹ liên hệ xác nhận đóng góp.
5. Mọi đóng góp trực tiếp tại Văn Phòng Quỹ đều có in Phiếu Công Đức để cảm tạ Quý vị mạnh thường quân. Những vị hảo tâm đóng góp qua hình thức chuyển khoản hoặc các hình thức khác xin vui lòng liên hệ Văn Phòng Quỹ để được hướng dẫn về việc in Phiếu Công Đức.
6. Ngoài những thư vận động được đăng tải trên các kênh truyền thông chính của Quỹ Đạo Phật Ngày Nay có ghi rõ hướng dẫn đóng góp, BĐH Quỹ không ủy nhiệm cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác để nhận đóng góp hoặc vận động các chương trình không do Quỹ Đạo Phật Ngày Nay tổ chức. Kính mong Quý vị liễu tri.
7. Đóng góp bằng hiện vật được quy đổi thành tiền theo giá tham khảo hoặc giá trị Mạnh thường quân ghi nhận.
8. Sau khi xem danh sách chi mua những sản phẩm trong mục A/TỔNG CHI nêu trên, nếu Quý vị nhà hảo tâm có biết những địa chỉ nhà cung cấp nào có thể cung cấp cùng loại sản phẩm với giá tốt hơn thì xin hoan hỷ chỉ dẫn lại để BĐH Quỹ có thể liên hệ thu mua cho những hoạt động sau này ngày càng được tiết kiệm chi phí. Điều này rất quan trọng đối với Quỹ Đạo Phật Ngày Nay vì chúng ta đều mong muốn có nhiều người được giúp đỡ hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn.
9. Quý vị có đóng góp mà chưa có tên trong danh sách trên, xin vui lòng liên hệ Liên hệ Văn Phòng Quỹ Đạo Phật Ngày Nay để được đính chính. Kính mong Quý vị hoan hỷ.
10. Mọi thắc mắc, góp ý, kính mong Quý vị liên hệ ĐT: (028) 6680 9802, email: quydaophatngaynay@gmail.com, địa chỉ: Văn Phòng Quỹ Đạo Phật Ngày Nay, tầng trệt Chùa Giác Ngộ, 92 Nguyễn Chí Thanh, P.3, Q.10, TP.HCM

 
Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Previous
Next

Đăng nhập