Trang chủ Từ thiện Phóng sự từ các chuyến đi Tổng Kết Chương Trình Học Bổng Đạo Phật Ngày Nay Dành Cho Tăng Ni (C229)

Tổng Kết Chương Trình Học Bổng Đạo Phật Ngày Nay Dành Cho Tăng Ni (C229)

Đã đọc: 172           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Chiều ngày 12/12/2019, Chùa Giác Ngộ – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay đã tổ chức chương trình cúng dường học bổng cho Tăng Ni sinh. 218 suất học bổng đã được cúng dường, với tổng chi phí chương trình là 2.031.971.000 đồng. Như vậy, trải qua 7 kỳ tổ chức, con số cúng dường học bổng cho Tăng Ni sinh đã tăng lên 1.645 suất.

Trong buổi lễ, TT. Thích Nhật Từ đã ban đạo từ về các vấn đề của kẻ trí như: nỗ lực đóng góp hết mình, giáo dục là một phép màu, vượt qua sự mù chữ, xóa bỏ mù chữ Phật pháp, và phải có tầm nhìn lớn, lý tưởng lớn. Cùng với đó là những lời động viên, thúc giục tinh thần cho các Tăng Ni sinh nói riêng và những người có chí tu học nói chung.

Đại diện cho các nhà tài trợ, Phật tử Giác Từ Bi đã có đôi lời về sự thấu hiểu với những khó khăn mà Tăng Ni trải qua trên con đường tinh tấn tu học. Phật tử đã động viên bằng cách phát tâm đóng góp tịnh tài để phần nào giảm đi những khó khăn cho Tăng Ni sinh và giúp họ tiếp bước tu học thành những người con Phật.

Thay mặt cho các Tăng Ni sinh, thầy Thích Thiện Tài – NCS. Tiến sĩ ngành Tôn giáo học, Học Viện Khoa Học Xã Hội đã phát biểu: “Giáo dục Phật giáo đóng vai trò quan trọng trong việc đào tạo nên những Tăng Ni có đủ tài và đức, đủ trí tuệ tiếp nối mạng mạch Phật pháp. Học bổng Quỹ ĐPNN là một trong những học bổng có uy tín, quy mô nhất về nhiều phương diện, là một điểm tựa tinh thần rất lớn để các Tăng, Ni sinh yên tâm tu học”.

Hoan hỷ thay, tấm lòng của các quý mạnh thường quân đã hỗ trợ chư Tăng Ni đến với con đường trí tuệ. 221 suất học bổng được cúng dường, đồng nghĩa rằng đích đến của con đường tu học Phật pháp với 221 Tăng Ni trở nên gần hơn. Ngày ngày tinh tấn tu học, ngày ngày hoằng truyền Phật pháp, chỉ để có được những điều tốt đẹp cho ngày mai.

Quỹ Đạo Phật Ngày Nay xin chân thành cảm niệm công đức của quý nhà hảo tâm, quý Phật tử gần xa đã đóng góp cho chương trình C229. Kính chúc quý Đạo hữu, quý mạnh thường quân, quỹ Phật tử pháp thể kinh an, tuệ đăng thường chiếu, Phật sự viên thành và luôn đồng hành trên con đường Phật sự, thiện sự.

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát!

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN

DANH SÁCH TĂNG NI NHẬN HỌC BỔNG QUỸ ĐẠO PHẬT NGÀY NAY 2019
STT PHƯƠNG DANH PHÁP DANH TÊN TRƯỜNG NGÀNH HỌC MÃ SỐ SV BẬC
ĐÀO TẠO
1 Đào Tấn Thành Thích Huệ Đạo ĐH KHXH&NV Triết Học 308141406 Tiến sĩ
2 Nguyễn Ngọc Trinh TN Thắng Tâm ĐH KHXH&NV Triết Học 191009 Tiến sĩ
3 Phạm Tấn Nghề Thích Thiện Tài Học viện khoa học xã hội Tôn Giáo Học   Tiến sĩ
173 Trần Văn Tứ ĐĐ Thích Nguyên Trung ĐH KHXH&NV- TS Văn hóa học     NCS-TS
174   TN. Giác Hương Hạnh Tiến sĩ – ĐH Công Nghiệp     NCS-TS
4 Dương Kim Phượng Phước Đăng HVPGVN tại TPHCM Lịch Sử Việt Nam 2222 Thạc sĩ
5 Phan Thị Mỹ Nhung Tâm Liên HVPGVN tại TPHCM Lịch Sử Việt Nam 2221 Thạc sĩ
6 Mai Thị Ý Nhi Ngọc Hạnh HVPGVN tại TPHCM Phật Học 2220 Thạc sĩ
7 Trần Thị Như Ngọc Trung Ý HVPGVN tại TPHCM Lịch Sử Việt Nam CHCQ 2218 Thạc sĩ
8 Ngô Thị Ái Nguyên Huệ Liên HVPGVN tại TPHCM Phật Học CHCQ2219 Thạc sĩ
9 Trần Minh Nghĩa Nhuận Mỹ HVPGVN tại TPHCM Phật Học 2217 Thạc sĩ
10 Phan Thi Ngọc Mai Hải Thanh HVPGVN tại TPHCM Triết Học 2215 Thạc sĩ
11 Trần Thị Liên Liên Tâm HVPGVN tại TPHCM Lịch Sử Việt Nam 2214 Thạc sĩ
12 Nguyễn Thị Thu Hương Khánh Liên HVPGVN tại TPHCM Lịch Sử Việt Nam 2212 Thạc sĩ
13 Nguyễn Thị Hiền Vạn Nhân HVPGVN tại TPHCM Lịch Sử Việt Nam 2210 Thạc sĩ
14 Nguyễn Ngọc Dang Thích Đồng Tri HVPGVN tại TPHCM Phật giáo VN 2176 Thạc sĩ
15 Nguyễn Tâm Đăng Thích Quảng Tuệ HVPGVN tại TPHCM Phật giáo VN CQ2177 Thạc sĩ
16 Nguyễn Tân Hoàng Thích Hữu Nhật HVPGVN tại TPHCM Lịch Sử PGVN 2180 Thạc sĩ
17 Đặng Văn Hớn Thích Vạn Ngộ HVPGVN tại TPHCM Lịch Sử PG Thế Giới 2182 Thạc sĩ
18 Đỗ Văn Khoa Thích Lệ Trí HVPGVN tại TPHCM Lịch Sử PGTG 2183 Thạc sĩ
19 Phan Văn Lên Thích Tâm Giác HVPGVN tại TPHCM Phật giáo VN CQ2184 Thạc sĩ
20 Nguyễn Xuân Nghi Thích Nhuận Luật HVPGVN tại TPHCM Lịch Sử PGVN 2186 Thạc sĩ
21 Trần Hoàng Phi Thích Trung Long HVPGVN tại TPHCM Lịch Sử PGVN 2189 Thạc sĩ
22 Lê Văn Phước Thích Minh Hiển HVPGVN tại TPHCM Lịch Sử PGVN CHCQ2190 Thạc sĩ
23 Võ Như Quý Thích Nhuận Vinh HVPGVN tại TPHCM Lịch Sử PGVN 2191 Thạc sĩ
24 Nguyễn Quốc Thanh Thích Thường Tịnh HVPGVN tại TPHCM Triết Học Phật Giáo 2195 Thạc sĩ
25 Vũ Quốc Thanh Thích Quảng Minh HVPGVN tại TPHCM Lịch Sử PGVN 2196 Thạc sĩ
26 Nguyễn Văn Thiện Quảng Nhân HVPGVN tại TPHCM Lịch Sử PGVN CHCQ2198 Thạc sĩ
27 Nguyễn Ngọc Xuống Thích Tâm Chánh HVPGVN tại TPHCM PGVN CHCQ2201 Thạc sĩ
28 Nguyễn Thị Gái TN Liên Liên HVPGVN tại TPHCM Triết Học Đại Thừa Phật Giáo 2203 Thạc sĩ
29 Nguyễn Thị Thu Hà TN Trung Nguyên HVPGVN tại TPHCM Lịch Sử PGTQ 2205 Thạc sĩ
30 Nguyễn Ngọc Hà TN Lệ Thảo HVPGVN tại TPHCM Lịch Sử PGVN CHCQ2206 Thạc sĩ
31 Nguyễn Thị Thu Sương TN Trung Phúc HVPGVN tại TPHCM Lịch Sử Việt Nam 2223 Thạc sĩ
32 Phan Ngọc Thanh TN Minh Tịnh HVPGVN tại TPHCM Lịch Sử PG CHCQ2226 Thạc sĩ
33 Nguyễn Thị Thảo TN Huyền Minh HVPGVN tại TPHCM Triết học CHCQ2228 Thạc sĩ
34 Mai Hồng Xuân TN Diệu Hương HVPGVN tại TPHCM Triết Học Phật Giáo CQ2234 Thạc sĩ
35 Ngô Thị Ngọc Thủy TN Huệ Như HVPGVN tại TPHCM Triết Học Phật Giáo 2229 Thạc sĩ
36 Bùi Thị Thu Trang TN Phước Bảo HVPGVN tại TPHCM Lịch Sử PGVN CHCQ2231 Thạc sĩ
37 Trần Thị Thùy Trang TN Hạnh Phổ HVPGVN tại TPHCM Triết Học 2232 Thạc sĩ
38 Nguyễn Thị Truyền TN Trí Tuyền HVPGVN tại TPHCM Lịch Sử PGVN 2233 Thạc sĩ
39 Nguyễn Thị Tân TN Chúc Tiến HVPGVN tại TPHCM Triết Học 2225 Thạc sĩ
40 Trần Minh Thi Thích Minh Văn HVPGVN tại TPHCM Lịch Sử PGVN 2197 Thạc sĩ
41 Trần Thị Chín TN Chơn Nghị HVPGVN tại TPHCM Triết Học Phật Giáo 2202 Thạc sĩ
42 Trần Thị Sương TN Minh Phước HVPGVN tại TPHCM Triết Học Phật Giáo CHCQ2224 Thạc sĩ
43 Trương Văn Nhàn Thích Phước Nhân HVPGVN tại TPHCM Triết Học Phật Giáo CHCQ2188 Thạc sĩ
44 Hồ Thanh Tính Thích Nhuận Thiện HVPGVN tại TPHCM Lịch Sử Phật Giáo Việt Nam CHCQ2199 Thạc sĩ
45 Hồ Thị Thu Thảo TN Thanh Nghiêm HVPGVN tại TPHCM Lịch Sử Phật Giáo Việt Nam CHCQ2069 Thạc sĩ
46 Lầu Sì Hồng Hoa TN Huệ Ngọc HVPGVN tại TPHCM Triết Học Phật Giáo CHCQ2049 Thạc sĩ
47 Nguyễn Vũ Hiền Đức Thích Quảng Duyên HVPGVN tại TPHCM Triết Học Thượng Tọa Bộ CHCQ2003 Thạc sĩ
48 Phan Ngọc Liệu TN Hạnh Hiếu HVPGVN tại TPHCM Lịch Sử Phật Giáo Việt Nam 2053 Thạc sĩ
49 Nguyễn Thị Thanh Hiếu TN Tuệ Thường HVPGVN tại TPHCM Phật Học CHCQ2047 Thạc sĩ
50 Nguyễn Thị Nga TN Đức Tâm HVPGVN tại TPHCM Lịch Sử Phật Giáo Thế Giới CHCQ2054 Thạc sĩ
51 Nguyễn Văn Quynh Thích Minh Hiếu HVPGVN tại TPHCM Lịch Sử Phật Giáo Thế Giới 2019 Thạc sĩ
52 Huỳnh Thị Kim Trinh TN Trung Mẫn HVPGVN tại TPHCM Lịch Sử Phật Giáo Thế Giới 2078 Thạc sĩ
53 Nguyễn Thị Búp TN Huệ Liên HVPGVN tại TPHCM Lịch Sử Phật Giáo Việt Nam CHCQ2034 Thạc sĩ
54 Đinh Thị Yến TN Hiền Nghĩa HVPGVN tại TPHCM Lịch Sử Phật Giáo Việt Nam CHCQ2083 Thạc sĩ
55 Nguyễn Minh Tuấn Thích Nguyên Như HVPGVN tại TPHCM Lịch Sử Phật Giáo Việt Nam CHCQ2032 Thạc sĩ
56 Lê Thị Ngọc Phượng TN Hạnh Lý HVPGVN tại TPHCM Triết Học 2063 Thạc sĩ
57 Dương Thị Thu Hân TN Diệu Huyền HVPGVN tại TPHCM Lịch Sử Phật Giáo Việt Nam 2042 Thạc sĩ
58 Đoàn Thị Diễm TN Huệ Hằng HVPGVN tại TPHCM Lịch Sử Phật Giáo Thế Giới 2039 Thạc sĩ
59 Tăng Thị Mỹ Lợi TN Hòa Nhã HVPGVN tại TPHCM Lịch Sử Phật Giáo Việt Nam CHTX2111 Thạc sĩ
60 Huỳnh Thị Cẩm Nhung TN Nguyên Tuệ HVPGVN tại TPHCM Triết Học PG 2059 Thạc sĩ
61 Lê Thị Ngọc Thanh TN Trí Nguyên HVPGVN tại TPHCM Lịch Sử Phật Giáo Việt Nam 2066 Thạc sĩ
62 Nguyễn Thị Ngọc Thi TN Chúc Hào HVPGVN tại TPHCM Triết Học Thượng Tọa Bộ 2070 Thạc sĩ
63 Phan Thị Hiền TN Chúc Hòa HVPGVN tại TPHCM Lịch Sử PGVN 2045 Thạc sĩ
64 Huỳnh Giao Phương Đông Thích Vạn Độ HVPGVN tại TPHCM Lịch Sử Phật Giáo Việt Nam CHCQ2002 Thạc sĩ
65 Nguyễn Thanh Tùng Thích Tâm Thông HVPGVN tại TPHCM Lịch Sử Phật Giáo Việt Nam CHCQ2033 Thạc sĩ
66 Đoàn Văn Cảnh Thích Thiện Đức HVPGVN tại TPHCM Phật Học CQ 2175 Thạc sĩ
67 Nguyễn Thị Thanh Thủy TN Liên Thủy HVPGVN tại Hà Nội Phật Học   Thạc sĩ
68 Nguyễn Thị Bé Thu TN Nguyên Xuân HVPGVN tại Hà Nội Phật Học ThsK1-050 Thạc sĩ
69 Nguyễn Hoàng Diệu Hiền TN Thắng Liên HVPGVN tại Hà Nội Sau Đại Học   Thạc sĩ
70 Võ Thị Ánh Nguyệt TN Diệu Quang HVPGVN tại Hà Nội Sau Đại Học   Thạc sĩ
71 Trần Thị Phượng TN Chúc Tiên HVPGVN tại Hà Nội Thạc Sĩ Khóa Ii   Thạc sĩ
72 Hồ Thị Bích Đào TN Nguyên Tịnh HVPGVN tại Hà Nội Sau Đại Học   Thạc sĩ
73 Nguyễn Thị Hồng Nhung TN Hạnh Thuận HVPGVN tại Hà Nội Phật Học Thsk1-036 Thạc sĩ
74 Trần Thị Nghĩa TN Phước Nghĩa HVPGVN tại Hà Nội Sau Đại Học Thsk1-053 Thạc sĩ
75 Nguyễn Thị Thắm TN Nhân Tâm HVPGVN tại Huế Sử Học Phật Giáo 15081284 Thạc sĩ
76 Cái Thụy Yến Linh TN Nguyên Ân HVPGVN tại Huế   1921037 Thạc sĩ
77 Trương Anh Tú Thích Quảng Phước Học viện khoa học xã hội Luật   Thạc sĩ
78 Nguyễn Văn Trung Thích Chúc Hiếu ĐH SP Đà Nẵng Quản Lí Giáo Dục BD000231 Thạc sĩ
165 Trương Thị Hồng Ngọc TN Giác Hạnh Châu Thạc Sĩ tại Kalaniya     Thạc Sĩ
166 Phan Tiến Đạt Thích Ngộ Thành Thạc Sĩ tại Đại Học Phật Quang     Thạc Sĩ
167 Võ Giang Thạnh Thích Quảng Vượng Mahchulalongkorn     Thạc Sĩ
168 Nguyễn Phước Điền Thích Ngộ Nguyên Trường Quốc tế Ashiya, Osaka     Thạc Sĩ
170 Phù Trung Nhân Thích Tịnh Nghĩa Đài Loan     Thạc Sĩ
171 Nguyễn Thị Phi Hà Giác Hạnh Trí Đài Loan     Thạc Sĩ
172 Võ Giang Thể Thích Quảng Tín Mỹ     Thạc Sĩ
175   Thích Nguyên Quang Ấn Độ     Thạc Sĩ
176   Thích Pháp Minh Trung Quốc     Thạc Sĩ
177 Nguyễn Đình Trí ĐĐ Thích Ngộ Tánh HV PGVN – ThS Triết     Thạc sĩ
115 Nguyễn Thị Phương Thảo TN Thoại Bảo ĐH SP KT TP.HCM Giáo Dục Học GDH1920213 Thạc sĩ
79 Lê Thị Mỹ Hiếu TN Liên Anh HVPGVN tại TPHCM Anh Văn Phật Pháp 12334 Cử nhân
80 Nguyễn Quốc Anh Thích Nhuận An HVPGVN tại TPHCM Anh Văn Phật Pháp 12005 Cử nhân
81 Nguyễn Thị Hòa Bình TN Nhuận Thiện HVPGVN tại TPHCM Anh Văn Phật Pháp 12256 Cử nhân
82 Đặng Lê Mỹ Anh TN Vạn An Học viện khoa học xã hội Ngữ Văn Anh 1737012001 Cử nhân
83 Nguyễn Thị Thùy Dung Kiều Tuệ Minh Học viện khoa học xã hội Ngôn Ngữ Anh 1637010251 Cử nhân
85 Nguyễn Minh Thiên Thích Khai Tịnh ĐH SP TP.HCM Văn Học 4406606031 Cử nhân
86 Hồ Thị Như Thủy TN Tuệ Tường ĐH SP TP.HCM Văn Học 4406606035 Cử nhân
87 Lê Thị Mỹ Anh TN Như Huệ ĐH SP TP.HCM Văn Học 4406606001 Cử nhân
88 Võ Thị Bích Bưởi TN Trung Ngọc ĐH SP TP.HCM Văn Học 44066002 Cử nhân
89 Nguyễn Tấn Trúc Linh TN Trung Tịnh ĐH SP TP.HCM Văn Học 4406606018 Cử nhân
90 Lê Thị Hoa TN Như Bổn ĐH SP TP.HCM Ngữ Văn 4106606010 Cử nhân
91 Võ Minh Phát Thích Minh Tâm ĐH SP TP.HCM Ngữ Văn 4106606027 Cử nhân
92 Đào Thanh Hậu Thích Thiện Hiếu ĐH SP TP.HCM Ngữ Văn Phật Học 4106606008 Cử nhân
93 Phạm Thị Thu Hồng TN Chúc Như ĐH SP TP.HCM Ngữ Văn 4106606011 Cử nhân
94 Khổng Thị Lan TN Trí Thiện ĐH SP TP.HCM Ngữ Văn 4106606016 Cử nhân
95 Lê Thị Hồng Sương TN Liên Minh ĐH SP TP.HCM Ngữ Văn 4106606030 Cử nhân
96 Trần Thị Len TN Huệ Vân ĐH SP TP.HCM Ngữ Văn 4106606017 Cử nhân
97 Nguyễn Thị Phú Vang TN Liên Hiền ĐH SP TP.HCM Ngữ Văn 4106606050 Cử nhân
98 Trần Quế Trang TN Hạnh Nghiêm ĐH SP TP.HCM Ngữ Văn 4106606046 Cử nhân
99 Phạm Thị Ngọc Trâm TN Liên Ninh ĐH SP TP.HCM Ngữ Văn 4106606045 Cử nhân
100 Nguyễn Ánh Nhật Thích Đức Tuệ ĐH SP TP.HCM Ngữ Văn 4106606026 Cử nhân
101 Nguyễn Thị Thương TN Lệ Đức ĐH SP TP.HCM Ngữ Văn 4106606040 Cử nhân
102 Hồng Ngọc Mai TN Thành Huy ĐH SP TP.HCM Ngữ Văn 4106606021 Cử nhân
103 Nguyễn Thanh Hòa Thích Thiện Từ ĐH SP TP.HCM Ngữ Văn 4106606013 Cử nhân
104 Võ Thị Tuyết Huyền TN Nhiên Liên ĐH SP TP.HCM Ngữ Văn 4106606015 Cử nhân
105 Hồ Thị Lệ TN Thông Giới ĐH SP TP.HCM Ngữ Văn 4406606017 Cử nhân
106 Hoàng Kim Dương Thích Quảng Ngộ ĐH SP TP.HCM Ngữ Văn 4406606007 Cử nhân
107 Hồ Văn Dự Thích Viên Minh ĐH SP TP.HCM Ngữ Văn 4406606006 Cử nhân
108 Nguyễn Thị Mộng Ý TN Nguyên Định ĐH SP TP.HCM Sư Phạm Lịch Sử 4101602099 Cử nhân
109 Bùi Thị Kim Liên TN Huệ Liên ĐH SP TP.HCM Sư Phạm Ngữ Văn 4501601055 Cử nhân
110 Trần Thanh Hùng Thích Nguyên Hùng ĐH SP TP.HCM Tâm Lý Học 4201614051 Cử nhân
111 Trần Quang Anh Minh Thích Nhuận Tuệ ĐH SP TPHCM Tâm Lý Học 4201612036 Cử nhân
112 Phạm Thị Ngọc Thiện TN Diệu Tâm ĐH SP TP.HCM Tâm Lý Học 4301611109 Cử nhân
113 Phạm Tăng Bin Thích Tâm Bình ĐH SP TP.HCM Tâm Lý Học 4101611013 Cử nhân
114 Dư Thị Kim Tuyến TN Tuệ Quang ĐH Luật Tp.HCM Luật Học 1763801010443 Cử nhân
116 Dương Văn Anh Thích Đạo Như ĐH KHXH & NV Báo Chí 1936030001 Cử nhân
117 Võ Thị Ngọc Giàu TN Hạnh Duyên ĐH KHXH & NV Văn Học 1856010054 Cử nhân
118 Nguyễn Thị Bích Thi TN Hạnh Ngọc ĐH KHXH & NV Tâm Lý Học 1956160202 Cử nhân
119 Hồ Khắc Giảng Thích Minh Hướng ĐH KHXH & NV Ngôn Ngữ Học. 1956020078 Cử nhân
120 Nguyễn Thị Của TN Liên Khiêm ĐH KHXH & NV Giáo Dục 1556120007 Cử nhân
121 Nguyễn Thị Ngọc Trang TN Nghiệm Liên ĐH KHXH & NV Triết Học 1536072081 Cử nhân
122 Võ Thị Phụng TN Liên Nghĩa ĐH KHXH & NV Nhân Học 1936060015 Cử nhân
123 Nguyễn Văn Tây Thích Tánh Độ ĐH KHXH & NV Triết Học 1656070094 Cử nhân
124 Nguyễn Thị Vi TN Hải Hòa ĐH KHXH & NV Giáo Dục Học 1956120188 Cử nhân
125 Đỗ Thị Kim Tuyến TN Kiều Tuệ Hạnh ĐH Mở TP.HCM Ngoại Ngữ 70191023TPT Cử nhân
126 Trần Thanh Diện Thích Nguyên Ngộ ĐH Công Nghệ TP.HCM Khxh&Nv 1811260019 Cử nhân
127 Phạm Thị Vân Anh TN Liên Thọ ĐH FPT TP.HCM Ngôn Ngữ Anh SA130143 Cử nhân
128 Nguyễn Xuân Bình Thích Minh Hòa ĐH Văn Hiến Xã Hội Nhân Văn 191A100071 Cử nhân
129 Phùng Thị Yến Phương TN Bảo Châu Đại học khoa học Huế Triết Học 8229001 Cử nhân
130 Nguyễn Thị Vui TN Quãng Hỷ Đại học khoa học Huế Văn Học 19T6011025 Cử nhân
131 Trương Thị Ly TN Mỹ Thuận Đại học khoa học Huế Hán Nôm 19T6041015 Cử nhân
132 Trần Sinh Quân Chánh Tri ĐH Ngoại Ngữ Huế Ngôn Ngữ Anh 19f7511453 Cử nhân
133 Lê Văn Quốc Thích Chúc An ĐH Hòa Bình Y Học Cổ Truyền   Cử nhân
134 Lê Thị Hải Lý Tuệ Văn ĐH SP – ĐH Huế Tâm Lý – Giáo Dục 1755011033 Cử nhân
151 Lâm Kỳ Phương TN Liên Hiếu ĐH KHXH & NV Triết Học & Tôn Giáo 1736070007 Cử nhân
152 Huỳnh Thị Thanh Thảo TN Liên Nhật ĐH KHXH & NV Triết Học & Tôn Giáo 1736070012 Cử nhân
153 Hoàng Thị Rơi TN Diệu Thảo ĐH KHXH & NV Triết Học & Tôn Giáo 1736070008 Cử nhân
154 Huỳnh Thị Mộng Tuyền TN Hoàn Thiện ĐH KHXH & NV Triết Học & Tôn Giáo 1736070017 Cử nhân
155 Lê Thị Kim Ngân TN Hương Tâm ĐH KHXH & NV Triết Học & Tôn Giáo 1736072009 Cử nhân
156 Nguyễn Thị Nhàn TN Hạnh Tâm ĐH KHXH & NV Triết Học & Tôn Giáo 1736072010 Cử nhân
157 Phạm Ngọc Trâm TN Diệu Trang ĐH KHXH & NV Triết Học & Tôn Giáo 1736072019 Cử nhân
158 Phạm Hoàng Trọng Thích Minh Ân ĐH KHXH & NV Triết Học & Tôn Giáo 1736072020 Cử nhân
159 Vũ Ngọc Chiến Thích Minh Định ĐH KHXH & NV Triết Học & Tôn Giáo 1736072002 Cử nhân
160 Lê Văn Thành Thích Tâm An ĐH KHXH & NV Triết Học & Tôn Giáo 1736072015 Cử nhân
161 Nguyễn Hà Hải Thích Giác Minh Vượng ĐH KHXH & NV Triết Học & Tôn Giáo 1736072005 Cử nhân
162 Nguyễn Diên Ngọc Hoàng Thích Lệ Khánh ĐH KHXH & NV Triết Học & Tôn Giáo 1736072006 Cử nhân
163 Nguyễn Xuân Tuyên Vĩnh Xuân ĐH KHXH & NV Triết Học & Tôn Giáo 1736072022 Cử nhân
164 Trần Ngọc Thanh Loan   ĐH KHXH & NV Triết Học & Tôn Giáo 1736070006 Cử nhân
169 Trần Quốc Tĩnh Thích Ngộ Tiến Trung Tâm Đại Học Văn Hoá Đài Bắc     Cử nhân
178 Nguyễn Việt Phương ĐĐ. Thích Ngộ Trí DH KHXH & NV     Cử nhân
179 Nguyễn Ngọc Thưởng ĐĐ. Thích Ngộ Toàn DH KHXH & NV     Cử nhân
180 Vũ Văn Tư ĐĐ. Thích Ngộ Trung DH KHXH & NV     Cử nhân
182 Lê Văn Thuận ĐĐ. Thích Đạt Ma Hưng Tuệ DH KHXH & NV     Cử nhân
184 Đào Khai Minh Sadi Thích Ngộ Trí Viên DH SP Tp.HCM     Cử nhân
185 Huỳnh Tri Phụng Sadi Thích Ngộ Trí Sơn DH KHXH & NV     Cử nhân
186 Nguyễn Ngọc Lợi Sadi Thích Ngộ Pháp Minh DH KHXH & NV     Cử nhân
187   TN. Giác Hạnh Diệu DH KHXH & NV     Cử nhân
188 Nguyễn Phong Duy ĐĐ. Thích Ngộ Cường DH Hutech     Cử nhân
189 Nguyễn Thị Băng Tâm TN. Giác Tường An DH Tổng hợp     Cử nhân
190   TN. Giác Hạnh Đức HV PGVN – Đào tạo từ xa     Cử nhân
191   TN. Giác Hạnh Hải HV PGVN – Đào tạo từ xa     Cử nhân
211 Trương Hữu Dụng Sadi Thích Ngộ Trí Dũng HV Đào tạo từ xa + ThS Kiến Trúc     Cử nhân
212 Đỗ Hoàng Thám Sadi Thích Thường Tánh HV PGVN – Đào tạo từ xa     Cử nhân
213 Lê Thanh Nghĩa Ngộ Nguyên Quang DH KHXH & NV     Cử nhân
214 Mai Thọ Sơn Ngộ Trí Thanh HV PGVN – Đào tạo từ xa     Cử nhân
215   Ngộ Trí Tân HV PGVN – Đào tạo từ xa     Cử nhân
216 Nguyễn Thị Tâm TN Nhuận Bình HV PGVN – TS Triết     Cử nhân
217 Nguyễn Thị Trang TN Giác Hạnh Nhã HV PGVN – Đào tạo từ xa     Cử nhân
135 Phùng Thị Hoài Phương TN Liên Bảo ĐH KHXH & NV Nhân Học 1936060021 VHVL
136 Hoàng Thị Hồng Vân TN Liên An ĐH KHXH & NV Tâm Lý Học 1636162039 VHVL
137 Nguyễn Thị Thu Xuân TN Liên Giác ĐH KHXH & NV Tâm Lý Học 1636162041 VHVL
138 Lê Thị Diễm Hà TN Như Hồng ĐH KHXH & NV Tâm Lý Học 1436162006 VLVH
139 Lê Thị Kim Thanh TN Diệu Thắng ĐH SP TP.HCM Ngữ Văn 4406606027 VLVH
140 Cao Xuân Hiếu Thích Trí Vân ĐH SP TP.HCM Ngữ Văn 4406606011 VLVH
141 Phạm Mạnh Tường Thích Niệm Minh ĐH SP TP.HCM Ngữ Văn 4406606039 VLVH
142 Lê Hoài Phong Thích An Nhất ĐH SP TP.HCM Văn Học 4406606022 VLVH
143 Nguyễn Khoa Thi Thích Trúc Bổn Hiện ĐH SP TP.HCM Ngữ Văn 3 4406606030 VLVH
144 Nguyễn Văn Tiến Thích Anh Pháp ĐH SP TP.HCM Ngữ Văn 4406606036 VLVH
145 Lê Thanh Tùng Thích Tịnh Thanh ĐH SP TP.HCM Ngữ Văn 4406606038 VLVH
146 Lê Quang Trường Thích Hiểu Hòa ĐH SP TP.HCM Ngữ Văn 4406606037 VLVH
147 Nguyễn Thị Loan TN Dung Liên ĐH KHXH & NV Triết Học 1536072033 VLVH
148 Nguyễn Thị Ngọc Châu TN Liên Châu ĐH KHXH & NV Ngữ Văn Anh 1637012082 VLVH
149 Nguyễn Thị Mỹ An TN Huệ Tường Cao đẳng Dược Sài Gòn Y Học Cổ Truyền CT09200110 Cao đẳng
150 Diệp Bảo Hiền Thích Đức Nguyên Cao đẳng Phát thanh – Truyền hình II Quan Hệ Công Chúng 1910070012 Cử nhân (CĐ)
218 Nguyễn Thị Xuân TN Giác Hạnh Đạo Cao đẳng Phật học     Cao đẳng
219 Nguyễn Thị Lan TN Giác Hạnh Lý Cao đẳng Phật học     Cao đẳng
183 Lê Văn Nghĩa ĐĐ. Thích Ngộ Tịnh Trung cấp Phật học Q9     Phật học
210 Lê Ngọc Kim Ngân Sadi Thích Ngộ Như Trung cấp Phật học Q9      
181 Nguyễn Thanh Nhân ĐĐ. Thích Khánh Toàn TT Anh ngữ IELTS FIGHTER      
200 Dương Chí Bảo Dương Ngộ Trí Anh Trường Sương Nguyệt Anh     Cấp 3
201 Nguyễn Văn Cương Sadi Thích Ngộ Đạt Trường Lê Hồng Phong     Cấp 3
202 Đỗ Thành Chương Ngộ Nhuận Giác Trường Sương Nguyệt Anh     Cấp 3
 
 

TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH (C229)

 
 
 

TP. HCM, Ngày 12 tháng 12 năm 2019

 

Hướng dẫn tra cứu thứ tự đóng góp và những lưu ý quan trọng

 

A/ Tổng kết chi phí cho chương trình

 

STT

Diễn giải

ĐVT

Số lượng

Trị giá

Số tiền (VNĐ)

Ghi chú

 

1

HB NCSinh - Tiến Sĩ (Trong Nước)

Suất

1

20.000.000

20.000.000

   

2

HB NCSinh - Tiến Sĩ (Trong Nước)

Suất

1

34.500.000

34.500.000

   

3

HB NCSinh - Tiến Sĩ (Trong Nước)

Suất

1

65.000.000

65.000.000

   

4

HB NCSinh - Tiến Sĩ (Trong Nước)

Suất

2

10.000.000

20.000.000

   

5

HB NCSinh - Tiến Sĩ (Trong Nước)

Suất

1

5.000.000

5.000.000

   

6

HB Thạc Sĩ ở Đài Loan

Suất

1

34.815.000

34.815.000

1500USDx23.210

 

7

HB Thạc Sĩ ở Ấn Độ

Suất

1

69.630.000

69.630.000

3000USDx23.210

 

8

HB Thạc Sĩ ở Trung Quốc

Suất

1

69.630.000

69.630.000

3000USDx23.210

 

9

HB Thạc Sĩ ở Nhật

Suất

1

92.840.000

92.840.000

4000USDx23.210

 

10

HB Thạc Sĩ ở SriLanka

Suất

2

92.840.000

185.680.000

4000USDx23.210

 

11

HB Thạc Sĩ ở Thái Lan

Suất

1

92.840.000

92.840.000

4000USDx23.210

 

12

HB Thạc Sĩ ở Hoa Kỳ

Suất

1

116.050.000

116.050.000

5000USDx23.210

 

13

HB Thạc Sĩ ở SriLanka

Suất

1

129.976.000

129.976.000

5600USDx23.210

 

14

HB Thạc Sĩ ở SriLanka

Suất

1

23.210.000

23.210.000

1000USDx23.210

 

15

HB Cao học - Thạc Sĩ (trong nước)

Suất

76

5.000.000

380.000.000

   

16

HB Cao học - Thạc Sĩ (trong nước)

Suất

1

20.000.000

20.000.000

   

17

HB Thạc sĩ Kiến trúc & Cử Nhân Phật học - Đào tạo từ xa

Suất

1

16.000.000

16.000.000

   

18

HB Cử nhân ở Đài Loan

Suất

1

34.815.000

34.815.000

1500USDx23.210

 

19

HB Cử Nhân các ngành khác

Suất

1

5.000.000

5.000.000

   

20

HB Cử Nhân các ngành khác

Suất

4

6.825.000

27.300.000

   

21

HB Cử Nhân các ngành khác

Suất

3

11.000.000

33.000.000

   

22

HB Cử Nhân các ngành khác

Suất

1

13.595.000

13.595.000

   

23

HB Cử Nhân các ngành khác

Suất

1

22.900.000

22.900.000

   

24

HB Cử Nhân các ngành khác

Suất

1

30.000.000

30.000.000

   

25

HB Cử Nhân Phật học - Đào tạo từ xa

Suất

1

2.000.000

2.000.000

   

26

HB Cử Nhân Phật học - Đào tạo từ xa

Suất

4

4.000.000

16.000.000

   

27

HB Cử Nhân Phật học - Đào tạo từ xa

Suất

1

5.000.000

5.000.000

   

28

HB Cử Nhân các ngành khác

Suất

80

3.000.000

240.000.000

   

29

HB Cử Nhân Phật học

Suất

3

3.000.000

9.000.000

   

30

HB Cao đẳng các ngành khác

Suất

1

3.000.000

3.000.000

   

31

HB Cao đẳng Phật học

Suất

2

5.000.000

10.000.000

   

32

HB Anh ngữ

Suất

1

30.000.000

30.000.000

   

33

HB Tiểu học

Suất

1

4.000.000

4.000.000

   

34

HB Tiểu học

Suất

1

5.000.000

5.000.000

   

35

HB Trung cấp Phật học

Suất

2

2.000.000

4.000.000

   

36

HB Trung cấp Phật học

Suất

1

4.000.000

4.000.000

   

37

HB Trung học

Suất

4

3.000.000

12.000.000

   

38

HB Trung học

Suất

2

5.000.000

10.000.000

   

39

HB Trung học

Suất

5

7.000.000

35.000.000

   

40

HB Trung học

Suất

1

8.000.000

8.000.000

   

41

HB Trung học

Suất

3

10.000.000

30.000.000

   

42

HB Trung học & Anh ngữ

Suất

1

22.000.000

22.000.000

   

43

HB Tăng ni sinh lớp Triết học 1

Suất

39

1.000.000

39.000.000

   

44

Thanh quy dành cho người xuất gia

Quyển

170

 

Ấn tống

   

45

Giáo Trình Chú Giải Tam Tạng PaLi

Quyển

170

 

Ấn tống

   

46

Thanh tịnh đạo luận toản yếu

Quyển

170

 

Ấn tống

   

47

Thực Phẩm cho Tâm

Quyển

170

 

Ấn tống

   

48

Phật giáo yếu lược

Quyển

170

 

Ấn tống

   

49

Thế Giới Cực Lạc

Quyển

170

 

Ấn tống

   

50

Ly sứ trắng in logo

Cái

20

 

Ấn tống

   

51

Banner

Lần

1

190.000

190.000

   

52

Bánh Bao

Cái

200

10.000

2.000.000

   
 

TỔNG

     

2.031.971.000

[a]

 

B/ Tổng kết đóng góp cho chương trình

 

STT

Phương Danh

Ngày

Ngoại tệ

Tỷ giá

Số tiền (VNĐ)

Ghi chú

 

1

Gia Đình Phật Tử Nguyên Phúc

02/12/2019

   

400.000.000

   

2

Bùi Thị Trúc Quỳnh PD Giác Từ Bi

12/12/2019

   

400.000.000

   

3

Trung tâm Y khoa Phước An

12/12/2019

   

400.000.000

   

4

Mai Thị Phương Hiếu

24/05/2019

   

200.000.000

C211

 

5

Nguyễn Thị Thanh Tú PD Hoa Phước

12/12/2019

   

100.000.000

   

6

GĐPT Nguyên Phúc

14/08/2019

   

50.000.000

C224

 

7

Mai Hưng Phú

29/07/2019

   

50.000.000

C224

 

8

GĐPT Đóa Hoa Vô Ngã

28/10/2019

   

30.000.000

   

9

Nguyễn Hữu Du (Hà Lan)

17/05/2019

500EUR

25.600

12.800.000

C186

 

10

Quang Nguyễn

15/05/2019

500USD

23.210

11.605.000

C186

 

11

Diệp Thị Ngọc Dung PD Diệu Hảo

24/09/2019

   

10.000.000

   

12

Nguyen Thi Lan

10/01/2019

   

10.000.000

C186

 

13

Đỗ Thị Xuân Và Bùi Thị Tín

24/09/2019

   

6.500.000

   

14

GĐ Phạm Văn Xứng (Hà Lan)

17/05/2019

200EUR

25.600

5.120.000

C186

 

15

Gia Đình Phạt Tử Đỗ Trang Ở Đức

02/11/2019

   

5.000.000

   

16

Huỳnh Thị Phi Phượng PD Quảng Hằng

29/09/2019

   

5.000.000

   

17

Nguyen Thi Phuong

24/09/2019

   

5.000.000

   

18

Phạm Thị Minh Phương

12/10/2019

   

5.000.000

   

19

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

01/11/2019

   

4.000.000

   

20

Ngô Tấn Đức

19/09/2019

150USD

23.210

3.481.500

   

21

Hon Sien

02/01/2019

200AUD

16.370

3.274.000

C186

 

22

Hon Sien

23/10/2019

200AUD

15.814

3.162.800

   

23

Nguyen Thi Nu

18/09/2019

   

3.000.000

   

24

Tran Le Phuoc Tho

26/09/2019

   

3.000.000

   

25

Diệu Thiện Kim

03/10/2019

   

2.500.000

   

26

Đặng Như Quỳnh Và Nguyễn Bảo Anh Và Nguyễn Quang Bá

01/11/2019

   

2.500.000

   

27

Nguyễn Quang Đức - Nguyễn Bảo Thy - Nguyễn Quang Đạt

01/11/2019

   

2.500.000

   

28

Thiện Hiển-Ngộ Ngọc-Diệu Thiện

16/12/2019

100USD

23.220

2.322.000

   

29

Trịnh Thanh Nghị

09/11/2019

100USD

23.210

2.321.000

   

30

Văn Hai - Thị Hương - Kim Trang - Bảo Lạc - Patrik

26/11/2019

100USD

23.210

2.321.000

   

31

Diệu Châu

26/11/2019

   

2.000.000

   

32

Diệu Đào

26/11/2019

   

2.000.000

   

33

Diệu Tuyết

26/11/2019

   

2.000.000

   

34

Gd Trinh Nguyen Dang Thu

27/10/2019

   

2.000.000

   

35

Huynh Thi Yen Nga

28/10/2019

   

2.000.000

   

36

Nguyen Tu Duy

26/11/2019

   

2.000.000

   

37

Phan Thị Bách PD Nguyên Hỷ

17/11/2019

   

2.000.000

   

38

Tap The Nv Cty Omina

23/09/2019

   

2.000.000

   

39

Vu Thi Thu Hang

13/09/2019

   

2.000.000

   

40

Nguyễn Hải Hòa Và Hồ Thị Thu Nga

24/10/2019

   

1.500.000

   

41

Lê Thị Út

13/10/2019

   

1.200.000

   

42

Boc Minh Hung

03/10/2019

   

1.000.000

   

43

Bùi Đình Hòa PD Pháp Tâm

07/10/2019

   

1.000.000

   

44

Bùi Minh Quân PD Trí Cẩn

05/10/2019

   

1.000.000

   

45

Gđ Pt Lý Mỹ Kim PD Giác Thanh Mỹ

26/10/2019

   

1.000.000

   

46

Gia Đình Liên Thu

03/11/2019

   

1.000.000

   

47

Gia Đình Nguyễn Ngọc Bích

03/12/2019

   

1.000.000

   

48

Gia Đình Vũ Viết Hưng

27/10/2019

   

1.000.000

   

49

Hà Trịnh Đức Anh PD Pháp Minh

10/11/2019

   

1.000.000

   

50

Huynh Khac Thao

03/10/2019

   

1.000.000

   

51

Huynh Thi Thuy Tien

02/12/2019

   

1.000.000

   

52

Hương Linh Lê Thị Bê PD Hoa Phước

29/09/2019

   

1.000.000

   

53

Lâm Văn Tài

06/10/2019

   

1.000.000

   

54

Le Hoang Thanh Lan

02/12/2019

   

1.000.000

   

55

Luong Manh Duoc

02/12/2019

   

1.000.000

   

56

Mai Thị Yểm PD Giác Lệ Từ

17/11/2019

   

1.000.000

   

57

Mai Xuan Vinh

24/10/2019

   

1.000.000

   

58

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

13/09/2019

   

1.000.000

   

59

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

02/10/2019

   

1.000.000

   

60

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

06/11/2019

   

1.000.000

   

61

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

07/11/2019

   

1.000.000

   

62

MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT

18/12/2019

   

1.000.000

   

63

Nguyen Bao Manh

26/09/2019

   

1.000.000

   

64

Nguyen Huu Tuan

20/09/2019

   

1.000.000

   

65

Nguyễn Thị Giáng Hương PD Diệu Huệ

21/10/2019

   

1.000.000

   

66

Nguyễn Thị Mỹ Nga PD Hoa Chơn Hạnh

13/12/2019

   

1.000.000

   

67

Nguyễn Thị Nhàn PD Nhật An

29/11/2019

   

1.000.000

   

68

Nguyễn Thị Thỏa Em

22/09/2019

   

1.000.000

   

69

Nguyễn Trần Cẩm Vân PD Thân Hối

10/10/2019

   

1.000.000

   

70

Nguyễn Văn Xuân PD Thiện Thanh

23/09/2019

   

1.000.000

   

71

Phạm Thị Hoài Phương PD Huệ Cẩm Hương

29/09/2019

   

1.000.000

   

72

Phạm Thị Phương Anh - Phạm Thùy Dương

29/09/2019

   

1.000.000

   

73

Pháp Tâm

10/10/2019

   

1.000.000

   

74

Pháp Tâm

12/11/2019

   

1.000.000

   

75

Trần Nguyên Trưng

12/12/2019

   

1.000.000

   

76

Trinh Thi Kim Ngoc

02/12/2019

   

1.000.000

   

77

Trinh Thi Que

01/11/2019

   

1.000.000

   

78

Vạn Dung

30/11/2019

   

1.000.000

   

79

Vo Nguyen Thu Phong

16/09/2019

   

1.000.000

   

80

Vo Nguyen Thu Phong

29/10/2019

   

1.000.000

   

81

Võ Thị Thu PD Diệu Xuân

05/12/2019

   

1.000.000

   

82

Võ Thị Tuyết Đào

07/12/2019

   

1.000.000

   

83

Bà Ba Chị Tám

17/11/2019

   

500.000

   

84

Bé Lâm Gia Trân

30/10/2019

   

500.000

   

85

Bobo Va Bo Kio

28/11/2019

   

500.000

   

86

Bùi Quang Vũ PD Ngộ Minh Tân

28/10/2019

   

500.000

   

87

Cụ Ông Đỗ Xuân Hồng PD Quảng Đạo

21/09/2019

   

500.000

   

88

Diệu Liên Hoa Thiện

21/09/2019

   

500.000

   

89

Duong Anh Nga

14/09/2019

   

500.000

   

90

Dương Thị Hoàng Loan PD Diệu Mỹ

20/09/2019

   

500.000

   

91

Đào Thị Tố Oanh PD Diệu Yến

06/10/2019

   

500.000

   

92

Đới Văn Đức

07/12/2019

   

500.000

   

93

Giác An Hiếu

29/09/2019

   

500.000

   

94

Giasc Phuowsc Bifnh

10/10/2019

   

500.000

   

95

Ho Thanh Tri

24/10/2019

   

500.000

   

96

Hoang Anh Tuan

05/11/2019

   

500.000

   

97

Hồ Ngọc Vy PD Giác An Minh

17/09/2019

   

500.000

   

98

Huỳnh Đức Dũng PD Nhuận Cao

22/09/2019

   

500.000

   

99

Huỳnh Tú Liên

12/12/2019

   

500.000

   

100

Hương Linh Cụ Trần Thị Sa PD Huệ Hiền

31/10/2019

   

500.000

   

101

Hương Linh Lê Thị Thìn Và Lý Văn Lợi Và Huệ Thủy

19/10/2019

   

500.000

   

102

Lam Boi Chau

06/11/2019

   

500.000

   

103

Lâm Gia Trân

23/11/2019

   

500.000

   

104

Lâm Thị Thu Lan PD Diệu Huệ

27/11/2019

   

500.000

   

105

Lê Thị Mỹ Khánh

24/11/2019

   

500.000

   

106

Lê Thị Nhạc PD Liên Trân

06/10/2019

   

500.000

   

107

Lê Thị Thúy Lành PD Diệu Thiện

23/11/2019

   

500.000

   

108

Luong Manh Duoc

25/11/2019

   

500.000

   

109

Ly Que Uyen

08/12/2019

   

500.000

   

110

Minh Lực

02/10/2019

   

500.000

   

111

Minh Tue-Minh Tuc

16/10/2019

   

500.000

   

112

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

13/09/2019

   

500.000

   

113

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

20/10/2019

   

500.000

   

114

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

25/10/2019

   

500.000

   

115

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

09/12/2019

   

500.000

   

116

Ngo Chon Dat

19/09/2019

   

500.000

   

117

Nguyen Tan Ngoc

25/11/2019

   

500.000

   

118

Nguyen Thi Mai Chi

12/11/2019

   

500.000

   

119

Nguyen Thi Minh Nguyet

14/10/2019

   

500.000

   

120

Nguyễn Anh Minh

28/09/2019

   

500.000

   

121

Nguyễn Khánh Hiếu- Nguyễn Hoàng Vân Khanh

29/11/2019

   

500.000

   

122

Nguyễn Thị Hồng Nguyệt

07/10/2019

   

500.000

   

123

Nguyễn Thị Kim Phượng PD Diệu Phụng

12/10/2019

   

500.000

   

124

Nguyễn Thị Mai Xuân PD Diệu Hoa

12/10/2019

   

500.000

   

125

Nguyễn Thị Năm, Nguyễn Văn Cho, Nguyễn Thanh Tú

16/09/2019

   

500.000

   

126

Nguyễn Thị Thanh Tuyết PD Hạnh Minh

28/10/2019

   

500.000

   

127

Nguyễn Thị Thu Hà PD Dung Ngọc

03/11/2019

   

500.000

   

128

Nguyễn Thị Thu Hà PD Dung Ngọc

01/12/2019

   

500.000

   

129

Nguyễn Thiện Phúc PD Giác Quả

15/10/2019

   

500.000

   

130

Phạm Gia Khang

20/09/2019

   

500.000

   

131

Phan Lê Hoàng Oanh PD Ngọc Minh

17/11/2019

   

500.000

   

132

Tâm Diệu Hương

08/12/2019

   

500.000

   

133

Thái Thanh Thảo

24/09/2019

   

500.000

   

134

Thanh Phuong

15/09/2019

   

500.000

   

135

Thanh Trong (Pd Tuong Thanh)

09/11/2019

   

500.000

   

136

Thiêm Gia Minh

03/11/2019

   

500.000

   

137

Tịnh Phước Lộc

07/10/2019

   

500.000

   

138

Trần Mã Mai Châu PD Truyền Châu

14/09/2019

   

500.000

   

139

Trần Ngọc Phương Nhi

21/09/2019

   

500.000

   

140

Trần Thị Ngọc Nhu PD Bảo Khánh Ngộ

29/09/2019

   

500.000

   

141

Trinh Thi Kim Ngoc

01/11/2019

   

500.000

   

142

Truong Minh Tri

02/11/2019

   

500.000

   

143

Trương Mỹ Hoa Pd Ý Bình

12/12/2019

   

500.000

   

144

Võ Thị Minh Tâm

20/10/2019

   

500.000

   

145

Yến Thanh - Phước Tâm

24/11/2019

   

500.000

   

146

Viên Thọ- Viên Nhuận- Minh Bửu- Minh Chiếu- Quảng Tuyên

23/11/2019

20USD

23.210

464.200

   

147

Lê Thị Tư PD Hoa Hương

13/11/2019

   

400.000

   

148

Thái Thanh Thảo

28/10/2019

   

400.000

   

149

Tiến Đạt + Tiến Hùng

13/10/2019

   

400.000

   

150

Anh Đào

04/12/2019

   

300.000

   

151

Ho Thanh Tri

18/12/2019

   

300.000

   

152

Huỳnh Chấn Hoa

05/10/2019

   

300.000

   

153

Huynh Tan Loc

04/11/2019

   

300.000

   

154

Luong Hong Minh

14/09/2019

   

300.000

   

155

Moon

04/11/2019

   

300.000

   

156

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

10/10/2019

   

300.000

   

157

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

25/10/2019

   

300.000

   

158

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

06/11/2019

   

300.000

   

159

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

03/12/2019

   

300.000

   

160

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

05/12/2019

   

300.000

   

161

Nguyen Huynh Nghia

17/09/2019

   

300.000

   

162

Nguyen Phuoc Toan

30/11/2019

   

300.000

   

163

Tin Uyen

27/11/2019

   

300.000

   

164

Trần Thị Xuyến

08/11/2019

   

300.000

   

165

Võ Đức Thanh

26/11/2019

   

300.000

   

166

Thanh Nghiem

24/09/2019

20AUD

14.209

284.180

C213

 

167

Chân Thanh

20/09/2019

   

250.000

   

168

Dlinh

13/09/2019

   

250.000

   

169

Ngo Vien Tinh & Ngo Minh Kien

12/12/2019

   

250.000

   

170

Ngô Tiến Nhân

19/09/2019

   

250.000

   

171

Nguyen Van Phai

20/09/2019

   

250.000

   

172

Trần Ngọc Thúy Mai PD Nguyên Diệu

13/10/2019

   

250.000

   

173

Chánh An

08/12/2019

   

200.000

   

174

Cu Khanh Quynh

31/10/2019

   

200.000

   

175

Diệu Thiện

29/09/2019

   

200.000

   

176

Duong Thi Thu Trang

08/10/2019

   

200.000

   

177

Duong Thi Thu Trang

06/11/2019

   

200.000

   

178

Đoàn Thị Liên PD Diệu Tình

29/09/2019

   

200.000

   

179

Đỗ Thị Tùng PD Tâm Nguyên

29/09/2019

   

200.000

   

180

Gia Đình Phật Tử Viên Nhuận

19/09/2019

   

200.000

   

181

Hiếu - Dũng - Vân

07/12/2019

   

200.000

   

182

Hoàng Thị Mỹ Trinh

12/12/2019

   

200.000

   

183

Hồ Ngọc Huyền Và Văn Thị Ngọc Liễu Và Hồ Hữu Hiệp Và Lại Minh Quân PD Giác An Nghiêm

17/10/2019

   

200.000

   

184

Huỳnh Trung Hiếu

01/11/2019

   

200.000

   

185

Kim Phượng PD Diệu Thùy

29/09/2019

   

200.000

   

186

Le Anh Tuan

30/05/2019

   

200.000

C179

 

187

Lê Quang Thiện

09/11/2019

   

200.000

   

188

Lê Thị Lượng

01/11/2019

   

200.000

   

189

Lê Thị Ngọc Cẩm

01/11/2019

   

200.000

   

190

Lê Thị Thúy Lành PD Diệu Thiện

20/10/2019

   

200.000

   

191

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

18/09/2019

   

200.000

   

192

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

03/10/2019

   

200.000

   

193

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

10/10/2019

   

200.000

   

194

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

25/10/2019

   

200.000

   

195

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

30/10/2019

   

200.000

   

196

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

01/11/2019

   

200.000

   

197

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

01/11/2019

   

200.000

   

198

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

05/11/2019

   

200.000

   

199

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

07/11/2019

   

200.000

   

200

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

17/11/2019

   

200.000

   

201

Ngô Đức Thắng PD Minh Ngộ

29/09/2019

   

200.000

   

202

Nguyen Nguyen Ngoc

01/11/2019

   

200.000

   

203

Nguyen Tan Ngoc

04/12/2019

   

200.000

   

204

Nguyen Van Minh Tri

18/10/2019

   

200.000

   

205

Nguyễn Lê Thành Tâm

08/12/2019

   

200.000

   

206

Nguyên Ngọc

19/09/2019

   

200.000

   

207

Nguyễn Thị Kiều Oanh PD Ngọc Nhân

29/09/2019

   

200.000

   

208

Nguyễn Thị Thanh Trúc

09/11/2019

   

200.000

   

209

Nguyễn Văn Chung PD Từ Như

22/09/2019

   

200.000

   

210

Phạm Tấn Sang PD Giác Trọng

10/10/2019

   

200.000

   

211

Pham Thi Thanh Tuyen

05/12/2019

   

200.000

   

212

Phan Nguyen Thu Ngoc

13/09/2019

   

200.000

   

213

Phan Thị Nguyệt PD Tiến Trạm

30/09/2019

   

200.000

   

214

Phan Thị Thu PD Diệu Thanh

02/12/2019

   

200.000

   

215

Tin Uyen

14/09/2019

   

200.000

   

216

Tin Uyen

25/10/2019

   

200.000

   

217

Trần Phước Mừng

13/10/2019

   

200.000

   

218

Trần Phước Mừng

20/10/2019

   

200.000

   

219

Trần Tăng Phi Oanh PD Mỹ Hiền

06/10/2019

   

200.000

   

220

Trần Thị Đào PD Diệu Hoa

29/09/2019

   

200.000

   

221

Trần Thị Khang

18/09/2019

   

200.000

   

222

Tường Đoan

13/10/2019

   

200.000

   

223

Võ Ngọc Hoàng PD Ngộ Minh Huy

15/09/2019

   

200.000

   

224

Võ Thị Mỹ Phượng PD Quảng Hiếu

01/11/2019

   

200.000

   

225

Võ Văn Lợi PD Giác Phúc

01/11/2019

   

200.000

   

226

Võ Văn Sơn PD Minh Giác

01/11/2019

   

200.000

   

227

Võ Văn Tuấn PD Chúc Thiện

01/11/2019

   

200.000

   

228

Vũ Minh Dũng

14/09/2019

   

200.000

   

229

Vũ Thị Bắc

05/11/2019

   

200.000

   

230

Phạm Tấn Sang PD Giác Trọng

06/10/2019

   

160.000

   

231

Nguyen Nguyen Ngoc

20/09/2019

   

150.000

   

232

Nguyen Nhu Duc

04/11/2019

   

150.000

   

233

Bé Cà Pháo

21/09/2019

   

100.000

   

234

Dieu Hong

06/11/2019

   

100.000

   

235

Diệu Hoa

21/09/2019

   

100.000

   

236

Diệu Thảo

20/10/2019

   

100.000

   

237

Doan Thi Mai

06/11/2019

   

100.000

   

238

Đõ Thị Thúy Nga PD Nguyên Diệu Hằng

24/11/2019

   

100.000

   

239

Đỗ Thị Bi

05/10/2019

   

100.000

   

240

Gd Giac Huong Hiep

20/09/2019

   

100.000

   

241

Gd Giac Huong Hiep

16/10/2019

   

100.000

   

242

Gia Đình Phật Tử Ngọc My

04/11/2019

   

100.000

   

243

Giác Thanh Vân

24/11/2019

   

100.000

   

244

Huynh Lam Minh Tam Pd Lien Tam

04/11/2019

   

100.000

   

245

Huỳnh Phạm Mỹ Uyên

01/11/2019

   

100.000

   

246

Huỳnh Thị Ngọc Bích PD Quảng Tú

06/10/2019

   

100.000

   

247

Huỳnh Thị Ngọc Bích PD Quảng Tú

03/11/2019

   

100.000

   

248

Huỳnh Văn Phước

01/11/2019

   

100.000

   

249

Lam Thi Duc Trong

14/09/2019

   

100.000

   

250

Lê Minh Quân

01/11/2019

   

100.000

   

251

Lê Thị Hồng Hạnh

09/11/2019

   

100.000

   

252

Lữ Tô Hà

01/11/2019

   

100.000

   

253

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

23/09/2019

   

100.000

   

254

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

07/10/2019

   

100.000

   

255

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

01/11/2019

   

100.000

   

256

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

03/12/2019

   

100.000

   

257

Nguyen Duc Khoa

25/10/2019

   

100.000

   

258

Nguyen Phi Thuc

01/10/2019

   

100.000

   

259

Nguyên Ngọc

29/10/2019

   

100.000

   

260

Nguyễn Thanh Phong

01/11/2019

   

100.000

   

261

Nguyễn Văn Khánh Và Đỗ Thị Bi PD Thiên Phước Và Diệu Chi

28/09/2019

   

100.000

   

262

Nguyễn Văn Khánh Và Đỗ Thị Bi PD Thiên Phước Và Diệu Chi

28/09/2019

   

100.000

   

263

Nhom Tu Tam Ha Noi

11/10/2019

   

100.000

   

264

Nhom Tu Tam Ha Noi

06/11/2019

   

100.000

   

265

Phạm Tấn Sang PD Giác Trọng

11/10/2019

   

100.000

   

266

Phạm Tấn Sang PD Giác Trọng

14/10/2019

   

100.000

   

267

Phạm Tấn Sang PD Giác Trọng

21/10/2019

   

100.000

   

268

Phạm Tấn Sang PD Giác Trọng

24/10/2019

   

100.000

   

269

Phạm Tấn Sang PD Giác Trọng

03/11/2019

   

100.000

   

270

Phạm Tấn Sang PD Giác Trọng

03/11/2019

   

100.000

   

271

Phạm Tấn Sang PD Giác Trọng

06/11/2019

   

100.000

   

272

Phạm Tấn Sáng PD Giác Trọng

29/09/2019

   

100.000

   

273

Phan Lâm Quốc Đại

08/12/2019

   

100.000

   

274

Phước Hậu

29/09/2019

   

100.000

   

275

Trung Hiếu, Trung Dũng, Túy Vân

03/11/2019

   

100.000

   

276

Vu Van Phong

13/09/2019

   

100.000

   

277

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

20/10/2019

   

60.000

   

278

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

14/09/2019

   

50.000

   

279

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

01/10/2019

   

50.000

   

280

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

31/10/2019

   

50.000

   

281

Nguyen Duc Anh

15/09/2019

   

50.000

   

282

Tran Quoc Thinh, Ngay Sinh 08/10/2000, Lop K36T, He 4, Truong Hoc Vien Khoa Hoc Quan Su

28/09/2019

   

50.000

   

283

Vũ Trường Mỹ PD Diệu Vân

20/10/2019

   

50.000

   

284

Võ Thành Đạt

01/11/2019

   

20.000

   

285

Số dư C213

30/08/2019

   

369.394.100

   
 

TỔNG

     

2.227.889.780

[b]

 

C/ Xử lý Quỹ:

C3/ Chuyển vào HĐ C228

   

195.918.780

[c]=[b]-[a] (Chi < Thu)

 

Hướng dẫn tra cứu mã số nơi đóng góp:

Click để quay về đầu trang

 

A = Đóng góp trực tiếp tại Chùa Giác Ngộ

 

E = Đóng góp trực tiếp trong hoạt động

 

T = Đóng góp vào TK Vietcombank - Tran Ngoc Thao (Thich Nhat Tu) - 0071000776335

 

U = Đóng góp tại Úc Châu

 

V = Đóng góp bằng hiện vật quy đổi thành tiền (theo thông tin MTQ cung cấp hoặc ước lượng)

 

P = Đóng góp qua Paypal

 

Lưu ý quan trọng:

 

1. Tài khoản Vietcombank Tran Ngoc Thao (Thich Nhat Tu) - 0071000776335 là tài khoản duy nhất của Quỹ Đạo Phật Ngày Nay. Quý vị chuyển khoản vào TK Quỹ mà không ghi rõ mục đích đóng góp thì BĐH Quỹ sẽ ghi nhận như là "Đóng góp tùy hỉ" và chuyển đóng góp đó vào những chương trình còn thiếu kinh phí. Quý vị chuyển khoản mà không ghi rõ phương danh thì BĐH Quỹ sẽ ghi nhận như là "Một Phật tử chia sẻ ba la mật". Quý vị chuyển khoản cho những hoạt động Quỹ đã hoàn thành tổng kết báo cáo thì đóng góp đó sẽ được chuyển vào những hoạt động có mục đích tương tự.
2. Tài khoản Vietcombank 0071000989041 được dành riêng cho Quỹ đời sống Tăng Ni, do đó toàn bộ các khoản đóng góp vào tài khoản này chỉ được dùng cho các chương trình thuộc Quỹ đời sống Tăng Ni. Tài khoản Vietcombank 0171003471369 được dành riêng cho chương trình xây dựng Chùa Quan Âm Đông Hải tại Sóc Trăng, tài khoản Vietcombank 0171003481551 được dành riêng cho chương trình xây dựng Chùa Giác Ngộ Vũng Tàu, do đó toàn bộ các khoản đóng góp vào tài khoản này chỉ được dùng cho mục đích nêu trên. Kính mong Quý vị liễu tri.
3. Để tiết kiệm chi phí chuyển khoản, Quý vị phát tâm ủng hộ nhiều hoạt động của Quỹ cùng lúc, xin hãy chuyển khoản trong cùng 1 lần, và ghi rõ tất cả các mã chương trình trong Nội dung chuyển khoản, BĐH Quỹ sẽ phân bổ đúng mục đích yêu cầu.
4. Khi thực hiện chuyển khoản kính mong Quý vị ghi rõ trong nội dung chuyển khoản số điện thoại hoặc địa chỉ email để BĐH Quỹ liên hệ xác nhận đóng góp.
5. Mọi đóng góp trực tiếp tại Văn Phòng Quỹ đều có in Phiếu Công Đức để cảm tạ Quý vị mạnh thường quân. Những vị hảo tâm đóng góp qua hình thức chuyển khoản hoặc các hình thức khác xin vui lòng liên hệ Văn Phòng Quỹ để được hướng dẫn về việc in Phiếu Công Đức.
6. Ngoài những thư vận động được đăng tải trên các kênh truyền thông chính của Quỹ Đạo Phật Ngày Nay có ghi rõ hướng dẫn đóng góp, BĐH Quỹ không ủy nhiệm cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác để nhận đóng góp hoặc vận động các chương trình không do Quỹ Đạo Phật Ngày Nay tổ chức. Kính mong Quý vị liễu tri.
7. Đóng góp bằng hiện vật được quy đổi thành tiền theo giá tham khảo hoặc giá trị Mạnh thường quân ghi nhận.
8. Sau khi xem danh sách chi mua những sản phẩm trong mục A/TỔNG CHI nêu trên, nếu Quý vị nhà hảo tâm có biết những địa chỉ nhà cung cấp nào có thể cung cấp cùng loại sản phẩm với giá tốt hơn thì xin hoan hỷ chỉ dẫn lại để BĐH Quỹ có thể liên hệ thu mua cho những hoạt động sau này ngày càng được tiết kiệm chi phí. Điều này rất quan trọng đối với Quỹ Đạo Phật Ngày Nay vì chúng ta đều mong muốn có nhiều người được giúp đỡ hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn.
9. Quý vị có đóng góp mà chưa có tên trong danh sách trên, xin vui lòng liên hệ Liên hệ Văn Phòng Quỹ Đạo Phật Ngày Nay để được đính chính. Kính mong Quý vị hoan hỷ.
10. Mọi thắc mắc, góp ý, kính mong Quý vị liên hệ ĐT: (028) 6680 9802, email: quydaophatngaynay@gmail.com, địa chỉ: Văn Phòng Quỹ Đạo Phật Ngày Nay, tầng trệt Chùa Giác Ngộ, 92 Nguyễn Chí Thanh, P.3, Q.10, TP.HCM

 

 

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

Captcha

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Previous
Next

Đăng nhập