Trang chủ Từ thiện Phóng sự từ các chuyến đi Tổng Kết Chương Trình Cúng Dường “Quỹ Đời Sống Tăng Ni” Kỳ 8 (C106-8)

Tổng Kết Chương Trình Cúng Dường “Quỹ Đời Sống Tăng Ni” Kỳ 8 (C106-8)

Đã đọc: 121           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Sau 5 tháng triển khai (từ tháng 7 đến tháng 12/2019), “Quỹ đời sống Tăng Ni” đã cúng dường đến Học Viện PGVN cơ sở Lê Minh Xuân số tiền 1 tỷ đồng.

Bắt đầu vận động: 03/7/2019

Kết thúc vận động: 04/12/2019

Tổng tịnh tài đóng góp:   1.175.537.317 đồng

Tổng chi phí của chương trình: 1.000.110.000 đồng

Tịnh tài đóng góp vào C106-9:     175.427.317 đồng

Số lượt đóng góp: 256

 

Phật pháp trú thế, giai do Tăng hoằng”. (1)

(Phật pháp còn tồn tại trên thế gian là nhờ công hoằng pháp của Tăng, Ni)

 

Chánh pháp được lan rộng, chúng sinh thừa hưởng được vị đề hồ của Phật pháp chắc chắn phải nhờ đến sứ giả của Như Lai hoằng truyền. Sự thăng trầm của hơn 2.000 năm lịch sử Phật giáo Việt Nam đã chứng minh được tầm quan trọng của các vị Tăng, Ni trong công cuộc truyền trao chánh pháp. Ngoài tu tập, xiển dương Phật pháp, những vị Tăng sĩ còn tích cực nhập thế, hòa mình với xã hội. Với tinh thần “Phật pháp bất ly thế gian giác” các vị Tăng sĩ đã tham gia và đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng một xã hội tiến bộ, văn minh, nuôi dưỡng lòng từ bi của chúng sanh qua nhiều phương diện giáo dục, văn hóa, đạo đức, từ thiện xã hội. Chính vì lẽ đó, Phật giáo thịnh hay suy tất cả đều tùy thuộc vào sự tồn tại và phát triển của hàng Tăng sĩ.

Ý thức được tầm quan trọng của việc lưu truyền chánh pháp, từ năm 2017 Quỹ Đạo Phật Ngày Nay (Quỹ ĐPNN) đã lập nên “Quỹ đời sống Tăng Ni” với mục đích cúng dường, hỗ trợ các trang thiết bị và dụng cụ cần thiết cho các vị Tăng, Ni sinh nội trú đang học tại Học viện PGVN TP.HCM cơ sở Lê Minh Xuân và các trường Trung cấp – Cao đẳng Phật học. Đây là một trong số những chương trình cúng dường dài hạn của Quỹ nhằm góp phần cải thiện đời sống giúp quý Tăng, Ni sinh yên tâm tu học, nhanh chóng trở thành những bậc tài đức phụng sự cho Phật giáo và dân tộc.

Sau 5 tháng triển khai (từ tháng 7 đến tháng 12/2019), “Quỹ đời sống Tăng Ni” đã cúng dường đến Học Viện PGVN cơ sở Lê Minh Xuân số tiền 1 tỷ đồng. 

Trong thời gian tới, Quỹ ĐPNN sẽ tiếp tục phát động cho chương trình “Quỹ đời sống Tăng Ni” kỳ thứ 9, rất mong quý mạnh thường quân, quý nhà hảo tâm, quý Phật tử gần xa chung tay cùng Quỹ thực hiện sứ mệnh hộ pháp, để Tam bảo hằng còn ở đời, đem lại lợi ích cho quần sanh.

Thay mặt chư vị Tăng, Ni thọ nhận cúng dường, Quỹ ĐPNN chân thành cảm niệm công đức hộ trì Tam bảo vô lượng của quý mạnh thường quân, quý Phật từ gần xa. Với tất cả công đức thù thắng mà quý vị đang tác tạo, Quỹ ĐPNN thành kính ngưỡng nguyện mười phương thiên chúng, long thần hộ pháp hộ trì cho tất cả quý vị và gia đình luôn được an vui, khỏe mạnh, vạn sự cát tường, sở cầu như nguyện.

 

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát!

 

(1). Trích từ Tham luận tại Đại hội Đại biểu Phật giáo Toàn quốc lần thứ VIII

 

 

TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH (C106-8)

 
 
 

TP. HCM, Ngày tháng năm 2019

 

Hướng dẫn tra cứu thứ tự đóng góp và những lưu ý quan trọng

 

A/ Tổng kết chi phí cho chương trình

 

STT

Diễn giải

ĐVT

Số lượng

Giá trị

Số tiền (VNĐ)

Ghi chú

 

1

Cúng dường Quỹ Đời sống Tăng Ni tại HVPGVN Quý 3&4/2019

     

1.000.110.000

   
 

TỔNG

     

1.000.110.000

[a]

 

B/ Tổng kết đóng góp cho chương trình

 

STT

Phương Danh

Ngày

Ngoại tệ

Tỷ giá

Số tiền (VNĐ)

Ghi chú

 

1

Nguyễn Thị Kim Châu

28/11/2019

   

150.000.000

   

2

Hương linh Chu Văn Kính PD Phúc Chính SN 1946 mất 19/10 năm Kỉ Hợi

01/12/2019

   

100.000.000

   

3

Phật Tử Phổ Tâm PD Phổ Nguyện

11/07/2019

   

50.000.000

   

4

Chung Thi Hong

25/06/2019

   

40.000.000

   

5

MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT

06/06/2019

   

15.000.000

   

6

Minh Nguyen

17/11/2019

500USD

23.250

11.625.000

   

7

Dang Hoang Quan

25/10/2019

   

10.000.000

   

8

Nhom Bao Pham

19/07/2019

   

10.000.000

   

9

Hoa Đức

02/07/2019

   

5.000.000

   

10

Lê Quang Anh Thư PD Diệu Nhàn

22/10/2019

   

5.000.000

   

11

Ngo Chau Liem

18/06/2019

   

5.000.000

   

12

Nguyen Thi Minh Tan

15/08/2019

   

5.000.000

   

13

Nguyễn Nữ Thanh Tâm

17/07/2019

   

5.000.000

   

14

Phat Tu Oanh Pd Thanh Hoa

10/08/2019

   

5.000.000

   

15

Trần Thị Bé PD Mãn Từ

21/06/2019

   

5.000.000

   

16

SC Huệ Phổ-Hằng Vinh-Diệu Nhựt và Nguyên (USA)

12/06/2019

   

4.500.000

   

17

SC Huệ Phổ-Hằng Vinh-Diệu Nhựt và Nguyên (USA)

09/08/2019

   

4.450.000

   

18

SC Huệ Phổ-Hằng Vinh-Diệu Nhựt và Nguyên (USA)

06/09/2019

   

4.400.000

   

19

SC Huệ Phổ-Hằng Vinh-Diệu Nhựt và Nguyên (USA)

08/10/2019

   

4.500.000

   

20

SC Huệ Phổ-Hằng Vinh-Diệu Nhựt và Nguyên (USA)

13/11/2019

   

4.600.000

   

21

Hoa Quang

04/06/2019

   

3.000.000

   

22

Lê Ngọc Văn PD Tịnh Văn

11/07/2019

   

3.000.000

   

23

Lê Quang Anh Thư PD Diệu Nhàn

27/10/2019

   

3.000.000

   

24

Lê Thị Lộc

07/10/2019

   

3.000.000

   

25

Ngo Nguyen Doan Trang (Gd Phat Tu Nhuan Tran - Nhuan Nghiep)

06/09/2019

   

3.000.000

   

26

Nguyen Cao Nha

30/06/2019

   

3.000.000

   

27

MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT

16/10/2019

   

2.500.000

   

28

SC Huệ Phổ-Hằng Vinh-Diệu Nhựt và Nguyên (USA)

08/07/2019

   

2.250.000

   

29

Gd Trinh Nguyen Dang Thu

29/10/2019

   

2.000.000

   

30

Hoa Quang

23/07/2019

   

2.000.000

   

31

Huỳnh Trúc Linh

08/06/2019

   

2.000.000

C106-7

 

32

MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT

21/08/2019

   

2.000.000

   

33

Nguyễn Thúy Hằng

12/06/2019

   

2.000.000

C106-7

 

34

Pham Thi Ha (Giac Nguyet Hai)

09/07/2019

   

2.000.000

   

35

Tap The Cty Omina

05/07/2019

   

2.000.000

   

36

Tran Thi Thai Hau

15/06/2019

   

2.000.000

   

37

Vũ Thị Triều PD Quảng Trí

13/06/2019

   

2.000.000

C106-7

 

38

Hon Sien

29/06/2019

100 AUD

16.008

1.600.800

   

39

Hung Le Juan (Taiwan)

26/09/2019

   

1.568.892

   

40

Tu Lac - Hung Le Juan

21/11/2019

   

1.568.892

   

41

Boc Minh Hung

12/08/2019

   

1.000.000

   

42

Bui Thi Gia

14/10/2019

   

1.000.000

   

43

Bui Thi Minh Thu

04/06/2019

   

1.000.000

   

44

Cao Thi Bich Le

09/07/2019

   

1.000.000

   

45

Cu Quach Thi Dinh

16/07/2019

   

1.000.000

   

46

Gia Đình Phạt Tử Đỗ Trang Ở Đức

02/11/2019

   

1.000.000

   

47

Gđ Đinh Hoàng Thông + Hoàng Nam

16/11/2019

   

1.000.000

   

48

Hoang The Huan

04/09/2019

   

1.000.000

   

49

Le Thi Thuy Trang Duc Tuyen

11/11/2019

   

1.000.000

   

50

Lê Hoàng Thông

02/06/2019

   

1.000.000

C106-7

 

51

Lê Thị Chuật PD Diệu Nhung

28/11/2019

   

1.000.000

   

52

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

03/06/2019

   

1.000.000

   

53

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

26/08/2019

   

1.000.000

   

54

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

13/09/2019

   

1.000.000

   

55

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

13/10/2019

   

1.000.000

   

56

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

29/10/2019

   

1.000.000

   

57

Nguyen Cong Duc

04/07/2019

   

1.000.000

   

58

Nguyen Huu Tuan

20/07/2019

   

1.000.000

   

59

Nguyen Thanh Lam

25/10/2019

   

1.000.000

   

60

Nguyen Thi Tan

20/08/2019

   

1.000.000

   

61

Nguyen Thi Thu Hien

20/06/2019

   

1.000.000

   

62

Nguyen Van Hoc Pd Phap Thien

09/06/2019

   

1.000.000

   

63

Nguyễn Hữu Long PD Giác Thịnh

05/07/2019

   

1.000.000

   

64

Nguyễn Thị Duyên PD Diệu Nhân

21/11/2019

   

1.000.000

   

65

Nguyễn Thị Kim Phượng PD Diệu Phụng

15/06/2019

   

1.000.000

C106-7

 

66

Nguyễn Thị Kim Phượng

06/07/2019

   

1.000.000

   

67

Nguyễn Thị Ngọc Hạnh

12/11/2019

   

1.000.000

   

68

Pham Ngoc Van Hien

19/07/2019

   

1.000.000

   

69

Pham Thanh Tung

16/06/2019

   

1.000.000

   

70

Thanh Hoa Va Phuong Hn

12/07/2019

   

1.000.000

   

71

Tran Thi Thuy Tien

10/07/2019

   

1.000.000

   

72

Tran Van Dan

16/07/2019

   

1.000.000

   

73

Tran Van Dan

02/10/2019

   

1.000.000

   

74

Tran Van Trang

18/09/2019

   

1.000.000

   

75

Tran Vu Viet Oanh

18/07/2019

   

1.000.000

   

76

Vu Thi Trang

23/06/2019

   

1.000.000

   

77

Đinh Hoàng Nam

09/06/2019

   

1.000.000

C106-7

 

78

Nhóm Phật Tử Gd Năm Quang

09/11/2019

   

800.000

   

79

Nguyen Thi Hong Tien

20/06/2019

   

700.000

   

80

Hoa Tam Va Quang My

27/06/2019

   

600.000

   

81

Hoa Tam Va Quang My

26/07/2019

   

600.000

   

82

Nhóm Phật Tử Trần Đình Xu

18/06/2019

   

550.000

   

83

Nhóm Phật Tử Trần Đình Xu

21/09/2019

   

550.000

   

84

Nhóm Pt Trần Đình Xu

26/10/2019

   

550.000

   

85

Giac An Tường

02/06/2019

   

500.000

C106-7

 

86

Giác Ngọc Thọ

02/06/2019

   

500.000

C106-7

 

87

Bui Le An Trang

09/07/2019

   

500.000

   

88

Bui Thi Minh Thu

16/07/2019

   

500.000

   

89

Bui Thi Minh Thu

01/08/2019

   

500.000

   

90

Bui Thi Minh Thu

12/09/2019

   

500.000

   

91

Bui Thi Minh Thu

03/10/2019

   

500.000

   

92

Cao Hoai Nam

30/09/2019

   

500.000

   

93

Chu Thi Hao

12/06/2019

   

500.000

   

94

Dang Thanh Nghia

10/07/2019

   

500.000

   

95

Dang Thi Minh

15/06/2019

   

500.000

   

96

Dieu Thanh

18/11/2019

   

500.000

   

97

Gdpt Dieu Xuan - Go Vap

13/11/2019

   

500.000

   

98

Gdpt Tri Chuong

16/08/2019

   

500.000

   

99

Gdpt Trinh Bach Nguyet

07/10/2019

   

500.000

   

100

Giấu Tên

25/11/2019

   

500.000

   

101

Ha Ket Tram

03/07/2019

   

500.000

   

102

Hoang Anh Tuan

17/06/2019

   

500.000

   

103

Hoang Thi Thu Tra

15/06/2019

   

500.000

   

104

Kim Hanh

01/11/2019

   

500.000

   

105

Kim Hanh

01/11/2019

   

500.000

   

106

Kim Hanh Hai Yen

01/10/2019

   

500.000

   

107

Kim Hanh Hai Yen

01/10/2019

   

500.000

   

108

Kim Hanh Hai Yen

01/10/2019

   

500.000

   

109

Kim Hanh, Hai Yen

01/08/2019

   

500.000

   

110

Kim Hanh, Hai Yen

01/08/2019

   

500.000

   

111

Kim Hanh, Hai Yen

01/08/2019

   

500.000

   

112

Lam Ngoc Hanh

19/11/2019

   

500.000

   

113

Le My Dung- Giac Tam Dung

15/10/2019

   

500.000

   

114

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

03/06/2019

   

500.000

   

115

MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT

03/06/2019

   

500.000

   

116

MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT

04/06/2019

   

500.000

   

117

MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT

15/06/2019

   

500.000

   

118

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

17/07/2019

   

500.000

   

119

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

04/09/2019

   

500.000

   

120

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

13/09/2019

   

500.000

   

121

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

10/11/2019

   

500.000

   

122

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

21/11/2019

   

500.000

   

123

Ngoc Tien

25/07/2019

   

500.000

   

124

Nguyen Hoang Minh

06/07/2019

   

500.000

   

125

Nguyen Hong Ha

07/09/2019

   

500.000

   

126

Nguyen Manh Hung

16/08/2019

   

500.000

   

127

Nguyen Ngoc Thang

13/08/2019

   

500.000

   

128

Nguyen Thanh Lam

22/08/2019

   

500.000

   

129

Nguyen Thi Kim Hanh

03/06/2019

   

500.000

   

130

Nguyen Thi Kim Hanh

01/07/2019

   

500.000

   

131

Nguyen Thi Kim Hanh, Hai Yen

03/09/2019

   

500.000

   

132

Nguyen Thi Tam - Thai Nguyen

15/06/2019

   

500.000

   

133

Nguyen Van Thuy

22/10/2019

   

500.000

   

134

Nguyễn Thị Kim Tuyến

10/11/2019

   

500.000

   

135

Nguyễn Thị Minh Tâm PD Như Hiền

02/11/2019

   

500.000

   

136

Nguyễn Thị Nguyệt

03/11/2019

   

500.000

   

137

Nguyễn Thị Sương PD Chúc Lưu

11/06/2019

   

500.000

C106-7

 

138

Nguyễn Văn Minh - Trần Thị Ngộ

25/09/2019

   

500.000

   

139

Nhung

10/07/2019

   

500.000

   

140

Pham Ngoc Van Hien

21/06/2019

   

500.000

   

141

Pham Ngoc Van Hien

05/08/2019

   

500.000

   

142

Phạm Nguyễn Trịnh Anh Hưng - Phạm Nguyễn Mai Quỳnh - Nguyễn Thị Thúy Hồng

16/06/2019

   

500.000

   

143

Pt Dieu Thuy

11/07/2019

   

500.000

   

144

Quach Van Hien

08/06/2019

   

500.000

   

145

Thanh Phuong

05/07/2019

   

500.000

   

146

Truong Minh Tri

15/09/2019

   

500.000

   

147

Vo Nguyen Thu Phong

14/07/2019

   

500.000

   

148

Vu Thi Trang

19/08/2019

   

500.000

   

149

Võ Thị Trọng PD Tịnh Bách

08/06/2019

   

500.000

C106-7

 

150

Đỗ Thị Thanh Thảo

03/07/2019

   

500.000

   

151

Viên Thọ- Viên Nhuận- Minh Bửu- Minh Chiếu- Quảng Tuyên

23/11/2019

20USD

23.250

465.000

   

152

Le Van Minh

20/08/2019

   

420.000

   

153

Duc Tri - Nguyen Hung Cuong

29/07/2019

   

400.000

   

154

Fracc:0281001128914

23/10/2019

   

400.000

   

155

MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT

01/08/2019

   

400.000

   

156

Trần Thị Kim Ngọc PD Hoa Minh

26/10/2019

   

400.000

   

157

Dang Thi Thu Minh

02/07/2019

   

300.000

   

158

Dang Thi Thu Minh

31/07/2019

   

300.000

   

159

Dung Tu Linh

03/06/2019

   

300.000

   

160

Dung Tu Linh

04/07/2019

   

300.000

   

161

Dung Tu Linh

05/08/2019

   

300.000

   

162

Dung Tu Linh

03/09/2019

   

300.000

   

163

Dung Tu Linh

01/10/2019

   

300.000

   

164

Dung Tu Linh

22/10/2019

   

300.000

   

165

Gd Ngoc Oanh

17/09/2019

   

300.000

   

166

MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT

09/06/2019

   

300.000

   

167

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

21/07/2019

   

300.000

   

168

MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT

24/11/2019

   

300.000

   

169

Nguyen Dieu Hang

10/10/2019

   

300.000

   

170

Nguyen Nu Thanh Tam

03/07/2019

   

300.000

   

171

Nguyen Thi Mai Chi

15/06/2019

   

300.000

   

172

Pt Bao Khanh Tu

05/07/2019

   

300.000

   

173

Simba

06/06/2019

   

300.000

   

174

Simba

28/06/2019

   

300.000

   

175

Tam Ngoc

23/07/2019

   

300.000

   

176

Tran Minh Luan

04/07/2019

   

300.000

   

177

Tâm Viên Thành

27/10/2019

   

300.000

   

178

Dlinh

18/07/2019

   

250.000

   

179

Một Phật Tử

08/09/2019

   

250.000

   

180

Bach Thi Bich Ngan

17/08/2019

   

200.000

   

181

Dinh Nho Liem

19/06/2019

   

200.000

   

182

Gd Giac Huong Hiep

05/07/2019

   

200.000

   

183

Gia Đình Phật Tử Viên Nhuận

19/09/2019

   

200.000

   

184

Hoa Minh

16/08/2019

   

200.000

   

185

Huỳnh Thị Diệu Chân

27/10/2019

   

200.000

   

186

Le Thi My Dung

11/07/2019

   

200.000

   

187

Le Thi My Dung

29/08/2019

   

200.000

   

188

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

03/06/2019

   

200.000

   

189

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

09/06/2019

   

200.000

C106-7

 

190

MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT

16/06/2019

   

200.000

   

191

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

08/07/2019

   

200.000

   

192

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

19/07/2019

   

200.000

   

193

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

21/07/2019

   

200.000

   

194

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

19/08/2019

   

200.000

   

195

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

24/08/2019

   

200.000

   

196

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

25/08/2019

   

200.000

   

197

Nguyen Ngoc Quang

17/06/2019

   

200.000

   

198

Nguyen Ngoc Tue

15/06/2019

   

200.000

   

199

Nguyen Thi Nhan

30/09/2019

   

200.000

   

200

Nguyen Thi Vieng Pd Dieu Nhu

26/06/2019

   

200.000

   

201

Nguyen Thi Vieng Pd Dieu Nhu

15/10/2019

   

200.000

   

202

Nguyên Ngọc

19/09/2019

   

200.000

   

203

Tran Quoc Dung

22/07/2019

   

200.000

   

204

Tran Thi Xuan Linh Bya

16/06/2019

   

200.000

   

205

Vu Thi Hong

27/06/2019

   

200.000

   

206

Võ Đức Thăng

13/06/2019

   

200.000

C106-7

 

207

Giác Phúc Ái

16/11/2019

   

150.000

   

208

Hai.Lk

07/07/2019

   

150.000

   

209

Nguyen Nguyen Ngoc

17/07/2019

   

150.000

   

210

Gia Dinh Quang Dung

28/11/2019

   

101.000

   

211

Phật Tử

11/07/2019

   

100.000

   

212

Bui Thi Be

06/08/2019

   

100.000

   

213

Bé Nguyễn Thành Tâm

16/06/2019

   

100.000

   

214

Diệu Hoa

21/09/2019

   

100.000

   

215

Dlinh

15/06/2019

   

100.000

   

216

Do Huy Nam

03/06/2019

   

100.000

   

217

Dong Thi My Linh

01/07/2019

   

100.000

   

218

Ha Duy An

06/07/2019

   

100.000

   

219

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

17/06/2019

   

100.000

   

220

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

01/10/2019

   

100.000

   

221

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

03/10/2019

   

100.000

   

222

MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT

01/11/2019

   

100.000

   

223

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

01/11/2019

   

100.000

   

224

Nguyen Minh Tam

04/08/2019

   

100.000

   

225

Nguyen Phi Thuc

01/10/2019

   

100.000

   

226

Nguyen Thu Hoa

16/07/2019

   

100.000

   

227

Nguyên Ngọc

11/06/2019

   

100.000

C106-7

 

228

Nguyên Ngọc

29/10/2019

   

100.000

   

229

Nguyễn Thành Tâm

09/06/2019

   

100.000

C106-7

 

230

Nguyễn Thị Bích Hằng PD Hoa Thiện

16/06/2019

   

100.000

   

231

Nguyễn Thị Ngọc Giàu

06/07/2019

   

100.000

   

232

Nguyễn Thị Ngọc Thúy PD Diệu Huyền

03/11/2019

   

100.000

   

233

Phật Tử Chùa Giác Ngộ

09/06/2019

   

100.000

C106-7

 

234

Tran Tien Tuyen

27/09/2019

   

100.000

   

235

Tran Tien Tuyen

22/10/2019

   

100.000

   

236

Tran Tuan Vu

20/06/2019

   

100.000

   

237

Tran Tuan Vu

03/08/2019

   

100.000

   

238

Trung Phat

17/11/2019

   

100.000

   

239

Võ Đức Thanh

26/11/2019

   

100.000

   

240

MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT

14/06/2019

   

77.000

   

241

Tran Manh Hung

30/07/2019

   

57.000

   

242

Gia Đình Nguyễn Thị Ngọc Hiền

11/09/2019

   

50.000

   

243

Gia Đình Nguyễn Trung Hiếu

11/09/2019

   

50.000

   

244

Hương Linh Lê Ngọc Chỉnh- Thỉnh

12/09/2019

   

50.000

   

245

Hương Linh Nguyễn Hồng Phúc

11/09/2019

   

50.000

   

246

Hương Linh Nguyễn Văn Hai

11/09/2019

   

50.000

   

247

Le Nguyen Duong

28/06/2019

   

50.000

   

248

Le Nguyen Duong

11/07/2019

   

50.000

   

249

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

21/10/2019

   

50.000

   

250

Nguyen Duc Anh

14/06/2019

   

50.000

   

251

Nguyen Duc Anh

09/07/2019

   

50.000

   

252

Tran Quoc Thinh, Lop K36T Khoa Nn Trung Quoc, Hoc Vien Khoa Hoc Quan Su

18/06/2019

   

50.000

   

253

Tuệ Trung

11/09/2019

   

50.000

   

254

Vợ Chồng T- K

11/09/2019

   

50.000

   

255

Vợ Chồng T- K

11/09/2019

   

50.000

   

256

Số dư C106-7

22/05/2019

   

592.653.733

   
 

TỔNG

     

  1.175.537.317 

   

C/ Xử lý Quỹ:

C3/ Chuyển vào HĐ C106-9

   

R[-262]C[0];R[-2]C[0]-R[-262]C[0];R[-262]C[0]-R[-2]C[0])">  175.427.317 

[c]=[b]-[a] (Chi < Thu)

 

Hướng dẫn tra cứu mã số nơi đóng góp:

Click để quay về đầu trang

 

A = Đóng góp trực tiếp tại Chùa Giác Ngộ

 

E = Đóng góp trực tiếp trong hoạt động

 

T = Đóng góp vào TK Vietcombank - Tran Ngoc Thao (Thich Nhat Tu) - 0071000776335

 

U = Đóng góp tại Úc Châu

 

V = Đóng góp bằng hiện vật quy đổi thành tiền (theo thông tin MTQ cung cấp hoặc ước lượng)

 

P = Đóng góp qua Paypal

 

Lưu ý quan trọng:

 

1. Tài khoản Vietcombank Tran Ngoc Thao (Thich Nhat Tu) - 0071000776335 là tài khoản duy nhất của Quỹ Đạo Phật Ngày Nay. Quý vị chuyển khoản vào TK Quỹ mà không ghi rõ mục đích đóng góp thì BĐH Quỹ sẽ ghi nhận như là "Đóng góp tùy hỉ" và chuyển đóng góp đó vào những chương trình còn thiếu kinh phí. Quý vị chuyển khoản mà không ghi rõ phương danh thì BĐH Quỹ sẽ ghi nhận như là "Một Phật tử chia sẻ ba la mật". Quý vị chuyển khoản cho những hoạt động Quỹ đã hoàn thành tổng kết báo cáo thì đóng góp đó sẽ được chuyển vào những hoạt động có mục đích tương tự.
2. Tài khoản Vietcombank 0071000989041 được dành riêng cho Quỹ đời sống Tăng Ni, do đó toàn bộ các khoản đóng góp vào tài khoản này chỉ được dùng cho các chương trình thuộc Quỹ đời sống Tăng Ni. Tài khoản Vietcombank 0171003471369 được dành riêng cho chương trình xây dựng Chùa Quan Âm Đông Hải tại Sóc Trăng, tài khoản Vietcombank 0171003481551 được dành riêng cho chương trình xây dựng Chùa Giác Ngộ Vũng Tàu, do đó toàn bộ các khoản đóng góp vào tài khoản này chỉ được dùng cho mục đích nêu trên. Kính mong Quý vị liễu tri.
3. Để tiết kiệm chi phí chuyển khoản, Quý vị phát tâm ủng hộ nhiều hoạt động của Quỹ cùng lúc, xin hãy chuyển khoản trong cùng 1 lần, và ghi rõ tất cả các mã chương trình trong Nội dung chuyển khoản, BĐH Quỹ sẽ phân bổ đúng mục đích yêu cầu.
4. Khi thực hiện chuyển khoản kính mong Quý vị ghi rõ trong nội dung chuyển khoản số điện thoại hoặc địa chỉ email để BĐH Quỹ liên hệ xác nhận đóng góp.
5. Mọi đóng góp trực tiếp tại Văn Phòng Quỹ đều có in Phiếu Công Đức để cảm tạ Quý vị mạnh thường quân. Những vị hảo tâm đóng góp qua hình thức chuyển khoản hoặc các hình thức khác xin vui lòng liên hệ Văn Phòng Quỹ để được hướng dẫn về việc in Phiếu Công Đức.
6. Ngoài những thư vận động được đăng tải trên các kênh truyền thông chính của Quỹ Đạo Phật Ngày Nay có ghi rõ hướng dẫn đóng góp, BĐH Quỹ không ủy nhiệm cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác để nhận đóng góp hoặc vận động các chương trình không do Quỹ Đạo Phật Ngày Nay tổ chức. Kính mong Quý vị liễu tri.
7. Đóng góp bằng hiện vật được quy đổi thành tiền theo giá tham khảo hoặc giá trị Mạnh thường quân ghi nhận.
8. Sau khi xem danh sách chi mua những sản phẩm trong mục A/TỔNG CHI nêu trên, nếu Quý vị nhà hảo tâm có biết những địa chỉ nhà cung cấp nào có thể cung cấp cùng loại sản phẩm với giá tốt hơn thì xin hoan hỷ chỉ dẫn lại để BĐH Quỹ có thể liên hệ thu mua cho những hoạt động sau này ngày càng được tiết kiệm chi phí. Điều này rất quan trọng đối với Quỹ Đạo Phật Ngày Nay vì chúng ta đều mong muốn có nhiều người được giúp đỡ hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn.
9. Quý vị có đóng góp mà chưa có tên trong danh sách trên, xin vui lòng liên hệ Liên hệ Văn Phòng Quỹ Đạo Phật Ngày Nay để được đính chính. Kính mong Quý vị hoan hỷ.
10. Mọi thắc mắc, góp ý, kính mong Quý vị liên hệ ĐT: (028) 6680 9802, email: quydaophatngaynay@gmail.com, địa chỉ: Văn Phòng Quỹ Đạo Phật Ngày Nay, tầng trệt Chùa Giác Ngộ, 92 Nguyễn Chí Thanh, P.3, Q.10, TP.HCM

 


Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

Captcha

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Previous
Next

Đăng nhập