Trang chủ Từ thiện Phóng sự từ các chuyến đi Tổng Kết Chương Trình Cúng Dường “Quỹ Đời Sống Tăng Ni” Kỳ 8 (C106-8)

Tổng Kết Chương Trình Cúng Dường “Quỹ Đời Sống Tăng Ni” Kỳ 8 (C106-8)

Đã đọc: 226           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Sau 5 tháng triển khai (từ tháng 7 đến tháng 12/2019), “Quỹ đời sống Tăng Ni” đã cúng dường đến Học Viện PGVN cơ sở Lê Minh Xuân số tiền 1 tỷ đồng.

 

 

 

 

Bắt đầu vận động: 03/7/2019

Kết thúc vận động: 04/12/2019

Tổng tịnh tài đóng góp:   1.175.537.317 đồng

Tổng chi phí của chương trình: 1.000.110.000 đồng

Tịnh tài đóng góp vào C106-9:     175.427.317 đồng

Số lượt đóng góp: 256

 

Phật pháp trú thế, giai do Tăng hoằng”. (1)

(Phật pháp còn tồn tại trên thế gian là nhờ công hoằng pháp của Tăng, Ni)

 

Chánh pháp được lan rộng, chúng sinh thừa hưởng được vị đề hồ của Phật pháp chắc chắn phải nhờ đến sứ giả của Như Lai hoằng truyền. Sự thăng trầm của hơn 2.000 năm lịch sử Phật giáo Việt Nam đã chứng minh được tầm quan trọng của các vị Tăng, Ni trong công cuộc truyền trao chánh pháp. Ngoài tu tập, xiển dương Phật pháp, những vị Tăng sĩ còn tích cực nhập thế, hòa mình với xã hội. Với tinh thần “Phật pháp bất ly thế gian giác” các vị Tăng sĩ đã tham gia và đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng một xã hội tiến bộ, văn minh, nuôi dưỡng lòng từ bi của chúng sanh qua nhiều phương diện giáo dục, văn hóa, đạo đức, từ thiện xã hội. Chính vì lẽ đó, Phật giáo thịnh hay suy tất cả đều tùy thuộc vào sự tồn tại và phát triển của hàng Tăng sĩ. Trong đợt này Quỹ Đạo Phật Ngày Nay (Quỹ ĐPNN) cúng dường "Quỹ đời sống Tăng Ni" cho Học viện PGVN TP.HCM cơ sở Lê Minh Xuân hơn 1 tỷ đồng.

Ý thức được tầm quan trọng của việc lưu truyền chánh pháp, từ năm 2017 Quỹ ĐPNN đã lập nên “Quỹ đời sống Tăng Ni” với mục đích cúng dường, hỗ trợ các trang thiết bị và dụng cụ cần thiết cho các vị Tăng, Ni sinh nội trú đang học tại Học viện PGVN TP.HCM cơ sở Lê Minh Xuân và các trường Trung cấp – Cao đẳng Phật học. Đây là một trong số những chương trình cúng dường dài hạn của Quỹ nhằm góp phần cải thiện đời sống giúp quý Tăng, Ni sinh yên tâm tu học, nhanh chóng trở thành những bậc tài đức phụng sự cho Phật giáo và dân tộc.

Như vậy, chương trình "Quỹ đời sống Tăng NI" lần 8 đã kết thúc và Quỹ ĐPNN đang tiếp tục phát động cho chương trình “Quỹ đời sống Tăng Ni” kỳ thứ 9. Quỹ rất mong quý mạnh thường quân, quý nhà hảo tâm, quý Phật tử gần xa chung tay cùng Quỹ thực hiện sứ mệnh hộ pháp, để Tam bảo hằng còn ở đời, đem lại lợi ích cho quần sanh.

Quỹ ĐPNN chân thành cảm niệm công đức hộ trì Tam bảo vô lượng của quý mạnh thường quân, quý Phật từ gần xa. Với tất cả công đức thù thắng mà quý vị đang tác tạo, Quỹ ĐPNN thành kính ngưỡng nguyện mười phương thiên chúng, long thần hộ pháp hộ trì cho tất cả quý vị và gia đình luôn được an vui, khỏe mạnh, vạn sự cát tường, sở cầu như nguyện.

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát!

(1). Trích từ Tham luận tại Đại hội Đại biểu Phật giáo Toàn quốc lần thứ VIII.

 

TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH
QUỸ ĐỜI SỐNG TĂNG NI KỲ 8 (C106-8)
TP. HCM, Ngày 04 tháng 12 năm 2019
Hướng dẫn tra cứu thứ tự đóng góp và những lưu ý quan trọng
A/ Tổng kết chi phí cho chương trình
STT Diễn giải ĐVT Số lượng Giá trị Số tiền (VNĐ) Ghi chú Ngày chi
1 Cúng dường Quỹ Đời sống Tăng Ni tại HVPGVN Quý 3&4/2019       1.000.110.000   2/12/19
  TỔNG       1.000.110.000 [a]  
               
B/ Tổng kết đóng góp cho chương trình
STT Phương Danh Ngày Ngoại tệ Tỷ giá Số tiền (VNĐ) Ghi chú
Nơi ĐG-Số PCĐ/
Sao kê
1 Nguyễn Thị Kim Châu 28/11/2019     150.000.000   T-9K856
2 Hương linh ông Chu Văn Kính PD Phúc Chính SN 1946 mất 19/10 năm Kỉ Hợi 01/12/2019     100.000.000   A
3 Phật Tử Phổ Tâm PD Phổ Nguyện 11/07/2019     50.000.000   A-17278
4 Chung Thi Hong 25/06/2019     40.000.000   T-9G030
5 MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT 06/06/2019     15.000.000   T-9F320
6 Minh Nguyen 17/11/2019 500USD 23.250 11.625.000  
A-1911-0272
7 Dang Hoang Quan 25/10/2019     10.000.000  
D-T9B088
8 Nhom Bao Pham 19/07/2019     10.000.000   T-9H039
9 Hoa Đức 02/07/2019     5.000.000   A-17108
10 Lê Quang Anh Thư PD Diệu Nhàn 22/10/2019     5.000.000  
A-1910-0700
11 Ngo Chau Liem 18/06/2019     5.000.000   T-9F581
12 Nguyen Thi Minh Tan 15/08/2019     5.000.000   T-9I007
13 Nguyễn Nữ Thanh Tâm 17/07/2019     5.000.000   A
14 Phat Tu Oanh Pd Thanh Hoa 10/08/2019     5.000.000   T-9H473
15 Trần Thị Bé PD Mãn Từ 21/06/2019     5.000.000   A-C1867
16 SC Huệ Phổ-Hằng Vinh-Diệu Nhựt và Nguyên (USA) 12/06/2019     4.500.000   A
17 SC Huệ Phổ-Hằng Vinh-Diệu Nhựt và Nguyên (USA) 09/08/2019     4.450.000   A
18 SC Huệ Phổ-Hằng Vinh-Diệu Nhựt và Nguyên (USA) 06/09/2019     4.400.000   A
19 SC Huệ Phổ-Hằng Vinh-Diệu Nhựt và Nguyên (USA) 08/10/2019     4.500.000   A
20 SC Huệ Phổ-Hằng Vinh-Diệu Nhựt và Nguyên (USA) 13/11/2019     4.600.000   A
21 Hoa Quang 04/06/2019     3.000.000  
D-T9B007
22 Lê Ngọc Văn PD Tịnh Văn 11/07/2019     3.000.000   A-17273
23 Lê Quang Anh Thư PD Diệu Nhàn 27/10/2019     3.000.000  
A-1910-0758
24 Lê Thị Lộc 07/10/2019     3.000.000  
A-1910-0491
25 Ngo Nguyen Doan Trang (Gd Phat Tu Nhuan Tran - Nhuan Nghiep) 06/09/2019     3.000.000  
D-T9B064
26 Nguyen Cao Nha 30/06/2019     3.000.000   T-9G119
27 MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT 16/10/2019     2.500.000   T-9K254
28 SC Huệ Phổ-Hằng Vinh-Diệu Nhựt và Nguyên (USA) 08/07/2019     2.250.000   A
29 Gd Trinh Nguyen Dang Thu 29/10/2019     2.000.000  
D-T9B091
30 Hoa Quang 23/07/2019     2.000.000  
D-T9B038
31 Huỳnh Trúc Linh 08/06/2019     2.000.000 C106-7 A-16624
32 MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT 21/08/2019     2.000.000   T-9I079
33 Nguyễn Thúy Hằng 12/06/2019     2.000.000 C106-7 A-C1820
34 Pham Thi Ha (Giac Nguyet Hai) 09/07/2019     2.000.000  
D-T9B028
35 Tap The Cty Omina 05/07/2019     2.000.000   T-9G223
36 Tran Thi Thai Hau 15/06/2019     2.000.000   T-9F538
37 Vũ Thị Triều PD Quảng Trí 13/06/2019     2.000.000 C106-7 A-16806
38 Hon Sien 29/06/2019 100 AUD 16.008 1.600.800   A-17022
39 Hung Le Juan (Taiwan) 26/09/2019     1.568.892   T-9J351
40 Tu Lac - Hung Le Juan 21/11/2019     1.568.892   T-9K787
41 Boc Minh Hung 12/08/2019     1.000.000   T-9H512
42 Bui Thi Gia 14/10/2019     1.000.000   T-9K229
43 Bui Thi Minh Thu 04/06/2019     1.000.000  
D-T9B006
44 Cao Thi Bich Le 09/07/2019     1.000.000   T-9G303
45 Cu Quach Thi Dinh 16/07/2019     1.000.000  
D-T9B033
46 Gia Đình Phạt Tử Đỗ Trang Ở Đức 02/11/2019     1.000.000  
A-1911-0036
47 Gđ Đinh Hoàng Thông + Hoàng Nam 16/11/2019     1.000.000  
A-C1911-0012
48 Hoang The Huan 04/09/2019     1.000.000   T-9J052
49 Le Thi Thuy Trang Duc Tuyen 11/11/2019     1.000.000  
D-T9B096
50 Lê Hoàng Thông 02/06/2019     1.000.000 C106-7 A-C1773
51 Lê Thị Chuật PD Diệu Nhung 28/11/2019     1.000.000  
A-C1911-0034
52 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 03/06/2019     1.000.000  
D-T9B002
53 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 26/08/2019     1.000.000  
D-T9B060
54 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 13/09/2019     1.000.000  
D-T9B067
55 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 13/10/2019     1.000.000  
D-T9B082
56 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 29/10/2019     1.000.000  
D-T9B090
57 Nguyen Cong Duc 04/07/2019     1.000.000   T-9G215
58 Nguyen Huu Tuan 20/07/2019     1.000.000   T-9H048
59 Nguyen Thanh Lam 25/10/2019     1.000.000   T-9K385
60 Nguyen Thi Tan 20/08/2019     1.000.000   T-9I062
61 Nguyen Thi Thu Hien 20/06/2019     1.000.000  
D-T9B014
62 Nguyen Van Hoc Pd Phap Thien 09/06/2019     1.000.000  
D-T9B010
63 Nguyễn Hữu Long PD Giác Thịnh 05/07/2019     1.000.000   A-17147
64 Nguyễn Thị Duyên PD Diệu Nhân 21/11/2019     1.000.000  
A-1911-0353
65 Nguyễn Thị Kim Phượng PD Diệu Phụng 15/06/2019     1.000.000 C106-7 A-16811
66 Nguyễn Thị Kim Phượng 06/07/2019     1.000.000   A-17168
67 Nguyễn Thị Ngọc Hạnh 12/11/2019     1.000.000  
A-1911-0208
68 Pham Ngoc Van Hien 19/07/2019     1.000.000   T-9H029
69 Pham Thanh Tung 16/06/2019     1.000.000   T-9F543
70 Thanh Hoa Va Phuong Hn 12/07/2019     1.000.000   T-9G353
71 Tran Thi Thuy Tien 10/07/2019     1.000.000  
D-T9B029
72 Tran Van Dan 16/07/2019     1.000.000  
D-T9B032
73 Tran Van Dan 02/10/2019     1.000.000  
D-T9B079
74 Tran Van Trang 18/09/2019     1.000.000   T-9J250
75 Tran Vu Viet Oanh 18/07/2019     1.000.000  
D-T9B036
76 Vu Thi Trang 23/06/2019     1.000.000  
D-T9B015
77 Đinh Hoàng Nam 09/06/2019     1.000.000 C106-7 A-C1807
78 Nhóm Phật Tử Gd Năm Quang 09/11/2019     800.000  
A-C1911-0007
79 Nguyen Thi Hong Tien 20/06/2019     700.000   T-9F605
80 Hoa Tam Va Quang My 27/06/2019     600.000  
D-T9B018
81 Hoa Tam Va Quang My 26/07/2019     600.000  
D-T9B040
82 Nhóm Phật Tử Trần Đình Xu 18/06/2019     550.000   A-16889
83 Nhóm Phật Tử Trần Đình Xu 21/09/2019     550.000  
A-1909-0258
84 Nhóm Pt Trần Đình Xu 26/10/2019     550.000  
A-1910-0740
85 Giac An Tường 02/06/2019     500.000 C106-7 A-C1770
86 Giác Ngọc Thọ 02/06/2019     500.000 C106-7 A-C1772
87 Bui Le An Trang 09/07/2019     500.000   T-9G299
88 Bui Thi Minh Thu 16/07/2019     500.000  
D-T9B034
89 Bui Thi Minh Thu 01/08/2019     500.000  
D-T9B046
90 Bui Thi Minh Thu 12/09/2019     500.000  
D-T9B066
91 Bui Thi Minh Thu 03/10/2019     500.000  
D-T9B080
92 Cao Hoai Nam 30/09/2019     500.000  
D-T9B072
93 Chu Thi Hao 12/06/2019     500.000  
D-T9B011
94 Dang Thanh Nghia 10/07/2019     500.000   T-9G313
95 Dang Thi Minh 15/06/2019     500.000   T-9F536
96 Dieu Thanh 18/11/2019     500.000  
D-T9B098
97 Gdpt Dieu Xuan - Go Vap 13/11/2019     500.000   T-9K693
98 Gdpt Tri Chuong 16/08/2019     500.000  
D-T9B051
99 Gdpt Trinh Bach Nguyet 07/10/2019     500.000  
D-T9B081
100 Giấu Tên 25/11/2019     500.000  
A-C1911-0029
101 Ha Ket Tram 03/07/2019     500.000   T-9G182
102 Hoang Anh Tuan 17/06/2019     500.000   T-9F555
103 Hoang Thi Thu Tra 15/06/2019     500.000   T-9F539
104 Kim Hanh 01/11/2019     500.000  
D-T9B092
105 Kim Hanh 01/11/2019     500.000  
D-T9B094
106 Kim Hanh Hai Yen 01/10/2019     500.000  
D-T9B074
107 Kim Hanh Hai Yen 01/10/2019     500.000  
D-T9B077
108 Kim Hanh Hai Yen 01/10/2019     500.000  
D-T9B078
109 Kim Hanh, Hai Yen 01/08/2019     500.000  
D-T9B043
110 Kim Hanh, Hai Yen 01/08/2019     500.000  
D-T9B044
111 Kim Hanh, Hai Yen 01/08/2019     500.000  
D-T9B045
112 Lam Ngoc Hanh 19/11/2019     500.000   T-9K776
113 Le My Dung- Giac Tam Dung 15/10/2019     500.000  
D-T9B083
114 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 03/06/2019     500.000  
D-T9B003
115 MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT 03/06/2019     500.000   T-9F268
116 MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT 04/06/2019     500.000   T-9F296
117 MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT 15/06/2019     500.000   T-9F530
118 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 17/07/2019     500.000  
D-T9B035
119 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 04/09/2019     500.000  
D-T9B063
120 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 13/09/2019     500.000  
D-T9B068
121 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 10/11/2019     500.000  
D-T9B095
122 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 21/11/2019     500.000  
D-T9B099
123 Ngoc Tien 25/07/2019     500.000  
D-T9B039
124 Nguyen Hoang Minh 06/07/2019     500.000   T-9G259
125 Nguyen Hong Ha 07/09/2019     500.000  
D-T9B065
126 Nguyen Manh Hung 16/08/2019     500.000   T-9I026
127 Nguyen Ngoc Thang 13/08/2019     500.000   T-9H549
128 Nguyen Thanh Lam 22/08/2019     500.000   T-9I082
129 Nguyen Thi Kim Hanh 03/06/2019     500.000  
D-T9B005
130 Nguyen Thi Kim Hanh 01/07/2019     500.000  
D-T9B020
131 Nguyen Thi Kim Hanh, Hai Yen 03/09/2019     500.000  
D-T9B062
132 Nguyen Thi Tam - Thai Nguyen 15/06/2019     500.000   T-9F528
133 Nguyen Van Thuy 22/10/2019     500.000   T-9K327
134 Nguyễn Thị Kim Tuyến 10/11/2019     500.000  
A-1911-0173
135 Nguyễn Thị Minh Tâm PD Như Hiền 02/11/2019     500.000  
A-1911-0020
136 Nguyễn Thị Nguyệt 03/11/2019     500.000  
A-1911-0044
137 Nguyễn Thị Sương PD Chúc Lưu 11/06/2019     500.000 C106-7 A-16775
138 Nguyễn Văn Minh - Trần Thị Ngộ 25/09/2019     500.000  
A-1909-0324
139 Nhung 10/07/2019     500.000   T-9G315
140 Pham Ngoc Van Hien 21/06/2019     500.000   T-9F634
141 Pham Ngoc Van Hien 05/08/2019     500.000   T-9H365
142 Phạm Nguyễn Trịnh Anh Hưng - Phạm Nguyễn Mai Quỳnh - Nguyễn Thị Thúy Hồng 16/06/2019     500.000   A-16836
143 Pt Dieu Thuy 11/07/2019     500.000   T-9G330
144 Quach Van Hien 08/06/2019     500.000  
D-T9B009
145 Thanh Phuong 05/07/2019     500.000  
D-T9B026
146 Truong Minh Tri 15/09/2019     500.000   T-9J197
147 Vo Nguyen Thu Phong 14/07/2019     500.000   T-9G364
148 Vu Thi Trang 19/08/2019     500.000  
D-T9B054
149 Võ Thị Trọng PD Tịnh Bách 08/06/2019     500.000 C106-7 A-16628
150 Đỗ Thị Thanh Thảo 03/07/2019     500.000   A-17135
151 Viên Thọ- Viên Nhuận- Minh Bửu- Minh Chiếu- Quảng Tuyên 23/11/2019 20USD 23.250 465.000  
A-1911-0385
152 Le Van Minh 20/08/2019     420.000  
D-T9B056
153 Duc Tri - Nguyen Hung Cuong 29/07/2019     400.000   T-9H182
154 Fracc:0281001128914 23/10/2019     400.000  
D-T9B087
155 MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT 01/08/2019     400.000   T-9H234
156 Trần Thị Kim Ngọc PD Hoa Minh 26/10/2019     400.000  
A-1910-0747
157 Dang Thi Thu Minh 02/07/2019     300.000  
D-T9B022
158 Dang Thi Thu Minh 31/07/2019     300.000  
D-T9B042
159 Dung Tu Linh 03/06/2019     300.000  
D-T9B004
160 Dung Tu Linh 04/07/2019     300.000  
D-T9B024
161 Dung Tu Linh 05/08/2019     300.000  
D-T9B049
162 Dung Tu Linh 03/09/2019     300.000  
D-T9B061
163 Dung Tu Linh 01/10/2019     300.000  
D-T9B076
164 Dung Tu Linh 22/10/2019     300.000  
D-T9B086
165 Gd Ngoc Oanh 17/09/2019     300.000  
D-T9B069
166 MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT 09/06/2019     300.000   T-9F395
167 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 21/07/2019     300.000   T-9H055
168 MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT 24/11/2019     300.000   T-9K815
169 Nguyen Dieu Hang 10/10/2019     300.000   T-9K170
170 Nguyen Nu Thanh Tam 03/07/2019     300.000  
D-T9B023
171 Nguyen Thi Mai Chi 15/06/2019     300.000   T-9F526
172 Pt Bao Khanh Tu 05/07/2019     300.000   T-9G242
173 Simba 06/06/2019     300.000   T-9F327
174 Simba 28/06/2019     300.000   T-9G095
175 Tam Ngoc 23/07/2019     300.000   T-9H095
176 Tran Minh Luan 04/07/2019     300.000  
D-T9B025
177 Tâm Viên Thành 27/10/2019     300.000  
A-1910-0779
178 Dlinh 18/07/2019     250.000   T-9H018
179 Một Phật Tử 08/09/2019     250.000  
A-1909-0058
180 Bach Thi Bich Ngan 17/08/2019     200.000  
D-T9B053
181 Dinh Nho Liem 19/06/2019     200.000   T-9F596
182 Gd Giac Huong Hiep 05/07/2019     200.000   T-9G231
183 Gia Đình Phật Tử Viên Nhuận 19/09/2019     200.000  
A-1909-0240
184 Hoa Minh 16/08/2019     200.000  
D-T9B052
185 Huỳnh Thị Diệu Chân 27/10/2019     200.000  
A-1910-0790
186 Le Thi My Dung 11/07/2019     200.000  
D-T9B031
187 Le Thi My Dung 29/08/2019     200.000   T-9I155
188 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 03/06/2019     200.000  
D-T9B001
189 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 09/06/2019     200.000 C106-7 A-16743
190 MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT 16/06/2019     200.000   T-9F546
191 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 08/07/2019     200.000  
D-T9B027
192 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 19/07/2019     200.000  
D-T9B037
193 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 21/07/2019     200.000   T-9H052
194 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 19/08/2019     200.000  
D-T9B055
195 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 24/08/2019     200.000  
D-T9B057
196 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 25/08/2019     200.000  
D-T9B059
197 Nguyen Ngoc Quang 17/06/2019     200.000   T-9F550
198 Nguyen Ngoc Tue 15/06/2019     200.000   T-9F532
199 Nguyen Thi Nhan 30/09/2019     200.000  
D-T9B073
200 Nguyen Thi Vieng Pd Dieu Nhu 26/06/2019     200.000  
D-T9B017
201 Nguyen Thi Vieng Pd Dieu Nhu 15/10/2019     200.000   T-9K248
202 Nguyên Ngọc 19/09/2019     200.000  
A-1909-0237
203 Tran Quoc Dung 22/07/2019     200.000   T-9H079
204 Tran Thi Xuan Linh Bya 16/06/2019     200.000   T-9F547
205 Vu Thi Hong 27/06/2019     200.000   T-9G062
206 Võ Đức Thăng 13/06/2019     200.000 C106-7 A-16801
207 Giác Phúc Ái 16/11/2019     150.000  
A-1911-0233
208 Hai.Lk 07/07/2019     150.000   T-9G263
209 Nguyen Nguyen Ngoc 17/07/2019     150.000   T-9G403
210 Gia Dinh Quang Dung 28/11/2019     101.000   T-9K853
211 Phật Tử 11/07/2019     100.000   A-C1961
212 Bui Thi Be 06/08/2019     100.000  
D-T9B050
213 Bé Nguyễn Thành Tâm 16/06/2019     100.000   A-16838
214 Diệu Hoa 21/09/2019     100.000  
A-1909-0262
215 Dlinh 15/06/2019     100.000   T-9F535
216 Do Huy Nam 03/06/2019     100.000   T-9F273
217 Dong Thi My Linh 01/07/2019     100.000  
D-T9B021
218 Ha Duy An 06/07/2019     100.000   T-9G254
219 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 17/06/2019     100.000  
D-T9B012
220 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 01/10/2019     100.000  
D-T9B075
221 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 03/10/2019     100.000  
A-1910-0414
222 MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT 01/11/2019     100.000   T-9K460
223 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 01/11/2019     100.000  
D-T9B093
224 Nguyen Minh Tam 04/08/2019     100.000   T-9H327
225 Nguyen Phi Thuc 01/10/2019     100.000   T-9K031
226 Nguyen Thu Hoa 16/07/2019     100.000   T-9G400
227 Nguyên Ngọc 11/06/2019     100.000 C106-7 A-16782
228 Nguyên Ngọc 29/10/2019     100.000  
A-1910-0809
229 Nguyễn Thành Tâm 09/06/2019     100.000 C106-7 A-16668
230 Nguyễn Thị Bích Hằng PD Hoa Thiện 16/06/2019     100.000   A-16855
231 Nguyễn Thị Ngọc Giàu 06/07/2019     100.000   A-17180
232 Nguyễn Thị Ngọc Thúy PD Diệu Huyền 03/11/2019     100.000  
A-1911-0048
233 Phật Tử Chùa Giác Ngộ 09/06/2019     100.000 C106-7 A-16684
234 Tran Tien Tuyen 27/09/2019     100.000  
D-T9B071
235 Tran Tien Tuyen 22/10/2019     100.000  
D-T9B085
236 Tran Tuan Vu 20/06/2019     100.000  
D-T9B013
237 Tran Tuan Vu 03/08/2019     100.000  
D-T9B048
238 Trung Phat 17/11/2019     100.000  
D-T9B097
239 Võ Đức Thanh 26/11/2019     100.000  
A-1911-0471
240 MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT 14/06/2019     77.000   T-9F522
241 Tran Manh Hung 30/07/2019     57.000  
D-T9B041
242 Gia Đình Nguyễn Thị Ngọc Hiền 11/09/2019     50.000  
A-1909-0122
243 Gia Đình Nguyễn Trung Hiếu 11/09/2019     50.000  
A-1909-0125
244 Hương Linh Lê Ngọc Chỉnh- Thỉnh 12/09/2019     50.000  
A-1909-0147
245 Hương Linh Nguyễn Hồng Phúc 11/09/2019     50.000  
A-1909-0119
246 Hương Linh Nguyễn Văn Hai 11/09/2019     50.000  
A-1909-0116
247 Le Nguyen Duong 28/06/2019     50.000  
D-T9B019
248 Le Nguyen Duong 11/07/2019     50.000  
D-T9B030
249 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 21/10/2019     50.000  
D-T9B084
250 Nguyen Duc Anh 14/06/2019     50.000   T-9F523
251 Nguyen Duc Anh 09/07/2019     50.000   T-9G295
252 Tran Quoc Thinh, Lop K36T Khoa Nn Trung Quoc, Hoc Vien Khoa Hoc Quan Su 18/06/2019     50.000   T-9F579
253 Tuệ Trung 11/09/2019     50.000  
A-1909-0114
254 Vợ Chồng T- K 11/09/2019     50.000  
A-1909-0128
255 Vợ Chồng T- K 11/09/2019     50.000  
A-1909-0129
256 Số dư C106-7 22/05/2019     592.653.733    
  TỔNG       1.175.537.317 [b]  
               
C/ Xử lý Quỹ: C3/ Chuyển vào HĐ C106-9 R[-262]C[0];R[-2]C[0]-R[-262]C[0];R[-262]C[0]-R[-2]C[0])">175.427.317 [c]=[b]-[a] (Chi < Thu)
               
  Hướng dẫn tra cứu mã số nơi đóng góp:  
  A = Đóng góp trực tiếp tại Chùa Giác Ngộ  
  E = Đóng góp trực tiếp trong hoạt động  
  T = Đóng góp vào TK Vietcombank - Tran Ngoc Thao (Thich Nhat Tu) - 0071000776335  
  U = Đóng góp tại Úc Châu  
  V = Đóng góp bằng hiện vật quy đổi thành tiền (theo thông tin MTQ cung cấp hoặc ước lượng)  
  P = Đóng góp qua Paypal  
               
Lưu ý quan trọng:
1. Tài khoản Vietcombank Tran Ngoc Thao (Thich Nhat Tu) - 0071000776335 là tài khoản duy nhất của Quỹ Đạo Phật Ngày Nay. Quý vị chuyển khoản vào TK Quỹ mà không ghi rõ mục đích đóng góp thì BĐH Quỹ sẽ ghi nhận như là "Đóng góp tùy hỉ" và chuyển đóng góp đó vào những chương trình còn thiếu kinh phí. Quý vị chuyển khoản mà không ghi rõ phương danh thì BĐH Quỹ sẽ ghi nhận như là "Một Phật tử chia sẻ ba la mật". Quý vị chuyển khoản cho những hoạt động Quỹ đã hoàn thành tổng kết báo cáo thì đóng góp đó sẽ được chuyển vào những hoạt động có mục đích tương tự.
2. Tài khoản Vietcombank 0071000989041 được dành riêng cho Quỹ đời sống Tăng Ni, do đó toàn bộ các khoản đóng góp vào tài khoản này chỉ được dùng cho các chương trình thuộc Quỹ đời sống Tăng Ni. Tài khoản Vietcombank 0171003471369 được dành riêng cho chương trình xây dựng Chùa Quan Âm Đông Hải tại Sóc Trăng, tài khoản Vietcombank 0171003481551 được dành riêng cho chương trình xây dựng Chùa Giác Ngộ Vũng Tàu, do đó toàn bộ các khoản đóng góp vào tài khoản này chỉ được dùng cho mục đích nêu trên. Kính mong Quý vị liễu tri.
3. Để tiết kiệm chi phí chuyển khoản, Quý vị phát tâm ủng hộ nhiều hoạt động của Quỹ cùng lúc, xin hãy chuyển khoản trong cùng 1 lần, và ghi rõ tất cả các mã chương trình trong Nội dung chuyển khoản, BĐH Quỹ sẽ phân bổ đúng mục đích yêu cầu.
4. Khi thực hiện chuyển khoản kính mong Quý vị ghi rõ trong nội dung chuyển khoản số điện thoại hoặc địa chỉ email để BĐH Quỹ liên hệ xác nhận đóng góp.
5. Mọi đóng góp trực tiếp tại Văn Phòng Quỹ đều có in Phiếu Công Đức để cảm tạ Quý vị mạnh thường quân. Những vị hảo tâm đóng góp qua hình thức chuyển khoản hoặc các hình thức khác xin vui lòng liên hệ Văn Phòng Quỹ để được hướng dẫn về việc in Phiếu Công Đức.
6. Ngoài những thư vận động được đăng tải trên các kênh truyền thông chính của Quỹ Đạo Phật Ngày Nay có ghi rõ hướng dẫn đóng góp, BĐH Quỹ không ủy nhiệm cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác để nhận đóng góp hoặc vận động các chương trình không do Quỹ Đạo Phật Ngày Nay tổ chức. Kính mong Quý vị liễu tri.
7. Đóng góp bằng hiện vật được quy đổi thành tiền theo giá tham khảo hoặc giá trị Mạnh thường quân ghi nhận.
8. Sau khi xem danh sách chi mua những sản phẩm trong mục A/TỔNG CHI nêu trên, nếu Quý vị nhà hảo tâm có biết những địa chỉ nhà cung cấp nào có thể cung cấp cùng loại sản phẩm với giá tốt hơn thì xin hoan hỷ chỉ dẫn lại để BĐH Quỹ có thể liên hệ thu mua cho những hoạt động sau này ngày càng được tiết kiệm chi phí. Điều này rất quan trọng đối với Quỹ Đạo Phật Ngày Nay vì chúng ta đều mong muốn có nhiều người được giúp đỡ hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn.
9. Quý vị có đóng góp mà chưa có tên trong danh sách trên, xin vui lòng liên hệ Liên hệ Văn Phòng Quỹ Đạo Phật Ngày Nay để được đính chính. Kính mong Quý vị hoan hỷ.
10. Mọi thắc mắc, góp ý, kính mong Quý vị liên hệ ĐT: (028) 6680 9802, email: quydaophatngaynay@gmail.com, địa chỉ: Văn Phòng Quỹ Đạo Phật Ngày Nay, tầng trệt Chùa Giác Ngộ, 92 Nguyễn Chí Thanh, P.3, Q.10, TP.HCM


Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

Captcha

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Previous
Next

Đăng nhập