Trang chủ Từ thiện Phóng sự từ các chuyến đi Tổng Kết Chương Trình Ấn Tống Sách Giáo Khoa Cho 33 Trường Trung Cấp Phật Học - Gđ3 (C84-3)

Tổng Kết Chương Trình Ấn Tống Sách Giáo Khoa Cho 33 Trường Trung Cấp Phật Học - Gđ3 (C84-3)

Đã đọc: 141           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Để nền giáo dục Phật giáo tại Việt Nam phát triển mạnh mẽ, có khả năng đào tạo được đội ngũ Tăng Ni ưu tú, có tài năng và đức hạnh, đáp ứng được nhu cầu của Phật Giáo hiện đại, thì vai trò của sách và giáo trình Phật học có một tầm quan trọng rất lớn. Trước nhu cầu đó, Quỹ Đạo Phật Ngày Nay hân hạnh nhận được sự tín nhiệm, tin tưởng của Ban Giáo Dục Tăng Ni Trung Ương GHPGVN nhận trách nhiệm in ấn khoảng 35 đầu sách giáo khoa để phục vụ cho toàn bộ cho 33 trường Trung cấp Phật học trên toàn quốc.

Bắt đầu vận động: 01/01/2018

Kết thúc vận động: 31/12/2018

Tổng tịnh tài đóng góp:                                  1.702.933.856  đồng

Tổng chi phí của chương trình: 635.309.200  đồng

Phần tịnh tài dư:                                             1.067.624.656 đồng

(chuyển vào C84-4)         

Số lượt đóng góp: 802

Để nền giáo dục Phật giáo tại Việt Nam phát triển mạnh mẽ, có khả năng đào tạo được đội ngũ Tăng Ni ưu tú, có tài năng và đức hạnh, đáp ứng được nhu cầu của Phật Giáo hiện đại, thì vai trò của sách và giáo trình Phật học có một tầm quan trọng rất lớn. Trước nhu cầu đó, Quỹ Đạo Phật Ngày Nay hân hạnh nhận được sự tín nhiệm, tin tưởng của Ban Giáo Dục Tăng Ni Trung Ương GHPGVN nhận trách nhiệm in ấn khoảng 35 đầu sách giáo khoa để phục vụ cho toàn bộ cho 33 trường Trung cấp Phật học trên toàn quốc.

Cho đến nay, qua 3 đợt in ấn, Quỹ Đạo Phật Ngày Nay đã in ấn được 15/35 đầu sách, phục vụ hiệu quả cho công tác giáo dục Phật giáo (trong đó,đợt 1 (C84-1) in ấn 8 đầu sách, đợt 2 (C84-2) in ấn 4 đầu sách, đợt 3 (C84-3) in ấn 3 đầu sách). Cụ thể trong đợt 3 này, Quỹ Đạo Phật Ngày Nay đã 

  • In ấn nối bản 7 đầu sách với 35.000 ấn bản (mỗi đầu 5.000 cuốn): Kinh Tứ thập nhị chương, Oai nghi (cách hành xử của người xuất gia), Anh Văn Phật Pháp - English for Buddhism, Kinh Bát Đại Nhân Giác, Lược sử Phật giáo Ấn Độ, Đại Cương Văn Điển Phật Giáo, Kinh Di Giáo,  

  • In ấn 3 đầu sách với 27.000 ấn bản: Văn Cảnh sách (12.000 ấn bản), Phật giáo qua lăng kính xã hội (12.000 ấn bản) và Bộ 2 quyển A tỳ đạt ma pháp (3.000 ấn bản)

Tổng kinh phí in ấn cho chương trình “Ấn tống sách giáo khoa cho 33 trường Trung cấp Phật học giai đoạn 3” (C84-3) lên đến trên 635 triệu đồng.

Những đầu sách đã được in ấn (đợt 1, đợt 2 và đợt 3):

Đầu sách

Tên Kinh sách

1

Phật học căn bản 1

2

Kinh Tứ thập nhị chương

3

Chánh niệm trong cuộc sống hàng ngày (Tỳ-ni nhật dụng thiết yếu)

4

Oai nghi (cách hành xử của người xuất gia)

5

Anh Văn Phật Pháp - English for Buddhism

6

Kinh Bát Đại Nhân Giác

7

Lược sử Phật giáo Ấn Độ

8

Đại Cương Văn Điển Phật Giáo

9

Kinh Di Giáo

10

Kinh Pháp Cú

11

Kinh Trung bộ

12

Luật Tì Ni

13

Văn Cảnh sách

 

Phật giáo qua lăng kính xã hội

 

Bộ 2 quyển A tỳ đạt ma pháp

 

CD MP3 Anh Văn Phật Pháp -book 1 -

 

Giáo hội Phật Giáo Việt Nam: 35 năm hình thành và phát triển

 

 Quỹ Đạo Phật Ngày Nay xin thành kính cảm niệm công đức của quý Phật tử gần xa đã chung tay vì Phật sự đầy ý nghĩa này với 802 lượt đóng góp tịnh tài trong suốt một năm qua. Hiện tại 20 đầu sách còn lại vẫn đang được biên soạn và hoàn thiện để tiếp tục đưa vào in ấn phục vụ cho 33 trường Trung cấp Phật học trên cả nước. Kính mong quý vị liễu tri và tiếp tục đồng hành cùng Quỹ Đạo Phật Ngày Nay trong chương trình “Ấn tống sách giáo khoa cho 33 trường Trung cấp Phật học giai đoạn 4” (C84-4) .

Nam-mô Công Đức Lâm Bồ-tát Ma-ha-tát.

 

TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH
ẤN TỐNG SÁCH GIÁO KHOA CHO
33 TRƯỜNG PHẬT HỌC (C84-3)

TP.HCM, Ngày 31 tháng 12 năm 2018

Hướng dẫn tra cứu thứ tự đóng góp và những lưu ý quan trọng

A/ Tổng kết chi phí cho chương trình

STT

Diễn giải

ĐVT

Số lượng

Giá trị

Số tiền (VNĐ)

Ghi chú

1

Quyển 2 - Kinh Tứ thập nhị chương (nối bản)

Quyển

5.000

2.800

14.000.000

 

2

Chi phí giấy in Kinh Tứ Thập Nhị Chương

Ram

67

324.000

21.610.800

 

3

Quyển 4 - Oai nghi (cách hành xử của người xuất gia) (nối bản)

Quyển

5.000

2.350

11.750.000

 

4

Chi phí giấy in Oai Nghi

Ram

52

324.000

16.848.000

 

5

Quyển 5 - Anh Văn Phật Pháp - English for Buddhism (nối bản)

Quyển

5.000

3.500

17.500.000

 

6

Chi phí giấy in Anh Văn Phật Pháp

Ram

88

324.000

28.641.600

 

7

Quyển 6 - Kinh Bát Đại Nhân Giác (nối bản)

Quyển

5.000

2.650

13.250.000

 

8

Chi phí giấy in Kinh Bát Đại Nhân Giác

Ram

61,7

324.000

19.990.800

 

9

Quyển 7 - Lược sử Phật giáo Ấn Độ (nối bản)

Quyển

5.000

2.200

11.000.000

 

10

Chi phí giấy in Lược Sử Phật Giáo

Ram

47

318.000

14.946.000

 

11

Quyển 8 - Đại Cương Văn Điển Phật Giáo (nối bản)

Quyển

5.000

2.900

14.500.000

 

12

Chi phí giấy in Đại Cương Văn Điển Phật Giáo

Ram

71

324.000

22.874.400

 

13

Quyển 9 - Kinh Di Giáo (nối bản)

Quyển

5.000

2.650

13.250.000

 

14

Chi phí giấy in Kinh Di Giáo

Ram

61,7

324.000

19.990.800

 

15

GPXB Kinh Di Giáo

     

1.600.000

 

16

Quyển 13 - Văn cảnh sách

Quyển

12.000

2.400

28.800.000

 

17

Chi phí giấy in Văn cảnh sách

Ram

147,6

324.000

47.822.400

 

18

Chi phí giấy in Phật giáo qua lăng kính xã hội

Ram

135,6

324.000

43.934.400

 

19

Chi phí công in Phật giáo qua lăng kính xã hội

Quyển

12.000

3.000

36.000.000

 

20

Sách A Tỳ đạt ma pháp

Bộ 2 quyển

3.000

79.000

237.000.000

Fahasa

TỔNG

 

635.309.200

[a]

B/ Tổng kết đóng góp cho chương trình

STT

Phương Danh

Ngày

Ngoại tệ

Tỷ giá

Số tiền (VNĐ)

Ghi chú

A001

Trần Minh Khải

16/07/2018

   

2.000.000

 

A002

Xing Qing Wu

23/07/2018

   

50.000.000

 

A003

Nguyễn Ngọc Phú

25/07/2018

   

500.000

 

A004

Diệp Huyết Hằng

07/08/2018

   

200.000

 

A005

Đỗ Việt Hà , Trần Đỗ Khánh Linh

11/08/2018

   

1.000.000

 

A006

Diệu Châu

11/08/2018

   

500.000

 

A007

Lâm Thị Vân Anh PD Diệu Nguyệt

18/08/2018

   

2.000.000

 

A008

Lư Khánh Nghi

25/08/2018

   

2.000.000

 

A009

ThàNh Công + Thu HằNg

12/09/2018

   

400.000

 

A010

Diệp Thúy Hằng PD Hoa Minh

15/09/2018

   

200.000

 

A011

Thái Thị Xuân Quang PD Đoan Khiết

27/10/2018

   

500.000

 

A012

Diệp Thúy Hằng

31/10/2018

   

200.000

 

A013

1 Phật Tử Đóng Góp Ba-La-Mật

31/10/2018

   

300.000

 

A014

Dương Thị Xiêm

01/01/2018

   

300.000

 

A015

Trần Ngọc Tuấn

01/01/2018

   

500.000

 

A016

Văn Tuấn Đạt và Văn Thị Hoàng Anh

05/01/2018

   

500.000

 

A017

Diệp Thúy Hằng

08/01/2018

   

300.000

 

A018

Vũ Văn Vinh

14/01/2018

   

2.000.000

 

A019

Diệp Thúy Hằng

22/01/2018

   

1.000.000

 

A020

Trần Thị Hà Pd Giác Hương Hải

06/02/2018

   

500.000

 

A021

Trần Thị Lợi

07/02/2018

   

1.000.000

 

A022

Phạm Thị Tuất-Nguyễn Ngọc Thủy-Nguyễn Thị Ngọc Phượng

11/02/2018

   

400.000

 

A023

Giác Xuân Thái

16/02/2018

   

500.000

 

A024

Trần Thị Ngọc Pd Nhuận Thiện Tâm

16/02/2018

   

500.000

 

A025

Ngô Thị Ánh Mai

18/02/2018

   

100.000

 

A026

Gia đình Lương Chí Thành

18/02/2018

   

2.000.000

 

A027

Hứa Cửu Trọng

20/02/2018

   

5.000.000

 

A028

Nhan Bảo Sơn

20/02/2018

   

1.000.000

 

A029

Nguyễn Thị Châu

20/02/2018

   

200.000

 

A030

Giác Hạnh Huệ

20/02/2018

   

470.000

 

A031

Lương Thị Kim

20/02/2018

   

500.000

 

A032

Nguyễn Thị Thành Vui Pd Phúc Hưng

21/02/2018

   

500.000

 

A033

Tâm Hòa

21/02/2018

   

500.000

 

A034

Gia đình cô Diệu Thiện

21/02/2018

   

200.000

 

A035

Một Phật tử chia sẻ ba la mật

22/02/2018

   

500.000

 

A036

Võ Đức Thanh

22/02/2018

   

200.000

 

A037

Nguyễn Thanh Tú

24/02/2018

   

200.000

 

A038

Lâm Thoại Vinh

24/02/2018

   

500.000

 

A039

Võ Thị Xuân Hoa

26/02/2018

   

500.000

 

A040

Huệ Tâm

26/02/2018

   

500.000

 

A041

Phạm Thị Châu Pd Trúc Ngọc

26/02/2018

   

1.000.000

 

A042

Nguyễn Thị Hiền

27/02/2018

   

2.000.000

 

A043

Nguyễn Văn Lộc

28/02/2018

   

300.000

 

A044

Phạm Hoàng Yến

01/03/2018

   

200.000

 

A045

Hồ Nguyễn Anh Hải Pd Tâm An

01/03/2018

   

4.000.000

 

A046

Nguyễn Mạnh Kha Pd Ngộ Trí Sơn

01/03/2018

   

500.000

 

A047

Trần Thị Hiên Pd Huệ Minh Hiền

01/03/2018

   

600.000

 

A048

Diệu Liên

02/03/2018

   

500.000

 

A049

Trận Dương Cẩm Tú

02/03/2018

   

500.000

 

A050

Hồ Tấn Đạt

02/03/2018

   

1.000.000

 

A051

Hoàng Thị Ngọc Hoa

25/03/2018

   

500.000

 

A052

Nguyễn Thị Kim Ánh PD Chiếu Nguyệt Quý

16/04/2018

   

200.000

 

A053

Phạm Thị Hải PD Tâm Lược

18/04/2018

   

500.000

 

A054

Nguyễn Xuân Trường

20/04/2018

   

1.000.000

 

A055

Nguyễn Trần Tuệ Nhi

26/04/2018

   

2.000.000

 

A056

Nguyen Thi Vinh Hau PD Phuoc Hien

29/04/2018

   

500.000

 

A057

Diệu Tỉnh

30/04/2018

   

200.000

 

A058

Lâm Quỳnh Như , Lâm Nguyễn Nguyệt Thanh

01/05/2018

   

1.000.000

 

A059

Hoàng Hải Cúc PD Diệu Hồng

04/05/2018

   

1.000.000

 

A060

Ngô Thị Yến Nhi PD Vạn Tâm

24/05/2018

   

500.000

 

A061

Gđ Ngọc My

29/05/2018

   

500.000

 

A062

Nguyễn Duy Dung PD Diệu Hoa

16/06/2018

   

5.000.000

 

A063

Hà Thị Tuyết

20/06/2018

   

2.000.000

 

A064

Võ Thị Thu Hiền

27/06/2018

   

200.000

 

A065

Diệp Thúy Hằng PD Hoa Minh

29/06/2018

   

300.000

 

A066

Trần Minh Phúc

26/12/2017

   

100.000

 

A067

Tuấn

14/01/2018

   

1.000.000

 

A068

Lương Thị Thu

28/02/2018

   

500.000

 

A069

Lê Thị Thùy Dung

18/03/2018

   

100.000

 

A070

Cẩm Tú

28/03/2018

50USD

22.840

1.142.000

 

A071

Nguyễn Trọng Hùng Pd Quang Nghĩa

28/06/2018

   

500.000

 

A072

Gđ Chơn Phổ-Diệu Nhựt-Hằng Nhã-Hằng Vinh-Nga Lê-Quân-Nguyên-Chánh Thường Đạt(USA)

17/08/2018

   

7.200.000

 

A073

Ngô Hoàng Oanh-Nguyễn Phúc Hải (USA)

12/09/2018

   

4.000.000

 

A074

Nguyễn Ngọc Di Phương

19/11/2018

   

1.000.000

 

A075

Lê Kim Khánh

15/04/2018

   

500.000

 

A076

Trần Thị Hạnh PD Nguyên Phương Tiên

28/01/2018

   

200.000

C84-2

A077

Một Phật Tử

03/01/2018

1000 TWD

774

774.000

 

A078

Hồ Thị Minh Trầm

05/01/2018

   

500.000

 

A079

Vũ Thị Ngọc Lan

05/01/2018

   

5.000.000

 

A080

Nhóm Phật Tử Trần Đình Xu

06/01/2018

   

900.000

 

A081

Võ Đức Thanh

06/01/2018

   

300.000

 

A082

Diệu Thiện

06/01/2018

   

600.000

 

A083

Hoàng Thị Mỹ Trinh PD An Tuyết

06/01/2018

   

200.000

 

A084

Huỳnh Trung Dũng PD Thanh Trí

07/01/2018

   

100.000

 

A085

Hồ Sỹ Toàn PD Nguyên Kim

07/01/2018

   

500.000

 

A086

Lê Thị Mỹ Khánh PD Diệu Vân

07/01/2018

   

500.000

 

A087

Trần Tuyết Mai PD Liên Hoa

08/01/2018

   

2.000.000

 

A088

Vũ Thị Kim Thoa PD Đức Quang

08/01/2018

   

1.000.000

 

A089

Ngô Kim Hoa PD Thiện Minh

09/01/2018

   

2.000.000

 

A090

Hl. Hồ Duy Tài

10/01/2018

   

100.000

 

A091

Thánh Phương

11/01/2018

   

500.000

 

A092

Diệu Liên

11/01/2018

   

500.000

 

A093

Hl Lương Hữu Đức PD Tâm Tính

11/01/2018

   

1.000.000

 

A094

Lâm Song Nghi PD Diệu Thọ

11/01/2018

   

200.000

 

A095

Thế Giới Từ Thiện

12/01/2018

   

100.000.000

 

A096

Bùi Thị Xuân An

14/01/2018

   

100.000

 

A097

Trần Thị Tươi

14/01/2018

   

1.000.000

 

A098

Nguyễn Gia Khánh

14/01/2018

   

500.000

 

A099

Một Phật Tử

14/01/2018

   

500.000

 

A100

Quách Nguyễn Tường Vy + Bích Liên

14/01/2018

   

1.000.000

 

A101

Hà Thị Thanh Nga

14/01/2018

   

50.000

 

A102

Lâm Thị Hồng Hoa

14/01/2018

   

50.000

 

A103

Sử Thị Hồng Loan

14/01/2018

   

200.000

 

A104

Lê Thị Thanh Trúc PD Giác Thảo Hương

14/01/2018

   

500.000

 

A105

Nguyễn Thị Hoàng Oanh PD Nhuận Chí

17/01/2018

   

5.000.000

 

A106

Lâm Hoàng Vũ

18/01/2018

   

1.000.000

 

A107

Nhuận Hùng

18/01/2018

   

500.000

 

A108

Nguyễn Thị Minh PD Huệ Phương

18/01/2018

   

200.000

 

A109

Phạm Đình Trang 69T

18/01/2018

   

250.000

 

A110

Phạm Thị Đức

18/01/2018

   

250.000

 

A111

Phạm Thị Uyên Chi

18/01/2018

   

250.000

 

A112

Phạm Thị Thiên Nga

18/01/2018

   

250.000

 

A113

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

18/01/2018

   

80.000

 

A114

Nguyễn Thị Thúy Loan PD Giác Thùy Anh

19/01/2018

   

200.000

 

A115

Nguyễn Thị Thúy Vân

19/01/2018

   

500.000

 

A116

Nguyễn Thị Hằng-Bùi Thị Lợi

19/01/2018

   

600.000

 

A117

Như Quang-Tâm Huệ Thành

19/01/2018

   

2.000.000

 

A118

Trương Kim Lan PD Tâm Ngọc

20/01/2018

   

2.500.000

 

A119

Tràn Thị Thu Trang PD Ngọc Duy

21/01/2018

   

200.000

 

A120

Lê Nguyễn Ái Như

21/01/2018

   

200.000

 

A121

Đinh Nguyễn Mỹ Dung PD Diệu Hòa

21/01/2018

   

200.000

 

A122

Nguyễn Thị Cúc PD Diệu Thư

21/01/2018

   

200.000

 

A123

Diệu Thiện

21/01/2018

   

200.000

 

A124

Trương Tấn Chẳng

21/01/2018

   

50.000

 

A125

Ngô Bửu Thuận

21/01/2018

   

200.000

 

A126

Trần Thị Thu Tâm PD Nguyên Tịnh

21/01/2018

   

200.000

 

A127

Mai Hiền Trang PD Hòa Lương Nhu

21/01/2018

   

200.000

 

A128

Phạm Thị Bim PD Diệu Bốn

21/01/2018

   

100.000

 

A129

Trần Thị Khánh Hương PD Chúc Hoài

21/01/2018

   

2.000.000

 

A130

Ngô Thị Hồng Đào PD Chiếu Hối Xuân

21/01/2018

   

40.000

 

A131

Phạm Hồng Ân PD Nguyên Tâm

21/01/2018

   

100.000

 

A132

Lưu Thị Thuận PD Diệu Hòa

21/01/2018

   

200.000

 

A133

Cao Anh Tuấn

22/01/2018

   

500.000

 

A134

Sơn Trần

24/01/2018

   

20.000.000

 

A135

1 Phật Tử

24/01/2018

   

1.000.000

 

A136

Trần Cao Mạnh Cường PD Minh Lực

24/01/2018

   

500.000

 

A137

Nguyễn Quốc Phòng

24/01/2018

   

5.000.000

 

A138

Trần Ngọc Diệp

24/01/2018

   

2.000.000

 

A139

Trần Văn Rua

24/01/2018

   

500.000

 

A140

Huỳnh Thị Nguyệt

24/01/2018

   

500.000

 

A141

Nguyễn Quốc Khang

24/01/2018

   

500.000

 

A142

Nguyễn Trần Tuệ Nhi

24/01/2018

   

2.000.000

 

A143

Hồ Ngọc Vy

24/01/2018

   

500.000

 

A144

Hồ Ngọc Huyền

24/01/2018

   

300.000

 

A145

Huỳnh Văn Hoài PD Minh Thuận

24/01/2018

   

1.000.000

 

A146

Nguyễn Sỹ Trọng PD Ngộ Trọng Nghĩa

24/01/2018

   

80.000

 

A147

Nguyễn Thị Văn Thu

24/01/2018

   

100.000

 

A148

Gđ Trần Thị Thu Huyền

24/01/2018

   

300.000

 

A149

Phạm Thanh Tuấn

25/01/2018

   

500.000

 

A150

Phạm Thị Thanh Hà PD Như Thông

25/01/2018

   

3.000.000

 

A151

Phùng Thị Kiều Hoa

25/01/2018

   

100.000

 

A152

Diệp Văn Phát-Lê Thị Mỹ (Úc)

25/01/2018

   

1.000.000

 

A153

Nguyễn Văn Bé Sn 1937

26/01/2018

   

200.000

 

A154

Lĩnh, Tuyết,Quỳnh, Bảo, Minh, Ngộ, Hiếu, Khanh

26/01/2018

   

500.000

 

A155

Minh Nguyên

27/01/2018

   

500.000

 

A156

Trần Quốc Toản

27/01/2018

   

1.000.000

 

A157

Nguyễn Quyết Chiến- Trần T. Thuận

28/01/2018

   

500.000

 

A158

Triệu Mỹ Kim Yến PD Nguyên Châu Thanh

28/01/2018

   

200.000

 

A159

Nguyễn Thị Yến PD Diệu Lộc

28/01/2018

   

500.000

 

A160

Nguyễn Thị Mỹ Khương PD Diệu Ninh

28/01/2018

   

300.000

 

A161

Chơn Tỉnh Dự 60T

28/01/2018

   

300.000

 

A162

Nguyễn Thị Liễu PD Giác Minh Huân

28/01/2018

   

200.000

 

A163

Giác Như Thơ

30/01/2018

   

1.000.000

 

A164

Lê Thị Ngà PD Diệu Ngọc

31/01/2018

   

1.000.000

 

A165

Ngộ Quang Hải

31/01/2018

   

1.500.000

 

A166

Phạm Thị Thu Cúc PD Diệu Thường

31/01/2018

   

3.000.000

 

A167

Nguyễn Thị Minh Đức (Usa)

31/01/2018

   

3.000.000

 

A168

Trần Xuân Phúc

31/01/2018

   

250.000

 

A169

Trần Xuân Tịnh Thủy

31/01/2018

   

250.000

 

A170

Trần Quang Hưng

31/01/2018

   

250.000

 

A171

Saraphin Maurice Luty

31/01/2018

   

250.000

 

A172

Pt Thanh Hậu

31/01/2018

   

1.000.000

 

A173

Huỳnh Thị Cẩm Trang PD Tịnh Phước Lộc

02/02/2018

   

200.000

 

A174

Nguyễn Văn An-Huỳnh Thị Thu Giang

02/02/2018

   

1.000.000

 

A175

Nguyễn Hữa Tuấn Anh-Trần Chinh

02/02/2018

   

1.500.000

 

A176

Gđpt Nguyễn Thị Điềm PD Từ Hồng

04/02/2018

   

500.000

 

A177

Một Phật Tử

04/02/2018

   

500.000

 

A178

Lâm Thị Thu Thủy PD Hòa Ngọc

04/02/2018

   

1.000.000

 

A179

Pháp Tâm

05/02/2018

   

1.000.000

 

A180

Nhóm Phật Tử Trần Đình Xu

07/02/2018

   

700.000

 

A181

Phật Tử Viên Tánh

09/02/2018

   

2.000.000

 

A182

Lê Thị Mỹ Dung PD Liên Hòa

11/02/2018

   

30.000

 

A183

Nguyễn Hoàng Trọng

11/02/2018

   

700.000

 

A184

Mai Thanh Hà

13/02/2018

   

500.000

 

A185

Mai Trường Quang

14/02/2018

   

200.000

 

A186

Nguyễn Kim Anh PD Diệu Hòa

21/02/2018

   

200.000

 

A187

Đoàn Trần Đăng Khoa

22/02/2018

   

2.000.000

 

A188

Tân Ngọc Hoa

22/02/2018

   

1.000.000

 

A189

Nguyễn Thành Pháp

22/02/2018

   

4.000.000

 

A190

Gđpt Pháp Đức- Pháp Hạnh

23/02/2018

   

300.000

 

A191

Nguyễn Ngọc Thanh Huy PD Hoằng Quy

23/02/2018

   

400.000

 

A192

Nguyễn Văn Cảnh PD Chánh Tín

24/02/2018

   

1.000.000

 

A193

Lộ Thị Hai 91T PD Hiền Ngọc

24/02/2018

   

500.000

 

A194

Phạm Thị Phương Lan PD Giác Mỹ Huệ

24/02/2018

   

500.000

 

A195

Nguyễn Thị Thu Thủy PD Diệu Tịnh

24/02/2018

   

200.000

 

A196

Phạm Nhiên Đăng PD Vạn Pháp

25/02/2018

   

200.000

 

A197

Phạm Thị Châu PD Trúc Ngọc

26/02/2018

   

1.000.000

 

A198

Nguyên Ngọc

26/02/2018

   

200.000

 

A199

Hội Tâm Từ Bi

28/02/2018

   

2.000.000

 

A200

Ninh Thị Tuyết Mai PD Thanh Đào

01/03/2018

   

1.000.000

 

A201

Vũ Thị Thanh Hảo PD Giác Hạnh Dung

01/03/2018

   

2.000.000

 

A202

Nguyễn Thị Mỹ Vân PD Hoa Thiện

01/03/2018

   

500.000

 

A203

Hồ Thị Huệ 63T PD Trung Trí

02/03/2018

   

500.000

 

A204

Huệ Phụng-Huệ Thanh

02/03/2018

   

200.000

 

A205

Phạm Bích Thu PD Giác Đức Nguyệt

02/03/2018

   

2.000.000

 

A206

Lê Thị Thiết

02/03/2018

   

400.000

 

A207

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

02/03/2018

   

200.000

 

A208

Huỳnh Thị Ngọc Hiền PD Diệu Hậu

02/03/2018

   

500.000

 

A209

Nguyễn Thị Nguyệt PD Diệu Thúy

04/03/2018

   

500.000

 

A210

Lê Thị Phan Anh

04/03/2018

   

1.000.000

 

A211

Hữu Hùng- Quảng Mai-Quảng Mãn-Giác Phước Ngọc-Vi Lam

04/03/2018

   

1.000.000

 

A212

Dương Thị Hoàng Loan 62T PD Diệu Mỹ

04/03/2018

   

500.000

 

A213

Trương Thu Hoa PD Thành Tâm

04/03/2018

   

200.000

 

A214

Nhuận Tuyết

04/03/2018

   

200.000

 

A215

Lê Nguyễn Ngọc Như PD Giác An Hiền

04/03/2018

   

500.000

 

A216

Trần Thị Thanh Tuyết PD Đồng Hòa

04/03/2018

   

200.000

 

A217

Nguyễn Trần Ngọc Phương PD Thanh Ngọc

04/03/2018

   

100.000

 

A218

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

04/03/2018

   

200.000

 

A219

Chung Yến Nhi PD Tường Chơn

04/03/2018

   

100.000

 

A220

Văn Hùng-Ngọc Diệp-Chánh Trực

05/03/2018

   

1.000.000

 

A221

Tô Văn Hoàng PD Pháp Tâm

05/03/2018

   

1.000.000

 

A222

Chị Tuyết PD Hoa Minh

07/03/2018

   

1.000.000

 

A223

Nguyễn Thành Hiếu PD Minh Tín

10/03/2018

   

500.000

 

A224

Nguyễn Thị Phương Thu PD Nguyên Mỹ

10/03/2018

   

100.000

 

A225

Phạm Đặng Ngọc Châu

11/03/2018

   

200.000

 

A226

Nguyễn Anh Tấn PD An Phát

11/03/2018

   

200.000

 

A227

Nguyễn Cao Thanh PD Diệu Hương

14/03/2018

   

5.000.000

 

A228

Phan Thị Thái

16/03/2018

   

1.000.000

 

A229

Một Phật Tử

17/03/2018

   

200.000

 

A230

Đoàn Dũng

17/03/2018

   

500.000

 

A231

Lê Mộng Hoàng

17/03/2018

   

500.000

 

A232

Nguyễn Thị Hoàng Tuyết

17/03/2018

   

50.000

 

A233

Nguyễn Thị Hoàng Long

17/03/2018

   

100.000

 

A234

Võ Thị Bích PD Hoa Quang

18/03/2018

   

300.000

 

A235

Chung Yến Nhi PD Tường Chơn

18/03/2018

   

100.000

 

A236

Giác Như Thơ

20/03/2018

   

1.000.000

 

A237

Ngô Đức Thắng PD Minh Ngộ

20/03/2018

   

50.000

 

A238

Trương Thị Mai Anh PD Nguyên Từ Liễu

21/03/2018

   

500.000

 

A239

Trần Thị Tươi PD Liên Quyên

22/03/2018

   

3.000.000

 

A240

Đặng Thị Tuyết Hồng

23/03/2018

   

100.000

 

A241

Hương Linh Trần Thị Ngọc Trinh PD Diệu Hoa

24/03/2018

   

1.000.000

 

A242

Trần Mạnh PD Diệu Hiếu

24/03/2018

   

500.000

 

A243

Trần Ngọc Minh Châu PD Diệu Thảo

25/03/2018

   

500.000

 

A244

Gđ Phật Tử Dung Lê PD Giới Lệ

25/03/2018

   

2.900.000

 

A245

Gđ Phật Tử Diệu Cát (Đức)

25/03/2018

   

800.000

 

A246

Thủy Diệu Thanh (Đức)

25/03/2018

   

900.000

 

A247

Gđ Minh Nhân (Đức)

25/03/2018

   

900.000

 

A248

Gđ Phật Tử Diệu Đoàn (Đức)

25/03/2018

   

2.900.000

 

A249

Gđ Phật Tử An Diễm (Đức)

25/03/2018

   

600.000

 

A250

Gđ An Đạo Và Giác Phước Nhu (Đức)

25/03/2018

   

5.000.000

 

A251

Gđ Phật Tử Diệu Nhân (Đức)

25/03/2018

   

1.500.000

 

A252

Phan Văn Hiên 72T-Phạm Thị Thúy Nguyệt 71T

27/03/2018

   

100.000.000

 

A253

Hương Linh Nguyễn Văn Cảnh PD Thiện Tâm

30/03/2018

   

600.000

 

A254

Nguyễn Văn An

30/03/2018

   

200.000

 

A255

Ngô Thu Vân

30/03/2018

   

1.000.000

 

A256

Vưu Tuấn Đạt+Văn Thị Hoàng Anh

31/03/2018

   

500.000

 

A257

Quảng Hoàng Tấn

31/03/2018

   

500.000

 

A258

Hoa Tâm

31/03/2018

   

3.000.000

 

A259

Lê Thị Túy Vân PD Quảng Mỹ

01/04/2018

   

100.000

 

A260

Nguyễn Thị Năm+Nguyễn Văn Cho

02/04/2018

   

1.000.000

 

A261

Thạch Thị Tuyết 68T PD Diệu Lượng

04/04/2018

   

500.000

 

A262

Bùi Thị Xuân Lan

04/04/2018

   

500.000

 

A263

Trần Văn Chính PD Phước Thắng

05/04/2018

   

100.000

 

A264

Nguyễn Huy Anh Ngọc

05/04/2018

   

1.000.000

 

A265

Liên Hòa

07/04/2018

   

30.000

 

A266

Trương Bích Liên PD Giác Phước Ngọc

07/04/2018

   

150.000

 

A267

Nguyễn Thị Hạnh

07/04/2018

   

100.000

 

A268

Hoàng Thị Phương Thảo PD Chơn Thanh Phương

07/04/2018

   

1.000.000

 

A269

Một Phật Tử Ở Q.11

07/04/2018

   

100.000

 

A270

Quản Thị Bình PD Nguyên Minh

08/04/2018

   

500.000

 

A271

Trần Thị Bích Ngọc

13/04/2018

   

500.000

 

A272

Hương Linh Phạm Văn Thịnh PD Đồng Mẫn Mất 09/01/2018

13/04/2018

   

500.000

 

A273

Nhóm Phật Tử Trần Đình Xu

14/04/2018

   

700.000

 

A274

Châu Nghĩa Phú PD Tâm Khánh

15/04/2018

   

500.000

 

A275

Huỳnh Elodie PD Tâm Thánh

15/04/2018

   

100.000

 

A276

Trần Thị Bé PD Ngọc Lễ

15/04/2018

   

100.000

 

A277

Trần Thị Thu Trang PD Ngọc Duy

15/04/2018

   

200.000

 

A278

Phạm Thị Dung PD Ngọc Yên

15/04/2018

   

100.000

 

A279

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

15/04/2018

   

500.000

 

A280

Lữ Thị Thanh Trúc PD Hoa Hạnh

16/04/2018

   

100.000

 

A281

Nguyễn Văn Cảnh PD Chánh Tín

17/04/2018

   

1.000.000

 

A282

Châu Minh Chương

17/04/2018

   

1.000.000

 

A283

Nguyễn Trung Hiếu PD Pháp Hạnh

19/04/2018

   

400.000

 

A284

Hương Linh Alan Bùi 46T

19/04/2018

   

2.000.000

 

A285

Nguyễn Thị Bích Liên

19/04/2018

   

500.000

 

A286

Nguyễn Thị Minh PD Huệ Phương

20/04/2018

   

200.000

 

A287

Minh Liên

22/04/2018

   

150.000

 

A288

Hồ Thị Huệ PD Trung Trí

22/04/2018

   

200.000

 

A289

Nguyễn Trương Cao Tâm PD Trí Tâm

22/04/2018

   

200.000

 

A290

Liễu Thị Kim Thúy PD Diệu Hạnh Đức Tâm

23/04/2018

   

500.000

 

A291

Bốn Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

24/04/2018

   

2.000.000

 

A292

Nguyễn Đình Ô-Vương Nữ

24/04/2018

   

2.000.000

 

A293

Trịnh Thanh Yên PD Liên An

24/04/2018

   

500.000

 

A294

Nguyễn Minh Thảo

25/04/2018

   

500.000

 

A295

Tiêu Bỉnh Trung

28/04/2018

   

1.000.000

 

A296

Cù Nguyệt Thanh

28/04/2018

   

100.000

 

A297

Trần Ngọc Sương PD Diệu Mai

29/04/2018

   

1.000.000

 

A298

Gđ Nguyễn Thị Hoàng Liêm

29/04/2018

   

100.000

 

A299

Phạm Thị Tuyết Hồng PD Nguyên Châu Phong

29/04/2018

   

200.000

 

A300

Đỗ Thị Tùng PD Tâm Nguyên

30/04/2018

   

500.000

 

A301

Nguyễn Trung Hiếu PD Ngộ Minh Quang

01/05/2018

   

200.000

 

A302

Một Phật Tử

02/05/2018

   

100.000

 

A303

Pháp Tâm

03/05/2018

   

200.000

 

A304

Phạm Thị Lựu PD Diệu Luân

03/05/2018

   

200.000

 

A305

Kim Châu PD Thân Gấm

04/05/2018

   

3.000.000

 

A306

Hương Ngọc Diệp

04/05/2018

   

1.500.000

 

A307

Bích Ngọc

05/05/2018

   

300.000

 

A308

Bùi Thị Xuân Lan

05/05/2018

   

500.000

 

A309

Trần Ngọc Diệp PD Nhật Minh

06/05/2018

   

500.000

 

A310

Diệu Minh

06/05/2018

   

100.000

 

A311

Một Phật Tử

06/05/2018

   

100.000

 

A312

Trần Thị Mỹ Ngân

08/05/2018

   

500.000

 

A313

Lê Văn Tôn PD Trí Bổn

12/05/2018

   

100.000

 

A314

Nguyễn Thành Ân-Nguyễn Viễn An PD Thiện Nghĩa-Minh Lạc

13/05/2018

   

1.000.000

 

A315

Một Phật Tử

13/05/2018

   

200.000

 

A316

Lê Phước Đại-Nguyễn Thị Ky

15/05/2018

   

200.000

 

A317

Lâm Hoàng Uyên

17/05/2018

   

1.000.000

 

A318

Huỳnh Thiện Lộc-Đỗ Thị Thanh Thúy

18/05/2018

   

5.000.000

 

A319

Huỳnh Minh Hiếu PD Huệ Hiếu 11T

18/05/2018

   

200.000

 

A320

Huỳnh Đỗ Minh An PD Mỹ An 8T

18/05/2018

   

200.000

 

A321

Huỳnh Minh Tâm PD Huệ Tâm 5T

18/05/2018

   

200.000

 

A322

Đồ Điện Trải-Cúc

18/05/2018

   

500.000

 

A323

Lê Thị Hập PD Diệu Hiền

18/05/2018

   

1.000.000

 

A324

Lê Thị Nê PD Ngọc Ẩn

18/05/2018

   

2.000.000

 

A325

Huỳnh Ngọc Quý-Nguyễn Thị Cẩm

18/05/2018

   

2.000.000

 

A326

Huỳnh Văn Dễ-Nguyễn Thị Thảo

18/05/2018

   

500.000

 

A327

Huỳnh Thị Kiều Oanh-Đặng Hoài Minh

18/05/2018

   

1.500.000

 

A328

Đặng Huỳnh Mai Phương PD Mỹ Ngọc

18/05/2018

   

200.000

 

A329

Đặng Huỳnh Hưng PD Huệ Thông

18/05/2018

   

100.000

 

A330

Lê Thị Cẩm Vân PD Phương Ngọc

18/05/2018

   

200.000

 

A331

Đỗ Thị Như Hoàng-Nguyễn Văn Tuấn

18/05/2018

   

2.000.000

 

A332

Huỳnh Gia Mỹ PD Bảo Bảo

18/05/2018

   

1.905.000

 

A333

Huỳnh Mỹ Dung PD Tịnh Mỹ

18/05/2018

   

500.000

 

A334

Nguyễn Thị Hiền PD Huệ Ngọc

18/05/2018

   

1.000.000

 

A335

Võ Thanh Tuyền 49T

18/05/2018

   

500.000

 

A336

Huỳnh Thị Ánh Nguyệt PD Nguyệt Ngọc

18/05/2018

   

2.500.000

 

A337

Trương Tường Vi 38T

18/05/2018

   

2.500.000

 

A338

Huỳnh Kim Phượng PD Ngọc Hòa

18/05/2018

   

500.000

 

A339

Nguyễn Huỳnh Bá Thông

18/05/2018

   

500.000

 

A340

Nguyễn Huỳnh Phượng Minh

18/05/2018

   

500.000

 

A341

Nguyễn Huỳnh Phượng Loan

18/05/2018

   

500.000

 

A342

Huỳnh Hiếu Nghĩa-Nguyễn Thị Kim Hoàng

18/05/2018

   

500.000

 

A343

Huỳnh Ngọc Hòa PD Thiện Trí

18/05/2018

   

1.000.000

 

A344

Đinh Thị Diễm Kiều 40T

18/05/2018

   

1.000.000

 

A345

Huỳnh Ngọc Phước-Lê Ngọc Huệ

18/05/2018

   

5.000.000

 

A346

Nguyễn Thị Lan (Chùa Sủi, Gia Lâm-Hà Nội)

22/05/2018

   

5.000.000

 

A347

Trần Thị Thảnh

22/05/2018

   

200.000

 

A348

Nghiêm Đình Uy Khư PD Chánh Đạt Hảo

24/05/2018

   

1.000.000

 

A349

Giác Như Thơ

26/05/2018

   

500.000

 

A350

Gđ Cô Nguyễn Thị Tuyết PD Liên Trang

26/05/2018

   

200.000

 

A351

Nhóm Phật Tử Trần Đình Xu

27/05/2018

   

1.100.000

 

A352

Nguyễn Thị Yên

27/05/2018

   

1.000.000

 

A353

Phùng Diễm Kiều

29/05/2018

   

2.000.000

 

A354

Lê Thị Kim Vân PD Giác Kim An

31/05/2018

   

400.000

 

A355

Cao Thanh Ngọc

03/06/2018

   

500.000

 

A356

Dương Thị Trọng

03/06/2018

   

500.000

 

A357

Huỳnh Thị Trưng

03/06/2018

   

300.000

 

A358

Huỳnh Trung Dũng PD Thanh Trí

03/06/2018

   

100.000

 

A359

Nguyễn Thị Hoàng Liên PD Ngọc Thuận

03/06/2018

   

100.000

 

A360

Diệu Lý-Tịnh Pháp-Thiện Bình

04/06/2018

   

1.000.000

 

A361

Phạm Thị Ngoãn PD Diệu Ngân

10/06/2018

   

100.000

 

A362

Nguyễn Thị Hồng Nguyệt PD Tịnh Phước Ánh

11/06/2018

   

200.000

 

A363

Huỳnh Thu Vân PD Giác Huyền Anh

13/06/2018

   

100.000

 

A364

Nguyễn Thị Đoan Trang

14/06/2018

   

5.000.000

 

A365

Bùi Thị Xuân Lan PD Thiện Hưng

15/06/2018

   

500.000

 

A366

Nguyễn Thị Kim Lệ PD Viên Tánh

16/06/2018

   

10.000.000

 

A367

Hoàng Thị Minh Quyên PD Từ Ân

17/06/2018

   

200.000

 

A368

Nhóm Phật Tử Trần Đình Xu

17/06/2018

   

1.100.000

 

A369

Nhóm Phật Tử Trần Đình Xu

17/06/2018

   

200.000

 

A370

Nguyễn Thị Thảo PD Diệu Hiền

22/06/2018

   

500.000

 

A371

Võ Đức Thanh

23/06/2018

   

300.000

 

A372

Võ Thị Loan PD Quảng Phụng

23/06/2018

   

1.000.000

 

A373

Ngọc Thanh Thanh

24/06/2018

   

500.000

 

A374

Một Pt Chia Sẻ Ba La Mật

24/06/2018

   

1.000.000

 

A375

Bé Trần Hoàng Trung

29/06/2018

   

2.000.000

 

A376

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

30/06/2018

   

1.000.000

 

A377

Lê Thị Thanh Hồng PD Tường Huệ

30/06/2018

   

1.000.000

 

A378

Nguyễn Thành Hiếu PD Minh Tín

02/07/2018

   

200.000

 

A379

Nguyên Ngọc

03/07/2018

   

200.000

 

A380

Gđ Ông Bà Lương Hữu Bình - Lê Thị Chếnh

05/07/2018

   

1.000.000

 

A381

Hoằng Từ

08/07/2018

   

200.000

 

A382

Gia Đình Bà Trần Thị Lý PD Diệu Đạt

08/07/2018

   

400.000

 

A383

Lý Văn Vinh

08/07/2018

   

500.000

 

A384

Nguyễn Văn Hai-Võ Thị Hương PD Huệ Viên-Diệu Minh

08/07/2018

200 USD

23.290

4.658.000

 

A385

Nguyễn Hữu Trí-Nguyễn Thị Huệ PD Minh Tuệ-Huệ Hương

08/07/2018

200 USD

23.290

4.658.000

 

A386

Nguyễn Thị Kim Trang-Lê Bảo Lạc PD Diệu Tâm-Chánh Bảo Hiếu

08/07/2018

200 USD

23.290

4.658.000

 

A387

Phạm Thị Dung PD Ngọc Yên

08/07/2018

   

100.000

 

A388

Gđ Ông Bà Minh Huệ

09/07/2018

   

500.000

 

A389

Nguyễn Quốc Phòng

11/07/2018

   

2.000.000

 

A390

Tiêu Hương Hoa - Huỳnh Thị Xiêm

13/07/2018

   

500.000

 

A391

Trương Văn Thọ Và Trương Ý Tài

13/07/2018

   

200.000

 

A392

Một Pt Chia Sẻ Ba La Mật

15/07/2018

   

1.000.000

 

A393

Nguyễn Thị Thu Nguyệt

15/07/2018

   

300.000

 

A394

Diệu Thiện

15/07/2018

   

200.000

 

A395

Lê Thị Thúy Lành PD Diệu Thiện

15/07/2018

   

500.000

 

A396

Tạ Như Vinh PD Thái Tịnh

16/07/2018

   

3.000.000

 

A397

Trần Thị Hồng PD Diệu Hoa

17/07/2018

   

5.000.000

 

A398

Nhóm Phật Tử Trần Đình Xu

21/07/2018

   

1.700.000

 

A399

Nguyễn Tiến Đạt PD Thiện Thành

21/07/2018

   

1.000.000

 

A400

Nguyễn Ngọc Hạnh PD Giác Huệ Dung

22/07/2018

   

1.000.000

 

A401

Nguyễn Thanh Nhàn PD Minh Thiện

24/07/2018

   

2.000.000

 

A402

Huynh Trung Dũng PD Thanh Trí

28/07/2018

   

100.000

 

A403

Trần Xuân Phúc PD Tâm Trường

28/07/2018

   

250.000

 

A404

Nguyễn Lê Ánh Xuân PD Giác Hương

28/07/2018

   

250.000

 

A405

Nguyễn Văn Chung

28/07/2018

   

200.000

 

A406

Đặng Thị Hoa PD Huệ Tú

29/07/2018

   

3.000.000

 

A407

Bùi Thị Thanh Mai PD Thọ Hoa

29/07/2018

   

300.000

 

A408

Nhuận Hương

02/08/2018

   

500.000

 

A409

Bùi Thị Xuân Lan PD Thiện Hưng

04/08/2018

   

500.000

 

A410

Nguyễn Thị Quỳnh Nga PD Nguyên Trí

04/08/2018

   

200.000

 

A411

Trần Quốc Hùng PD Huệ Trí

04/08/2018

   

300.000

 

A412

Nguyễn Thị Thu Hà PD Dung Ngọc

05/08/2018

   

500.000

 

A413

Nguyễn Từ Tuấn Nhân PD Hoằng Từ

05/08/2018

   

100.000

 

A414

Nguyễn Thị Nga

05/08/2018

   

1.000.000

 

A415

Trần Ngọc Giàu

06/08/2018

   

500.000

 

A416

Vũ Thị Triều PD Quảng Trí

09/08/2018

   

1.000.000

 

A417

Huỳnh Thị Hạnh PD Tâm Pháp

11/08/2018

   

200.000

 

A418

Nguyễn Thị Lan Hương PD Ngọc Hương Hoa Tâm

12/08/2018

   

1.000.000

 

A419

Nguyễn Thị Phương PD Diệu Minh

17/08/2018

   

200.000

 

A420

Gđ Minh Nguyệt - Diệu Phước

17/08/2018

   

1.000.000

 

A421

Dang Quoc Luat

17/08/2018

   

1.000.000

 

A422

Truong Thi Thao PD Van Hieu

17/08/2018

   

1.000.000

 

A423

Hoàng Thị Quang PD Ngọc Thúy

18/08/2018

   

1.000.000

 

A424

Đoàn Thị Ngọc Hà PD Ngọc Hưng

18/08/2018

   

200.000

 

A425

Nhóm Phật Tử Trần Đình Xu

19/08/2018

   

500.000

 

A426

Phạm Văn Thành

19/08/2018

   

100.000

 

A427

Lê Kim Khánh

19/08/2018

   

500.000

 

A428

Lương Thị Hồng PD Diệu Đạo

19/08/2018

   

2.000.000

 

A429

Nguyễn Thanh Hạnh

24/08/2018

   

1.000.000

 

A430

Giác Như Thơ

25/08/2018

   

500.000

 

A431

Phạm Nhiên Đăng PD Vạn Pháp

25/08/2018

   

100.000

 

A432

Nguyễn Văn Xuân PD Thiện Thanh

25/08/2018

   

1.000.000

 

A433

Nguyễn Văn Nhanh & Nguyễn Thị Ngân Giang

25/08/2018

   

250.000

 

A434

Lê Thị Thu Hà

26/08/2018

   

100.000

 

A435

Nguyễn Thị Ngọc Sáu PD Hoa Đức

26/08/2018

   

200.000

 

A436

Nguyễn Thị Thanh PD Hoa Minh

26/08/2018

   

500.000

 

A437

Ngộ Tấn Phát

26/08/2018

   

200.000

 

A438

Đàm Ngọc Dung 30T

31/08/2018

   

500.000

 

A439

Võ Đức Thanh

31/08/2018

   

300.000

 

A440

Nguyễn Thị Thu Hà PD Dung Ngọc

01/09/2018

   

500.000

 

A441

Nguyễn Thị Sâm PD Nguyên Tịnh

01/09/2018

   

500.000

 

A442

Nguyễn Thanh Tuấn + Nguyễn Thị Năm

04/09/2018

   

500.000

 

A443

Lê Thị Minh Khai PD Diệu Thùy

04/09/2018

   

250.000

 

A444

Nguyên Hiệp

05/09/2018

   

300.000

 

A445

Ngô Huỳnh Hương Mỹ PD Tâm Chánh Đạo

08/09/2018

   

1.000.000

 

A446

Phan Trương Thanh Tâm-Vinh Hoàng

09/09/2018

   

100.000

 

A447

Nguyễn Công Duy

10/09/2018

   

300.000

 

A448

Hồng Thị Kim Hương

13/09/2018

   

300.000

 

A449

Phạm Thị Ngọc Anh PD Diệu Linh

14/09/2018

   

500.000

 

A450

Phạm Thị Hoàng Oanh

15/09/2018

   

1.000.000

 

A451

Giác Hương Anh

16/09/2018

   

300.000

 

A452

Nhóm Phật Tử Trần Đình Xu

17/09/2018

   

1.750.000

 

A453

Vũ Thị Thu Hằng

20/09/2018

   

200.000

 

A454

Nguyễn Thị Thúy Hằng PD Tường Phước

21/09/2018

   

400.000

 

A455

Giác Hạnh Diệu-Giác Hạnh Lý

22/09/2018

   

1.000.000

 

A456

Bé Cao Nguyễn Thanh Tâm-Cao Nguyễn Trúc Lâm PD Phước Bảo Nguyên-Giác Hoa Trúc

22/09/2018

   

5.000.000

 

A457

Diệu Hương

23/09/2018

   

500.000

 

A458

Ngô Xuân Thảo PD Diệu Hiếu

23/09/2018

   

500.000

 

A459

Sư Minh Giáo

23/09/2018

   

10.000.000

 

A460

Quang Trung-Hồng Hạnh

23/09/2018

   

100.000

 

A461

Lê Thị Kim Thuận PD Diệu Tín

23/09/2018

   

1.000.000

 

A462

Nguyễn Hà Anh Thư

23/09/2018

   

200.000

 

A463

Nguyễn Hà Minh Thư

23/09/2018

   

200.000

 

A464

Lê Hợp PD Tịnh Hợp

24/09/2018

   

500.000

 

A465

Cao Quang Tuyết Hà

28/09/2018

   

500.000

 

A466

Diệu Liên

28/09/2018

   

250.000

 

A467

Quảng Hưng

29/09/2018

   

200.000

 

A468

Phan Văn Niệm

29/09/2018

   

200.000

 

A469

Nguyễn Trọng Khiêm PD Nguyên Bửu

29/09/2018

   

4.600.000

 

A470

Lê Hoàng Thanh Trúc PD Chiếu Thủy

29/09/2018

   

1.000.000

 

A471

Diệu Hương

30/09/2018

   

1.000.000

 

A472

Quảng Nhung

30/09/2018

   

200.000

 

A473

Tắc Thu

30/09/2018

   

200.000

 

A474

Huệ Viên

30/09/2018

   

200.000

 

A475

Phan Minh Triết

30/09/2018

   

10.000.000

 

A476

Nguyễn Thị Thanh PD Hoa Minh

30/09/2018

   

500.000

 

A477

Lương Hoàng Bảo Ngọc

30/09/2018

   

100.000

 

A478

Nguyễn Từ Tuấn Nhân PD Hoằng Từ

30/09/2018

   

100.000

 

A479

Lê Thị Hương

30/09/2018

   

200.000

 

A480

Nguyễn Ngọc Hương PD Hiếu Trang

30/09/2018

   

300.000

 

A481

Trần Thị Kim Huê PD Hoa Hương

30/09/2018

   

500.000

 

A482

Nguyễn Thúy Duy

30/09/2018

   

2.000.000

 

A483

Lê Thị Điệp

30/09/2018

   

1.000.000

 

A484

Lý Lệ Dung

30/09/2018

   

600.000

 

A485

Mỹ Phụng-Kim Chi-Ngọc Yến-Gia Phát

04/10/2018

   

300.000

 

A486

Phan Văn Niệm PD Thiện Tâm

06/10/2018

   

100.000

 

A487

Huỳnh Văn Hoàng

06/10/2018

   

500.000

 

A488

Vương Hồng Hạnh PD Diệu Hòa

07/10/2018

   

200.000

 

A489

Huỳnh Trung Hiếu, Huỳnh Trung Dũng, Lê Thị Túy Vân

07/10/2018

   

100.000

 

A490

Nguyễn Thị Kim Lý

07/10/2018

   

500.000

 

A491

Đặng Lê Việt Trinh

07/10/2018

   

100.000

 

A492

Lê Thị Minh Khai

07/10/2018

   

250.000

 

A493

Trần Trung Thông PD Minh Tuệ

08/10/2018

   

50.000

 

A494

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

09/10/2018

   

100.000

 

A495

Lê Bá Khiêm

09/10/2018

   

100.000

 

A496

Võ Thị Trọng PD Tịnh Bách

09/10/2018

   

200.000

 

A497

Phạm Thị Tuyết Linh PD Huệ Trí

09/10/2018

   

200.000

 

A498

Bé Diệu Châu

09/10/2018

   

500.000

 

A499

Lê Thị Khoa Lư PD Viên Thanh

10/10/2018

   

100.000

 

A500

Nguyễn Văn Hào

11/10/2018

   

500.000

 

A501

Phan Nhật Minh

12/10/2018

   

500.000

 

A502

Lương Thị Của

12/10/2018

   

1.000.000

 

A503

Lê Quang Anh Thư

13/10/2018

   

1.000.000

 

A504

Lê Gia Bảo PD Chiếu Trân

13/10/2018

   

500.000

 

A505

Lê Gia Khánh PD Chiếu Hỷ

13/10/2018

   

500.000

 

A506

Lê Công Danh PD Chiếu Thành

13/10/2018

   

500.000

 

A507

Nguyễn Thị Thanh PD Hoa Minh

14/10/2018

   

200.000

 

A508

Trần Hương Quỳnh PD Diệu Nga

14/10/2018

   

200.000

 

A509

Nguyễn Thị Hội PD Diệu Phát

14/10/2018

   

200.000

 

A510

Trần Hậu

15/10/2018

   

50.000

 

A511

Hương Linh Quách Văn Khôi PD Thiện Nhân

15/10/2018

   

2.000.000

 

A512

Thanh Ánh

16/10/2018

   

1.000.000

 

A513

Lê Bá Khiêm

17/10/2018

   

50.000

 

A514

Nguyễn Thị Yến

18/10/2018

   

100.000

 

A515

Nguyễn Kim Xoa PD Huyền Minh

18/10/2018

   

500.000

 

A516

Lê Quang Liêm PD Thiện Chánh

18/10/2018

   

500.000

 

A517

Lê Công Danh PD Chiếu Thành

18/10/2018

   

500.000

 

A518

Lê Quang Thanh Trúc PD Chiếu Thủy

18/10/2018

   

500.000

 

A519

Lê Thanh Gia Bảo PD Chiếu Tâm

18/10/2018

   

500.000

 

A520

Lê Gia Khánh PD Chiếu Thủy

18/10/2018

   

500.000

 

A521

Lê Nhật Tuyền

18/10/2018

   

150.000

 

A522

Nhóm Phật Tử Trần Xu

19/10/2018

   

1.000.000

 

A523

Phật Tử Tiền Giang

20/10/2018

   

800.000

 

A524

Trần Viết Bông

20/10/2018

   

1.000.000

 

A525

Đặng Mỹ An

20/10/2018

   

1.000.000

 

A526

Nguyễn Thị Quỳnh Loan

20/10/2018

   

1.000.000

 

A527

Trần Đức Hùng PD Huệ Lực

20/10/2018

   

800.000

 

A528

Nguyễn Phương Hoàng PD Trí Phùng

20/10/2018

   

500.000

 

A529

Lý Hà Duy An PD Ngộ Phúc Trí

20/10/2018

   

100.000

 

A530

Nguyễn Thị Kim Liễu

20/10/2018

   

1.000.000

 

A531

Lâm Nguyễn Nguyệt Thanh

21/10/2018

   

100.000

 

A532

Lê Thị Hồng Trang

21/10/2018

   

100.000

 

A533

Trương Ý Tài PD Chánh Hồng Tuệ

21/10/2018

   

100.000

 

A534

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

21/10/2018

   

500.000

 

A535

Pháp Tâm

22/10/2018

   

1.000.000

 

A536

Ngô Thị Huệ PD Ngọc Giáo

22/10/2018

   

1.000.000

 

A537

Bé Đặng Ngọc Huệ- Bành Minh

23/10/2018

   

200.000

 

A538

Chú Thiện Minh-Cô Diệu Tuyền

24/10/2018

   

1.000.000

 

A539

Nguyễn Thị Minh PD Diệu Phương

24/10/2018

   

200.000

 

A540

Lâm Hoàng Tuấn

25/10/2018

   

1.000.000

 

A541

Nguyên Ngọc

25/10/2018

   

100.000

 

A542

Lê Trọng Huần

25/10/2018

   

250.000

 

A543

Mai Phúc Cường PD Minh Phú

25/10/2018

   

1.000.000

 

A544

Nguyễn Trọng Khiêm PD Nguyên Bửu

25/10/2018

   

1.000.000

 

A545

Hồ Thị Thanh Thảo

25/10/2018

   

250.000

 

A546

Nguyện Thị Lịnh

26/10/2018

   

250.000

 

A547

Trương Thị Như Nguyệt PD Giác Minh Tâm

26/10/2018

   

1.000.000

 

A548

Ngô Minh Khôi

26/10/2018

   

200.000

 

A549

Vũ Đỗ Thái Bình

27/10/2018

   

500.000

 

A550

Phan Văn Sỹ- Lê Mận Hoàng- Phan Lê Quốc- Phan Lê Hoàng Oanh-Phan Lê Bảo

27/10/2018

   

1.000.000

 

A551

Lý Hà Di An PD Ngộ Phước Trí

27/10/2018

   

100.000

 

A552

Lý Hà Kiều Anh PD Quảng Pháp

27/10/2018

   

100.000

 

A553

Nhóm Phật Tử Trần Đình Xu

28/10/2018

   

650.000

 

A554

Nguyễn Thị Thi Hà PD Dung Ngọc

28/10/2018

   

300.000

 

A555

Huỳnh Thị Thu Huyền

28/10/2018

   

750.000

 

A556

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

28/10/2018

   

500.000

 

A557

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

28/10/2018

   

50.000

 

A558

Nguyễn Thị Vân Chi

28/10/2018

   

50.000

 

A559

Nguyễn Đào Thùy Anh

28/10/2018

   

50.000

 

A560

Trần Thị Kim Anh

28/10/2018

   

200.000

 

A561

Hương Linh Dương Thị Mai Phương PD Diệu An

28/10/2018

   

500.000

 

A562

Thanh Uyển

28/10/2018

   

50.000

 

A563

Phạm Quốc Nhật PD Ngộ Quang Thiện

28/10/2018

   

500.000

 

A564

Phạm Quốc Nhật PD Ngộ Quang Thiện

28/10/2018

   

500.000

 

A565

Quảng Hoàng Tấn

28/10/2018

   

500.000

 

A566

Đào Thị Mùi

30/10/2018

   

1.000.000

 

A567

Đào Thị Mai

30/10/2018

   

3.000.000

 

A568

Nguyễn Mạnh Khởi

30/10/2018

   

3.000.000

 

A569

Bùi Duy Thịnh

30/10/2018

   

3.000.000

 

A570

Nguyễn Thị Trang PD Viên Minh

30/10/2018

   

200.000

 

A571

Lê Thị Xuân Nữ PD Diệu Hiền

31/10/2018

   

300.000

 

A572

Phi Long Nguyen

31/10/2018

200USD

23.290

4.658.000

 

A573

Trần Sỹ Kiêm

31/10/2018

   

500.000

 

A574

Trần Thúy Lệ

31/10/2018

   

500.000

 

A575

Đỗ Thị Xê (85 Tuổi)

01/11/2018

   

500.000

 

A576

Lê Bá Khiêm

01/11/2018

   

100.000

 

A577

Trần Thị Phương Mai

02/11/2018

   

400.000

 

A578

Lê Xuân Khánh

03/11/2018

   

500.000

 

A579

Diệu Châu

03/11/2018

   

200.000

 

A580

Hồ Ngọc Huyền PD Giác An Nghiêm

03/11/2018

   

100.000

 

A581

Lê Gia Bảo PD Chiếu Trân

04/11/2018

   

500.000

 

A582

Lê Gia Khánh PD Chiếu Hỷ

04/11/2018

   

500.000

 

A583

Diệu Tâm

04/11/2018

   

1.000.000

 

A584

Nguyễn Từ Tuấn Nhân

04/11/2018

   

100.000

 

A585

Lê Quang Thiện PD Trung An

04/11/2018

   

500.000

 

A586

Lê Thị Kim Oanh

04/11/2018

   

500.000

 

A587

Nguyễn Minh Hữu

07/11/2018

   

600.000

 

A588

Giác Phước Khôi

07/11/2018

   

500.000

 

A589

Lê Thị Kim Thuận - Trần Thị Minh Châu

08/11/2018

   

2.000.000

 

A590

Võ Thị Tường Vy PD Diệu Hợp

08/11/2018

   

500.000

 

A591

Nguyễn Thị Thanh Thủy

09/11/2018

   

1.000.000

 

A592

Lâm Hoàng Tuấn

10/11/2018

   

1.000.000

 

A593

Nhóm Phật Tử Trần Đình Xu

11/11/2018

   

1.000.000

 

A594

Trần Bạch Yên

11/11/2018

   

500.000

 

A595

Huỳnh Trung Hiếu-Huỳnh Trung Dũng-Lê Thị Túy Vân

11/11/2018

   

100.000

 

A596

Pavan Kumar

11/11/2018

   

1.500.000

 

A597

Trần Thanh Dung PD Trúc Tường

11/11/2018

   

100.000

 

A598

Thích Nữ Diệu Chơn

13/11/2018

   

400.000

 

A599

Diệu Huy

14/11/2018

   

200.000

 

A600

Nguyễn Thị Minh PD Diệu Phương

15/11/2018

   

200.000

 

A601

Bùi Thị Lượt PD Liên Loan

17/11/2018

   

1.000.000

 

A602

Lệ Hân

17/11/2018

   

3.000.000

 

A603

Nguyễn Thị Nhung PD Huệ Tâm

17/11/2018

   

250.000

 

A604

Tổ Đpnn Quảng Ninh

17/11/2018

   

5.100.000

 

A605

Lê Thị Quyên PD Linh Khải

17/11/2018

   

500.000

 

A606

Trần Thị Yến

17/11/2018

   

500.000

 

A607

Đoàn Thị Nhật PD Diệu Nguyệt

18/11/2018

   

500.000

 

A608

Nguyễn Từ Tuấn Nhân PD Hoằng Từ

18/11/2018

   

50.000

 

A609

Lê Thị Diễm

18/11/2018

   

100.000

 

A610

Trần Quảng Bá

18/11/2018

   

100.000

 

A611

Lê Hoàng Yến

18/11/2018

   

100.000

 

A612

Ngộ Tán Phát

18/11/2018

   

200.000

 

A613

Trần Bình Quý+Nguyễn Thị Quỳnh Chi+Trần Thy Quang Mỹ+Lưu Quốc Huy+Trần Văn Quang+Trần Ngọc Long

18/11/2018

   

300.000

 

A614

Nguyễn Thị Thúy Phượng

19/11/2018

   

150.000

 

A615

Nguyễn Đăng Sang - Nguyễn Trần Vũ

20/11/2018

   

150.000

 

A616

Hương Linh Nguyễn Ý Kỷ PD Quảng Lực 71T

21/11/2018

   

50.000.000

 

A617

Trần Dương Cẩm Tú - Trần Thị Cát Tường PD Diệu Lệ - Diệu Vân

21/11/2018

   

1.000.000

 

A618

Phạm Thị Thanh Thủy PD Khánh Lài

22/11/2018

   

500.000

 

A619

Huỳnh Thị Cẩm Trang PD Tịnh Phước Lộc

22/11/2018

   

200.000

 

A620

Lê Kim Khánh

25/11/2018

   

500.000

 

A621

Phan Quỳnh Giang-Cao Ngọc Gia

27/11/2018

   

2.000.000

 

A622

Lê Thị Minh Khai PD Diệu Thùy

30/11/2018

   

250.000

 

A623

Nguyễn Ngọc Tuyền

01/12/2018

   

100.000

 

A624

Lê Quang Liêm PD Thiện Chánh

02/12/2018

   

300.000

 

A625

Lê Công Danh PD Chiếu Thành

02/12/2018

   

300.000

 

A626

Lê Gia Bảo PD Chiếu Trân

02/12/2018

   

300.000

 

A627

Lê Gia Khánh PD Chiếu Hỷ

02/12/2018

   

300.000

 

A628

Nguyễn Từ Tuấn Nhân

02/12/2018

   

100.000

 

A629

Trần Thị Mai PD Thanh Hà

02/12/2018

   

100.000

 

A630

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

07/12/2018

   

100.000

 

A631

Nguyễn Thúy Oanh PD Nguyên Như Thục

09/12/2018

   

100.000

 

A632

Cao Thị Cúc

09/12/2018

   

500.000

 

A633

Gia Đình Phật Tử Diệu Phương

09/12/2018

   

100.000

 

A634

Cung Ngọc-Ngọc Sen

09/12/2018

400 USD

23.290

9.316.000

 

A635

Khổng Minh Hoàng PD Tịnh Hoàng

09/12/2018

   

100.000

 

A636

Cao Phương Anh - Gđ Tô Thị Hà PD Nguyên Phương Đài-Nguyên Phương Giang

12/12/2018

   

2.000.000

 

A637

Trương Thị Tài

12/12/2018

   

300.000

 

A638

Võ Đức Thanh

13/12/2018

   

200.000

 

A639

Nguyên Ngọc

14/12/2018

   

100.000

 

A640

Triệu Bình Thạnh - Trương Hoàng Khôi

15/12/2018

   

200.000

 

A641

Nguyễn Đoàn Minh Khánh

15/12/2018

   

1.000.000

 

A642

Hùng- Diệp- Trí- Sỹ

16/12/2018

   

1.000.000

 

A643

Đinh Thị Hường PD Giác Hoàng Anh

16/12/2018

   

500.000

 

A644

Quách Thanh Phương PD Thiện Tuệ

19/12/2018

   

500.000

 

A645

Cao Thị Cúc

23/12/2018

   

500.000

 

A646

Du Ái Quốc

26/12/2018

   

2.500.000

 

A647

Nhóm Phật Tử Trần Đình Xu

27/12/2018

   

650.000

 

A648

Nguyễn Minh Cường

29/12/2018

   

200.000

 

C84-2

Số dư C84-2

31/12/2017

   

552.041.156

 

T001

Dinh Nguyen Hoai Trang

27/03/2018

   

5.200.000

 

T002

Nguyen Thi Nguyet (Pd:Dieu Thuy)

03/01/2018

   

1.000.000

 

T003

Tran Yen Anh Dao

04/01/2018

   

200.000

 

T004

Nguyen Thi Ngoc Canh

07/01/2018

   

1.000.000

 

T005

Tran Kim Yen

07/01/2018

   

10.500.000

 

T006

Tran Ngoc My Tuyen

07/01/2018

   

600.000

 

T007

Tran Van Duc-Huynh Thi Yen Nga

08/01/2018

   

800.000

 

T008

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

08/01/2018

   

500.000

 

T009

Giang Huu Vinh

08/01/2018

   

200.000

 

T010

Gdpt Giac Huong Hiep

08/01/2018

   

300.000

 

T011

Nguyen Tan Ngoc

08/01/2018

   

500.000

 

T012

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

09/01/2018

   

100.000.000

 

T013

Tran Thi Thu Dung

09/01/2018

   

1.000.000

 

T014

Do Ninh Ha

10/01/2018

   

200.000

 

T015

Truong Nguyen Diem Trang

10/01/2018

   

1.000.000

 

T016

Nguyen Thi Van

10/01/2018

   

500.000

 

T017

Tran Duc Vu

11/01/2018

   

500.000

 

T018

Ta Thanh Trung

12/01/2018

   

200.000

 

T019

Luong

12/01/2018

   

300.000

 

T020

Minh Anh Va Minh Quang

12/01/2018

   

500.000

 

T021

Cao Bao Minh

12/01/2018

   

500.000

 

T022

Chau Thien Van

12/01/2018

   

200.000

 

T023

Nhu Thi Kim Oanh Pd Ngoc Lien

15/01/2018

   

3.000.000

 

T024

Nguyen Duc Khoa Va Nguyen Thi Phuong Hoa

15/01/2018

   

200.000

 

T025

Nguyen Thanh Lam

15/01/2018

   

2.500.000

 

T026

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

18/01/2018

   

2.000.000

 

T027

Nguyen Thanh Tuyen

19/01/2018

   

3.000.000

 

T028

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

19/01/2018

   

1.000.000

 

T029

Tran Thi Bich Tien

23/01/2018

   

500.000

 

T030

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

23/01/2018

   

1.000.000

 

T031

Pt Thanh Minh

24/01/2018

   

500.000

 

T032

Duc Minh

24/01/2018

   

5.000.000

 

T033

Dang Thi Thuong

25/01/2018

   

500.000

 

T034

Le Phuong Trang

25/01/2018

   

500.000

 

T035

Nguyen Phuc Bao Tran

25/01/2018

   

700.000

 

T036

Tang Duc Lam

29/01/2018

   

200.000

 

T037

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

06/02/2018

   

500.000

 

T038

Công Ty Thép Prima Steel

08/02/2018

   

10.000.000

 

T039

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

09/02/2018

   

1.000.000

 

T040

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

09/02/2018

   

200.000

 

T041

Hong Hue Lan

13/02/2018

   

500.000

 

T042

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

13/02/2018

   

1.000.000

 

T043

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

16/02/2018

   

900.000

 

T044

Le Anh Tuan

16/02/2018

   

300.000

 

T045

Tran Van Duc

21/02/2018

   

500.000

 

T046

Pham Thi Be Huynh

26/02/2018

   

350.000

 

T047

Nguyen Xuan Lam

26/02/2018

   

1.000.000

 

T048

Tran Thi Thuy Phuong

27/02/2018

   

6.000.000

 

T049

Nguyen Tran Thao Nguyen

27/02/2018

   

500.000

 

T050

Le Anh Tuan

28/02/2018

   

300.000

 

T051

Nguyen Thi Kim Hoa

01/03/2018

   

1.000.000

 

T052

Ngo Van Luan

01/03/2018

   

200.000

 

T053

Bach Thi Lien Phuong

01/03/2018

   

500.000

 

T054

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

01/03/2018

   

200.000

 

T055

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

01/03/2018

   

500.000

 

T056

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

01/03/2018

   

1.000.000

 

T057

Chau Duc Minh

01/03/2018

   

500.000

 

T058

Dam Tuan Anh

01/03/2018

   

1.000.000

 

T059

Nguyen Thi Nhu Lan

01/03/2018

   

300.000

 

T060

Ngo Thi Anh Tuyet

01/03/2018

   

10.000.000

 

T061

Tran Hai Ha

01/03/2018

   

500.000

 

T062

Ta Thanh Trung

02/03/2018

   

200.000

 

T063

Dam Tuan Anh

02/03/2018

   

3.000.000

 

T064

Do Anh Thu

02/03/2018

   

2.000.000

 

T065

Nguyen Le Thanh Dat

02/03/2018

   

200.000

 

T066

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

02/03/2018

   

2.000.000

 

T067

Ha Xuan Thang

02/03/2018

   

6.150.000

 

T068

Tran Tu Tran

02/03/2018

   

1.000.000

 

T069

Gdpt Ngo Minh Duc Va Giac Kim Tuyen

04/03/2018

   

2.000.000

 

T070

Nguyen Thi Mai Chi Pd Giac Le Thi

05/03/2018

   

1.000.000

 

T071

Nguyen Thi Hoa

05/03/2018

   

250.000

 

T072

Nguyen Thanh Lam

06/03/2018

   

3.000.000

 

T073

Nguyen Thi Thanh Vui

06/03/2018

   

1.000.000

 

T074

Nguyen Tan Ngoc

07/03/2018

   

100.000

 

T075

Minh Anh Va Minh Quang

07/03/2018

   

500.000

 

T076

Duong Thi Anh Dao

07/03/2018

   

300.000

 

T077

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

07/03/2018

   

1.000.000

 

T078

Vu Thanh Hoa

09/03/2018

   

600.000

 

T079

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

10/03/2018

   

300.000

 

T080

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

13/03/2018

   

1.000.000

 

T081

Nguyen Quy Phuong

14/03/2018

   

100.000

 

T082

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

14/03/2018

   

300.000

 

T083

Dai Gd Thu Hoang ( Bec Lin) Duc

16/03/2018

   

3.600.000

 

T084

Nguyen Thi Luyen Dong Tan

16/03/2018

   

300.000

 

T085

Pham Thi Thuy

17/03/2018

   

1.000.000

 

T086

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

20/03/2018

   

375.000

 

T087

Nguyen Thi Hong Xuan

22/03/2018

   

400.000

 

T088

Gd Le Thi Phuong Dung

27/03/2018

   

500.000

 

T089

Hoang Anh Tuan.Tle

28/03/2018

   

500.000

 

T090

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

30/03/2018

   

1.000.000

 

T091

Ta Thanh Trung

30/03/2018

   

100.000

 

T092

Le Anh Tuan

31/03/2018

   

300.000

 

T093

Huynh Thi Yen Nga

02/04/2018

   

500.000

 

T094

Ngo Thu Hong

02/04/2018

   

1.000.000

 

T095

Nguyen Thi Mai Chi

03/04/2018

   

1.000.000

 

T096

Nguyen Van Trung

03/04/2018

   

1.000.000

 

T097

Gd Le Thi Phuong Dung

03/04/2018

   

1.000.000

 

T098

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

04/04/2018

   

500.000

 

T099

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

04/04/2018

   

100.000

 

T100

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

04/04/2018

   

1.000.000

 

T101

Phuong Thi_Dieu Bon Hue

05/04/2018

   

500.000

 

T102

Nguyen Van Dao, Nguyen Thuy Trang, Bui Ngoc Mai

05/04/2018

   

1.500.000

 

T103

Nguyen Thi Tuyet Di

06/04/2018

   

1.000.000

 

T104

Gd Ly Hung ( Bec-Lin Duc )

06/04/2018

   

2.300.000

 

T105

Pham Minh Due

08/04/2018

   

200.000

 

T106

Nguyen Thi Nhu Loan

09/04/2018

   

1.200.000

 

T107

Tran Kim Yen

09/04/2018

   

5.000.000

 

T108

Ngo Thi Huyen Trang - Quan 5

09/04/2018

   

5.000.000

 

T109

Nguyen Thi Thanh Thao

10/04/2018

   

200.000

 

T110

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

11/04/2018

   

200.000

 

T111

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

13/04/2018

   

500.000

 

T112

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

13/04/2018

   

500.000

 

T113

Ngo Thu Hong

18/04/2018

   

1.000.000

 

T114

Hoang Hien Trang

20/04/2018

   

1.000.000

 

T115

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

20/04/2018

   

300.000

 

T116

Nguyen Tan Ngoc

23/04/2018

   

300.000

 

T117

Boc Minh Hung

26/04/2018

   

1.000.000

 

T118

Tran Van Chinh;Thot Not;Hoa Tran

26/04/2018

   

3.500.000

 

T119

Gd Le Thi Phuong Dung

26/04/2018

   

250.000

 

T120

Nguyen Quy Phuong

02/05/2018

   

200.000

 

T121

Tran Thi Thanh Hong

02/05/2018

   

100.000

 

T122

Gd Le Thi Phuong Dung

07/05/2018

   

200.000

 

T123

Gd Le Thi Phuong Dung

07/05/2018

   

200.000

 

T124

Hanh An

11/05/2018

   

1.000.000

 

T125

Dang Thi Thanh

11/05/2018

   

2.000.000

 

T126

Gd Le Thi Phuong Dung

14/05/2018

   

200.000

 

T127

MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT

16/05/2018

   

500.000

 

T128

Gd Le Thi Phuong Dung

16/05/2018

   

600.000

 

T129

Gd Le Thi Phuong Dung

23/05/2018

   

300.000

 

T130

Tran Hoai Man

05/06/2018

   

2.000.000

C84-3

T131

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

08/06/2018

   

150.000

C84-3

T132

Luu Duc Hiep

09/07/2018

   

3.000.000

 

T133

Lai Thi Thuy Linh

09/07/2018

   

100.000

 

T134

Ngo Thu Hong

20/07/2018

   

1.000.000

 

T135

Le Nguyen Kha

20/07/2018

   

5.000.000

 

T136

Nguyen Manh Hung

20/07/2018

   

50.000

 

T137

Lai Thi Thuy Linh

02/08/2018

   

100.000

 

T138

Truong Thai Quoc

16/08/2018

   

100.000

 

T139

Toan Gia Phan Tri An Lam

20/08/2018

   

1.000.000

 

T140

MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT

22/08/2018

   

100.000

 

T141

Pham Thi Tuyet

08/09/2018

   

1.000.000

 

T142

MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT

18/09/2018

   

150.000

 

T143

Tran Thi Kim Anh

19/09/2018

   

500.000

 

T144

Nguyen The Hung

21/09/2018

   

500.000

 

T145

Nguyen Thi Kim Hanh

01/11/2018

   

500.000

 

T146

Luu Thi Diem Hong (Hanh An)

07/11/2018

   

1.000.000

 

T147

Vũ Thanh Hằng (Hải Phòng)

08/11/2018

   

3.000.000

 

T148

Nguyen Thi Tung

21/11/2018

   

4.000.000

 

T149

Vo Nguyen Thu Phong

20/12/2018

   

1.000.000

 

U001

Nguyễn Thị Cẩm Loan

19/03/2018

70AUD

17.100

1.197.000

 

U002

Binh Anson

24/04/2018

100AUD

17.089

1.708.900

 

U003

Hải Hạnh - Giác Định

24/04/2018

200AUD

17.089

3.417.800

 

U004

Nguyễn Thị Cẩm Loan

08/11/2018

50AUD

16.650

832.500

 

U005

Quảng Như

08/11/2018

250AUD

16.650

4.162.500

 

TỔNG

 

1.702.933.856

[b]

C/ Xử lý Quỹ:

C3/ Chuyển vào HĐ C84-4

1.067.624.656

[c]=[b]-[a] (Chi < Thu)

Hướng dẫn tra cứu mã số thứ tự đóng góp:

Click để quay về đầu trang

A = Đóng góp trực tiếp tại Chùa Giác Ngộ

E = Đóng góp trực tiếp trong hoạt động

T = Đóng góp vào TK Vietcombank - Tran Ngoc Thao (Thich Nhat Tu) - 0071000776335

U = Đóng góp tại Úc Châu

V = Đóng góp bằng hiện vật quy đổi thành tiền (theo thông tin MTQ cung cấp hoặc ước lượng)

P = Đóng góp qua Paypal

Lưu ý quan trọng:

- Tài khoản Vietcombank Tran Ngoc Thao (Thich Nhat Tu) - 0071000776335 là tài khoản duy nhất của Quỹ Đạo Phật Ngày Nay. Quý vị chuyển khoản vào TK Quỹ mà không ghi rõ mục đích đóng góp thì BĐH Quỹ sẽ ghi nhận như là "Đóng góp tùy hỉ" và chuyển đóng góp đó vào những chương trình còn thiếu kinh phí. Quý vị chuyển khoản mà không ghi rõ phương danh thì BĐH Quỹ sẽ ghi nhận như là "Một Phật tử chia sẻ ba la mật". Quý vị chuyển khoản cho những hoạt động Quỹ đã hoàn thành tổng kết báo cáo thì đóng góp đó sẽ được chuyển vào những hoạt động có mục đích tương tự.
- Tài khoản Vietcombank 0071000989041 được dành riêng cho Quỹ đời sống Tăng Ni, do đó toàn bộ các khoản đóng góp vào tài khoản này chỉ được dùng cho các chương trình thuộc Quỹ đời sống Tăng Ni. Tài khoản Vietcombank 0171003471369 được dành riêng cho chương trình xây dựng Chùa Quan Âm Đông Hải tại Sóc Trăng, do đó toàn bộ các khoản đóng góp vào tài khoản này chỉ được dùng cho mục đích nêu trên. Kính mong Quý vị liễu tri.
- Để tiết kiệm chi phí chuyển khoản, Quý vị phát tâm ủng hộ nhiều hoạt động của Quỹ cùng lúc, xin hãy chuyển khoản trong cùng 1 lần, và ghi rõ tất cả các mã chương trình trong Nội dung chuyển khoản, BĐH Quỹ sẽ phân bổ đúng mục đích yêu cầu.
- Khi thực hiện chuyển khoản kính mong Quý vị ghi rõ trong nội dung chuyển khoản số điện thoại hoặc địa chỉ email để BĐH Quỹ liên hệ xác nhận đóng góp.
- Mọi đóng góp trực tiếp tại Văn Phòng Quỹ đều có in Phiếu Công Đức để cảm tạ Quý vị mạnh thường quân. Những vị hảo tâm đóng góp qua hình thức chuyển khoản hoặc các hình thức khác xin vui lòng liên hệ Văn Phòng Quỹ để được hướng dẫn về việc in Phiếu Công Đức.
- Ngoài những thư vận động được đăng tải trên các kênh truyền thông chính của Quỹ Đạo Phật Ngày Nay có ghi rõ hướng dẫn đóng góp, BĐH Quỹ không ủy nhiệm cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác để nhận đóng góp hoặc vận động các chương trình không do Quỹ Đạo Phật Ngày Nay tổ chức. Kính mong Quý vị liễu tri.
- Đóng góp bằng hiện vật được quy đổi thành tiền theo giá tham khảo hoặc giá trị Mạnh thường quân ghi nhận.
- Sau khi xem danh sách chi mua những sản phẩm trong mục A/TỔNG CHI nêu trên, nếu Quý vị nhà hảo tâm có biết những địa chỉ nhà cung cấp nào có thể cung cấp cùng loại sản phẩm với giá tốt hơn thì xin hoan hỷ chỉ dẫn lại để BĐH Quỹ có thể liên hệ thu mua cho những hoạt động sau này ngày càng được tiết kiệm chi phí. Điều này rất quan trọng đối với Quỹ Đạo Phật Ngày Nay vì chúng ta đều mong muốn có nhiều người được giúp đỡ hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn.
- Quý vị có đóng góp mà chưa có tên trong danh sách trên, xin vui lòng liên hệ Liên hệ Văn Phòng Quỹ Đạo Phật Ngày Nay để được đính chính. Kính mong Quý vị hoan hỷ.
- Mọi thắc mắc, góp ý, kính mong Quý vị liên hệ ĐT: (028) 6680 9802, email: quydaophatngaynay@gmail.com, địa chỉ: Văn Phòng Quỹ Đạo Phật Ngày Nay, Chùa Giác Ngộ, 92 Nguyễn Chí Thanh, P.3, Q.10, TP.HCM

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

Captcha

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Previous
Next

Đăng nhập