Trang chủ Từ thiện Phóng sự từ các chuyến đi Tổng Kết Chương Trình Cúng Dường Tịnh Tài Xây Dựng Chánh Điện Học Viện Pgvn Tp.Hcm - Cơ Sở Lê Minh Xuân (C180)

Tổng Kết Chương Trình Cúng Dường Tịnh Tài Xây Dựng Chánh Điện Học Viện Pgvn Tp.Hcm - Cơ Sở Lê Minh Xuân (C180)

Đã đọc: 59           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM - nơi đào tạo nhiều thế hệ Tăng Ni với đức trí song toàn, đã, đang và sẽ kế thừa và phát triển đạo Phật, đóng góp không nhỏ vào sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực phục vụ Đạo pháp và Dân tộc. Lấy mục tiêu “Duy tuệ thị nghiệp” làm đầu, dưới sự yểm trợ của quý mạnh thường quân, Quỹ Đạo Phật Ngày Nay đã cúng dường 5 tỷ đồng cho chương trình “Cúng dường xây dựng chánh điện tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM - cơ sở Lê Minh Xuân”.

TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH

CÚNG DƯỜNG TỊNH TÀI XÂY DỰNG CHÁNH ĐIỆN HỌC VIỆN PGVN TP.HCM - CƠ SỞ LÊ MINH XUÂN (C180)

 

Bắt đầu vận động: 26/10/2018

Kết thúc vận động: 26/11/2018

Tổng tịnh tài đóng góp: 4.663.398.000 đồng

Tổng chi phí của chương trình: 5.000.000.000 đồng

Phần tịnh tài được nhận thêm:  336.602.000 đồng

(từ Quỹ lưu động)         

Số lượt đóng góp: 126

 

Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM - nơi đào tạo nhiều thế hệ Tăng Ni với đức trí song toàn, đã, đang và sẽ kế thừa và phát triển đạo Phật, đóng góp không nhỏ vào sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực phục vụ Đạo pháp và Dân tộc. Lấy mục tiêu “Duy tuệ thị nghiệp” làm đầu, dưới sự yểm trợ của quý mạnh thường quân, Quỹ Đạo Phật Ngày Nay đã cúng dường 5 tỷ đồng cho chương trình “Cúng dường xây dựng chánh điện tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM - cơ sở Lê Minh Xuân”. 

Được biết, cách đây 2 năm, giai đoạn I của công trình xây dựng Học Viện Phật Giáo Việt Nam TP.HCM - cơ sở Lê Minh Xuân đã được hoàn mãn. Cụ thể, việc hoàn thành công trình xây dựng các hạng mục tòa hành chính, tòa học đường, tòa Tăng viện, tòa Ni viện, chánh điện tạm và khu nhà bếp (mỗi tòa chính gồm năm tầng (trừ tòa hành chánh), mỗi tầng gồm 500m2, đã tạm thời đáp ứng được nhu cầu tu học ngày càng gia tăng của Tăng Ni sinh). 

Nhân duyên lành, vào ngày 27/10/2018 (nhằm 19/9 Mậu Tuất), lễ động thổ xây dựng chánh điện Học viện Phật giáo Việt Nam TP.HCM đã được diễn ra trọng thể với sự quang lâm chứng minh của chư tôn đức giáo phẩm. Đây là sự kiện này mang tính bước ngoặt, khởi đầu cho giai đoạn II của công trình xây dựng Học viện.

Khi toàn bộ công trình xây dựng Học viện được hoàn mãn, đây chắc chắn sẽ là nơi tu học Phật học nội trú có quy mô quốc gia, đồng thời là môi trường ứng dụng, hành trì các pháp môn trong đạo Phật. 

Chánh pháp lưu truyền do công dấn thân của hàng Tăng sĩ

Thiền môn hưng thịnh nhờ hạnh dâng cúng của người tại gia

 Quỹ Đạo Phật Ngày Nay xin chân thành cảm niệm công đức của quý mạnh thường quân, quý Phật tử hữu duyên đã chung tay góp sức xây dựng nên giảng đường của Học viện Phật giáo Việt Nam TP. HCM - cơ sở Lê Minh Xuân. Với ý thức ba ngôi Tam Bảo là cực phẩm đối với thế gian, quý vị đã phát tâm thiện lành, tiếp nối hạnh nguyện của Ngài Cấp Cô Độc, trở thành những “cánh tay” hộ pháp đắc lực, góp phần lan tỏa ánh sáng giác ngộ của đức Phật. Xin chắp tay sen búp kính ngưỡng tri ân những tấm lòng vị nhân sinh! Nguyện chúc quý vị sẽ luôn được sống trong Pháp mầu của Chư Phật!

Nam-mô Công Đức Lâm Bồ-tát Ma-ha-tát!

 

 

TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH
CÚNG DƯỜNG XÂY DỰNG CHÁNH ĐIỆN
HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM (C180)

TP.HCM, Ngày 26 tháng 11 năm 2018

A/ Tổng kết chi phí cho chương trình

STT

Diễn giải

ĐVT

Số lượng

Giá trị

Số tiền (VNĐ)

Ghi chú

1

Cúng dường xây dựng chánh điện Học viện PGVN

     

5.000.000.000

 

TỔNG

 

5.000.000.000

[a]

B/ Tổng kết đóng góp cho chương trình

STT

Phương Danh

Ngày

Ngoại tệ

Tỷ giá

Số tiền (VNĐ)

Ghi chú

A001

Nguyên Phúc

20/10/2018

   

1.000.000.000

 

A002

PTTN

27/10/2018

   

1.000.000.000

 

A003

Anh Trí Phát Tiến

27/10/2018

   

500.000.000

 

A004

Phật Tử Hoa Phước

02/11/2018

   

300.000.000

 

A005

Giác Hạnh Duyên

27/10/2018

   

300.000.000

 

A006

Giác Thanh Sa

27/10/2018

   

100.000.000

 

A007

Giác Thanh Vi

27/10/2018

   

100.000.000

 

A008

GĐPT Đóa Hoa Vô Ngã

26/10/2018

   

100.000.000

 

A009

GĐPT Minh Phúc & Tường Phúc

27/10/2018

   

100.000.000

 

A010

Nguyễn Thị Tình PD Giác Chơn Tâm

27/10/2018

   

100.000.000

 

A011

Trịnh Thị Hạnh

27/10/2018

   

100.000.000

 

A012

Nguyễn Thị Tuyết Nhung PD Giác An Diệu

27/10/2018

   

100.000.000

 

A013

Mai Thị Phương Hiếu

26/10/2018

   

100.000.000

 

A014

Công Ty Thép Primasteel

25/10/2018

   

100.000.000

 

A015

Bùi Thị Trúc Quỳnh PD Giác Từ Bi

26/10/2018

   

100.000.000

 

A016

Bùi Thị Thu Nga PD Giác Liên Hoa

26/10/2018

   

100.000.000

 

A017

Huỳnh Thị Tho PD Giác Hạnh Liên

07/11/2018

   

100.000.000

 

A018

Nguyễn Thị Xuân Liễu PD Giác Diệu Thơ

29/10/2018

   

100.000.000

 

A019

Nguyễn Thị Kim Châu

27/10/2018

   

30.000.000

 

A020

Le Thi Thu Hong

07/08/2018

600 EUR

26.280

15.768.000

C161

A021

Hoàng Thị Bích PD Thánh Bích

09/08/2018

   

500.000

C161

A022

Nguyễn Thiên Thanh

12/08/2018

   

500.000

C161

A023

Phật Tử

14/11/2018

   

2.000.000

 

A024

Hà Phương + Khánh Linh

23/11/2018

   

1.000.000

 

A025

Lê Thị Ba Pd Diệu Minh

26/10/2018

   

1.000.000

 

A026

Liên Hương

27/10/2018

   

500.000

 

A027

Ngân (Diệu Kim)

27/10/2018

   

5.000.000

 

A028

Tô Thị Thu Trang PD Như Quang

26/10/2018

   

10.000.000

 

A029

Pham Bich Thu PD Giac Duc Nguyet

27/10/2018

   

20.000.000

 

A030

Trần Thị Hồng PD Hương Hồng

27/10/2018

   

2.000.000

 

A031

Lưu Thị Thuận

27/10/2018

   

1.000.000

 

A032

Vũ Thị Đào PD Diệu Anh

28/10/2018

   

1.000.000

 

A033

Cô Hiến

28/10/2018

   

100.000

 

A034

Võ Thị Thu Thảo

28/10/2018

   

1.000.000

 

A035

Nguyễn Kim Thoa

28/10/2018

   

300.000

 

A036

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

03/11/2018

   

1.000.000

 

A037

Quách Thị Ngà

03/11/2018

   

10.600.000

 

A038

Gia Đình Quảng Thọ

04/11/2018

   

500.000

 

A039

Nguyễn Thị Thanh Thủy PD Nguyên Bích

11/11/2018

   

500.000

 

A040

Vũ Minh Tiến - Vũ Thủy Tiên

12/11/2018

   

2.700.000

 

A041

Giác Trường Sinh

12/11/2018

   

2.700.000

 

A042

Diệu Nghiêm

12/11/2018

   

2.700.000

 

A043

Diệp Thị Khá PD Huyền Ánh

14/11/2018

   

5.000.000

 

A044

Lê Thanh Thủy PD Giác Trường Xuân

14/11/2018

   

2.600.000

 

A045

Lê Thanh Sương PD Diệu Nghiêm

14/11/2018

   

5.300.000

 

A046

Trần Thị Lu PD Bảo Khánh Ngộ

17/11/2018

   

1.000.000

 

A047

Dương Minh Nhựt

17/11/2018

   

1.500.000

 

A048

Lê Thị Diễm Tuyết

17/11/2018

   

1.500.000

 

A049

Trần Thị Hiện PD Giác Tuệ Hạnh

17/11/2018

   

500.000

 

A050

Lê Thị Ba PD Diệu Minh

20/11/2018

   

2.000.000

 

A051

Trần Hưng Yên PD Nghiêm Từ

20/11/2018

   

1.000.000

 

A052

Trần Thy Ngân PD Diệu Ngọc

20/11/2018

   

1.000.000

 

A053

Vũ Thị Thu Phương

21/11/2018

   

10.000.000

 

A054

Đặng Thị Thúy Lan

21/11/2018

   

2.000.000

 

A055

Phật Tử Lan Phương

21/11/2018

   

2.500.000

 

A056

Anh Chị Tuấn Giang

21/11/2018

   

1.000.000

 

A057

Chị Hiếu

21/11/2018

   

1.000.000

 

A058

Chị Kim Anh

21/11/2018

   

1.000.000

 

A059

Chị Thanh Lâm

21/11/2018

   

1.000.000

 

A060

Anh Thừa Công Ty Tâm Việt

21/11/2018

   

1.000.000

 

A061

Cháu Hưởng Ở Hà Nội

21/11/2018

   

2.000.000

 

A062

Cháu Quỳnh Ở Thanh Hóa

21/11/2018

   

500.000

 

A063

Gia Đình Cháu Hải Ở Thanh Hóa

21/11/2018

   

500.000

 

A064

Gia Đình Cháu Phương Ở Thanh Hóa

21/11/2018

   

500.000

 

A065

Gia Đình Cháu Hạnh

21/11/2018

   

5.000.000

 

A066

Gia Đình Cháu Hiền - Pháy

21/11/2018

   

2.000.000

 

A067

Gia Đình Cháu Mai - Hiển

21/11/2018

   

2.000.000

 

A068

Cháu Hương (Thanh Hóa)

21/11/2018

   

300.000

 

A069

Vợ Chồng Cháu Lan Anh - Hải

21/11/2018

   

1.000.000

 

A070

Vợ Chồng Cháu Dũng - Hương

21/11/2018

   

1.000.000

 

A071

Vợ Chồng Cháu Hải Yến

21/11/2018

   

1.000.000

 

A072

Hai Cháu Lan - Hiếu

21/11/2018

   

1.000.000

 

A073

Quỳnh Giang-Tố Trinh-Minh Vy-Hiền Đặng

21/11/2018

   

1.500.000

 

A074

Tuấn Hương

21/11/2018

   

1.000.000

 

A075

Gia Đình Cháu Trang - Hải

21/11/2018

   

500.000

 

A076

Gia Đình Cháu Trang - Tùng

21/11/2018

   

500.000

 

A077

Gia Đình Anh Chị Em Nhà Cô Hương - Tuấn

21/11/2018

   

1.000.000

 

A078

Phạm Thị Kim Dung (Điện Biên)

04/11/2018

   

2.000.000

 

A079

Liên Hằng

23/11/2018

   

100.000

 

A080

Nguyễn Thị Hồng Ngân

02/12/2018

   

300.000

 

A081

Trần Như Duy

02/12/2018

   

300.000

 

A082

Phạm Thị Mai

02/12/2018

   

100.000

 

A083

Phật Tử Chùa Quảng Đức + Lưu Văn Hầu

04/12/2018

   

4.000.000

 

A084

Phạm Kim Giao PD Diệu Hòa

06/12/2018

   

500.000

 

A085

Trần Kim Anh

10/11/2018

   

5.000.000

 

A086

Phật Tử Giấu Tên

02/12/2018

   

2.000.000

 

A087

Phạm Giao Chi PD Thiện Thành

20/12/2018

   

1.000.000

 

A088

Nhóm Phật Võ Thị Ngọc Kiều PD Quang Diệu Từ

17/12/2018

   

500.000

 

A089

Diệp Thị Khá (Germany) PD Huyền Ánh

30/12/2018

50 EUR

26.230

1.311.500

 

A090

Phúc Hưng

28/12/2018

   

3.000.000

 

A091

Trần Thị Hồng Lan PD Liên Lan

31/12/2018

   

5.000.000

 

C185

Số dư C185

25/11/2018

   

9.380.000

 

T001

Nguyen Thi Hien Phu Yen

23/07/2018

   

5.000.000

C160

T002

Nguyen Duy Phuc

23/08/2018

   

500.000

C160

T003

Nguyen Thi Thao

31/07/2018

   

100.000

C161

T004

Nguyen Kim Phuong

06/08/2018

   

500.000

C161

T005

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

16/07/2018

   

1.000.000

C164

T006

Nguyen Manh Hung

19/07/2018

   

100.000

C164

T007

Phan Thi Thu Ha

22/07/2018

   

200.000

C164

T008

Nguyen Thi Ngoc Huong

24/07/2018

   

1.000.000

C164

T009

Doan Anh Nha

01/08/2018

   

1.000.000

C164

T010

Nguyen Thi Thu Thuy

08/09/2018

   

200.000

C166

T011

Truong Thai Quoc

13/09/2018

   

200.000

C166

T012

MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT

17/09/2018

   

50.000

C166

T013

Thanh Hoa

23/10/2018

   

1.000.000

C177

T014

Gdpt.Dao Quang Son

25/10/2018

   

1.000.000

 

T015

Hua Thi Phuong Thao

25/10/2018

   

3.000.000

 

T016

Pt Tinh Tam

26/10/2018

   

5.000.000

 

T017

Thu Ha Tuyet Nhung Luong Hien

26/10/2018

   

2.000.000

 

T018

Nhan Thi Kim Thu

26/10/2018

   

1.000.000

 

T019

Nguyen Van Phuong

27/10/2018

   

500.000

 

T020

Giang Huu Vinh

27/10/2018

   

500.000

 

T021

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

27/10/2018

   

200.000

 

T022

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

27/10/2018

   

100.000

 

T023

Dieu Truc 83T Thanh Quang 49T

27/10/2018

   

2.000.000

 

T024

Nguyen Thi My Quynh 57T

27/10/2018

   

2.000.000

 

T025

Rene Diaz 62 T

27/10/2018

   

2.000.000

 

T026

Hoang anh Tuan

28/10/2018

   

500.000

 

T027

Phung Quang Thanh Hung

28/10/2018

   

500.000

 

T028

Le Thi Minh Nguyet

29/10/2018

   

3.000.000

 

T029

Nguyen Thi Sim

29/10/2018

   

500.000

 

T030

Doan Lan Anh

29/10/2018

   

200.000

 

T031

Duong Kim Oanh

29/10/2018

   

1.000.000

 

T032

Dao Thi Dat - Phat Tu Thanh Minh

29/10/2018

   

1.000.000

 

T033

Tran Thi Lien

29/10/2018

   

200.000

 

T034

Le Thi Truc Giang

29/10/2018

   

200.000

 

T035

Gia Dinh Phong Ngoc Q8

29/10/2018

   

20.000.000

 

T036

Do Anh Thu

31/10/2018

   

3.000.000

 

T037

Lien-Hieu Danang

02/11/2018

   

1.000.000

 

T038

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

03/11/2018

   

5.000.000

 

T039

Dinh Hoang Minh , Dinh Khanh Mai

05/11/2018

   

200.000

 

T040

Phung Thi Hue

05/11/2018

   

1.000.000

 

T041

Tran Hoai Man

05/11/2018

   

2.000.000

 

T042

MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT

07/11/2018

   

5.000.000

 

T043

Gia Dinh Phat Tu Hue Hiep An

07/11/2018

   

1.000.000

 

T044

MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT

08/11/2018

   

200.000

 

T045

Dlinh

09/11/2018

   

200.000

 

T046

MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT

10/11/2018

   

1.000.000

 

T047

Phat Tu.Giac Xuan Thai

16/11/2018

   

500.000

 

T048

Phat Tu-Le Tam

16/11/2018

   

500.000

 

T049

Tran Van Duc - Huynh Thi Yen Nga

22/11/2018

   

1.600.000

 

T050

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

01/12/2018

   

15.000.000

 

TỔNG

 

4.703.509.500

[b]

C/ Xử lý Quỹ:

C1/ Nhận hỗ trợ từ Quỹ Lưu Động:

296.490.500

[c]=[a]-[b] (Chi > Thu)

Hướng dẫn tra cứu mã số thứ tự đóng góp:

Click để quay về đầu trang

A = Đóng góp trực tiếp tại Chùa Giác Ngộ

E = Đóng góp trực tiếp trong hoạt động

T = Đóng góp vào TK Vietcombank - Tran Ngoc Thao (Thich Nhat Tu) - 0071000776335

U = Đóng góp tại Úc Châu

V = Đóng góp bằng hiện vật quy đổi thành tiền (theo thông tin MTQ cung cấp hoặc ước lượng)

P = Đóng góp qua Paypal

Lưu ý quan trọng:

- Tài khoản Vietcombank Tran Ngoc Thao (Thich Nhat Tu) - 0071000776335 là tài khoản duy nhất của Quỹ Đạo Phật Ngày Nay. Quý vị chuyển khoản vào TK Quỹ mà không ghi rõ mục đích đóng góp thì BĐH Quỹ sẽ ghi nhận như là "Đóng góp tùy hỉ" và chuyển đóng góp đó vào những chương trình còn thiếu kinh phí. Quý vị chuyển khoản mà không ghi rõ phương danh thì BĐH Quỹ sẽ ghi nhận như là "Một Phật tử chia sẻ ba la mật". Quý vị chuyển khoản cho những hoạt động Quỹ đã hoàn thành tổng kết báo cáo thì đóng góp đó sẽ được chuyển vào những hoạt động có mục đích tương tự.
- Tài khoản Vietcombank 0071000989041 được dành riêng cho Quỹ đời sống Tăng Ni, do đó toàn bộ các khoản đóng góp vào tài khoản này chỉ được dùng cho các chương trình thuộc Quỹ đời sống Tăng Ni. Tài khoản Vietcombank 0171003471369 được dành riêng cho chương trình xây dựng Chùa Quan Âm Đông Hải tại Sóc Trăng, do đó toàn bộ các khoản đóng góp vào tài khoản này chỉ được dùng cho mục đích nêu trên. Kính mong Quý vị liễu tri.
- Để tiết kiệm chi phí chuyển khoản, Quý vị phát tâm ủng hộ nhiều hoạt động của Quỹ cùng lúc, xin hãy chuyển khoản trong cùng 1 lần, và ghi rõ tất cả các mã chương trình trong Nội dung chuyển khoản, BĐH Quỹ sẽ phân bổ đúng mục đích yêu cầu.
- Khi thực hiện chuyển khoản kính mong Quý vị ghi rõ trong nội dung chuyển khoản số điện thoại hoặc địa chỉ email để BĐH Quỹ liên hệ xác nhận đóng góp.
- Mọi đóng góp trực tiếp tại Văn Phòng Quỹ đều có in Phiếu Công Đức để cảm tạ Quý vị mạnh thường quân. Những vị hảo tâm đóng góp qua hình thức chuyển khoản hoặc các hình thức khác xin vui lòng liên hệ Văn Phòng Quỹ để được hướng dẫn về việc in Phiếu Công Đức.
- Ngoài những thư vận động được đăng tải trên các kênh truyền thông chính của Quỹ Đạo Phật Ngày Nay có ghi rõ hướng dẫn đóng góp, BĐH Quỹ không ủy nhiệm cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác để nhận đóng góp hoặc vận động các chương trình không do Quỹ Đạo Phật Ngày Nay tổ chức. Kính mong Quý vị liễu tri.
- Đóng góp bằng hiện vật được quy đổi thành tiền theo giá tham khảo hoặc giá trị Mạnh thường quân ghi nhận.
- Sau khi xem danh sách chi mua những sản phẩm trong mục A/TỔNG CHI nêu trên, nếu Quý vị nhà hảo tâm có biết những địa chỉ nhà cung cấp nào có thể cung cấp cùng loại sản phẩm với giá tốt hơn thì xin hoan hỷ chỉ dẫn lại để BĐH Quỹ có thể liên hệ thu mua cho những hoạt động sau này ngày càng được tiết kiệm chi phí. Điều này rất quan trọng đối với Quỹ Đạo Phật Ngày Nay vì chúng ta đều mong muốn có nhiều người được giúp đỡ hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn.
- Quý vị có đóng góp mà chưa có tên trong danh sách trên, xin vui lòng liên hệ Liên hệ Văn Phòng Quỹ Đạo Phật Ngày Nay để được đính chính. Kính mong Quý vị hoan hỷ.
- Mọi thắc mắc, góp ý, kính mong Quý vị liên hệ ĐT: (028) 6680 9802, email: quydaophatngaynay@gmail.com, địa chỉ: Văn Phòng Quỹ Đạo Phật Ngày Nay, Chùa Giác Ngộ, 92 Nguyễn Chí Thanh, P.3, Q.10, TP.HCM

 

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

Captcha

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Previous
Next

Đăng nhập