Trang chủ Từ thiện Phóng sự từ các chuyến đi Tổng Kết Chương Trình Ấn Tống “Giáo Trình Chú Giải Tam Tạng Pali” (C201)

Tổng Kết Chương Trình Ấn Tống “Giáo Trình Chú Giải Tam Tạng Pali” (C201)

Đã đọc: 54           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Với nội dung xoay quanh sự hình thành và phát triển nền văn học Chú giải Tam tạng Pali, bộ chú giải nói chung, quyển Giáo trình chú giải Tam tạng Pali nói riêng đóng một vai trò vô cùng cần thiết cho quý Tăng Ni, Phật tử trong việc tiếp cận chân lý Phật. Nếu thiếu chú giải chắc chắn chúng ta sẽ khó có thể vượt qua rào cản của ngôn từ, để cắt nghĩa và nắm bắt ý rõ ràng; từ đó, khó có thể hiểu rõ về lời Phật dạy trong Tam tạng Pali. Nhận thấy được sự cần thiết của việc chú giải cũng như góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên khoa Phật học nghiên cứu, dưới sự phát tâm ủng hộ của Phật tử Nguyễn Phương Thức (PD Ngộ Trí Minh), Quỹ Đạo Phật Ngày Nay phát tâm ấn tống 5.000 quyển Giáo trình chú giải Tam tạng Pali với tịnh tài lên đến hơn 42 triệu đồng.

Bắt đầu vận động: 25/10/2018

Kết thúc vận động: 31/12/2018

Tổng tịnh tài đóng góp:   46.451.881  đồng

Tổng chi phí của chương trình: 42.159.400  đồng

Phần tịnh tài chuyển vào C199: 4.292.481 đồng        

Số lượt đóng góp: 01

Với nội dung xoay quanh sự hình thành và phát triển nền văn học Chú giải Tam tạng Pali, bộ chú giải nói chung, quyển Giáo trình chú giải Tam tạng Pali nói riêng đóng một vai trò vô cùng cần thiết cho quý Tăng Ni, Phật tử trong việc tiếp cận chân lý Phật. Nếu thiếu chú giải chắc chắn chúng ta sẽ khó có thể vượt qua rào cản của ngôn từ, để cắt nghĩa và nắm bắt ý rõ ràng; từ đó, khó có thể hiểu rõ về lời Phật dạy trong Tam tạng Pali. Nhận thấy được sự cần thiết của việc chú giải cũng như góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên khoa Phật học nghiên cứu, dưới sự phát tâm ủng hộ của Phật tử Nguyễn Phương Thức (PD Ngộ Trí Minh), Quỹ Đạo Phật Ngày Nay phát tâm ấn tống 5.000 quyển Giáo trình chú giải Tam tạng Pali với tịnh tài lên đến hơn 42 triệu đồng. 

Giáo trình chú giải Tam tạng Pali được biên soạn dựa trên hai tài liệu nổi tiếng về văn học Pali của tác giả Bimala Charan Law. Mục đích biên soạn là nhằm phục vụ cho việc nghiên cứu, học tập và tham khảo tư liệu văn học Pali để hoàn thành môn học và khóa luận của sinh viên khoa Pali thuộc Học viện Phật giáo Việt Nam tại Tp. HCM. 

Giáo trình này không chỉ tổng hợp được những nội dung cơ bản nhất, chắt lọc những phần tổng quan, tinh túy nhất mà còn giới thiệu đến người đọc ba nhà chú giải Tam tạng Pali: Trưởng lão Buddhadatta, Trưởng lão Buddhaghosa và Trưởng lão Dhammapala, ba bậc trưởng lão đã có những đóng góp quý giá cho việc làm sáng tỏ các “thuật ngữ” trong Tam tạng Kinh điển Pali. Ba bậc Trưởng lão sống vào thế kỷ thứ IV sau Tây lịch.

Tác phẩm này đã được biên soạn bởi TS. Tỳ kheo Thiện Minh, mang đến cái nhìn tổng quan về chú giải, các tập chú giải của các tác giả vĩ đại dành cho những ai có nguyện vọng tìm hiểu và nghiên cứu. Với những giá trị trên, Quỹ Đạo Phật Ngày Nay xin kính mời quý Tăng Ni và Phật tử tại các Chùa, Tu viện, Đạo tràng cùng toàn thể Phật tử hoan hỷ đến Văn phòng Quỹ Đạo Phật Ngày Nay ( chùa Giác Ngộ, số 92 Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, TP.HCM) để thỉnh giáo trình này miễn phí.

Xin nguyện chúc cho món quà giáo Pháp quý báu này sẽ đến được tay những người hữu duyên, những học viên, nhà nghiên cứu Tam tạng. Thay mặt những người hữu duyên được nhận món quà này, Quỹ Đạo Phật Ngày Nay thành kính tri ân công đức của Phật tử Nguyễn Phương Thức (PD Ngộ Trí Minh) đã phát tâm đóng góp cho việc ấn tống quyển giáo trình này. Nhờ có những trái tim thiện lành và nhiệt huyết của quý vị mà con đường tìm đến với ánh sáng của chánh Pháp sẽ gần gũi hơn, dễ dàng hơn. 

Một lần nữa, kính chúc quý vị Phật tử luôn an lạc trong ánh hào quang của chư Phật và hanh thông trong cuộc sống.

Nam-mô Công Đức Lâm Bồ-tát Ma-ha-tát!

TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH (C201)

TP. HCM, Ngày tháng năm 2019

Hướng dẫn tra cứu thứ tự đóng góp và những lưu ý quan trọng

A/ Tổng kết chi phí cho chương trình

STT

Diễn giải

ĐVT

Số lượng

Giá trị

Số tiền (VNĐ)

Ghi chú

1

Chi phí công in Giáo trình chú giải Tam tạng Pali

Quyển

5.000

3.800

19.000.000

 

2

Chi phí giấy in Giáo trình chú giải Tam tạng Pali

Ram

73

319.000

23.159.400

 

TỔNG

 

42.159.400

[a]

B/ Tổng kết đóng góp cho chương trình

STT

Phương Danh

Ngày

Ngoại tệ

Tỷ giá

Số tiền (VNĐ)

Ghi chú

1

Nguyễn Phương Thức PD Ngộ Trí Minh

27/05/2019

   

46.451.881

 

TỔNG

 

46.451.881

[b]

C/ Xử lý Quỹ:

C3/ Chuyển vào HĐ C199

4.292.481

[c]=[b]-[a] (Chi < Thu)

Hướng dẫn tra cứu mã số nơi đóng góp:

Click để quay về đầu trang

A = Đóng góp trực tiếp tại Chùa Giác Ngộ

E = Đóng góp trực tiếp trong hoạt động

T = Đóng góp vào TK Vietcombank - Tran Ngoc Thao (Thich Nhat Tu) - 0071000776335

U = Đóng góp tại Úc Châu

V = Đóng góp bằng hiện vật quy đổi thành tiền (theo thông tin MTQ cung cấp hoặc ước lượng)

P = Đóng góp qua Paypal

Lưu ý quan trọng:

1. Tài khoản Vietcombank Tran Ngoc Thao (Thich Nhat Tu) - 0071000776335 là tài khoản duy nhất của Quỹ Đạo Phật Ngày Nay. Quý vị chuyển khoản vào TK Quỹ mà không ghi rõ mục đích đóng góp thì BĐH Quỹ sẽ ghi nhận như là "Đóng góp tùy hỉ" và chuyển đóng góp đó vào những chương trình còn thiếu kinh phí. Quý vị chuyển khoản mà không ghi rõ phương danh thì BĐH Quỹ sẽ ghi nhận như là "Một Phật tử chia sẻ ba la mật". Quý vị chuyển khoản cho những hoạt động Quỹ đã hoàn thành tổng kết báo cáo thì đóng góp đó sẽ được chuyển vào những hoạt động có mục đích tương tự.
2. Tài khoản Vietcombank 0071000989041 được dành riêng cho Quỹ đời sống Tăng Ni, do đó toàn bộ các khoản đóng góp vào tài khoản này chỉ được dùng cho các chương trình thuộc Quỹ đời sống Tăng Ni. Tài khoản Vietcombank 0171003471369 được dành riêng cho chương trình xây dựng Chùa Quan Âm Đông Hải tại Sóc Trăng, do đó toàn bộ các khoản đóng góp vào tài khoản này chỉ được dùng cho mục đích nêu trên. Kính mong Quý vị liễu tri.
3. Để tiết kiệm chi phí chuyển khoản, Quý vị phát tâm ủng hộ nhiều hoạt động của Quỹ cùng lúc, xin hãy chuyển khoản trong cùng 1 lần, và ghi rõ tất cả các mã chương trình trong Nội dung chuyển khoản, BĐH Quỹ sẽ phân bổ đúng mục đích yêu cầu.
4. Khi thực hiện chuyển khoản kính mong Quý vị ghi rõ trong nội dung chuyển khoản số điện thoại hoặc địa chỉ email để BĐH Quỹ liên hệ xác nhận đóng góp.
5. Mọi đóng góp trực tiếp tại Văn Phòng Quỹ đều có in Phiếu Công Đức để cảm tạ Quý vị mạnh thường quân. Những vị hảo tâm đóng góp qua hình thức chuyển khoản hoặc các hình thức khác xin vui lòng liên hệ Văn Phòng Quỹ để được hướng dẫn về việc in Phiếu Công Đức.
6. Ngoài những thư vận động được đăng tải trên các kênh truyền thông chính của Quỹ Đạo Phật Ngày Nay có ghi rõ hướng dẫn đóng góp, BĐH Quỹ không ủy nhiệm cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác để nhận đóng góp hoặc vận động các chương trình không do Quỹ Đạo Phật Ngày Nay tổ chức. Kính mong Quý vị liễu tri.
7. Đóng góp bằng hiện vật được quy đổi thành tiền theo giá tham khảo hoặc giá trị Mạnh thường quân ghi nhận.
8. Sau khi xem danh sách chi mua những sản phẩm trong mục A/TỔNG CHI nêu trên, nếu Quý vị nhà hảo tâm có biết những địa chỉ nhà cung cấp nào có thể cung cấp cùng loại sản phẩm với giá tốt hơn thì xin hoan hỷ chỉ dẫn lại để BĐH Quỹ có thể liên hệ thu mua cho những hoạt động sau này ngày càng được tiết kiệm chi phí. Điều này rất quan trọng đối với Quỹ Đạo Phật Ngày Nay vì chúng ta đều mong muốn có nhiều người được giúp đỡ hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn.
9. Quý vị có đóng góp mà chưa có tên trong danh sách trên, xin vui lòng liên hệ Liên hệ Văn Phòng Quỹ Đạo Phật Ngày Nay để được đính chính. Kính mong Quý vị hoan hỷ.
10. Mọi thắc mắc, góp ý, kính mong Quý vị liên hệ ĐT: (028) 6680 9802, email: quydaophatngaynay@gmail.com, địa chỉ: Văn Phòng Quỹ Đạo Phật Ngày Nay, tầng trệt Chùa Giác Ngộ, 92 Nguyễn Chí Thanh, P.3, Q.10, TP.HCM

 

 

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

Captcha

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Previous
Next

Đăng nhập