Phần chánh kinh: 5. Kinh tránh xa các cánh cửa bại vong

Đã đọc: 6287           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font

 5. KINH TRÁNH XA CÁC CÁNH CỬA BẠI VONG

  Tôi nghe như vầy. Có một hôm nọ, đức Phật ở tại Tịnh xá Kỳ Viên, thuộc thành Xá-vệ, do Cấp Cô Độc, thái tử Kỳ-đà phát tâm hiến cúng. Vào khuya hôm ấy, có một vị thiên, thân thể phát quang, cung kính đảnh lễ, ngồi xuống một bên, rồi thưa Phật rằng:

                        Con xin hỏi Thế Tôn

                        Đâu là cửa bại vong

                        Mà mọi người nên tránh

                        Nhờ đó sống an vui.

  Vì thương trời người, đức Phật ân cần, tuần tự phân tích mười hai cánh cửa dẫn đến bại vong của kiếp sống người, rồi khuyên mọi người hãy nên xa lánh, để được bình an. 

                       ♦ Bại vong thứ nhất là:

                          Thành công và bại vong

                          Không có gì khó hiểu.

                          Thích chính pháp: Thành công.

                          Ghét chánh pháp: Bại vong.

                        ♦ Bại vong thứ hai là:

                          Ai thích kẻ xấu ác

                          Không quý trọng người hiền

                          Thích thú điều bất thiện

                          Là cửa vào bại vong.

                        ♦ Bại vong thứ ba là:

                          Người ham ăn, thích ngủ

                          Ham đông vui, thụ động

                          Lười biếng và nóng giận

                          Là cửa vào bại vong.

                        ♦ Bại vong thứ tư là:

                          Kẻ đối với mẹ cha

                          Không vâng lời, phụng dưỡng

                          Không hiếu kính, giúp đỡ

                          Là cửa vào bại vong.

                        ♦ Bại vong thứ năm là:

                          Ai có tính gian dối,

                          Lừa gạt bậc chân tu

                          Không thật với mọi người

                          Là cửa vào bại vong.

                        ♦ Bại vong thứ sáu là:

                          Người giàu, đầy tài sản

                          Chỉ biết hưởng một mình

                          Không quan tâm, giúp người

                          Là cửa vào bại vong.

                        ♦ Bại vong thứ bảy là:

                          Người tự hào chủng tộc

                          Tài sản và quyền uy

                          Cao ngạo, khinh rẽ người

                          Là cửa vào bại vong.

                        ♦ Bại vong thứ tám là:

                          Kẻ mê người khác phái,

                          Ma túy, rượu, cờ bạc,

                          Tiêu xài quá hoang phí

                          Là cửa vào bại vong.

                        ♦ Bại vong thứ chín là:

                          Vướng vào thú ăn chơi

                          Ăn ngủ kẻ bán thân

                          Ngoại tình, không chung thủy

                          Là cửa vào bại vong.

                        ♦ Bại vong thứ mười là:

                          Người tuổi tác đã cao

                          Cưới người tuổi con mình

                          Thường ghen, sầu, khó ngủ

                          Là cửa vào bại vong.

                        ♦ Bại vong mười một là:

                          Bất luận nam hay nữ

                          Nghiện ngập, không tiết kiệm

                          Bám ô dù, quyền thế

                          Là cửa vào bại vong.

                        ♦ Bại vong mười hai là:

                          Tài sản ít, dục nhiều

                          Sống bất lương, không đạo

                          Tham quyền, thích cai trị

                          Là cửa vào bại vong.

  Sau khi giải thích mười hai bại vong, đức Phật khích lệ bằng bài kệ sau:

                          Người trí khéo quán sát

                          Mười hai bại vong này

                          Sống tốt với chánh kiến

                          Được hạnh phúc đời đời.

  Nghe Phật dạy xong, vị thiên nhân ấy vô cùng hoan hỷ, làm theo lời Phật, đồng thời phát nguyện khuyên bảo mọi người lánh xa các cửa dẫn đến bại vong, nhằm mang lợi lạc cho khắp mọi người. O

  Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật O

(Tập Kinh kệ 91-115, tr. 18-20, Ấn bản Pali Text Society)

 

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

4.60

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập