Thông tư Hội nghị sinh hoạt Hành chính Giáo hội năm 2018

Đã đọc: 390           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font

Để các phật sự của Giáo hội được triển khai, thực hiện một cách đồng bộ và có hiệu quả, nhất là công tác triển khai Hiến chương Giáo hội; Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo; Quy chế hoạt động của Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh và cấp huyện; Hướng dẫn công tác Hành chánh Giáo hội và một số công tác trọng tâm khác, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức Hội nghị sinh hoạt Hành chánh Giáo hội dành cho các tỉnh, thành phía Nam.

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
Số : 289 /TT/HĐTS
——————————– 
    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                    ———————–
       Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 8 năm 2018
 
THÔNG TƯ
Hội nghị sinh hoạt Hành chánh Giáo hội năm 2018
 
 
Kính gởi: – Ban, Viện Trung ương GHPGVN
                – Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố (phía Nam)
 
Căn cứ chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ VIII (2017 – 2022) Giáo hội Phật giáo Việt Nam;
 
Căn cứ Nghị quyết số 269/NQ.HĐTS ngày 17/7/2018 Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN;
 
Để các Phật sự của Giáo hội được triển khai, thực hiện một cách đồng bộ và có hiệu quả, nhất là công tác triển khai Hiến chương Giáo hội; Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo; Quy chế hoạt động của Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh và cấp huyện; Hướng dẫn công tác Hành chánh Giáo hội và một số công tác trọng tâm khác, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức Hội nghị sinh hoạt Hành chánh Giáo hội dành cho các tỉnh, thành phía Nam.
 
Thời gian: Ngày 10, 11, 12 tháng 9 năm 2018 (Mùng 01, 02, 03/8/Mậu Tuất).
 
Khai mạc Hội nghị: 08giờ ngày 10/9/2018.
 
Bế mạc Hội nghị: 11giờ ngày 12/9/2018.
 
Địa điểm: Hội trường Văn phòng 2 Trung ương GHPGVN – Thiền viện Quảng Đức, 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.
 
Thành phần tham dự: Dự kiến khoảng 350 đại biểu
 
a. Ban, Viện Trung ương tại phía Nam:
 
Mỗi Ban, Viện Trung ương: 05 đại biểu
 
Phân ban Ni giới Trung ương: 08 đại biểu.
 
b. Ban Trị sự GHPGVN 34 tỉnh, thành phía Nam:
 
Mỗi Ban Trị sự 08 đại biểu (Trưởng hoặc Phó ban Thường trực; Chánh, Phó Thư ký BTS, Ban Tăng sự, Ban Hoằng pháp, Ban Hướng dẫn Phật tử, Ban Thông tin Truyền thông).
 
Nội dung sinh hoạt:
 
Báo cáo tóm tắt công tác 09 tháng đầu năm 2018; Triển khai Hiến chương GHPGVN; Triển khai Quy chế hoạt động Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh và cấp huyện.
 
Ban Tôn giáo Chính phủ triển khai các qui định của Pháp luật; Luật tín ngưỡng, tôn giáo.
 
Ban Tăng sự Trung ương triển khai một số vấn đề liên quan đến sinh hoạt, tu học của Tăng Ni, Tự viện.
 
Hướng dẫn công tác Hành chánh Giáo hội; Công tác soạn thảo văn bản.
 
Hướng dẫn công tác truyền thông Phật giáo v.v…
 
Phương thức thực hiện:
 
Quý Ban, Viện Trung ương; Ban Trị sự (các tỉnh thành phía Nam) gởi danh sách đại biểu tham dự Hội nghị sinh hoạt Hành chánh Giáo hội về Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội, chậm nhất là ngày 03/9/2018 (gửi qua Email: vitinhvp2@yahoo.com)
 
Danh sách ghi rõ:
Để Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2018 được thành công tốt đẹp, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN kính đề nghị Quý Ban triển khai thực hiện nội dung Thông tư này.
 
Trân trọng./.
 
Nơi nhận:                                                                                  TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ                                       
 
– Như trên                                                                                     GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
– Ban TGCP, Vụ PG “để b/c”                                                                       CHỦ TỊCH
– Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo) các tỉnh, thành “để biết”
– Lưu.                                                                                                         (Đã ký)
                                                                                                
                                                                                                      Hòa thượng Thích Thiện Nhơn 

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Previous
Next

Đăng nhập