Đạo Phật

Đã đọc: 1467           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font

Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
 
Việc đời muôn sự do nhân
Thế gian muôn pháp duyên thành... hoại, không
Có chi kẹt, mắc, trụ trần?
Mê thì luân chuyển, Ngộ thời Vĩnh, Như.
Đạo Phật là đạo giác ngộ, thấu suốt được thật thể của muôn loài muôn vật, nguyên nhân hiện tượng pháp giới hữu vi và vô vi, thấy rõ bản chất của vạn hữu duyên sanh, không tính. Giải thoát mọi khổ đau sanh lão bệnh tử, những ưu sầu phiền não uế trượt ngay trong đời sống thực tại, chỉ cần trong lòng bài trừ tất cả các trần duyên vọng niệm, không nghĩ thiện ác phải quấy đúng sai... không ở chỗ có cũng không ở chỗ không, lìa tất cả những ý niệm Ngã, Nhân, Chúng sanh, thọ giả tướng cũng như không có tướng pháp và tướng phi pháp.
Hạnh Nguyện của đạo Phật là phổ độ chúng sanh được giác ngộ và giải thoát dựa trên tinh thần tự giác, giác tha, tự độ và độ tha. Vì lợi ích Chúng sinh thực hiện bốn tâm vô lượng Từ Bi Hỷ và Xả, làm tất cả thiện pháp, quan hệ bình đẳng với mọi người, mọi tầng lớp, giai cấp trong xã hội, bình đẳng với muôn loài không sát sanh hại mạng để nuôi sống bản thân hay để thỏa mãn nhu cầu dục vọng. Không hủy hoại hay tàn sát những sinh mạng, vật chất, công trình kiến trúc đời sống,văn hóa, chính trị, xã hội ..vì lòng ganh ghét đố kị hay vì chủ nghĩa cực đoan, bá chủ... Không tham đắm mong cầu chấp trước ưu sầu phiền não trói buộc bởi lục trần (sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp), an lạc vời chính mình, tự tại với muôn pháp muôn duyên.
 

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

5.00

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Previous
Next

Đăng nhập