Ninh Thuận: Chương trình Đại Giới Đàn "Đức Tạng" PL.2560 - DL.2016

Đã đọc: 762           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font

* NGÀY 07/9/2016 (NHẰM NGÀY MÙNG 07/8 BÍNH THÂN)

- 14 giờ 00: Giới tử Tăng Ni vân tập về Giới trường:

+ Tăng: Chùa Sùng Ân –số 56 đường 21/8 –Tp. Phan Rang Tháp Chàm –Tỉnh Ninh Thuận (Điểm danh, nhận phù hiệu)

+ Ni: Chùa Diệu Nghiêm –số 54 đường 21/8 –Tp. Phan Rang Tháp Chàm –Tỉnh Ninh Thuận (Điểm danh, nhận phù hiệu)

- 17 giờ 00: Dược thực.

- 18 giờ 00: Khóa lễ Sám hối.

- 19 giờ 00: Giới tử Tăng Ni vân tập giới trường chính ( Chùa Sùng Ân)

+ Tuyên Thanh quy Giới đàn.

+ Sinh hoạt Giới tử.

- 21 giờ 00: Hô canh tọa thiền.

- 22 giờ 00: Giờ chỉ tịnh.

* NGÀY 08/9/2016 (NHẰM NGÀY MÙNG 08/8 BÍNH THÂN)

- 03 giờ 30: Thức chúng.

- 04 giờ 00: Công phu khuya.

- 06 giờ 00: Tiểu thực.

- 07 giờ 00: Cung nghinh Chư Tôn Đức Hội đồng giám khảo quang lâm.

- 07 giờ 30: Khảo hạch giới tử

- 11 giờ 00: Thọ trai.

- 12 giờ 00: Chỉ tịnh.

- 13 giờ 00: Thức chúng

- 13 giờ 30: Thi tụng Luật trường hàng.

- 15 giờ 00: Cung nghinh Hội đồng Thập sư quang lâm giới trường.

- 15 giờ 30: Kiết Giới trường –Trùng tuyên Kinh Di Giáo.

- 17 giờ 00: Dược thực.

- 18 giờ 00: Lễ Sám hối.

- 19 giờ 00: Giáo giới hành nghi –TT. Thích Lệ Trang (Giới tử Tăng Ni vân tập về giới trường chính)

- 21 giờ 00: Tuần chiểu.

- 22 giờ 00: Chỉ tịnh.

* NGÀY 09/9/2016 (NHẰM NGÀY MÙNG 09/8 BÍNH THÂN)

- 03 giờ 30: Thức chúng.

- 04 giờ 00: Công phu khuya.

- 05 giờ 45: Tiểu thực.

- 07 giờ 00: Cung rước Giới bổn.

- 08 giờ 00: Khai đạo Giới tử -Hòa Thượng Tuyên Luật sư (Giới tử Tăng Ni vân tập về giới trường chính)

- 10 giờ 00: Khai mạc Đại Giới Đàn (Có chương trình riêng)

- 11 giờ 00: Thọ trai.

- 12 giờ 00: Chỉ tịnh.

- 13 giờ 00: Thức chúng

- 14 giờ 00: Tấn Đàn truyền Giới Sadi –Sadi Ni.

+ Giới tử Tăng: Truyền Giới tại Chùa Sùng Ân.

+ Giới tử Ni: Truyền Giới tại Chùa Diệu Nghiêm.

- 17 giờ 00: Dược thực.

- 18 giờ 00: Lễ Sám hối.

- 19 giờ 00: Thuyết U minh giới (TT. Thích Lệ Trang)

+ Giới trường Ni: Tấn đàn truyền giới Thức Xoa Ma Na

- 22 giờ 00: Chỉ tịnh.

* NGÀY 10/9/2016 (NHẰM NGÀY MÙNG 10/8 BÍNH THÂN)

- 03 giờ 30: Thức chúng.

- 04 giờ 00: Giới tử Tỳ kheo –Tỳ kheo Ni phát lồ Sám hối.

- 06 giờ 00: Tiểu thực.

- 07 giờ 00: Tấn đàn truyền giới Tỳ kheo –Tỳ kheo Ni.

+ Giới tử Tăng: Truyền Giới tại Chùa Sùng Ân.

+ Giới tử Ni: Truyền Giới tại Chùa Diệu Nghiêm.

- 11 giờ 00: Thọ trai.

- 12 giờ 00: Chỉ tịnh.

- 13 giờ 00: Thức chúng

- 13 giờ 30: Giới tử Ni cầu thọ Chánh pháp với đại Tăng

- 15 giờ 00: Truyền giới Bồ Tát

- 17 giờ 00: Dược thực.

- 18 giờ 00: Luật học Đại cương –HT. Thích Minh Thông

- 20 giờ 00: Tấn hương.

- 22 giờ 00: Chỉ tịnh.

* NGÀY 11/9/2016 (NHẰM NGÀY MÙNG 11/8 BÍNH THÂN)

- 03 giờ 30: Thức chúng.

- 04 giờ 00: Công phu khuya.

- 06 giờ 00: Tiểu thực.

- 07 giờ 00: Truyền giới Thập Thiện.

- 09 giờ 00: Cổ Phật Khất thực.

- 10 giờ 00: Bế mạc Đại Giới Đàn (Có chương trình riêng)

- 11 giờ 00: Thọ trai.

- 12 giờ 00: Hoàn mãn.

 

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Previous
Next

Đăng nhập