Đồng Tháp: Họp Giao Ban 5 Tỉnh Miền Tây

Đã đọc: 986           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Đây là kỳ họp giao ban lần thứ 2 do Hội Đồng Trị Sự GHPGVN tổ chức định kỳ gồm 13 Tỉnh Miền Tây chia làm nhiều nhóm họp, kỳ này cho lấy Tỉnh Đồng Tháp làm điểm họp với các Ban Trị Sự Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Trà Vinh. Nội dung trọng tâm vào những vướn mắt và hoạt động Phật sự khó khăn tồn đọng của Phật giáo tại địa phương như: công nhận cơ sở, trách nhiệm trụ trì đối với giáo hội, thưa kiện đất đại tại cơ sở, nạn sư giả tại địa phương.v.v..

Chiều ngày 5/10/2015 (nhằm 23/8 Ất Mùi) Hội Đồng Trị Sự GHPGVN Họp Giao Ban với 5 Ban Trị Sự GHPGVN Tỉnh Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long và Trà Vinh được tổ chức tại Vp. Ban Trị Sự GHPGVN Tỉnh Đồng Tháp – Thành Phố Sa Đéc.

Đại Diện Hội Đồng Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam; TT. Thích Thiện Thống Phó Tổng Thư Ký kiêm Chánh Văn Phòng 2 TW.GHPGVN cùng Chư Tôn Đức Thường Trực HĐTS, Ban Thư Ký, Chư tôn Đức Văn Phòng 2 TW Giáo Hội. Chư Tôn Đức Trưởng Ban Trị Sự, các Phó Ban Trị Sự, Chánh Thư Ký, Chánh Văn Phòng Ban Trị Sự GHPGVN Tỉnh Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long và Trà Vinh.

Về Chánh Quyền; Ông Nguyễn Thanh Xuân đại diện Ban Tôn Giáo Chính Phủ, Các Vị Trưởng Ban Tôn Giáo, Phó Ban Tôn Giáo của 5 Tỉnh cũng về tham dự buổi họp giao ban, địa điểm tại Tỉnh Đồng Tháp.

Đây là kỳ họp giao ban lần thứ 2 do Hội Đồng Trị Sự GHPGVN tổ chức định kỳ gồm 13 Tỉnh Miền Tây chia làm nhiều nhóm họp, kỳ này cho lấy Tỉnh Đồng Tháp làm điểm họp với các Ban Trị Sự Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Trà Vinh. Nội dung trọng tâm vào những vướn mắt và hoạt động Phật sự khó khăn tồn đọng của Phật giáo tại địa phương như: công nhận cơ sở, trách nhiệm trụ trì đối với giáo hội, thưa kiện đất đại tại cơ sở, nạn sư giả tại địa phương.v.v.. Thường Trực Hội Đồng Trị Sự sẽ tiếp thu và giải quyết những vấn đề thuộc phạm vi Giáo Hội và phần liên quan đến nhà Nước thì sẽ được Ban Tôn Giáo Chính Phủ ghi nhận những vấn đề và trả lời ngai trong buổi họp hoặc bằng văn bản.

Kỳ họp giao ban kỳ trước những khó khăn tại Ban Trị Sự cấp tỉnh đã được Hội Đồng Trị Sự và Ban Tôn Giáo được sớm giải quyết vấn đề mà các Ban Trị Sự báo cáo;

Những ý kiến được đưa ra bàn thảo tại phiên họp kỳ này:

1. Các tự viện xin gia nhập Giáo Hội, nhiều chùa trong tỉnh chưa gia nhập vì giấy tờ chưa được các cấp xác nhận, xin ý kiến Hội Đồng Trị Sự và Tôn Giáo Chính Phủ và Tôn Giáo Tỉnh xem xét diệt những hồ sơ đang chờ xin xác nhập cơ sở thuộc giáo hội; công nhận những ngôi chùa Nam Tông thuộc di tích văn hóa, cấp giấy phép xây dựng cũng như cho xin địa điểm cơ sở mới vì đất chùa thuộc phạm vi quy hoạch của nhà Nước, cho nơi xây dựng tốt để hoạt động Phật sự (Ban Trị Sự PG Kiên Giang).

2. Phật giáo Đồng Tháp với 250 ngôi tự viện thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam, nhu cầu xây dựng cũng như hoạt động phật sự đều được thuận lợi, chỉ có nạn Sư giả hoạt động trái phép với Nhà nước và Hiến chương giáo hội vì vậy xin ý kiến Hội Đồng Trị Sự cũng như Ban Tôn Giáo nên có văn bản cũng như giải quyết cách nào để hạn chế nạn sư giả làm mất vẻ đẹp của nhà Phật; về hướng dẫn những khóa bồi dưỡng hành chánh trụ trì cũng như các ban ngành viện nên cần có đề cương cụ thể để đồng bộ văn bản hành chánh chung cho Giáo hội (BTS Phật Giáo Đồng Tháp). Ban Tôn Giáo Tỉnh Đồng Tháp đã xác nhận hơn 80 hồ sơ xin xấy dựng (2012 – 2015) và xác nhận nhiều đơn kiến nghị bổ nhiệm trụ trì…Phật Giáo đã đoàn kết thực hiện đúng nội quy Ban Tăng Sự trong nhiệm kỳ 7, cũng số ít Tăng Ni không thực hiện đúng nội quy, nhưng cũng được thường trực BTS nhắn nhở giải thích những lồi vi phạm để tránh. Và còn một số tự viện xin gia nhập giáo hội Ban Tôn Giáo sẽ tham mưu với các cơ quan cấp Tỉnh sẽ giải quyết xong những hồ sơ xin gia nhập, xây dựng, bổ nhiệm… trong nhiệm kỳ này.

3. Phật giáo Trà Vinh với 142 cở sở tự viện Nam Tông, 105 cơ sở thuộc Bắc tông và Khất sĩ về Phật sự cũng được ổn định. Như kỳ họp giao ban kỳ trước với ý kiến: Tăng Ni trụ trì khi viên tịch tài sản cá nhân để lại phải giải quyết như thế nào theo hiến chương Giáo hội, cũng như Ban Tăng Sự ý kiến thống nhất nhứ thế nào cho hợp lý. Ban Tôn Giáo Tỉnh cũng mong muốn ý kiến của Hội Đồng Trị Sự và Ban Trị Sự Phật Giáo Trà Vinh nên quan tâm Phật Giáo Nam Tông và dung hòa hoạt động của hai hệ phái Bắc và Nam tông.

Thượng Tọa Thích Thiện Thống thay mặt Hội Đồng Trị Sự chúc mừng và cám ơn 5 Ban Trị Sự Phật Giáo Miền Tây đã đến tham dự và ý kiến phát biểu chân tình những vướn mắt và khó khăn tại địa phương, Ban Thư Ký ghi nhận sẽ báo cáo đến Chư Tôn Đức Thường Trực Hội Đồng Trị Sự để cùng nhau bàn thảo giải quyết về vấn đề liên quan đến Phật Giáo; như ý kiến của các BTS với nội dung trọng tâm: Những đơn khiếu nại của Tăng Ni có đúng theo ý kiến dân chủ hợp pháp hiến chương Giáo hội không có vượt cấp không? để tránh nhằm lẫn và thiếu soát của BTS cấp tỉnh, phải nghiêm minh chấn chỉnh hoặc đình chỉ các hồ sơ không đúng pháp luật; TT. HĐTS sẽ có thông tư hướng dẫn các BTS về hoạt động hành chánh và đề cương cho các BTS (vì phạm vi văn bản cũng như đề cương này thuộc phần của Ban Tăng Sự TW); các tự viện xin gia nhập hay phục hồi những di tích thuộc Phật giáo, BTS cấp tỉnh có hồ sơ kiến nghị đến Ban Tôn Giáo cấp tỉnh xem xét cũng như Tăng Ni trụ trì phải bám xác thực tiễn mẫu đơn do BTG cấp và hướng dẫn để dễ dàng khi xin phép; thuyên chuyển hoạt động tôn giáo phải được nơi đi và đến chấp nhận và được Hội Đồng Trị Sự cho phép mới được thuyên chuyển, nếu không được chấp nhận của BTS cấp tỉnh và HĐTS, thì hồ sơ đó trái với hiến chướng GH; trụ trì là người có quyền quản lý tự viện, phải giáo dục tăng ni mới nhập tự phải hướng dẫn đúng theo giới luật và luật pháp để tránh việc Tăng ni tự ý xây dựng am cốc, hoạt động theo riêng tư đó được xem là Tăng ni vô gia cư; trụ trì khi viên tịch để lại di chúc cho bất cứ ai, theo Giáo hội di chúc đó chỉ mang tính chất tham khảo không tác dụng, tất cả động sản và bất động sản điều thuộc Giáo hội; về nạn sư giả HĐTS, BTS cấp Tỉnh, Trụ Trì, Phật tử, các Ban ngành tổ chức lễ hội thống nhất văn bản, tuyển truyền liên tục để hạn chế sử giả và khất thực phi pháp làm mất đi văn hóa Phật giáo; Các Ban Trị Sự Cấp Tỉnh triển khai hướng dẫn các BTS cấp huyện về Đại Hội với việc thành lập ban nhân sự cho đại hội, nơi tổ chức, đăng ký, họp ban thư ký để soạn văn kiện đại hội để thực đúng nội quy của Giáo hội, thực hiện tốt kỳ đại hội cấp huyện.v.v…

Ông Nguyễn Thanh Xuân đại diện Ban Tôn Giáo Chính Phủ phát biểu ý kiến tiếp nhận những thông tin của các BTS và BTG cấp tỉnh về tình hình sinh hoạt của từng đơn vị hoạt động; cũng như thông thương những hồ sơ sớm giải quyết về việc gia nhập cơ sở Tôn giáo, nhân sự BTS, cấp phép xây dựng cũng như công nhận cơ sở văn hóa.v.v… BTG cấp tỉnh thu nhận và tiếp thu những ý kiến của thường trực BTS tham mưu cho cơ quan ban ngành trực thuộc quản lý Tôn giáo để giúp đở. BTG là cơ quan tham mưu chính cho những hoạt động Phật sự của Phật Giáo cần phải lắng nghi và có phương án giải quyết bằng văn bản và họp trực tiếp.v.v…

Buổi họp giao ban của 5 BTS đã trình bài những vướn mặt đã được HĐTS và Ban Tôn Giáo Chính Phủ - BTG Cấp Tỉnh giải trình những vấn đề liên quan, những vấn đề chưa giải trình sẽ báo cáo các vị lãnh đạo để giải quyết bằng văn bản gửi trực tiếp về Thường Trực Ban Trị Sự cấp tỉnh.

Một số hình ảnh ghi nhận tại buổi họp:Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Previous
Next

Đăng nhập