Khánh Hòa: Tổ chức Tiểu Giới đàn

Đã đọc: 1276           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Trong 2 ngày 14 và 15/03/Ất Mùi (02 và 03/05/2015) tại Chùa Long Sơn, BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Tiểu Giới đàn Khánh Hòa.

Hội đồng thập sư Tăng gồm:

- Đàn đầu Hòa thượng: Đức Phó Pháp chủ, Đại lão Hòa thượng Thích Thiện Bình;

- Yết ma A Xà Lê Sư: Đại lão HT.Thích Trí Tâm, Thành viên HĐCM, Trưởng Ban Nghi Lễ T.Ư GHPGVN;

- Giáo thọ A Xà Lê Sư: HT.Thích Tịnh Nghiêm;

- Tuyên Luật sư: HT.Thích Minh Thông;

+ Thất chứng sư: HT.Thích Như Ý, HT.Thích Liễu Pháp, HT.Thích Quảng Thiện, HT.Thích Giác Dũng, HT.Thích Nhuận Thông, TT.Thích Trừng Thi, TT.Thích Thiện Tấn;

+ Dẫn thỉnh sư: TT.Thích Tâm Ân, TT.Thích Đức Thành;

Hội đồng thập sư Ni gồm:

- Đàn đầu: Ni trưởng Thích Nữ Lưu Phương

- Yết ma:  Ni trưởng Thích Nữ Huệ Như

- Giáo thọ: Ni trưởng Thích Nữ Như Minh

+ Thất chứng sư: NT.Thích Nữ Diệu Nguyện, NT.Thích Nữ Minh Liễu, NT.Thích Nữ Thông Thuận, NT.Thích Nữ Diệu Đức, NT.Thích Nữ Chất Liên, NT.Thích Nữ Diệu Vân, NT.Thích Nữ Minh Hiền;

+ Dẫn thỉnh sư: NT. Thích Nữ Như Trang, Ni sư Thích Nữ Thông Hiền, Ni sư Thích Nữ Như Trí, Ni sư Thích Nữ Diệu Hạnh;

Năm nay, Tiểu Giói đàn Khánh Hòa có 144 giới tử phát nguyện thọ giới.

Trong đó, giới tử thọ giới Sa Di có 59; giới tử thọ giới Thức xoa có 56 và giới tử thọ Sa Di Ni có 29 giới tử, thuộc các dơn vị  thành phố Nha Trang, Ninh Hòa, Diên Khánh, Cam Ranh, Cam Lâm và giới tử ngoài tỉnh phát nguyện thọ giới.

Chiều ngày 14/03/Ất Mùi (02/05/2015) Ban Kiến đàn đã tập trung giới tử kiểm điện, trao phù hiệu và tổ chức Khảo hạch kinh, luật, luận, dưới sự Chứng minh của Hòa thượng Tuyên Luật sư Thích Minh Thông, chư Tôn đức Tăng Ni BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa và giáo thọ Trường TCPH Khánh Hòa, tiếp theo là Khai đạo giới tử, lễ Sám hối và tụng Luật…

Sáng nay, 15.03.Ất Mùi (03.5.2015) Thỉnh sư đăng đàn truyền giới. 

-Truyền giới cho giới tử Tăng tại chánh điện chùa Long Sơn Nha Trang;

-Truyền giới cho giới tử Ni tại Ni viện Diệu Quang,  Nha Trang.

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

1.00

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Previous
Next

Đăng nhập