Cáo Bạch: HT. Thích Nhật Minh, trụ trì chùa Phật Quang viên tịch

Đã đọc: 10630           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

CÁO BẠCH


Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật

Kính bạch chư tôn trưởng lão Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni,
Kính thưa quý thân hữu, đạo bạn gần xa,

Con Tỳ kheo Thích Nhật Trí, xin thành kính Cáo Bạch cùng quý ngài và liệt vị, vừa nhận được tin sư huynh của chúng con:

Hòa Thượng Thích Nhật Minh

Thế danh Đặng Ngọc Hiền

Sinh năm 1949 (Kỷ Sửu)

Viên tịch ngày 5 tháng 9 năm Canh Dần(12/10 năm 2010)

Trụ thế 62 năm, Hạ lạp 42 năm

Trụ trì chùa Phật Quang

217-219 Đường Đào Duy Từ

Phường 7, Quận 10, Sài Gòn-Việt Nam

- Nguyên thành viên GHPGVNTN Quận 10, Sài Gòn

- Nguyên Giảng Sư Đoàn Phú Lâu Na trực thuộc Tổng Vụ Hoằng Pháp GHPGVNTN


Kính mong quý ngài nhứt tâm cầu nguyện cho Giác linh Hòa Thượng Nhật Minh cao đăng Phật quốc.

Cầu nguyện quý ngài pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ, Phật sự viên thành và kính chúc chư liệt vị vô lượng kiết tường.


Nam mô Tiếp dẫn Đạo sư A Di Đà Phật

Kính Cáo Bạch,

Tỳ kheo Thích Nhật Trí
 

 

 oOo

 

TIỂU SỬ HÒA THƯỢNG THÍCH NHẬT MINH
VIỆN CHỦ CHÙA PHẬT QUANGI - THÂN THẾ:

H.T. Thích Nhật Minh hiệu Vĩnh Xuyên thuộc dòng Phi Lai đời thứ 41, sau cầu pháp với Thiên Thai Thiền Giáo Tông được ban pháp tự Nguyên Quang, thế danh là Đặng Ngọc Hiền, sinh năm Kỷ Sửu (1949) tại xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau. Thân phụ là Cụ ông Nguyễn Văn Tá, Thân mẫu là Cụ Trần Thị Ngọc Anh, Hòa Thượng là con út trong gia đình có bốn anh em, mới hơn một tháng tuổi Hòa Thượng đã phải mồ côi mẹ nên được gửi cho Cô ruột là Cụ bà Nguyễn Thị Đền pháp danh Tâm Đền tự Diệu Hoà và cụ ông Đặng Văn Cương pháp danh Minh Thanh mang về dưỡng nuôi, các cụ đều là người phúc hậu nhơn từ, kính tin Tam Bảo cho nên Hòa Thượng đã được dìu dắt vào Đạo từ lúc còn bé và thấm nhuần giáo lý Phật Đà từ đó.

Thuở nhỏ cơ duyên sẵn có, Hòa Thượng được mẹ gửi cho Tổ Trừng Chí hiệu thượng Pháp hạ Thân, Chùa Hội Linh Cần Thơ, để Ngài tới lui tụng kinh lễ Phật và làm công quả. Ngài rất mực chuyên cần nên được mọi người trong Tự Viện mến thương, được Hòa Thượng Tổ khen đứa bé sau này sẽ thành pháp khí.


II - THỜI GIAN XUẤT GIA TU HỌC:

Nhờ đã gieo trồng căn lành từ nhiều kiếp nên Hòa Thượng được sống trong một gia đình đạo đức khả phong và sớm nhận thức được cõi thế là phù hư, kiếp nhân sinh là vô thường giả tạm, chỉ có Phật Pháp mới giải quyết được vấn đề sanh tử luân hồi và sự khổ đau hiện hữu nên đầy đủ thắng duyên, được thế phát xuất gia tại Chùa Thới Long với Hòa Thượng thượng Hồng hạ Tứ. Năm ấy Hòa Thượng vừa tròn 15 tuổi, được Hòa Thượng Bổn Sư ban hiệu Nhật Minh.

Sau khi xuất gia, được theo học Kinh Luật Luận tại Tổ Đình Hội Linh do Hòa Thượng Pháp Thân khai mở. Hòa Thượng rất chăm chỉ học hành và đạt được nhiều kết quả tốt, được Quý Chư Sơn Thiền Đức đánh giá cao và hết lời ngợi khen.

Năm 16 tuổi, căn lành tăng trưởng, giới hạnh tinh chuyên Hòa Thượng được Bổn sư cho phép thọ SA DI giới tại Đại Giới đàn phương trượng tổ chức tại Tổ Đình Hội Linh do Hòa Thượng thượng PHÁP hạ THÂN làm đàn đầu. Sau khi thọ giới xong, Ngài lại càng tinh tấn nổ lực hơn xưa và quý trọng như là thuyền bè, là phao nổi đưa mình qua biển khổ sinh tử mênh mông vô tận. Với bản chất thông minh, tinh tấn khiêm nhường, nhất là trên bước đường hướng thượng, Hòa Thượng đã đỉnh đạt đi lên và tự tạo cho mình một hòn đảo an toàn nhất giữa cuộc đời đầy cạm bẫy của lợi danh.

Thế rồi vào năm 1969, duyên lành hội đủ, được thọ Cụ túc giới tại Đại giới Đàn Phước Long xóm Bún Bình Dương do Hòa Thượng thượng Huệ hạ Trang làm đàn đầu, trong thời gian này Hòa Thượng được giới thiệu cho theo học chương trình thế học.

Mùa hạ năm Canh Tuất 1970, tham dự khoá An Cư Kiết Hạ và theo học Khoá Huấn luyện trụ trì miền Khánh Anh Long Xuyên do Hòa Thượng Thích Tắc Phước tổ chức.

Giữa năm 1973, Ngài được theo học với Hòa Thượng Thích Huyền Vi Tổng vụ Trưởng Tổng vụ Hoằng pháp mở trường Huấn Luyện Giảng sư tại chùa Phật Quang.

Năm 1975, Hòa Thượng tu học và tham dự Khoá An cư kiết hạ tại chùa Pháp Vân Quận Bình Thạnh.


III THỜI GIAN HÀNH ĐẠO:

Năm 1976, Ngài được Hòa Thượng Viện chủ chùa Phật Quang thượng Phước hạ Cần mời về chùa Phật Quang. Hòa Thượng luôn nuôi chí nguyện được phục vụ Giáo hội và xã hội. Có thể nói đây là trạm dừng chân của Ngài trên bước đường tu học cũng như sự nghiệp hành đạo cho đến ngày về cõi Phật.

Năm 1991, sau khi Hòa Thượng Phước Cần về cõi Phật, Ngài được Ban Trị sự Thành Hội Phật Giáo Tp. Hồ Chí Minh chính thức Bổ nhiệm Trụ trì chùa Phật Quang.

Năm 1992, Hòa Thượng khởi công trùng tu xây dựng mở rộng 5 tầng lầu phía sau làm nhà trù, nhà thờ Tổ, Cốt đường và phòng Tăng. Cũng tại nơi đây Ban Hoằng Pháp Trung ương GHPGVN do Hòa Thượng Thích Trí Quảng làm Trưởng Ban đã chiêu sinh làm nơi lưu trú cho 150 Giảng sư Đoàn và Tăng chúng tu học.

Năm 1992 đến năm 2002, là Ủy viên Từ thiện xã hội thuộc Ban Đại Diện Phật giáo Quận 10.

Năm 2004, Hòa Thượng trùng tu lại Giảng đường và Chánh điện như ngày hôm nay.

Ngoài ra Hòa Thượng còn khai sơn và xây dựng các chùa Phật Quang Cao Tuyền Long Khánh Đồng Nai. Phật Quang Thọ Sơn tự huyện Bù Đăng, Phật Quang Long Tuyền tự huyện Quảng Hớn tỉnh Bình Phước, Phật Quang Phước Điền tự huyện Long Mỹ tỉnh Hậu Giang, Phật Quang Quang Minh tự huyện U Minh tỉnh Cà Mau.

Hơn 60 năm trụ thế cõi Ta Bà, Hòa Thượng đã đem hết tâm lực ra phụng sự chúng sanh hầu đền đáp công ơn chư Phật. Với chí nguyện hoằng pháp lợi sanh, báo Phật ân đức của bậc sứ giả Như Lai, ngài đã tiếp tăng độ chúng, góp phần vào việc giáo dục đào tạo nhiều thế hệ Tăng Tài cho Giáo hội.

Trên bước đường cầu quả giải thoát, Hòa Thượng tự chọn pháp môn Tịnh độ, thực hiện hạnh độ tha, khai đàn Bát Quan trai giới cho hàng Phật tử tại gia, mở nhiều khóa tu niệm Phật, Đại Bi và trì kinh Pháp hoa, sách tấn tu hành, lấy phép lục hoà làm nền tảng cho tứ chúng đồng tu đồng học.

Đối với ngoài xã hội, Hòa Thượng luôn thực hiện tốt đạo đẹp đời, tham gia tốt các công tác từ thiện xã hội với Giáo hội và góp phần xoá đói giảm nghèo ở địa phương. Hoạt động theo phương châm Phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật.


IV. THỜI KỲ VIÊN TỊCH :

Những tưởng nơi cõi Ta Bà uế trược này, Hòa Thượng sẽ còn thác chất lâu hơn nữa để tiếp tục hoá duyên, làm đống lương cho Phật pháp. Nào ngờ vào quý thu năm Canh Dần, chứng bệnh nan y tái phát, mặc dù đã được các y bác sĩ và môn đồ đệ tử hết lòng chăm sóc và cứu chữa nhưng mọi sự vật trên cõi đời biến động vô thường này tùy theo nhân duyên, Hòa Thượng đã an nhiên thâu thần thị tịch vào lúc 9 giờ sáng, ngày 12 tháng 10 năm 2010 (nhằm mồng 5 tháng 9 năm Canh Dần). 62 năm trụ thế với 42 mùa an cư kiết hạ di qua, ngài ra di để lại niềm kính tiếc sâu xa trong lòng của cộng đồng tăng lữ và toàn thể môn đồ pháp quyến và quý pháp lữ.

Nam mô Phật Quang Đường thượng Từ Lâm Tế Chánh Tông tứ thập nhất thế húy thượng Nhật hạ Minh tự Nguyên Quang hiệu Vĩnh Xuyên, Đặng Cộng Hoà thượng giác linh thùy từ chứng giám.

 

Nguồn: http://www.hophap.net/hp/default.asp?15659=5&596=40&759=1507&59615=4

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (1 đã gửi)

avatar
Nguyên Tú 09/11/2010 23:53:08
CẢM NIỆM ÂN SƯ
---*---
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam mô Lịch Đại Chư Vị Tổ Sư Truyền Thừa
Thùy từ minh giám.

Kính bạch Thầy !

Nhớ khi xưa Kỷ sửu niên hạ trần nhập thế
Cà mau sông nước chào đời
Hội Linh , Thới Long tu học thuở thiếu thời
Đắc giới Phước Long Đàn tràng dự vào hàng Tăng Bảo
Nơi Miền Khánh Anh , Phật Quang tham cầu tu đạo
Thành viên hoằng pháp Tổng vụ Giảng sư đòan
Tân Mùi niên kỷ Phước Cần Tổ sư quay gót cởi hạc quy tây
Trú xứ Phật Quang thầy tác trì như lai sự
Dốc một lòng để Tông Phong Vĩnh Chấn, Tổ Ấn Trùng Quang
Ngỏ hầu đáp đền ơn Tổ phụ .
Thầy đã lao công khổ nhọc chẳng quản xác thân
Rong rủi muôn nơi lấy yêu thương làm vơi khổ nhọc
Trùng tu mở rộng Phật Quang thành ngôi phạm vũ huy hòang
Tủi nhục vươn mang tế thế an ban cho hàng đồ chúng
Kiến tạo Phật Quang Cao Tuyền,Long Tuyền, Thọ Sơn,Phước Điền, Quang Minh Tự
Bấy nhiêu nơi khai sơn tạo tự, bấy nhiêu phiền nảo ma chướng vay quanh
Thầy đã dùng Bi- Trí- Dũng dẹp phá ma quân , đập tan phiền nảo
Phát triển Phật giáo đồ nơi biên địa
Bát quan trai đạo tràng Thầy truyền giới
Pháp hoa , Đại bi, Niệm Phật Thầy tạo mọi cơ duyên
Sách tấn môn đồ khuyến tu thánh đạo
Ôi ! kể sao cho hết ơn đức sâu dầy của Thầy để lại.

Nhưng than ôi!
Măng non chốm mọc, tre ngã về Tây
Sức mòn lực kiệt , xếp mảnh hoàn y ,dép cỏ quy tây Thầy v ề hầu Tổ, Phật
Dẩu biết chốn dương gian là cỏi tạm
Vô thường sinh tử chẳng hề chi
Mượn thân huyễn hóa , hành hạnh viễn ly
Có xá gì sinh ly tử biệt.
Thầy là ánh sao khuê , là vầng nhật nguyệt
Là ngọt đuốc soi đường dẩn dắt chúng con đi


Thầy ơi !
Nhớ lại cũng thời gian này , cũng tại nơi đây một năm trước chúng con đã quỳ bên Thầy dâng lời mừng khánh tuế . Giờ đây đâu rồi hình bóng thân thương của người Thầy khả kính, đâu rồi giọng nói trầm ấm của bật tôn sư .
Nơi phương trượng tôn sư đà vắng bóng
Chốn thiền đường lặng tiếng pháp âm
Nổi nhớ khôn ngui, cõi lòng quặn thắt
Tiếng nấc nghẹn ngào bổng im bặt giửa hư không

Giờ phút này đây chúng con phủ phục quỳ trước Linh đài lòng đau ruột thắt vì không bao lâu nửa nhục thân của Thầy đã không còn hiện hửu nơi thế gian này.

Trời cảm thương thả hạt mưa sa
Nơi Phật Quang khung cảnh nhuộm màu ly biệt
Hạc vàng cất cánh bay xa
Thiền môn thất chúng lệ nhòa trong tâm
Kính bạch Thầy !

Dẩu có dung bao nhiêu ngôn từ cũng không thể nói hết ân đức giáo dưởng của Thầy đối với chúng con. Giờ này toàn thể phật tử Chùa Phật Quang phủ phục đê đầu cung tiễn Thầy về cõi Phật. Với bi nguyện khôn cùng của Bồ tát thương tưởng chúng sanh chúng con kình cung thỉnh Thầy sớm hồi nhập Ta Bà để hóa duyên độ chúng.

NAM MÔ PHẬT QUANG ĐƯỜNG THƯỢNG TỪ LÂM TẾ CHÁNH TÔNG TỨ THẬP NHẤT THẾ HÚY THƯỢNG NHỰT HẠ MINH TỰ NGUYÊN QUANG HIỆU VĨNH XUYÊN ĐẶNG CÔNG HÒA THƯỢNG ÂN SƯ GIÁC LINH MINH GIÁM .

Tiết thu , mùng 08 tháng 09 AL năm Canh Dần
Nguyên Tú cùng Thất chúng đệ tử
Hòa Nam Bái Bạch
tổng số: 1 | đang hiển thị: 1 - 1

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

5.00

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Previous
Next

Đăng nhập