Thư mời thỉnh Kinh Phật Cho Người Tại Gia (C55)

Đã đọc: 2250           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

CHÙA GIÁC NGỘ

QUỸ ĐẠO PHẬT NGÀY NAY

Số: 12/2016/TM-QĐPNN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

TP.HCM, ngày 10 tháng 04 năm 2016

THƯ MỜI THỈNH KINH

“KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA” (C55)

Kính gửi:  Các Chùa, các Tu viện, các Đạo tràng cùng toàn thể Phật tử

Sau khi đăng thư mời ấn tống 15.000 quyển “Kinh Phật cho người tại gia” vào tháng 9/2015, Quỹ Đạo Phật Ngày Nay đã nhận được sự ủng hộ và đóng góp tịnh tài của các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm và các Phật tử. Nay việc in ấn đã hoàn thành, Quỹ Đạo Phật Ngày Nay xin kính mời các quý Chùa, quý Tu viện, các Đạo tràng cùng toàn thể Phật tử đăng ký thỉnh kinh. Quý vị có thể thỉnh quyển kinh này miễn phí (hoặc đóng góp lại chi phí in sách để tiếp tục ấn tống những quyển tiếp theo) tại Văn phòng Chùa Giác Ngộ, số 92 Nguyễn Chí Thanh, Phường 3, Quận 10, TpHCM.

Lâu nay, mọi người vẫn nhầm tưởng rằng đạo Phật là đạo yếm thế, thoát đời, thiếu sự đề cập về những vấn đề như gia đình, xã hội, chính trị. Trong khi thực tế, các vấn đề đạo đức, công bằng xã hội, bình đẳng giới tính, dân chủ, nhân quyền, quản trị đất nước, phát triển xã hội, bảo vệ môi trường… cho đến các vấn đề tình yêu, hôn nhân, hạnh phúc vợ chồng, trách nhiệm và các mối quan hệ giữa cha mẹ - con cái; thầy giáo - học trò; tình thân - làng xóm; chủ - thợ; tu sĩ - tín đồ… đều được Đức Phật hướng dẫn cặn kẽ, rất khoa học và thực tiễn. "Kinh Phật cho người tại gia" được tuyển dịch từ kho tàng kinh điển phong phú và vô giá đó của Đức Phật. Quyển kinh này tóm thâu các lời dạy minh triết của Đức Phật về đạo đức gia đình và xã hội, góp phần xây dựng hạnh phúc cá nhân, gia đình, xã hội, quốc gia và thế giới.

Vì những lợi ích to lớn đó, Quỹ Đạo Phật Ngày Nay kính mời quý thiện hữu tri thức hãy cùng truyền bá quyển Kinh này đến với tất cả những ai hữu duyên, để cuộc sống của mọi người ngày càng hạnh phúc, bình an hơn.

Kính chúc quý Phật tử an lạc trong chánh pháp và hanh thông trong cuộc sống.

TM. BAN ĐIỀU HÀNH QUỸ

                                                                                  TRƯỞNG BAN

 

 

                                                                                          TT. Thích Nhật Từ

KÍNH PHƯƠNG DANH QUÝ PHẬT TỬ ĐÓNG GÓP ẤN TỐNG KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA (C55)

QUỸ ĐẠO PHẬT NGÀY NAY

TỔNG KẾT ẤN TỐNG KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA (C55)

Ngày: 10/4/2016     
Địa điểm: Chùa Giác Ngộ     
A/ Tổng chi          
STT Diễn giải ĐVT Số lượng Đơn giá Số tiền Ghi chú
      [1] [2] [3]=[1]*[2]  
1 Chi phí in sách Quyển       16,000    42,500    680,000,000 Nhà in Fahasa
2 Chi phí GPXB              2,000,000  
  TỔNG         682,000,000 [a]
* Lưu ý:          
Đóng góp bằng hiện vật được quy đổi thành tiền theo giá tham khảo hoặc giá trị Mạnh thường quân ghi nhận
             
B/ Tổng thu          
STT Phương danh Ngày Ngoại tệ Tỉ giá Số tiền Ghi chú
      [1] [2] [3]=[1]*[2]  
A01 Lê Thị Huệ 07/06/2015            1,300,000  
A02 Nguyễn Hùng Phú ( PD: Ngộ Trí Lộc) 03/09/2015            1,500,000  
A03 Huỳnh Văn Túc 04/09/2015            1,100,000  
A04 Huỳnh Thị Thái Minh 04/09/2015            1,100,000  
A05 Lê Thị Nhàn 04/09/2015            2,200,000  
A06 Diệu Cẩm 07/09/2015                200,000  
A07 Lê Thị Thu Thuận 07/09/2015                500,000  
A08 Phạm Tiến Dũng + Phạm Ngọc Dũng 07/09/2015                500,000  
A09 Phật tử Liên Ngọc 07/09/2015            1,000,000  
A10 Diệu Phúc 07/09/2015            1,000,000  
A11 Trần Thị Hà 07/09/2015            1,000,000  
A12 Nguyễn Ngọc Huyền 09/09/2015                500,000  
A13 Phật tử Diệu Trí 09/09/2015                500,000  
A14 Nhóm Phật tử 09/09/2015            1,000,000  
A15 Đoàn Trần Khánh Vy 09/11/2015                500,000  
A16 Đoàn Trần Đăng Khoa 09/11/2015            5,000,000  
A17 GĐPT Nguyễn Duy Thọ 09/12/2015                100,000  
A18 Lý Kim Phượng 09/12/2015                100,000  
A19 GĐ Quý Hải 09/12/2015            1,000,000  
A20 Nguyễn Ngọc Sang 13/9/2015                200,000  
A21 Phan Hương Thu 13/9/2015                500,000  
A22 Vũ Hồng Thắng 13/9/2015            1,000,000  
A23 Đỗ Thị Đầm + Lâm Chí Hữu + Lâm Phương Ngọc Trâm 13/9/2015            2,250,000  
A24 HL. Nguyễn Thị Phương Gia( PD: Diệu Huệ) 13/9/2015            2,500,000  
A25 Lê Thị Anh ( Anh Thi Le) 14/9/2015  200USD     22,600        4,520,000  
A26 HL. Đặng Hữu Hân ( PD: Minh Phúc) 14/9/2015                400,000  
A27 Tâm Thành + Tâm Hạnh 14/9/2015                500,000  
A28 Nguyễn Thành Trí 14/9/2015            1,000,000  
A29 Trương Thị Hải Vân ( PD: Giác Đức Hương) 15/9/2015                200,000  
A30 Lương Thị Ngọc Duyên 16/9/2015            2,600,000  
A31 GĐ Nghĩa Trọng Hồ 16/9/2015          10,000,000  
A32 Trần Thị Diêu Thu 17/9/2015            1,000,000  
A33 Ngô Huỳnh Hương Mỹ 17/9/2015            1,000,000  
A34 Lê Thị Minh Khai 18/9/2015                500,000  
A35 Phạm Thị Lành 18/9/2015                500,000  
A36 Diệu Vỹ + Diệu Lục 18/9/2015            1,200,000  
A37 Hội Thiện Nguyện Tâm Từ Bi 18/9/2015            2,000,000  
A38 PHẬT TỬ Đồng Hiếu + Thanh Hoa 19/9/2015                500,000  
A39 Diệu Tịnh + Diệu Bình+ Chiếu Trọng + Như Nga 19/9/2015            1,200,000  
A40 Kim Tuyến 22/9/2015                450,000  
A41 Trần Uyên Phương 22/9/2015                500,000  
A42 Trần Thị Thanh Tâm 22/9/2015                500,000  
A43 GĐ Diệu Thuyết + Minh Thiện + Viên Tín 22/9/2015            5,000,000  
A44 Trần Thị Hoàng Uyên - cali 23/9/2015            2,200,000  
A45 Hoàng Thị Mị 24/9/2015            1,000,000  
A46 Giác Như Thơ 28/9/2015            2,000,000  
A47 1 phật tử Biên Hòa 28/9/2015            2,000,000  
A48 Lê Thị Thành 29/9/2015            2,000,000  
A49 Tôn Thất Chương 05/10/2015            2,000,000  
A50 Nguyễn Thị Tâm 07/10/2015            1,000,000  
A51 Nguyễn Thị Ngọc Hạnh 10/10/2015            1,000,000  
A52 Nguyễn Hoàng Khánh Vy 12/10/2015                200,000  
A53 Nguyễn Thị Hoài 12/10/2015            5,000,000  
A54 Nguyễn Tấn Dũng 16/10/2015            1,000,000  
A55 Phạm Thị Châu ( PD: Chúc Ngọc) 16/10/2015            2,000,000  
A56 GĐ Ngộ Trí Đức 16/10/2015                450,000  
A57 Trần Thị Diệu Thu 19/10/2015            2,000,000  
A58 Lê Anh Tuấn 20/10/2015                500,000  
A59 Trần Thiện Nhơn 21/10/2015            1,000,000  
A60 Võ Nguyễn Minh Duyên (PD:  Liên Duyên ) 26/10/2015            5,000,000  
A61 Nguyễn Thị Dung (PD: Diệu Hạnh) 30/10/2015                100,000  
A62 Lê Văn Nhanh ( PD: Thiện Trực) 30/10/2015                100,000  
A63 Lê Nguyễn Anh Tuấn ( PD: Nghiêm Pháp Khôi) 30/10/2015                100,000  
A64 Nguyễn Thị Đẹp ( PD: Diệu Hảo) 30/10/2015                200,000  
A65 Nguyễn Thị Đồ ( PD: Diệu Trực) 30/10/2015                200,000  
A66 Trần Văn Hùng 30/10/2015                200,000  
A67 Bùi Thị Hoàng Yến ( PD: Diệu Oanh) 30/10/2015                200,000  
A68 Trần Kim Ngân 30/10/2015                250,000  
A69 Lê Hoàng Phước Ngọc 30/10/2015                300,000  
A70 Hoàng Nhân Hồng 30/10/2015            1,000,000  
A71 Trần Thu Trinh ( PD: Diệu Trung) 30/10/2015            1,000,000  
A72 Truc Lieu 31/10/2015  50USD     22,600        1,130,000  
A73 Ngộ Như Hòa 08/11/2015            1,000,000  
A74 Lê Thị Thanh Hà 08/11/2015            1,000,000  
A75 Giác Hạnh Ái 08/11/2015            2,000,000  
A76 Trần Văn Nhu PD Quang Lực 09/11/2015                500,000  
A77 Hoàng Thị Khuê Nhi PD Hoa Đức 27/11/2015                700,000  
A78 Tuệ Mãn - Diệu Lợi 28/11/2015                240,000  
A79 Hoàng Thế An 28/11/2015            1,000,000  
A80 Tống Hữu Đức 29/11/2015                100,000  
A81 Nguyễn Thiị Tuyết Trinh 17/11/2015                500,000  
A82 Hứa Hoàng Long PD Minh An 17/11/2015            1,000,000  
A83 Công Đoàn Cty Hóa Chất Nam Bình 20/11/2015            5,000,000  
A84 Hồ Thu Hiền 21/11/2015                500,000  
A85 Hà Thiện Bình 25/11/2015                200,000  
A86 Hà Thanh Nguyên 25/11/2015                500,000  
A87 Huỳnh Hồng Thu 25/11/2015                500,000  
A88 Bùi Văn Nghĩa 25/11/2015            1,000,000  
A89 Trần Ngọc Khanh 25/11/2015            1,190,000  
A90 Nguyễn Thị Phương (Pd:Diệu Minh ) 07/12/2015                200,000  
A91 Trương Thị Diễm My 09/12/2015                200,000  
A92 Phúc Vi 09/12/2015                500,000  
A93 Phạm Thị Minh Ngọc (Pd: Giác Tâm Liên) 10/12/2015                500,000  
A94 Trần Thị Việt Hương (Đức) 10/12/2015            1,000,000  
A95 Nhóm Phật tử 27/12/2015                500,000  
A96 Giác Đức Phụng 27/12/2015            1,000,000  
A97 Lưu Thị Hoàn (Pd: Tâm An) 05/01/2016                500,000  
A98 Phan Lan Phương (PD: Giác Phước Tịnh) 07/01/2016                500,000  
A99 Nguyễn Thị Thu Thủy ( Thi Thu Thuy Nguyen) 09/01/2016  300AUD     16,030        4,809,000  
A100 Trần Thị Diệu Thu 13/01/2016                550,000  
A101 Ngô Huỳnh Hương Mỹ 13/01/2016                750,000  
A102 PT. Diệu Hành 24/01/2016                600,000  
A103 Thái Bình Thu Trang 31/01/2016                500,000  
A104 Pt. Liên Phượng 11/03/2016                300,000  
A105 GĐ. Nguyễn Thị Hồng Thắm 12/03/2016            2,400,000  
A106 Bùi Thu Thảo 13/03/2016            1,000,000  
A107 Phạm Nguyễn Quỳnh Thị Tuyết 14/03/2016                200,000  
A108 Nguyễn Kim Hơn ( PD: Chánh Thăng) 17/03/2016                650,000  
A109 Nguyễn Thị Sáu 18/03/2016            2,000,000  
A110 GĐ Xuân - Trúc 22/03/2016                200,000  
A111 Nguyễn Thị Thúy Châu 23/03/2016                300,000  
A112 Phạm Thị Minh Ngọc 23/03/2016                500,000  
A113 Nguyễn Tuấn Khang 23/03/2016                500,000  
A114 Đỗ Việt Hà - Trần Văn Ngọc 23/03/2016            5,000,000  
A115 Lê Thị Quỳnh Trâm 26/03/2016                200,000  
A116 Lê Huỳnh Minh khánh ( PD: Tâm Huấn) 28/03/2016            5,000,000  
C54 Số dư từ Nghi thức tụng niệm            49,767,000  
C63 Số dư từ Kinh Phật cho người mới bắt đầu            84,430,000  
C69 Số dư từ 423 Lời vàng của Phật            13,400,000  
E01 Lin Đa - PD: Trang Nghiêm - Erfurt 15/11/2015 100EUR    24,400        2,440,000  
E02 Trần Thị Bạch Mai - PD: Diệu Hạnh - Berlin 15/11/2015 500EUR    24,400      12,200,000  
E03 Nguyễn Thị Nhuận - PD:Diệu Khiết - Chemnitz 15/11/2015 300EUR    24,400        7,320,000  
E04 Nguyễn Thị Tươi - Norhausen 15/11/2015 20EUR    24,400            488,000  
E05 Chu Nguyễn Thị Thanh Hải - Erfurt 15/11/2015 100EUR    24,400        2,440,000  
E06 Hoàng Thị Lan - PD:Diệu Trí - Erfurt 15/11/2015 20EUR    24,400            488,000  
E07 Nguyễn Mạnh Hùng - Apolda 15/11/2015 20EUR    24,400            488,000  
E08 Ngạc Minh Kha - Erfurt 15/11/2015 20EUR    24,400            488,000  
E09 Nguyễn Thị Minh Tâm - PD: Diệu Lạc - Stadtilm 15/11/2015 20EUR    24,400            488,000  
E10 Vũ Thị Thoa - PD: Diệu Tuệ - Erfurt 15/11/2015 100EUR    24,400        2,440,000  
E11 Vũ Sĩ Toán - Hưng Yên 15/11/2015 530EUR    24,400      12,932,000  
E12 Phạm Đức Phú - Erfurt 15/11/2015 100EUR    24,400        2,440,000  
E13 Phạm Phương Mai - Erfurt 15/11/2015 100EUR    24,400        2,440,000  
E14 Phạm Phú Sơn - Erfurt 15/11/2015 100EUR    24,400        2,440,000  
E15 Trần Quang Huy - Erfurt 15/11/2015 100EUR    24,400        2,440,000  
E16 Lê Thị Huế - Erfurt 15/11/2015 20EUR    24,400            488,000  
E17 Phạm Thị Dung - PD: Diệu Mỹ - Erfurt 15/11/2015 20EUR    24,400            488,000  
E18 Dương Thị Nguyệt - PD: Diệu Như - Erfurt 15/11/2015 20EUR    24,400            488,000  
E19 Nguyễn Thị Hòa - Erfurt 15/11/2015 20EUR    24,400            488,000  
E20 Nguyễn Thị Vang - Erfurt 15/11/2015 20EUR    24,400            488,000  
E21 Dương Việt Hùng - Chemnitz 15/11/2015 100EUR    24,400        2,440,000  
E22 Dương Kiều Anh - Chemnitz 15/11/2015 100EUR    24,400        2,440,000  
E23 Nguyễn Trung Hoa - München 15/11/2015 45EUR    24,400        1,098,000  
E24 Trần Thúy Ngọc - München 15/11/2015 100EUR    24,400        2,440,000  
E25 Dương Thị Tú Anh - München 15/11/2015 100EUR    24,400        2,440,000  
E26 Vũ Thị Thu Hà - München 15/11/2015 100EUR    24,400        2,440,000  
E27 Nguyễn Thị Thu - München 15/11/2015 155EUR    24,400        3,782,000  
E28 Nguyễn Tiến Duyên - PD: Vạn Xuân - München 15/11/2015 100EUR    24,400        2,440,000  
E29 Nguyễn Toàn Nghĩa - München 15/11/2015 100EUR    24,400        2,440,000  
E30 Nguyễn Thu Hà - München 15/11/2015 100EUR    24,400        2,440,000  
E31 Nguyễn Thị Hải Vân - München 15/11/2015 100EUR    24,400        2,440,000  
E32 Nguyễn Thị Kim Ngân - München 15/11/2015 100EUR    24,400        2,440,000  
E33 Nguyễn Thị Vân Anh - München 15/11/2015 100EUR    24,400        2,440,000  
E34 Nguyễn Thị Yến - PD: Đồng Bình - Berlin 15/11/2015 105EUR    24,400        2,562,000  
E35 Nguyễn Thị Thu Nga - PD: Diệu Mỹ - Berlin 15/11/2015 200EUR    24,400        4,880,000  
E36 PT Diệu Xuân - Berlin 15/11/2015 20EUR    24,400            488,000  
E37 Phật tử NPĐ Pháp Hoa - Erfurt 15/11/2015 115EUR    24,400        2,806,000  
E38 Vũ Kim Thoa - Erfurt 15/11/2015 10EUR    24,400            244,000  
E39 Nguyễn Thị Trà My - PD: Diệu Mỹ - Erfurt 15/11/2015 20EUR    24,400            488,000  
E40 Ngọc - Erfurt 15/11/2015 20EUR    24,400            488,000  
E41 GĐPT Nguyễn Phi Hùng (Kim Hiền-Phi Hùng) 3/9/2015            5,000,000  
E42 NN Không              5,000,000  
E43 Nguyễn Phương Thức 28/03/2016                140,000  
E44 Lê Nguyệt Trinh 01/04/2016          10,728,000  
E45 Giác Diệu Thanh 05/04/2016          10,000,000  
E46 Trần Kim Anh              2,500,000  
E47 Hoàng Thị Diệu                  500,000  
T01 FrAcc:0201000148872 09/01/2015                300,000  
T02 NGUYEN THI LIEN 09/01/2015                500,000  
T03 IBVCB.0109150379597002 09/01/2015                200,000  
T04 NGUYEN MINH TAM 09/04/2015                  50,000  
T05 IBVCB.0409150455653002 09/04/2015                650,000  
T06 IBVCB.0509150923820001 09/05/2015            1,000,000  
T07 FrAcc:0011004044345  09/07/2015            2,000,000  
T08 Pham Thu Suong 09/07/2015                500,000  
T09 Bui Van Canh 09/07/2015            5,000,000  
T10 IBVCB.0709150871863003 09/07/2015                500,000  
T11 Tran Thi Thanh Quynh 09/07/2015            1,000,000  
T12 Bui Van Tuong 09/07/2015            1,000,000  
T13 Nguyen Thi Thanh Huong 09/07/2015                500,000  
T14 Nguyen Tri Dung. 09/07/2015                200,000  
T15 IBVCB.0709150030948001 09/07/2015                500,000  
T16 IBVCB.0709151028232001 09/07/2015            1,000,000  
T17 IBVCB.0709150843687001 09/07/2015                500,000  
T18 IBVCB.0709150056019001 09/07/2015                100,000  
T19 Nguyen Duc 09/07/2015                500,000  
T20 Phan Ngoc Tuong Linh 09/07/2015                500,000  
T21 Nguyen The Quyet  09/07/2015            1,000,000  
T22 Huynh Dinh Tung 09/08/2015          10,000,000  
T23 Tran Thi Lien Hoi Huong Cho Cu Ba Ngo Thi Man 09/08/2015            5,000,000  
T24 Vo Thi Hue 09/08/2015                200,000  
T25 Tran Thi Minh Nguyet 09/08/2015                300,000  
T26 Giac Huong Hiep+Dieu Thao 09/08/2015                600,000  
T27 Nguyen Thi Hanh 09/08/2015                500,000  
T28 IBVCB.0809150799452001 09/08/2015                200,000  
T29 Dao Thanh Bien 09/08/2015                500,000  
T30 Nguyen Thi Lien Anh 78Tuoi 09/08/2015                  60,000  
T31 Pt Dieu Nga Mh Va Ak 09/08/2015                500,000  
T32 Nguyen Thi Van Hanh 09/09/2015            1,000,000  
T33 Le Manh Hung 09/09/2015                200,000  
T34 IBVCB.0909150142205001 09/09/2015                200,000  
T35 Phat Tu Cung Duong In An Kinh Phat 09/09/2015                500,000  
T36 Dieu Chi 09/09/2015                100,000  
T37 IBVCB.0909150254599001 09/09/2015                400,000  
T38 Phan Le Hong Thuy+Nguyen Dang Khoa  09/09/2015                200,000  
T39 IBVCB.0909150744405001 09/09/2015                100,000  
T40 Lien Rom Uk  09/09/2015                500,000  
T41 IBVCB.0909150886984001 09/09/2015            1,000,000  
T42 IBVCB.0909150538767001 09/09/2015                500,000  
T43 Ng Thi Minh Thong 09/10/2015                500,000  
T44 Nguyen Hieu Thao 09/10/2015                500,000  
T45 Ngoc Thanh 09/10/2015                800,000  
T46 Vu Thi Kim Ngan 09/10/2015            3,000,000  
T47 IBVCB.1009150561026001 09/10/2015                500,000  
T48 Duong The Loan 09/11/2015                500,000  
T49 Le Thi Ly.Phat Tu Dieu Nha  09/11/2015                500,000  
T50 Vuong Thuy Quynh 09/11/2015            1,000,000  
T51 Nhu Thanh Hang  09/11/2015                500,000  
T52 IBVCB.1109150742877001 09/11/2015            1,400,000  
T53 Pham Thi Kim Thoa 09/11/2015                500,000  
T54 FrAcc:0071003340535 09/11/2015                100,000  
T55 FrAcc:0091000544590 09/11/2015            1,000,000  
T56 Nguyen Kim Nghi 09/12/2015                500,000  
T57 Bui Quang Phu 09/12/2015            1,000,000  
T58 IBVCB.1109150890217001 09/12/2015            1,000,000  
T59 Vo Duy Khanh 13/09/2015                300,000  
T60 IBVCB.1409150403380001 14/09/2015                200,000  
T61 Giac Ngoc My 14/09/2015                500,000  
T62 IBVCB.1309150771852001 14/09/2015                500,000  
T63 IBVCB.1309150072356002 14/09/2015            1,000,000  
T64 IBVCB.1409151008838001 14/09/2015                  45,000  
T65 La Van Sinh Truong Minh Thu Phap Danh Dieu Am  14/09/2015            5,000,000  
T66 Duong Thi Chien 14/09/2015                300,000  
T67 Dang Thu Huong 14/09/2015                500,000  
T68 To Van Thang 14/09/2015                300,000  
T69 Luu Thi Diep 14/09/2015                500,000  
T70 Nguyen Thi Thuy Dung 14/09/2015                300,000  
T71 IBVCB.1409150054626001 14/09/2015                500,000  
T72 IBVCB.1410150119182001 14/10/2015            2,000,000  
T73 Tran Thi Thao 15/09/2015                300,000  
T74 Tran Thi Thu Ha 15/09/2015            1,000,000  
T75 Nguyen Tuyet Mai 15/09/2015                200,000  
T76 To Lan Huong 15/09/2015                500,000  
T77 Nguyen Thi Minh Tuyen Kho Bac Tinh Thanh Hoa 15/09/2015            1,000,000  
T78 Nhom Tu Tam Ha Noi 15/09/2015                500,000  
T79 Tran Thi Hau 15/09/2015                500,000  
T80 IBVCB.1509150850671002 15/09/2015                500,000  
T81 Tran Thi Hung 16/09/2015                450,000  
T82 Nguyen Xuan Vu 16/09/2015            4,600,000  
T83 IBVCB.1709150815891001 17/09/2015                500,000  
T84 FrAcc:0121000210389 17/09/2015            1,400,000  
T85 Pham Thi Thanh Ngoc 17/09/2015            5,000,000  
T86 Gia Dinh Pham Ngoc Bao 17/09/2015            1,000,000  
T87 Phat Tu An Ngan 17/09/2015            1,000,000  
T88 Doan Thi Minh Tuyet 18/09/2015          15,000,000  
T89 IBVCB.1909150837998001 19/09/2015                100,000  
T90 Le Thi Ninh 21/09/2015            2,000,000  
T91 Duong Thi Nhu Quynh 23/09/2015            1,200,000  
T92 Nguyen Quoc Trung 23/09/2015            1,000,000  
T93 Ha Quoc Luan 24/09/2015                500,000  
T94 Nguyen Thi Minh Chau 24/09/2015          10,000,000  
T95 Huynh Thuy Phuong Thuy 24/09/2015            1,000,000  
T96 Dang Thi Tuyet Huong. 25/09/2015            5,000,000  
T97 Nguyen Thi Thao ( Pd: Dieu Hien) 25/09/2015                500,000  
T98 Lam Thi Lien 28/09/2015                300,000  
T99 Lam Hoang Vu 28/09/2015                500,000  
T100 Lam Hoang Tuan 28/09/2015                500,000  
T101 Nguyen Chi Thanh 29/09/2015                500,000  
T102 FrAcc:0021000304124 10/01/2015                100,000  
T103 FrAcc:0251002704609 10/01/2015                200,000  
T104 IBVCB.0210150533685001 10/03/2015                500,000  
T105 Tran Thanh Nguyen Thien 10/05/2015                450,000  
T106 Tran Thi Hong Phuong 10/06/2015                500,000  
T107 Ngo Nguyen Doan Trang 10/07/2015            1,000,000  
T108 Pt Lan Ngung (Ha Noi) 10/08/2015                500,000  
T109 Nguyen Khue Trang Dieu Hanh 10/09/2015            1,000,000  
T110 IBVCB.0910150925902003 10/10/2015                100,000  
T111 Minh Thieu Tram 15/10/2015            3,000,000  
T112 Nguyen Hoang Minh 19/10/2015            2,500,000  
T113 Phat Tu Phap Danh Dieu Long 19/10/2015                300,000  
T114 IBVCB.1910150630577001 19/10/2015                500,000  
T115 Duong Tran Hoang Hai 19/10/2015            1,500,000  
T116 Nguyen Ngoc Hong 20/10/2015            1,000,000  
T117 FrAcc:0491000070101 20/10/2015                200,000  
T118 IBVCB.2010150723622003 20/10/2015            1,000,000  
T119 Phan Huynh Bao Ngoc 20/10/2015            1,000,000  
T120 Ly Minh Tran 20/10/2015          81,000,000  
T121 Bui Thanh Huynh 20/10/2015            1,000,000  
T122 Dinh Thi Nhu Hoa 20/10/2015                500,000  
T123 Vu Thi Quyen 20/10/2015            1,200,000  
T124 IBVCB.2110150613690002 21/10/2015                200,000  
T125 IBVCB.2110150193097001 21/10/2015            1,000,000  
T126 Tran Thi Thu Phuong, Ha Noi 22/10/2015                200,000  
T127 FrAcc:0071000749071  22/10/2015            1,000,000  
T128 Phat Tu Giac Phuc Tam 22/10/2015            2,000,000  
T129 Phan Thi Ngoc Tuyen 23/10/2015                500,000  
T130 Phung Minh Tien 23/10/2015                500,000  
T131 Nhung Thi Hong Le 23/10/2015            2,002,500  
T132 Nguyen Van Trai  24/10/2015                400,000  
T133 FrAcc:0071004450308 25/10/2015                500,000  
T134 Khuong Van Seoul Korea 25/10/2015            2,240,000  
T135 Giac Nghiem 26/10/2015                500,000  
T136 Vo Thi My Tran 26/10/2015                200,000  
T137 Nguyen Thi Mai Thao 26/10/2015                440,000  
T138 Nguyen Thi Nga- Lien Nga 26/10/2015            2,500,000  
T139 Yen Tu 11/03/2015            1,000,000  
T140 Phat Tu Nguyen Duc Hung, Phap Danh Phuc Thien 11/03/2015            1,000,000  
T141 Ibvcb.1111151012255002 11/11/2015            1,000,000  
T142 Phat Tu Thien Tam+ Be Dieu Duc (From England) 11/11/2015            1,000,000  
T143 Ibvcb.1511150426479001 15/11/2015            1,000,000  
T144 Phat Tu Thanh + Lan 16/11/2015                400,000  
T145 Ibvcb.1611150662248004 16/11/2015                200,000  
T146 Gia Dinh Phat Tu Pham Thi Hoang Thu 16/11/2015            1,000,000  
T147 Tran Thi Hue 16/11/2015                200,000  
T148 Gia Dinh Phat Tu Tam Bao O Nha Trang 16/11/2015            1,000,000  
T149 Tran Hieu Thanh  17/11/2015                200,000  
T150 Nguyen Ngoc Thanh 17/11/2015            1,000,000  
T151 Duong The Loan 17/11/2015                500,000  
T152 Nguyen Ngoc Binh 17/11/2015                200,000  
T153 Hoang Ngoc Oanh  17/11/2015                200,000  
T154 Ibvcb.1811150864882001 18/11/2015            2,000,000  
T155 Ibvcb.1811150636386001 18/11/2015            2,000,000  
T156 Nguyen Phuong Thao 18/11/2015            2,000,000  
T157 Ibvcb.1811150082334002 18/11/2015            1,000,000  
T158 Hoang Ngoc Oanh  18/11/2015                100,000  
T159 Truong Hai Yen  18/11/2015                300,000  
T160 Minh Quang  19/11/2015                500,000  
T161 Vu Thi Thu Ha.Phat Tu Dieu Hai Va Minh Tien 19/11/2015            1,000,000  
T162 Nguyen Thi Kim Chi 19/11/2015                500,000  
T163 Ha Thi Mai Phap Danh Dieu Lien 19/11/2015                500,000  
T164 Le Thi Ha An.Ban Doc Nguoiviet 20/11/2015            3,290,100  
T165 Quy An Thong 20/11/2015            2,000,000  
T166 Ng Huu Cuong-Phap Danh Minh Tin Thon Tri Khe Thach Son Th Ach Ha Ha Tinh 20/11/2015            1,000,000  
T167 Ibvcb.2011150922192002 20/11/2015                500,000  
T168 Ibvcb.2111151014587001 21/11/2015                500,000  
T169 Ibvcb.2111150701035002 21/11/2015                500,000  
T170 Giac Nghiem 22/12/2015                500,000  
T171 Tran Thanh Tung  22/12/2015                200,000  
T172 Ta Thi Phuong 23/11/2015                500,000  
T173 Do Minh Vuong 23/11/2015                500,000  
T174 Nguyen Ba Tri 62 Tuoi Khoi 2 Tt Tay Son-Huong Son - Ha Tinh 23/11/2015            1,500,000  
T175 Than Vinh Cuong 24/11/2015            1,000,000  
T176 Duong Kim Phuong 25/11/2015            3,000,000  
T177 Phat Tu Nguyen Duc Hung, Phap Danh Phuc Thien 27/11/2015            1,000,000  
T178 Ibvcb.0112150196200001 12/01/2015            1,000,000  
T179 Pham Thi Kim Thanh 12/02/2015            5,000,000  
T180 Ibvcb.0712150733778002 12/07/2015            1,000,000  
T181 Ibvcb.2112150031265004 21/12/2015                300,000  
T182 Ibvcb.2112150405431001 21/12/2015                500,000  
T183 Pham Thi Ngoc Diem 21/12/2015            2,000,000  
T184 Ibvcb.2512150374210002 25/12/2015            1,000,000  
T185 Pham Thi Ngoc Kham 05/01/2016            1,000,000  
T186 Quy Tu Bi Hn  06/01/2016                100,000  
T187 Ibvcb.2301160158509001 23/01/2016                  50,000  
T188 Phat Tu Nguyen Duc Hung Phap Danh Phuc Thien 25/01/2016            1,000,000  
T189 Nguyen Thi Thu Dung 26/01/2016            1,000,000  
T190 Tran Nguyen Vo Danh 30/01/2016            1,000,000  
T191 Bui Thanh Huynh 22/02/2016            1,000,000  
T192 Nguyen Thi Tich Huong 24/02/2016            1,000,000  
T193 Ngo Chu Anh Tuyet ( Chon Dieu Vien ) 26/02/2016          30,000,000  
T194 Phat Tu Nguyen Duc Hung( Phap Danh Phuc Thien)  03/01/2016            1,000,000  
T195 Le Phu Cuong 03/01/2016            1,000,000  
T196 Diep Thi Thuy Lan 03/09/2016                100,000  
T197 Vnmb20160309194149 03/09/2016                500,000  
T198 Nguyen Thy Phuong 03/09/2016            5,000,000  
T199 Ngo Viet Tuan  03/09/2016            1,500,000  
T200 Cao Thanh Vang 03/09/2016                100,000  
T201 De Tu Ng Bich Diep O Bn 03/09/2016                500,000  
T202 Tran Hoai Man 03/09/2016            2,000,000  
T203 Ut Trang 03/09/2016            5,000,000  
T204 Phat Tu Vu Thi Hoai Linh  03/09/2016                100,000  
T205 Tran Nu Thuy Linh 03/09/2016                500,000  
T206 Duong Thi Thu Ha + Co Toan 03/09/2016            2,050,000  
T207 Ibvcb.0903160157715001 03/09/2016                300,000  
T208 Tran Thi Dieu Thu 03/09/2016                500,000  
T209 Doan Thi Khanh Chi 03/09/2016                200,000  
T210 Nguyen Thi Tu Oanh.Nguyen Thi Thu Trang 03/09/2016                500,000  
T211 Pham My Linh - Ha Noi 03/09/2016                500,000  
T212 Gia Dinh Le Hoan, Quan 1, Tphcm 03/10/2016                500,000  
T213 Do Thi Nguyet Cam 03/10/2016            2,000,000  
T214 Nguyen Van Long 03/10/2016            1,000,000  
T215 Ibvcb.1003160173869001 03/10/2016                300,000  
T216 Le Thi Ngoc Nga 03/10/2016            1,500,000  
T217 Ibvcb.1003160400086001 03/10/2016                200,000  
T218 Nguyen Tien Vu 03/10/2016                250,000  
T219 Nguyen Xuan Vui 03/11/2016            1,000,000  
T220 Nguyen Thi Phuong Hoa 03/11/2016                200,000  
T221 Nguyen Thu Trang 03/11/2016                300,000  
T222 Vnmb20160311186657 03/11/2016                500,000  
T223 Tran Ngoc Le;Nhom Daisy Tran 03/11/2016                800,000  
T224 Dang Tuyet Trinh  03/11/2016            1,000,000  
T225 Mai Truong Quang 03/11/2016                550,000  
T226 Ibvcb.1303160468335002 13/03/2016                500,000  
T227 Ibvcb.1203160360713002 13/03/2016            1,600,000  
T228 Dang Thi Huu Ngoc 14/03/2016            1,500,000  
T229 Ibvcb.1403160862730001 14/03/2016            1,000,000  
T230 Vo Duy 14/03/2016                500,000  
T231 Huynh Thi Kieu Tay Ninh 15/03/2016            1,000,000  
T232 Ibvcb.1403160926329005 15/03/2016            1,000,000  
T233 Fracc:0461003873852  16/03/2016                200,000  
T234 Pt Giac Huong Thuy - Pt Giac Kim Hung  16/03/2016                600,000  
T235 Ngo Hong Quyen - Ngo Chon Dat - Vandapphathoc.Com 17/03/2016                200,000  
T236 Huynh Thi Le Thuy 17/03/2016            2,000,000  
T237 Mai Nguyen Lang Son 17/03/2016                500,000  
T238 Pham Thi Quynh Loi.Pham Quang Minh Dhtm Ha Noi 17/03/2016                500,000  
T239 Tran Thi Kim Ngan 18/03/2016                100,000  
T240 Kh To Van Hau 18/03/2016                500,000  
T241 Le Thi Chuot, Nguyen Ngoc Minh 18/03/2016            1,000,000  
T242 Gd Phat Tu Nguyen Xuan Truong 22/03/2016                150,000  
T243 Do Thi Thanh Tra (Giac Huong Hiep )  22/03/2016                500,000  
T244 Do Thuy Hong 22/03/2016                200,000  
T245 Ibvcb.2203160558689001 22/03/2016            1,000,000  
T246 Nguyen Thuy Tu Nghiem 23/03/2016                200,000  
T247 Phung Manh Dung 23/03/2016                100,000  
T248 Nguyen Thi Khanh Phuong 25/03/2016                200,000  
T249 Luu Tran Chung Thuy   25/03/2016                200,000  
T250 Tran Thi Thu Lam 25/03/2016                200,000  
T251 Nguyen Thi Bach Nhan 27/03/2016            5,000,000  
T252 Tran Thanh Kieu 28/03/2016                600,000  
T253 Vuong Thi Le Hang 28/03/2016                500,000  
T254 Tran Thanh Tam 28/03/2016                100,000  
T255 Nguyen Thi Phuong Ha-Phap Danh Dieu Tham 28/03/2016            2,500,000  
T256 IBVCB.0104160877452003 04/01/2016                500,000  
T257 Hoang Ngoc Oanh  04/03/2016                100,000  
T258 Ibvcb.0504160261680001 04/05/2016                500,000  
T259 Duong Duc Loi 04/05/2016                200,000  
T260 Ibvcb.0504160216152001 04/05/2016                500,000  
T261 Nguyen Thi Le Thuy 04/05/2016                500,000  
T262 Ibvcb.0504160244533001 04/05/2016                300,000  
T263 Luong Hoai Lan 04/05/2016            2,000,000  
T264 Mrs Le Anh Phuong 04/05/2016                500,000  
T265 Nguyen Minh Tam 04/05/2016                200,000  
T266 Ibvcb.0504160177372002 04/05/2016                300,000  
T267 Ibvcb.0604160612489001 04/06/2016                850,000  
T268 Nguyen Thi Thu 04/06/2016                250,000  
T269 Tran Quoc Toan 04/06/2016            1,500,000  
T270 Tran Thi Cam Nhung 04/06/2016            1,000,000  
T271 Tran Thanh Kieu 04/07/2016                500,000  
T272 Tran Bao Thach 04/11/2016                200,000  
T273 Ung ho cac chuong trinh C71+C72+C73+C55 04/12/2016                500,000  
U01 Thao Pham    50AUD    16,030            801,500  
U02 Thiện Phước Hòa 4/10/2015            5,000,000  
U03 Dương Thị Ánh Nguyệt và Huỳnh Công Dẫn 10/05/2015 100AUD    16,030        1,603,000  
U04 Một Phật tử ở Melbourne 28/11/2015            3,258,300  
U05 Nguyễn Diệu Hương 28/11/2015            3,258,300  
U06 Hải và Năng   500AUD    15,735        7,867,925  
U07 Nguyễn Thị Nga     300AUD    15,735        4,720,755  
U08 Chị Mỹ (Bạn ngọc Liên)    100AUD    15,735        1,573,585  
U09 Tu Lam   50USD    22,500        1,125,000  
  TỔNG         835,127,965 [b]
             
C/ Xử lý Quỹ C3/ Chuyển vào Ấn tống Kinh Phật cho người tại gia (C75)   153,127,965 [c]=[b]-[a]  (Tổng thu > Tổng chi)
     

Hướng dẫn tra cứu mã số thứ tự đóng góp:
A = Đóng góp trực tiếp tại Chùa Giác Ngộ
E = Đóng góp trực tiếp trong chuyến đi
T = Đóng góp vào TK Vietcombank - Thich Nhat Tu - 0071000776335
U = Đóng góp tại Úc Châu
V = Đóng góp bằng hiện vật quy đổi thành tiền

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (1 đã gửi)

avatar
Trương Tiến Đăng 29/06/2016 09:30:16
-Con đã đọc hằng ngày quyển kinh này, và muốn ấn tông 50 quyển kinh này về chùa Pháp Bảo , huyện Trảng Bom tỉnh Đồng Nai để quý Phât tử đọc tụng vào các khóa lễ của Chùa , Chân thành cảm ơn..
tổng số: 1 | đang hiển thị: 1 - 1

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

2.00

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Previous
Next

Đăng nhập