Trang chủ Tin tức Thông báo PG TP. HCM: Kế hoạch tổ chức tuần lễ Phật Đản PL.2557-DL.2013

PG TP. HCM: Kế hoạch tổ chức tuần lễ Phật Đản PL.2557-DL.2013

Đã đọc: 2562           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font

Để đánh dấu những thành quả đạt được của Đại hội Phật giáo Thành phố nhiệm kỳ VIII và Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VII, đồng thời kỷ niệm 50 năm ngày Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân trong phong trào đấu tranh của Phật giáo Việt Nam đem lại Hòa bình và Độc lập cho Đất nước, Đại lễ Phật đản PL. 2557 – DL. 2013 tại Thành phố Hồ Chí Minh năm nay cần được tổ chức quy mô - trọng thể.

    GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BAN TRỊ SỰ

-------------------

Chùa Ấn Quang-243 Sư Vạn Hạnh, Q.10

Đ T : 39271243 – 38346090

Số : 114 /KH/BTS-PGTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------------------------

 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày  01  tháng 04  năm 2013

 

 

KẾ HOẠCH

 

TỔ CHỨC ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN & TUẦN LỄ PHẬT ĐẢN PL.2557 - DL.2013

 

CỦA GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TP. HỒ CHÍ MINH

 

 

 

Kính gửi:   - CHƯ TÔN ĐỨC GIÁO PHẨM BAN TRỊ SỰ GHPGVN,

 

                   - QUÝ BAN/NGÀNH TRỰC THUỘC GHPGVN,

 

- HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH HVPGVN,

 

- BAN ĐIỀU HÀNH LỚP CAO-TRUNG CẤP GIẢNG SƯ,

 

- CÁC TRƯỜNG/LỚP CAO - TRUNG- SƠ CẤP PHẬT HỌC,

 

- BAN TRỊ SỰ GHPGVN 24 QUẬN/HUYỆN,

 

- CHƯ TÔN ĐỨC TĂNG-NI TRỤ TRÌ CÁC TỰ VIỆN, CƠ SỞ GIÁO HỘI.

 

TP. HỒ CHÍ MINH

 

 

 

Kính bạch chư Tôn đức Tăng - Ni,

 

Kính thưa quý Ban,

 

Năm 2013 là năm đầu nhiệm kỳ VII của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, các cấp Giáo hội đang nổ lực triển khai-thực hiện Nghị Quyết Đại hội và kiện toàn nhân sự theo tinh thần Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (được tu chỉnh lần thứ V).

 

Để đánh dấu những thành quả đạt được của Đại hội Phật giáo Thành phố  nhiệm kỳ VIII và Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VII, đồng thời kỷ niệm 50 năm ngày Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân trong phong trào đấu tranh của Phật giáo Việt Nam đem lại Hòa bình và Độc lập cho Đất nước, Đại lễ Phật đản PL. 2557 – DL. 2013 tại Thành phố Hồ Chí Minh năm nay cần được tổ chức quy mô - trọng thể, phát huy tính ưu việt theo hướng Đại lễ Phật đản là ngày Lễ hội Văn hóa Tín ngưỡng Dân tộc và lễ hội Văn hóa Tôn giáo Thế giới, cũng như đánh dấu sự thành tựu Phật sự trọng đại của GHPGVN toàn quốc trong năm nay.

 

- Căn cứ Thông Bạch số 048/TB/HĐTS của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN, ngày 06 tháng 03 năm 2013,  về việc hướng dẫn Tổ chức Đại lễ Phật đản và Tuần lễ Phật đản PL. 2557 – 2013.

 

- Căn cứ chương trình hoạt động Phật sự năm 2013 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tp. Hồ Chí Minh.

 

- Thực hiện tinh thần phiên họp ngày 01/04/2013 của Ban Trị sự GHPGVN Tp. HCM, các Ban chuyên ngành trực thuộc GHPGVN Thành phố và Ban Trị sự GHPGVN 24 Quận - Huyện về việc triển khai công tác Tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2557 - DL 2013 tại Tp. Hồ Chí Minh.

 

Nay, Ban Trị sự GHPGVN-TP. HCM có Kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đảnTuần lễ Phật đản PL. 2557 – DL. 2013 với nội dung như sau:

 

I. BAN CHỨNG MINH:

 

- Hòa thượng THÍCH TRÍ TỊNH    : Đệ nhất Phó Pháp chủ kiêm Chủ tịch HĐTS GHPVN

 

- Hòa thượng THÍCH HIỂN PHÁP: Phó Pháp chủ HĐCM

 

- Hòa thượng THÍCH ĐỨC NGHIỆP: Phó Pháp chủ HĐCM

 

- Hòa thượng THÍCH TỪ NHƠN: Thành viên HĐCM kiêm Phó Chủ tịch

 

                                     Thường Trực HĐTS GHPGVN

 

- Hòa thượng THÍCH HIỂN TU:Phó Thư ký Ban Thường trực HĐCM-GHPGVN

 

- Hòa thượng THÍCH VIÊN GIÁC: Ủy viên Thường trực HĐCM GHPGVN

 

- Hòa thượng THÍCH GIÁC TƯỜNG : Ủy viên Thường trực HĐCM-GHPGVN

 

- Hòa thượng THÍCH TẮC AN: Thành viên HĐCM GHPGVN

 

- Hòa thượng THÍCH TỪ HIỆP: Thành viên HĐCM GHPGVN

 

- Hòa thượng THÍCH THIỆN CHƠN: Thành viên HĐCM GHPGVN

 

II. THÀNH PHẦN BAN TỔ CHỨC:

 

 • § Trưởng ban        :     - Hòa thượng THÍCH TRÍ QUẢNG
 • § Phó ban              :     - Hòa thượng THÍCH THIỆN TÁNH (Thường trực)

 

                                    - Hòa thượng THÍCH TỪ THÔNG                 

 

                                    - Hòa thượng THÍCH THIỆN TÂM

 

                                     - Hòa thượng THÍCH NHƯ NIỆM

 

                                     - Hòa thượng THÍCH TỊNH HẠNH

 

                                     - Hòa thượng THÍCH NHẬT QUANG

 

                                     - Hòa thượng THÍCH MINH CHƠN

 

                                     - Hòa thượng THÍCH MINH THÔNG

 

 • § Ủy viên:                    - Hòa thượng THÍCH THIỆN PHÁP

 

                                     - Hòa thượng THÍCH PHỔ CHIẾU

 

                                     - Hòa thượng THÍCH THIỆN ĐỨC

 

- Hòa thượng THÍCH NHƯ TÍN

 

                                     - Hòa thượng THÍCH THANH SƠN

 

                                     - Hòa thượng THÍCH GIÁC HÀ

 

                                     - Hòa thượng THÍCH MINH CẢNH

 

                                     - Hòa thượng THÍCH ĐẠT ĐẠO                    

 

                                     - Hòa thượng THÍCH MINH GIÁC

 

                                     - Hòa thượng THÍCH THIỆN BẢO                

 

                                     - Thượng tọa THÍCH THANH PHONG

 

 

 

 • § Chánh Thư ký:        - Hòa thượng THÍCH NHẬT QUANG (kiêm)
 • § Phó Thư ký:             - Hòa thượng THÍCH HUỆ VĂN

 

                                    

 

 • § UV. Thư ký:             - Thượng tọa THÍCH HIỂN ĐỨC

 

                                     - Đại đức THÍCH QUANG THẠNH

 

                                     - Đại đức THÍCH THIỆN QUÝ

 

                                     - Đại đức THÍCH TRUNG NGUYỆN

 

 

 

 • § Tài chánh           :     - Hòa thượng THÍCH TỊNH HẠNH (kiêm)
  • § Thủ quỹ              :     - Ni trưởng THÍCH NỮ NHƯ NGỌC
  • § Phó Thủ quỹ       :    - Sư cô THÍCH NỮ LỆ THUẬN

 

                                     - Sư cô THÍCH NỮ NHƯ HÒA

 

 III.CÁC TIỂU BAN:

 

1. Tiểu ban Nội dung:

 

 • § Cố vấn chỉ đạo:           - HT. Thích Trí Quảng (kiêm)
 • § Trưởng ban:                - HT. Thích Thiện Tánh
 • § Phó ban:                      - HT. Thích Nhật Quang
 • § Ủy viên:                       - HT. Thích Huệ Văn

 

                                          - TT. Thích Hiển Đức

 

                                          - ĐĐ. Thích Quang Thạnh

 

                                          - ĐĐ. Thích Thiện Quý

 

                                         

 

2. Tiểu ban Tiếp tân:

 

 • § Trưởng ban:                  - HT. Thích Như Niệm (kiêm)
 • § Phó ban:                        - HT. Thích Phổ Chiếu

 

                                          - HT. Thích Thanh Sơn

 

                                          - HT. Thích Thiện Đức

 

                                          - HT. Thích Minh Chơn

 

                                          - HT. Thích Minh Hiền (Q.3)

 

                                          - HT. Thích Minh Hiền (Q.1)

 

 • § Ủy viên:                 (Các Ủy viên do Hòa thượng Trưởng ban Tiếp tân điều phối)

 

3. Tiểu ban Nghi lễ:

 

     Đặc trách Nam Tông:

- HT. Thích Thiện Tâm (TB)

(Các Ủy viên do HT. Trưởng ban mời thêm)

     Đặc trách Bắc Tông:

- TT. Thích Lệ Trang (TB)

(Các Ủy viên do TT. Trưởng ban mời thêm)

 

4. Tiểu ban Xướng ngôn

 

- TT. Thích Nhật Hỷ

- TT. Thích Trí Chơn

- ĐĐ. Thích Quang Thạnh

- ĐĐ. Thích Lệ Minh

 

 

 

5. Tiểu ban Thiết trí Lễ đài:

 

 • Cố vấn chỉ đạo:                - HT. Thích Thiện Tánh (kiêm)
  • Trưởng Ban:                    - HT. Thích Huệ Văn
  • Phó ban :                          - TT. Thích Lệ Trang

 

                                              - TT. Thích Hiển Đức

 

                                              - TT. Thích Nhật Từ

 

 • Ủy viên :                           - ĐĐ. Thích Nhật Thiện (Q.10)

 

                                              - ĐĐ. Thích Phước Tiến (H.BC)

 

                                                 - ĐĐ. Thích Phước Huệ (Q.10)

 

                                                 - ĐĐ. Thích Lệ Minh (Q.5)

 

                                                 - ĐĐ. Thích Quảng Tiến (Q. Tân Phú)

 

                                                 - NS. Thích nữ Huệ Tuyến (Q.8)

 

                                                 - SC. Thích nữ Lệ Thuận và chư Ni Chùa Kim Sơn

 

                                                 - Chư Tăng chùa Phổ Quang (Q. Tân Bình)

 

                                                 - Ni Chúng Chùa Phổ Đà, Q.Bình Thạnh (Hậu cần)

 

- Quý Phật tử Phân ban GĐPT và Phân ban CSPT    

 

(Các Ủy viên do các vị Trưởng, Phó ban  ban điều phối)

 

 

 

     6. Tiểu ban Văn nghệ - Triển lãm– Hội chợ Văn hóa – Ẩm thực:

 

 • § Trưởng ban:       TT. Thích Nhật Từ

 

                             (Các ủy viên do Thượng tọa Trưởng ban tự điều phối).

 

Lưu ý: Ban Văn hóa GHPGVN-TP phải thiết lập kế hoạch tổ chức các tiết mục văn hóa cúng dường Phật đản (đặc biệt năm nay cần tổ chức công tác triễn lãm các di sản Văn hóa-Lịch sử nhân kỷ niệm 50 năm phong trào chấn hưng Phật giáo Việt Nam) và trình Ban Trị sự GHPGVN Thành phố xét duyệt.

 

7. Tiểu ban Trật tự:

 

 • § Cố vấn chỉ đạo:                   - HT. Thích Như Tín (kiêm)

 

                                                            - HT. Thích Huệ Văn

 

           § Trưởng ban:                         - TT. Thích Hạnh Ngộ

 

 • § Phó ban:                              - TT. Thích Hiển Đức 

 

                                                            - TT. Thích Tịnh Thành

 

           § Ủy viên:               - TT. Thích Minh Ngãi

 

                               - TT. Thích Hiển Chơn

 

- TT. Thích Phước Đạt

 

- TT. Thích Đạt Đức

 

- ĐĐ. Thích Minh Thành (C. Phổ Quang)

 

- ĐĐ. Thích Nhật Thiện          

 

- NT.Thích nữ  Như Cương

 

- ĐĐ. Thích Thiện Châu          

 

- NT.Thích nữ Như Hải (BTh)

 

                               - ĐĐ. Thích Lệ Đức                 

 

                               - NS.Thích nữ Như Huệ (C.Huê Lâm)

 

- ĐĐ. Thích Hoằng Tín           

 

- NS.Thích nữ Như Thảo (C.Từ Nghiêm)

 

- NT.Thích nữ Như Xuân (C.Từ Nghiêm)

 

- NS.Thích nữ Chơn Minh (C.Vĩnh Long)

 

 

 

- BTS-GHPGVN Quận – Huyện (mỗi Q/H cử 01 vị phụ trách cụ thể).

 

- Ban Hướng dẫn Phật tử (Phân ban GĐPT) GHPGVN Thành phố.

 

(Ban Trật tự có kế hoạch phân công, phân nhiệm các thành viên trong Ban làm công tác trật tự và ổn định vị trí các Đoàn tại Lễ đài, đồng thời phối hợp với các Cơ quan chức năng Thành phố và địa phương để phân luồng giao thông cho tiến trình diễu hành xe hoa kính mừng Phật đản)

 

8. Tiểu ban Ấn phẩm tài liệu – vi tính:

 

- ĐĐ. Thích Quang Thạnh

-ĐĐ. Thích Trung Nguyện

- ĐĐ. Thích An Hòa

- SC. Thích nữ Như Vân

- ĐH. Ngọc Thủy

- TT. Thích Tắc Huê

- ĐĐ. Thích Thiện Quý

- SC. Thích nữ Như Hòa

- ĐH. Hoàng Tuyên

- ĐH. Hoa Hạnh

 

9. Tiểu ban Am thanh-Ánh sáng:

 

ĐĐ. Thích Đức Trường và chư Tăng Chùa Phổ Quang (Q. Tân Bình)

 

10. Tiểu ban Hương đăng-Chung cổ:

 

ĐĐ. Thích Đức Trường và chư Tăng Chùa Phổ Quang (Q. Tân Bình)

 

11. Tiểu ban Y tế:

 

- Ban Y tế Tổ đình Ấn Quang (Q. 10)

 

- Phật tử Đạo tràng Pháp Hoa (GHPGVN-TP).

 

12. Tiểu ban Dâng hoa:

 

- Phật tử Đạo tràng Pháp Hoa (GHPGVN-TP).

 

13. Tiểu ban Trà nước:

 

- Phật tử Đạo tràng Pháp Hoa (GHPGVN-TP).

 

14. Tiểu ban Thông tin-truyền thông, liên lạc truyền thanh, truyền hình, báo chí và net.

 

 Truyền thanh, truyền hình, net:

 

- HT. Thích Thiện Bảo (TB)        - ĐĐ. Thích Quang Thạnh

 

- TT. Thích Nhật Từ (PB)            - ĐĐ. Thích Hải Đạt

 

 Thông tin liên lạc:

 

- ĐĐ. Thích Vạn Thiện                - ĐH. Hoàng Tuyên

 

- ĐĐ. Thích Thiện Châu                         

 

16. Tiểu ban Vận chuyển:

 

- ĐĐ. Thích Minh Bửu

- ĐH. Lê Viết Chiến

    - ĐH. Hoàng Tuyên

 

 

I.   ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN:

 

 1. a.     Địa điểm : Chùa Phổ Quang - 64/3 Huỳnh Lan Khanh, P.2, Q.Tân Bình.
 2. Thời gian: Đúng 06 giờ 00 - ngày 15/4 năm Quý Tỵ (Thứ Bảy 24/5/2013) 

 

Lưu ý: Suốt thời gian cử hành lễ, quý Tôn đức Tăng - Ni đắp Y hậu, Phật tử mặc Áo tràng trang nghiêm. Mỗi đơn vị Quận/Huyện có một biểu ngữ dẫn đầu (qui cách: 2m x 0,6m, nền vàng chữ đỏ).

 

“KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL.  2557 – DL. 2013”

 

                   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM Q/H…..

 

 

 

 • BTS-GHPGVN Quận/Huyện có trách nhiệm hướng dẫn Tăng-Ni, Phật tử đứng đúng vị trí do Ban Tổ chức qui định. Mỗi đoàn cử một vị giữ trật tự, nhắc nhở Đoàn tự trang nghiêm trong khi hành lễ
 • Đúng 4 giờ 00 ngày Rằm tháng Tư Âm lịch, tất cả Tự viện, Tịnh thất, Tịnh xá, Niệm Phật đường toàn Thành phố, trang nghiêm, đồng loạt cử 3 hồi chuông trống Bát nhã để rước Lễ Đản sanh.
 • Từ  05giờ 00 sáng, quý Tôn đức Tăng - Ni, Phật tử 24 Q/H tập trung về Lễ đài chính Thành phố
 • Đúng 06 giờ, Đại Lễ Phật đản PL.2557-DL.2013 chính thức được cử hành.
  • Sau khi Đại lễ Phật đản tại Lễ đài chính được hoàn mãn, các Tự viện tự tổ chức khóa lễ riêng.

 

II. CHƯƠNG TRÌNH HÀNH LỄ:

 

 1.                     1.     Cung thỉnh chư Tôn Giáo phẩm, Tăng-Ni,Quan khách quang lâm Lễ đài
 2.                     2.     Tuyên bố lý do, thông qua chương trình, giới thiệu thành phần tham dự.
 3.                     3.     Lễ chào Quốc kỳ – Đạo kỳ
 4.                     4.     Tuyên đọc Thông điệp Phật đản PL. 2557 của Đức Pháp chủ GHPGVN.
 5.            5.     Tuyên đọc Diễn văn Đại Lễ Phật đản PL.2557 của Hòa thượng Chủ tịch HĐTS TW.GHPGVN.
 6.                     6.     Phát biểu của đại diện Lãnh đạo Chính quyền Tp. Hồ Chí Minh.
  1.                     7.     Cử hành nghi thức cúng dường Phật đản PL.2557.

 

 • Cử ba hồi chuông trống Bát nhã rước Lễ Đản sanh.
 • Niệm hương.
 • Toàn thể Đạo tràng nhập Từ bi quán.
 • Dâng hoa cúng dường Phật đản.
 • Nghi thức tụng niệm (Nam tông - Bắc tông).
 • Hồi hướng.
 • Thả chim bồ câu – bong bóng mừng Khánh lễ.
 • Lời cảm tạ của Ban Tổ chức

 

III. CHƯƠNG TRÌNH TỌA ĐÀM - THUYẾT GIẢNG:

 

1) Về Tọa đàm (nếu có): do Ban Hoằng pháp GHPGVN Thành phố chịu trách nhiệm tổ chức theo chủ đề của TW.GH đề ra (Công hạnh Đức Phật – tinh thần Phật giáo nhập thế và đồng hành với Dân tộc …)

 

2) Về Thuyết giảng: Tại các Lễ đài Tập trung của đơn vị PG Q/H và các Tự viện, Ban Hoằng Pháp GHPGVN Thành phố chịu trách nhiệm điều phối chương trình thuyết giảng.

 

Kế hoạch tổ chức thuyết giảng tại Lễ đài của Quận-Huyện, cũng như tại các Tự viện, vào thời gian thuận tiện nhất. BTS-GHPGVN Quận/Huyện chủ động, tổ chức, liên hệ cung thỉnh Giảng sư Ban Hoằng pháp GHPGVN Thành phố đến thuyết giảng. Việc kết nối chuyển tải hình ảnh các buổi thuyết giảng và văn nghệ ngày Phật Đản PL.2557 được tổ chức tại các đơn vị từ GHPGVN-TP đến Q-H cũng như tại các Tự viện phải được đăng ký và thống nhất với Ban Văn hóa GHPGVN Thành phố.

 

IV. CÔNG TÁC CỦA CÁC BAN/NGÀNH TRỰC THUỘC GHPGVN-TP, GHPGVN 24 Q-H VÀ CÁC TỰ VIỆN:

 

1) Đối với các Ban/Ngành trực thuộc GHPGVN Thành phố.

 

-  Treo biểu ngữ, cờ, phan, phướng, đèn hoa tại trụ sở của mình. Xin phép với UBND, UBMTTQVN, Phòng VHTT địa phương treo biểu ngữ tại các khu vực chính của Q/H.

 

-   Tổ chức xe hoa hoặc thuyền hoa cho mỗi Ban chuyên ngành

 

-   Thiết lập vườn Lâm Tỳ Ni.

 

-   Tham gia Lễ đài chính của Phật giáo Thành phố và các Quận/Huyện.

 

-   Thực hiện chương trình Tuần lễ Phật đản-PL.2557-DL.2013 do TWGH và GHPGVN TP chỉ đạo (từ mùng 08 đến 15/4/Quý Tỵ - 17 đến 24/5/2013)

 

2)  Đối với GHPGVN 24 Quận/Huyện:

 

Để đánh dấu những thành quả đạt được của Đại hội Phật giáo Thành phố nhiệm kỳ VIII và Đại hội Phật giáo Toàn quốc lần thứ VII thành công tốt đẹp, cũng như kỷ niệm 50 năm ngày Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân, Ban Trị sự GHPGVN Thành phố đề nghị quý Ban thực hiện các công tác như sau:

 

-   Ban Trị sự GHPGVN 24 Quận – Huyện có trách nhiệm liên hệ Chinh quyền địa phương tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tất cả cơ sở Giáo hội và tư gia Phật tử treo cờ, đèn, phướng… cùng tổ chức các hình thức Lễ hội cúng dường Đại lễ Phật đản là Tuần lễ Phật đản - PL. 2557-DL. 2013 (từ Mùng 08 đến 15 tháng 04 năm Quý Tỵ).

 

-   Thiết lập Lễ đài tập trung tại Trụ sở và tổ chức theo chương trình do Ban Tổ chức Đại lễ Phật đản GHPGVN Thành phố đề ra. (Trường hợp tổ chức tại nơi công cộng nên liên hệ với cơ quan Chính quyền địa phương để được hỗ trợ giúp đỡ)

 

-   Mỗi Quận – Huyện phải thiết trí xe hoa/hoặc thuyền hoa cúng dường Phật đản (ít nhất 01 chiếc, nhiều hơn càng tốt)

 

-   Thỉnh chư Tôn đức Giáo phẩm Ban Tổ chức Đại lễ Phật đản GHPGVN Thành phố đến tham dự Lễ đài tập trung tại địa phương.

 

-   Đăng ký số lượng Đại biểu tham dự Lễ đài chính TP (số lượng tối đa tùy đơn vị)

 

-   Tổ chức văn nghệ, triển lãm (bao gồm: Di sản Văn hóa Phật giáo, pháp khí, tranh ảnh nghệ thuật, thư pháp, các hoạt động Phật sự của GHPGVN-Q/H và các Tự viện), tọa đàm, hội chợ văn hóa, ẩm thực (nếu có). Thực hiện theo sự chỉ đạo của GHPGVN Thành phố, liên hệ Ban Văn hóa GHPGVN Thành phố, các Cơ quan/Ban/Ngành địa phương để được hỗ trợ.

 

-   Khuyến khích Phật tử treo cờ, đèn hoa tại tư gia (cờ Nước và cờ Phật giáo)-        (liên hệ với Công ty Cổ phần Thiện Tài hoặc các Phòng Phát hành Kinh sách)

 

-   Thỉnh cử Giảng sư Ban Hoằng Pháp TP về thuyết giảng tại địa phương.

 

-   Phổ biến rộng rãi các tư liệu Phật đản đến Tăng – Ni, Phật tử.

 

-  GHPGVN Q-H phối hợp cùng cơ sở và Tăng – Ni, Phật tử tổ chức công tác TTXH tại địa phương hoặc Tỉnh – Thành.

 

3) Đối với cơ sở Giáo hội:

 

-   Treo biểu ngữ, cờ, phướng, đèn hoa tại cơ sở.

 

-   Thiết lập vườn Lâm Tỳ Ni tại cơ sở.

 

-   Tham dự Lễ đài chính của TP, của Ban Trị sự GHPGVN tại địa phương.

 

-   Phổ biến và khuyến khích Phật tử treo cờ, phướng, đèn, hoa tại tư gia.

 

V. CÁC BIỂU NGỮ TRANG TRÍ TRONG ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN.

 

KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN - PL.2557 – DL.2013

 

ĐOÀN KẾT HÒA HỢP - TRƯỞNG DƯỠNG ĐẠO TÂM - TRANG NGHIÊM GIÁO HỘI

 

PHỤC VỤ CHÚNG SANH LÀ THIẾT THỰC CÚNG DƯỜNG CHƯ PHẬT

 

 Lưu ý: Quốc kỳ lớn hơn Đạo kỳ từ 1 – 2 cm,  được treo phía tay trái từ trong nhìn ra.

 

VI.  THÀNH PHẦN THAM DỰ:

 

 • Thành viên HĐCM, HĐTS GHPGVN (trú xứ tại Tp.HCM)
 • Đại diện Thành ủy, Ban Dân vận, HĐND, UBND, UBMTTQVN, BTG, Công an-Tp.HCM
 • Đại diện các Tôn giáo bạn (Thiên Chúa, Tin Lành, Cao Đài, Hồi Giáo, Tịnh Độ Cư Sĩ, Hòa Hảo ..v…v…)
 • Đại diện các Tổng Lãnh sự Quán tại Tp.HCM (Lào, Thái Lan, Campuchia, Miến Điện, Tích Lan, Nhật, Trung Hoa, Đài Loan, Ấn Độ, Hàn Quốc, Pháp, Mỹ .v.v…)
 • Đại diện các Báo – Đài TW & TP (Đài Truyền hình VTV/HTV/AVG, Báo: Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Công An, SGGP, Người Lao Động, Giác Ngộ, Văn hóa Phật giáo, Đạo Phật ngày nay, Phật tử Việt nam.net)
 • Đại diện UBMTTQVN, Phòng Nội vụ 24 Quận – Huyện
 • Thành viên GHPGVN TP.HCM
 • Thành viên các Ban/Ngành trực thuộc GHPGVN Thành phố
 • Hội đồng Điều hành và Tăng – Ni sinh Học viện PGVN tại Tp.HCM
 • Ban Điều hành và Tăng – Ni sinh Lớp Cao  - Trung cấp Giảng Sư
 • Ban Giám hiệu và Tăng – Ni sinh các Trường/ Lớp Cao – Trung – Sơ cấp Phật học tại Tp.HCM
  • Ban Trị sự GHPGVN-24 Q/H, Tăng – Ni và Phật tử các Tự viện.

 

            VII. THĂM VIẾNG – TƯỞNG NIỆM:

 

Ban Tổ chức Đại lễ Phật đản PL. 2557 kết hợp cùng các Ban Trị sự GHPGVN-Q/H, Tăng – Ni, Phật tử tổ chức thăm viếng và cử hành Lễ tưởng niệm vào sáng ngày 14/4/Quý Tỵ tại các địa điểm như sau:

 

1.     Công Viên Tượng đài Bồ tát Thích Quảng Đức (Quận 3)

 

Toàn Ban Trị sự GHPGVN-TP. HCM, Ban Trị sự GHPGVN-Q.3, Q.5, Q.10, Lãnh đạo Chính quyền Thành phố, Q.3, Q.5, Q.10, v.v… cũng như Lớp SCPH Q.3, Tăng – Ni và Phật tử các cơ sở tại địa phương đồng tham dự. (Ban Trị sự GHPGVN Q.3 kết hợp với Ban Nghi lễ và Ban Văn hóa GHPGVN Thành phố thực hiện công tác trang trí, Ban Nghi lễ GHPGVN Thành phố chịu trách nhiệm Nghi thức Lễ Tưởng niệm) (sẽ có chương trình riêng cho Lễ Tưởng niệm)

 

2.     Tượng đài Bác Hồ (trước UBND TP.HCM) và Tượng đài Quách Thị Trang (Quận 1)

 

       GHPGVN Q.1, Q.4, Q.Phú Nhuận, Tăng-Ni và Phật tử các cơ sở địa phương cùng tham dự. (GHPGVN-Q.1, Q.4,Phú Nhuận chủ động kết hợp tổ chức)

 

3.     Đền Tưởng niệm Bến Dược (H.Củ Chi)

 

BTS-GHPGVN H. Hóc Môn, Củ Chi, Ban Giám Hiệu và Tăng – Ni sinh Trường Cao - Trung cấp Phật học Tp.HCM, Phật tử Đạo tràng Pháp Hoa  và Tăng -Ni, Phật tử các cơ sở địa phương cùng tham dự. (GHPGVN-Q.12, H.Hóc Môn, Củ Chi chủ động kết hợp tổ chức)

 

4. Nghĩa trang Liệt sĩ Tp.Hồ Chí Minh (Quận 9)

 

BTS-GHPGVN Quận: 2, 9, Thủ Đức, Tăng – Ni và Phật tử các cơ sở địa phương cùng tham dự. (GHPGVN-Q.2, Q.9,Thủ Đức chủ động kết hợp tổ chức)

 

5. Chiến khu An Phú Đông (Quận 12)

 

            BTS-GHPGVN Quận 12 chủ động kết hợp tổ chức, có trách nhiệm thỉnh    chư Tôn đức Giáo phẩm lãnh đạo Phật giáo Thành phố tham dự.

 

Để chương trình ngày Đại lễ Phật đản PL.2557 được thành tựu viên mãn, Ban Trị sự GHPGVN-Tp. Hồ Chí Minh đề nghị chư Tôn đức Giáo phẩm, Tăng - Ni và Phật tử 24 Quận - Huyện vân tập về Lễ Đài tập trung của GHPGVN Thành phố để tham dự ĐẠI LỄ đúng thời gian như chương trình đã quy định.

 

Kính chúc chư Tôn đức Giáo phẩm, quý Tôn đức Tăng – Ni và Phật tử một mùa Phật đản vô lượng an lạc trong ánh hào quang của Đức Phật và thành tựu các Phật sự.

 

 

 

Nơi nhận:

- Như trên “để thực hiện”

- Văn Phòng II TW.GHPGVN

- UBND, UBMTTQVN, BTG Tp.HCM

- Sở Công An Tp.HCM

- Phòng Cảnh Sát GTĐB-CA Tp.HCM

- UBMTTQVN, PNV 24 Quận – Huyện

   “được biết để giúp đỡ”

- TV. Ban Trị Sự GHPGVN Tp.HCM

- TV. Ban Tổ chức Đại lễ Phật đản

- Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam

- Học Viện Phật Giáo VN tại Tp.HCM

- Các Trường - Lớp Phật học TP.HCM

- Lưu VP.

TM. BAN TRỊ SỰ GHPGVN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BAN TỔ CHỨC ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL.2557

Trưởng Ban

 (Đã ký)

  Hòa thượng THÍCH TRÍ QUẢNG

 

 

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

 • Bold
 • Italic
 • Underline
 • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

5.00

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Previous
Next

Đăng nhập