Thành Kính Tưởng Niệm Ven. Satyapala (CONDOLENCE NOTES OF Ven. Satyapala)

Đã đọc: 339           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Thay mặt cho cựu tăng ni trường Đại Học Delhi đang lưu trú tại Hoa Kỳ và Ni chúng cùng quý Phật Tử Chùa Hương Sen, Perris, California, chúng con xin hướng về Lễ Tang Đài, thành kính cầu nguyện Giác Linh Hòa thượng cao đăng Phật quốc và hoàn lai Ta bà hóa độ chúng sanh.

 THÀNH KÍNH TƯỞNG NIỆM

Kính gởi,

Trưởng Ban Tổ Chức Tang Lễ và Môn Đồ Pháp Quyến của Cố Bhikshu Satyapala, Cựu Khoa Trưởng Phân Khoa Phật Học kiêm Giáo sư Khoa Pali, trường Đại Học Delhi, Ấn độ

Chúng con là cựu tăng ni trường Đại Học Delhi đang cư trú tại Hoa Kỳ, vừa hay tin Hòa Thượng Giáo sư vì bịnh duyên đột qụy đã xả báo thân tại thế giới Ta Bà huyễn hóa vào lúc 3:45 sáng ngày 04 tháng 05 năm 2021 tại Abhay Institute of Medical Science, Buddhagaya.

 

Hòa Thượng ra đi không những để lại bao nhiêu tiếc thương, kính quý của chư Tăng, Ni, đồng hương Phật Tử trong và ngoài nước, mà còn là một mất mát lớn lao đối với Môn Đồ Pháp Quyến và Phật Giáo Ấn độ cũng như cho tất cả các cựu Tăng Ni sinh trường Đại Học Delhi là học trò của Hòa thượng Giáo sư. Sự cống hiến vĩ đại của Hòa Thượng về phương diện giáo dục, Phật giáo và xã hội… được giới học giả trí thức ghi nhận và còn mãi ở nhân loại. Thật là:

Thầy về trong cõi Chân không

Đóa Sen đưa tiễn ngậm ngùi tiếc thương.

Thay mặt cho cựu tăng ni trường Đại Học Delhi đang lưu trú tại Hoa Kỳ và Ni chúng cùng quý Phật Tử Chùa Hương Sen, Perris, California, chúng con xin hướng về Lễ Tang Đài, thành kính cầu nguyện Giác Linh Hòa thượng cao đăng Phật quốc và hoàn lai Ta bà hóa độ chúng sanh.

Nhân dịp này, chúng con kính gởi lời chia buồn đến môn đồ pháp quyến của Hòa thượng Tân viên tịch lời chia buồn sâu sắc nhất trước sự mất mát to tát này.

Nam Mô Siêu Lạc Độ Bồ Tát Ma Ha Tát tác đại chứng minh.
                                                     

                                      Chiều buồn, ngày 04 tháng 05 năm 2021

Thành tâm bái bạch,

Hòa thượng Thích Thái Siêu,

 TT T Hạnh Đức,

TT T Pháp Tánh,

TT T Pháp Trí,

ĐĐ T Pháp Uyển,

Ni sư TN Minh Huệ,

Ns TN Giới Hương,

Ns TN Nguyên Ý,

cùng toàn thể cựu tăng ni trường Đại Học Delhi đang ở Hoa Kỳ

 

 

 

MESSAGE OF CONDOLENCE

ON THE PASSING OF THE MOST VENERABLE PROFESSOR BHIKSHU SATYAPALA

 

To the Head of the Funeral Organizing Committee and Dharma Disciples of the late Most Venerable Professor Bhikshu Satyapala, Former Head of Departmentof Buddhist Studiesand Professor of Pāli Faculty, University of Delhi, India:

We are former student monks and nuns of the University of Delhi residing in the United States, and have just learned of the demise of the Most Venerable Master Mahā Thero from a complication of a chronic sickness on May 4, 2021 in Abhay Institute of Medical Science, Buddhagaya, India. We wish to offer our sympathy to his family and to express our deep gratitude for all of his Dharma teachings.

The respected Venerable Master will be mourned by monks, nuns, and fellow Buddhists in India and abroad. This is a great loss for Dharma disciples and Indian Buddhism, as well as for all the clergy at Delhi University who were former students of the Venerable Professor. His great contributions to education, Buddhism and society are well recognized by many Buddhist scholar missionaries, both internationally and in India.

 

Teacher returned to the realm of Trueness

Lotus flowers are sent off with compassion and mourning

 

On behalf of the former student monks and nuns of Delhi University who are residing in the United States, and the nuns, as well as Buddhist followers, of Huong Sen Temple in Perris, California, we would like to forward to the Funeral Home our respectful prayers to the late Professor Bhikshu Satyapala. May you rest in Nirvana and the future return to the Saha world for the sake of sentient beings.

On this occasion, we would like to extend our condolences to the late Professor Bhikshu Satyapala’s dharma disciples, family and friends for this great loss.

 

We send our prayers:

Namo the Supreme Blissful Nirvana Land.

 

                                                    

 

Sad Afternoon, May 4, 2021

Bowing three times,

The Most Venerable Bhikshu Thái Siêu

Bhikshu Hạnh Đức

Bhikshu Pháp Tánh

Bhikshu Pháp Trí

Bhikshu Pháp Uyển

Bhikshuni Minh Huệ

Bhikshuni Giới Hương

Bhikshuni Nguyên Ý

and all former student monks and nuns

 of Delhi University residing in the United States.

 

WELCOME TO HOME PAGE OF PROF. BHIKSHU SATYAPALA

http://people.du.ac.in/~bsatyapala/

 

Prof. Bhikshu Satyapala is renowned scholar of Buddhism with specialization in Abhidhamma Philosophy and associated with Department of Buddhist Studies, University of Delhi in the capacity of Professor. After completing the school career, he became monk at the age of 19 under the guidance of the great Vipassanācārya Ven. Rashtrapala Mahathera, the Founder President of Buddha Bharati at Siliguri (West Bengal) and Founder President of the International Meditation Centre at Buddha Gaya (Bihar). His religious and academic journey was directed by his drive and concern for Buddhist ideals of compassion and wisdom. His planning, vision and missionary zeal rooted in traditional and academic training of Pāli and Buddhist Studies has completed almost four decades. During the period, he earned his academic degrees and received training in Buddhist learning from various centers of Higher Buddhist Studies at Kolkata (W.B.), Bodhgaya, Nalanda, and Darbhanga (Bihar). He received M.Phil. and Ph.D. Degree in Buddhist Studies from the University of Delhi, in the year 1981 and 1987 respectively.

 

His scholarly contributions in the field of Påli Language, Grammar and Literature, Buddhist Philosophy, Abhidhamma Philosophy and Buddhist Psychology as well as Theravada Buddhist Eschatology had been highly acclaimed. Ever since 1981, he is an excellent teacher, research guide, organizer, editor and administrator. Throughout his distinguished teachings career of 29 years of the Department of Buddhist Studies, University of Delhi, he has supervised almost 50 Ph.D. and 66 M.Phil. scholars, including 6 Post Doctoral Research Scholars; published 12 books and more than 80 papers, on the various aspects of Buddhism in English, Hindi and Bengali; organized 9 International and 14 National seminars on various themes of Buddhist Studies; presented more than 50 seminar and conference papers including on Vietnamese Buddhism and edited four journals, including Journal of Buddhist Studies of the Department of Buddhist Studies, University of Delhi.

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Previous
Next

Đăng nhập