Tag: xuất gia

tổng số: 38 | đang hiển thị: 1 - 38

Kính Mừng Phật Đản


Giới Hạnh Chuyên Tu


Nhân duyên


Kiếp Sống Mỏng Manh


tổng số: 38 | đang hiển thị: 1 - 38

Bình luận cuối cùng

avatar trần thanh phong vào lúc 10/04/2020 19:26:06

Đăng nhập