Tag: giải thoát

tổng số: 25 | đang hiển thị: 1 - 25

Pháp Thân Thường Trụ


Kính Mừng Phật Đản


Phật Đản Sanh


Nhân duyên


Ngày có Phật


Giác ngộ


Khổ đau mầu nhiệm


Thế gian là cõi tạm


tổng số: 25 | đang hiển thị: 1 - 25

Bình luận cuối cùng

avatar trần thanh phong vào lúc 10/04/2020 19:26:06

Đăng nhập