Điếu Văn Đức Trưởng Lão Hoà Thượng thượng MINH hạ CHÂU

Đã đọc: 3129           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font

MỘT ĐỜI VẠN HẠNH

Hỡi ôi!

Mưa sầu thê thảm

Trời đất ngửa nghiêng

Cây cỏ ủ dột ưu phiền

Đất đá rơi muôn dòng lệ

Trời Việt Nam cỏ hoa khô héo

Đất Sài gòn mây gió ngừng trôi

Phật tử khắp nơi thổn thức liên hồi

Tăng-Ni cả nước sót thương vô hạn

Dòng Hương Giang lững lờ khói quyện

Đất Thần Kinh nhỏ giọt ai bi

Thiền Viện Vạn Hạnh, tứ chúng bàng hoàng

Đất trời Hải Ngoại, Phật tử năm châu xúc động!

 

Kính nhớ Giác Linh Ôn:

Đất Quảng Nam hiện thân đồng tử;

Làng Kim Thành nuôi dưỡng bậc hiền tài.

Địa linh này, từ thuở sơ khai;

Nhân kiệt đó, đã hiển bày bao kiếp trước.

Vốn sinh trong dòng, danh gia vọng tộc;

Được Mẹ-Cha cho ăn học thành tài.

Tiểu Học Đông Dương, năm Khải Định đỗ Tú Tài;

Thừa Thiên Tỉnh, Khâm Sứ toà cao làm Đổng Lý.

Túc duyên đến hồi hoàn bị;

Địa vị công danh phút chốc bay xa.

Chốn Tường Vân được Bồ Tát thế phát xuất gia;

Vui cảnh không nhà, đức Tăng Thống ban pháp danh là Tâm Trí!

 

Thật vui mừng thay!

Tâm Bồ Đề rộng mở khắp Càn Khôn;

Trí Bát Nhã sáng soi trùm Vũ Trụ!

 

Kể từ đó:

Cảnh Già Lam, đêm ngày công phu tu tập

Học hạnh lành của Phật tổ Như lai

Đường giải thoát, dứt sạch nghiệp trần ai

Trăng giác ngộ, ánh liên đài toả sáng.

 

Chùa Báo Quốc, Tam đàn thọ cụ

Pháp tự MINH CHÂU, đạo hiệu VIÊN DUNG

Viên Âm, Từ Quang tạp chí, đóng góp chẳng ngại ngùng

Liên Hoa, Tư Tưởng, chủ trương hoằng thánh giáo

Cố đô Huế, đến hồi xiển dương Phật đạo

Trung Học Bồ Đề, đào tạo Phật tử, Tăng Ni

Ôn được thỉnh mời, giữ nhiệm vụ phát huy

Giữa trần thế, nét dung nghi Ngài Hiệu Trưởng!

 

Ôi tôn quý thay:

Núi Ngự Bình, ánh từ dung MINH CHÂU chiếu diệu;

Nước Sông Hương, nguồn tịnh thuỷ TÂM TRÍ sáng ngời!

 

Có những khi:

Noi gương Thiện Tài Đồng Tử,

14 năm du học xứ người

Hết Tích Lan, đất Phật chùa vàng

Đến Ấn Độ, Nalanda đại học

Biết bao mưa sa nắng cháy

Chẳng màn gian khổ khó khăn

Biết bao thử thách muôn phần

Ngài không sờn lòng thối chuyển

Với tâm nguyện đạo pháp vĩnh xương long

Thầm mơ ước quốc gia thịnh cường mãi.

Sau khi hoàn thành bút nghiêng giấy mực

Trở về Việt Nam phát nguyện gieo mầm

Nghìn nghìn tri thức, hiến dâng máu xương cho quê hương miên viễn

Triệu triệu Tăng-Ni, hy sinh tâm lực để Đạo Pháp thiên thu!

Quả thật:

Ngài là hiện thân của đức Văn Thù Sư Lợi

Hiển chánh phá tà như Bồ Tát Phổ Hiền

Noi gương hiếu của đức Mục Kiền Liên

Chấp nhận gian khổ oan khiên, chẳng khác gì Địa Tạng Vương Bồ Tát!

 

Ngưỡng bạch giác linh Ôn:

Hương từ của Ngài đã trở thành hương thơm tịnh lạc

Giới đức của Ôn là gánh vác việc tương lai

Viện Trưởng Đại Học Vạn Hạnh, mở trường đào tạo nhân tài

Tổng Vụ Trưởng Văn Hoá Giaó Dục, đem văn hoá văn minh hoà bình cho dân tộc

Hiệu Trưởng Trường Cao Cấp Phật Học

Lo gieo mầm để kết nụ ngàn sau

Viện Trưởng Học Viện Phật Giáo mới hôm nào

Tưới nước vun phân cho mai-đào Việt nam nở những đoá hoa kỳ bí!

Rồi Tổng Thư Ký 3 nhiệm kỳ

Trọng trách đa đoan thân lão bệnh

Rồi Đại Biểu Quốc Hội liên tục 4 khoá liền

Ngồi an nhiên giữa thế quyền giả huyễn.

Rồi Phó Chủ Tịch Hội Đồng Khoa Học Xã Hội chu viên

Đạo-Đời lưỡng toàn nơi tâm bối

Rồi Viện Trưởng Viện Nghiên Cứu Phật Học toả ánh quang minh

Nghiên tầm nguồn cội giúp môn sinh mở mang tuệ trí

Rồi Chủ Tịch Hội Đồng Phiên Dịch Đại Tạng Kinh

Cho bá tánh Việt Nam thắm nhuần Phật Việt

Đến cuối cuộc đời vẫn tràn đầy nhiệt huyết

Phó Pháp Chủ Hội Đồng Chứng Minh, như nhật nguyệt siêu cùng!

 

Quả thật:

Hiện thân là đoá sen hồng

Hương thơm ngào ngạt, giữa lòng thế nhân

Năm châu Phật tử ân cần

Nhờ đèn trí tuệ sáng vầng thái dương

Chỉ bày hướng dẫn tận tường

Nghìn muôn phương tiện, tình thương vững bền

Tường Vân chốn tổ vang rền

Thiền Viện Vạn Hạnh đáp đền ân xưa!

 

Nhớ lúc sinh tiền:

Chẳng phải Thế Thân, Vô Trước bên Đông Độ

Không như La Thập, Huyền Tráng đất Trung Hoa

Lập dịch trường, mở hội chiêu mộ anh tài

Hết thảy quốc chủ, vương hầu đồng tâm ủng hộ.

 

Còn Ôn thì:

Lẻ loi một mình, mà muôn nghìn Phật sự

Đơn thân độc mã, như ngoạ hổ tàng long

Đem hết máu xương, nhiệt huyết trái tim hồng

Ngày làm việc, tối về âm thầm dịch kinh, viết sách!

Oan khiên dứt sạch, chẳng màng khó khăn tai ách

“So Sánh Trung Bộ Kinh Pali với Trung A Hàm chữ Hán

Đau thương tát cạn

Nước mát thanh lương

Ấn Độ quê hương hoa nở đoá chân thường

Việt Nam đạo pháp muôn vạn tình thương vô uý thí

Kìa Đại học Na-Lan-Đà chứng tích còn ghi

“So Sánh Na Tiên Tỳ Kheo chữ Hán và Pali” trong phạn ngữ

Vượt ngoài bĩ thử

Dứt sạch gông xiềng

Noi gương “Huyền Tráng Nhà Chiêm Bái Và Học Giả” tham thiền

Học theo “Pháp Hiển Nhà Chiêm Bái Khiêm Tốn” ròng chuyên nghiên cứu.

 

 

Khi trở lại quê nhà:

Mở trang huyền sử

Pháp tướng dung nghi

Phiên dịch toàn bộ Kinh Tạng Pali

Kết tinh lại những gì là “Phật Pháp

Theo dấu chân xưa, cố tìm “Đường Về Xứ Phật”

Quyết tâm triệt ngộ, mọi sự “Liên Hệ Đại Thừa Với Tiểu Thừa”

Dẫu cho sáng tối, sớm trưa

Sống với “Những Ngày Và Lời Dạy Cuối Cùng Của Đức Phật”

 

Ôn khuyên mọi người mở lượng trượng phu chân thật

Ôn dạy Tăng chúng nhớ câu báo bổ đàn na

Khắp nhân gian đều sống pháp Lục Hoà

Áp dụng “Chữ Hiếu Trong Đạo Phật” trở thành bản thiền ca vi vu bất tận.

 

Trời trí tuệ bao la cao ngất “Hãy Tự Mình Thắp Đuốc Mà Đi”

Biển chân như sáng tỏ bất tư nghi, “Lịch Sử Đức Phật Thích Ca” thấu đáo

“Chiến Thắng Ác Ma” hanh thông lục đạo

Toả sáng tình người, truyền trao “Chánh Pháp và Hạnh Phúc” nhiệm mầu

“Đạo Đức Phật Giáo và Hạnh Phúc Con Người” quả thật cao sâu

“Những Mẫu Chuyện Đạo”như bài tâm kinh siêu tuyệt.

 

Hướng dẫn Phật tử “Hành Thiền” cho tâm hồn tinh anh trinh khiết

Tự tại khắp nhân gian, “Đức Phật Nhà Đại Giáo Dục”, toàn tài

Tự giác lợi tha, “Tâm Từ Mở Ra, Khổ Đau Khép Lại” dứt sạch trần ai

“Những Gì Đức Phật Đã Dạy” chúng con hôm nay quyết tâm thực hành

“Đức Phật Của Chúng Ta” là người “Hiểu Và Hành Đúng Chánh Pháp”

Nên tự tại vào ra trong chân thường diệu tánh!

 

Ôi vi diệu thay:

Lâm Tế truyền thừa, khai sơn Vạn Hạnh, Trường Hưng Chấn;

Tường Vân tiếp nhận, kế nghiệp Tổ Ấn, Vĩnh Trùng Quang.

MINH sáng tợ sơn hà, ba cõi bốn loài hàm cung kính;

CHÂU sa dường nhật nguyệt, tứ thánh lục phàm thảy quy y.

Phiên dịch Tam Tạng Pali, sánh ngang với Huyền Trang-Nghĩa Tịnh;

Viết sách độ kẻ mê tình, chẳng thua Xá Lợi Phất, A Nan.

Tài dũng lược, kế thế kinh bang, đến đâu cũng bình an bá tánh;

Đức cảm hoá, trở thành ngôn hạnh, lưu truyền khắp bốn biển năm châu.

 

Ôi cao cả thay:

Thân lão niên chẳng ngại đường dài;

Tuổi già lụn không màn gian khó.

Nào Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Mể Tây Cơ-Giáo dục quốc tế khơi nguồn

Mông Cổ, Tiệp Khắc, Ấn Độ, Úc Châu, Liên Xô-Phật giáo vì Hoà Bình

Nào Nhật Bản, Ý quốc, Đài Loan-Hội Nghị Tăng Già Quốc Tế

Canada, Pháp quốc, Tích Lan-Hội Nghị Thế Giới Tăng Già

Nào Hà Nội lịch sử còn ghi-Vì thế giới giải trừ quân bị

Nào Sài gòn hai lần hội thảo-Giáo dục Phật giáo trong thời hiện đại.

 

Quả thật cuộc đời Ngài:

Đạo phong toả chiếu khắp Bắc-Trung-Nam

Từ Ải Nam Quang đến Mũi Ca Mau, lúc nói năng vẫn Tam Thừa hưng hiển

Tuệ nghiệp sáng ngời Năm Châu Bốn Biển

Từ Á-Âu-Úc-Mỹ, khi động tịnh vẫn Tứ Quả an nhiên.

Pháp âm như ánh Minh Châu lung linh viên diệu

Dẫu sinh diệt vẫn nghìn năm toả chiếu

Ân đức tợ đại địa Viên Dung nở nụ cười hàm tiếu

Dẫu vô thường vẫn an lạc chân thường!

 

Vậy mà:

95 năm khuôn vàng thước ngọc, thong dong dạo cõi nhân gian;

64 mùa hạ lạp hoa khai, tự tại vui miền Tịnh Độ.

 

Bởi thế:

Khắp sơn hà nhỏ lệ đau thương

Toàn thế giới vấn vươn buồn tũi

Cõi rong rêu sẽ trở thành sông núi

Khắp đất trời rúng động tâm tư

Suốt đời con vẫn nhớ bóng tôn sư

Dù địa-thuỷ-hoả-phong có điêu tàn đổ nát!

 

Nơi phương xa con vẫn khắc sâu ghi tạc:

Mười phương hoa nở tuyệt vời

Ghi dòng Phật sử cuộc đời danh Tăng

Dẫu cho nát cuộc phù trầm

Dung nghi đức độ nghìn năm vẫn còn!!!

 

Thứ Sáu, ngày 07-09-2012

Chùa Phật Đà, Úc Châu

 

Học đồ Tâm Pháp-Thiện Hữu

(Cựu Tăng Sinh Khoá III, Trường Cao Cấp Phật Học Việt Nam)

 

Lưu ý:

Những chữ in đậm trong ngoặc kép đều là tên những tác phẩm của đức Trưởng Lão Hoà Thượng.

Những chữ in đậm là đề tài hội thảo quốc tế mà đức Trưởng Lão Hoà Thượng đại diện cho Phật giáo Việt Nam đi tham dự chính thức.

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

2.50

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Previous
Next

Đăng nhập