Trang trí màu sơn Korea

Đã đọc: 6012           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Dangcheong là hình trang trí cho các Tự viện và Cung điện, màu sắc theo kiểu Hàn Quốc, trên nóc các tòa nhà và những hình trang trí thể hiện vẻ đẹp và giá trị nghệ thuật đích thực. Dangcheong gồm có năm màu: đỏ, xanh, vàng, đen và trắng. Bên cạnh chức năng trang trí, Dangcheong còn được dùng vào những mục đích thực tế. Dangcheong được dùng để bảo vệ bề mặt tòa nhà và che đi những vết thô ráp trong chất liệu được sử dụng, đồng thời nhấn mạnh đặc điểm và thể hiện phẩm cấp của tòa nhà hay đối tượng nào đó

 

Dangcheong là hình trang trí cho các Tự viện và Cung điện, màu sắc theo kiểu Hàn Quốc, trên nóc các tòa nhà và những hình trang trí thể hiện vẻ đẹp và giá trị nghệ thuật đích thực. Dangcheong gồm có năm màu: đỏ, xanh, vàng, đen và trắng. Bên cạnh chức năng trang trí, Dangcheong còn được dùng vào những mục đích thực tế. Dangcheong được dùng để bảo vệ bề mặt tòa nhà và che đi những vết thô ráp trong chất liệu được sử dụng, đồng thời nhấn mạnh đặc điểm và thể hiện phẩm cấp của tòa nhà hay đối tượng nào đó. Dancheong có ở hầu hết mọi tòa nhà truyền thống, bao gồm cả đền chùa bất kể chúng nằm ở Seoul hay các tỉnh khác.

In Korean, temples and palaces are painted in a particular style called "Dancheong".

The outside eaves, the inside rafters and the ceilings are covered with intricate Dancheong patterns. Các mái hiên bên ngoài, các xà bên trong và trần nhà được che phủ bằng các mô hình phức tạp Dancheong. On the main temple beams and among the rafters, interwoven between the patterns, you will find pictures of spirits, ancient monks, Bodhisattvas and dragons, to name a few. Trên ngôi đền chính dầm và trong số các khoảng trống, giữa các mô hình bạn sẽ tìm thấy hình ảnh của tinh thần rất tự chủ của chư vị tiền bối Phật giáo xưa, qua hình ảnh Bồ Tát và con rồng. It is said that during the Shilla period, Dancheong was even found on commoners' home. Người ta nói rằng trong thời triều đại Shilla (Tân La), Dancheong thậm chí còn tìm thấy trên nhà dân thường. Now it is limited to temples and palaces as well as some musical instruments. Bây giờ nó được giới hạn trong các Tự viện và Cung điện cũng như một số nhạc cụ.

 

Buddhist paintings are not only beautiful but also full of meaning. Phật giáo Hàn Quốc qua những bức tranh không chỉ đẹp mà còn đầy ý nghĩa. Symbols are included in the paintings; beauty and meaning are interrelated to instruct the visitor on his spiritual quest, reminding him of the path. Biểu tượng được bao gồm trong các bức tranh; vẻ đẹp và ý nghĩa để hướng dẫn người tìm hiểu vào hỏi tinh thần của mình, như được nhắc nhở con đường đạo lý và bổn phận của bạn.

 

On the outside ends of big buildings, up towards the roof, you will see three circles. Bên ngoài của các tòa nhà lớn, lên tới mái nhà, bạn sẽ thấy ba vòng : These represent heaven, earth and man, the three important things that Dangun, the mythological founder of Korea, is supposed to have brought with him.Thiên (trời), Địa (đất) và  Nhân (con người), ba điều quan trọng là Dangun, người sáng lập thần thoại của cổ  (Silla) Triều Tiên. They have come to represent the Buddha, his teaching and the community of Buddhists.

 

Lotuses, are another common symbol found in Buddhist paintings, are to be seen in many forms. Hoa sen, cũng là một biểu tượng thường thấy trong các bức tranh Phật giáo (Hoa sen dụ cho Diệu pháp sanh nơi đất sình ô uế mà chẳng nhiễm, mùi thơm càng xa càng dịu dàng)  được nhìn thấy dưới nhiều hình thức. The lotus grows from mud (representing ignorance) up to the clear sunlight (representing enlightenment). Các hoa sen mọc từ bùn (đại diện cho sự thiếu hiểu biết) khi đã được môi trường tác động của quang hợp ánh sáng mặt trời thì trổ hoa thơm tinh khiết (đại diện cho sự giác ngộ), đều này chứng tỏ cho thấy bản chất giác ngộ vốn sẳn sàng nơi mọi người chúng ta, ai cũng có thể thành đạt được.

 

The symbol of the fish is often painted on the main Buddha table. Các biểu tượng của cá thường được vẽ trên bàn Phật chính. It represents the effort and determination necessary for attaining enlightenment, for the fish supposedly, never closes its eyes. Nó thể hiện sự nỗ lực và quyết tâm cần thiết để đạt được giác ngộ, cho nên cá không bao giờ bị đóng đôi mắt của nó.

 

If you look closely, you will find swastika everywhere: on the outside of buildings, woven into patterns, even in the decorations in the subways and in roadside railings. Nếu bạn xem xét chặt chẽ, bạn sẽ tìm thấy hình chữ vạn ở khắp mọi nơi: trên mặt ngoài của tòa nhà, dệt thành các mô hình, ngay cả trong các đồ trang trí trong tàu điện ngầm và rào bên đường. The swastika is an ancient Buddhist symbol of peace, harmony and good luck. Hình chữ vạn là một biểu tượng Phật giáo cổ đại của hòa bình, hòa hợp và kiết tường.

 

    Truyền thống Sơn (Dancheong) kiến trúc Hàn Quốc

 

Dancheong refers to Korean traditional decorative coloring on wooden buildings and artifacts for the purpose of style. Dancheong đề cập đến truyền thống màu trang trí Hàn Quốc trên các tòa nhà bằng gỗ và hiện vật cho mục đích của phong cách. It literally means "cinnabar and blue-green" in Korean.It is based on five basic colors; blue (east), white (west), red (south), black (north), and yellow (center).Dancheong has various symbolic meanings. Nó có nghĩa là "chu sa và màu xanh lá cây xanh" trong Korean.It dựa trên năm màu cơ bản; màu xanh (hướng Đông), trắng (hướng Tây), đỏ (hướng Nam), đen (hướng Bắc), và màu vàng (Trung tâm). Dancheong có nhiều ý nghĩa tượng trưng. Dancheong also represented the social status and rank by using various patterns and colors. Dancheong cũng đại diện cho địa vị xã hội và xếp hạng bằng cách sử dụng các mẫu khác nhau và màu sắc. It functions not only for decoration, but also for practical purposes such as to protect building surfaces against temperature and to make the crudeness of materials less conspicuous. Nó không chỉ có chức năng trang trí, mà còn cho các mục đích thiết thực như xây dựng để bảo vệ các bề mặt chống lại nhiệt độ và để làm cho crudeness vật liệu ít hơn. Applying dancheong on the surfaces of buildings require trained skills, and artisans called dancheongjang (단청장) design patterns and paint. Áp dụng Dancheong trên bề mặt của các tòa nhà đòi hỏi kỹ năng được đào tạo, và nghệ nhân gọi là Dancheongjang thiết kế các mẫu và sơn.

 

Nguồn gốc của Dancheong có thể bắt nguồn từ những bức tranh hang động và các bức tranh tường,  trong đó xuất hiện nhiều hơn 20.000 năm trước đây trong lịch sử nhân loại, mặc dù họ có thể được phục vụ cho các mục đích khác nhau và chức năng từ Dancheong cách điệu.

In the 12th century document titled Gaoli tujing (高麗圖經) which literally means "Illustrated Account of Goryeo" (918-1392), the Chinese author Xu Jing described the majestic appearance of Goryeo's royal palaces as well as the luxurious dancheong on the places at that time. Trong tài liệu thế kỷ 12 có tiêu đề Gaoli tujing có nghĩa đen là "minh họa Tài khoản của Goryeo" (918-1.392), tác giả Trung Quốc Xu Jing mô tả sự xuất hiện hoành tráng của cung điện hoàng gia của Cao Ly cũng như Dancheong sang trọng trên các địa điểm vào thời gian đó. He said that Goryeo people liked building royal palaces and the structure of king's residence was built with round pillars and a square headpiece. Ông cho rằng Goryeo người thích xây dựng cung điện hoàng gia và cấu trúc của nơi cư trú của vua đã được xây dựng với các trụ cột tròn và một hình vuông. The colorfully adorned edge of the roof in connection looked like it flied to the sky. Mép colorfully trang trí của các mái nhà trong kết nối trông giống như nó flied để bầu trời. The book illustrates the resplendent dancheong in detail that the handrail was painted in red and decorated with vine-flowers. Cuốn sách minh hoạ rực rỡ Dancheong cụ thể mà lan can đã được sơn màu đỏ và trang trí với hoạ tiết hoa văn cách điệu. Not only were the coloring and patterns very vivid, but also beautiful, so that the palace stand out among other royal palaces.[4] There are several examples to exhibit the dancheong produced in the Goryeo period such as Josadang (조사당) of Buseoksa Temple in Yeongju, Geukrakjeon (극락전) at Bongjeongsa Temple in Andong, and Daeungjeon (대웅전) of Sudeoksa Temple in Yesan. Không chỉ là các màu và hoa văn rất sinh động, mà còn đẹp, vì vậy mà cung điện nổi bật trong số các cung điện hoàng gia khác. Có một vài ví dụ để triển lãm các Dancheong sản xuất trong thời kỳ Goryeo như Josadang (조사당) của Buseoksa Temple ở Yeongju, Geukrakjeon (극락전) tại Bongjeongsa Temple tại Andong, và Daeungjeon (대웅전) của Temple Sudeoksa ở Yesan. Phật Hàn Quốc hiện nay đang trên xu thế hòa nhập cộng đồng Quốc Tế và hiện đại hóa đất nước nhưng đặt biệt nền văn hóa kiến trúc mỹ thuật truyền thống của dân tộc Korea, Phật Giáo luôn duy trì và phát huy.

                                                                                                                                                         Mùa Thu, Canh Dần (10.09.2010)

 

                                                                                                                                                                                     Thích Vân Phong

Một số hình ảnh sưu tập để minh họa bài viết,  kính giới thiệu cùng quý độc giả chiêm ngưỡng nét đẹp bởi kiến trúc mhyx thuật truyền thống của Hàn Quốc :Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

5.00

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập