Bước Theo Chân Đức Phật

Đã đọc: 2873           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Quý vị sẽ là những vị tiếp nối Đức Thế Tôn và chư Tổ làm sáng lại những gì mà đức Thế Tôn đã dạy và để lại cho chúng ta, góp phần xây dựng sự yên bình trên quê hương Kusinaga nói riêng và trên toàn thể liêng bang Ấn độ nói chung.

(Pháp Thoại: Thầy Thái Hòa chia sẻ vào ngày 19/12/2010, tại chùa Linh Sơn, bang Kusinaga thuộc Indian cho khoảng 30 ngườ tu trẻ, tại Kasinaga, do Sư cô Trí Thuận trú trì và phiên dịch).

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Thưa Đại chúng!

Cách đây hai mươi sáu thế kỷ, đức Thế Tôn của chúng ta, đã chọn Lâm Lumbini để thị hiện đản sanh, chọn Bodhigaya để thiền định và giác ngộ, chọn( …  )Lộc uyển  để chuyển vận Pháp luân và thành lập Tăng đoàn, chọn Vesàli để công bố Bát Kính Pháp và thiết lập Ni đoàn, chọn Kusinaga để thị hiện Niết bàn.

Trong kinh Nikàya ghi lại rằng: Đức Thế Tôn có ý định muốn Niết bàn tại thành Kusinaga, nhưng Ngài Ananda đề nghị, Thế Tôn nên đến một Thành phố hay một thị trấn khác rộng lớn hơn, nhưng bấy giờ đức Thế Tôn dạy cho Tôn giả Ananda rằng, chính nơi thị trấn Kusinaga nầy như Lai đã nhiều lần buông bỏ sắc thân ở đây, nên bây giờ thành bậc Vô thượng giác, khi xả bỏ sắc thân, Như Lai cũng muốn buông bỏ sắc thân ở đây vậy.

Như vậy, Đại chúng biết rằng, vùng Kusinaga của chúng ta đang ở đây, là quê hương mà Đức Thế Tôn đã trải qua nhiều lần buông bỏ hình hài ở đây, vậy xin Đại chúng hãy nhắm mắt lại nhìn thật sâu vào những gì đang hiện hữu ở nơi Kusinaga nầy, để chúng ta có thể tiếp xúc được  truyền thống, bản nguyện cũng như Pháp thân, báo thân và ứng hóa thân của Đức Thế Tôn trong giây phút mầu nhiệm và tuyệt vời nầy.

Thưa Đại chúng!

Trong kinh Nikàya, đức Thế Tôn dạy cho ta biết rằng, ở đời có bốn hạng người:

Hạng thứ nhất: Từ nơi bóng tối mà đi vào bóng tối. Tức là hạng người, chỉ chuyên tâm nghĩ ác, nói ác và làm ác, nên từ kiếp nầy sang kiếp khác cứ lang thang hoài trong kiếp sống luân hồi khổ đau.

Hạng thứ hai: Từ nơi bóng tối mà bước ra ánh sáng. Tức là hạng người sinh ra đời gặp được Thầy hiền, bạn tốt đưa lối dẫn đường và biết phát tâm quy y Phật Pháp Tăng, thọ trì năm giới quý báu để tu học, bỏ ác làm lành, giữ gìn tâm ý trong sạch, nhờ vậy mà họ bước ra khỏi bóng đêm của sinh tử, hướng tới ánh sáng của đời sống giải thoát giác ngộ.

Hạng thứ ba: Từ nơi ánh sáng mà bước vào bóng tối. Tức là hạng người sinh ra đã gặp được Phật pháp, đã gặp được những người bạn tốt, nhưng lại nghe theo thầy tà bạn ác, bỏ Phật pháp sống và thực hành theo tà pháp, nên họ là hạng người đang và sẽ thất vọng trong đời sống ở hiện tại và tương lai, vì vậy, họ là hạng người từ nơi ánh sáng mà bước vào bóng tối.

Hạng thứ tư: Từ nơi ánh sáng mà bước tới ánh sáng. Tức là hạng người đã có nhiều đời tu học ở trong chánh pháp và họ nguyện đời đời, kiếp kiếp sanh ra bất cứ ở đâu đều gặp được chánh pháp, gặp được thiện hữu tri thức, thọ và trì chánh pháp, nếm được pháp vị, khiến họ càng thực tập tâm trí càng sáng lên, hạnh phúc càng lớn lên, nên những vị nầy gọi là hạng người từ nơi ánh sáng bước tới ánh sáng, từ cõi Thánh mà bước tới cõi Phật.

Vậy, bây giờ quý vị biết rằng, quý vị là hạng người nào trong bốn hạng người ấy? Tôi tin chắc rằng, quý vị là hạng người từ nơi bóng tối bước ra ánh sáng và sẽ là hạng người từ nơi ánh sáng mà bước tới ánh sáng.

Quý vị sẽ là những vị tiếp nối Đức Thế Tôn và chư Tổ làm sáng lại những gì mà đức Thế Tôn đã dạy và để lại cho chúng ta, góp phần xây dựng sự yên bình trên quê hương Kusinaga nói riêng và trên toàn thể liêng bang Ấn độ nói chung.

Xin cầu nguyện Đức Phật Từ bi chứng minh và gia hộ cho tất cả chúng ta.

Nam Mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát.

                                                                             Ban Thị giả kính ghi.

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập