Trang chủ | Văn học | Văn học Phật giáo Việt Nam

Văn học Phật giáo Việt Nam

image

Tên gọi tiếng Phạn Du-già Sư Địa Luận

Nền tảng kết cấu thích luận và chú thích Du-già Luận đều phân giải và còn giải thích những tên gọi nhan đề. Yoga dịch là Du-già, nhưng cần tiến hành giải thích ý nghĩa 2 chữ này. Du-già gồm nhiều hàm nghĩa, từ đó không mấy thỏa đáng trong dịch thuật, chỉ dịch với hàm nghĩa là tương ưng, rồi tạm thời tiếp chiếp. Thích Luận nêu thể Du-già, xem hành quả sở hữu các pháp trong tất cả Thừa đều gọi Du-già, vẫn có nghĩa tương ưng tất cả phương tiện thiện xảo, dựa theo xiển thuật loạn tạp 3 loại: Cảnh du-già, Hành du-già, Quả du-già mà xiển thuật đến 5 loại tương ưng là: cảnh, hành, lý, quả, đắc quả. Tất nhiên đã là nghĩa tương ưng, biểu hiện hàm nghĩa kết hợp hay mọi quan hệ làm chủ, từ đó tiến hành kết hợp sở hữu, liên hệ rồi nạp vào tiến hành giải thích trong phạm vi du-già tức là tương ưng. Nhưng đó là hoàn toàn chú thích, giải thích thường tình. ‘Du-già’ đơn giản được gọi trong ‘Du-già sư’, lập tức không có thểm sức biện luận giải thích. Đó là lối giải thích theo sách chú thích độc quyền ở Ấn Độ, rồi Trung Quốc tiếp thu toàn bộ.
image

Những đợt sóng giao lưu ngôn ngữ Việt-Trung qua con đường Phật giáo - âm Hán Việt phạm hay phạn? (phần 1.2)

Khái niệm "làm phúc" đã xuất hiện lâu đời, trong Kinh Thi (chương Hồng Phạm 洪範) nhắc đến năm loại phúc 五福:一曰壽,二曰富,三曰康寧,四曰攸好德,五曰考終命 Ngũ phúc: nhất viết thọ, nhị viết phú, tam viết khang ninh,tứ viết du hảo đức, ngũ viết khảo chung mệnh
image

Tìm Hiểu Lớp Ý Nghĩa Từ “Lá Rụng” Trong Tác Phẩm Hồn Bướm Mơ Tiên Qua Góc Nhìn Phật Giáo

Khái Hưng quả đúng là một ngòi bút không chỉ giỏi về lột tả tâm lý nhân vật, mà ông còn là một nhà văn tả cảnh thiên nhiên rất tài tình, ông đã dẫn dắt người đọc đi từ tâm trạng vui vẻ nhộn nhịp của làng quê Bắc bộ khi đang vào mùa thu hoạch lúa, cùng với sự bởn cợt trêu ghẹo chàng sinh viên Ngọc bằng những lời lẽ có văn có thơ của những thiếu nữ đang gặt lúa trên nương trong phần đầu tác phẩm. Khi đến cuối tác phẩm, tác giả lại đưa tâm trạng người đọc về trạng thái bi thương đồng cảm với nỗi buồn của Lan và Ngọc, với vài nét tả thực cảnh thiên nhiên buồn ảm đạm.
image

Truyện Thơ Quan Âm Thị Kính (Tranh Vẽ)

Xin xem tập tin đính kèm bên phải.
image

Ngôn ngữ của Thiền và Thi ca

Mục đích của Thiền là đạt ngộ chân tâm, cho nên ngôn ngữ của Thiền không phải là ngôn ngữ mà chúng ta thường sử dụng, nó là những phương tiện để đập vỡ vỏ bọc cuộc đời, là những nhát búa chém giữa hư không mà rúng động cả đất trời.
image

Mối quan hệ giữa Phật giáo với văn học

Phật giáo vốn là tôn giáo vì con người và về con người, hướng con người vươn tới tình thương yêu bao la, mênh mông, với tư tưởng từ bi hỷ xả; và đặc biệt chú trọng đến những con người đau khổ. Chính tư tưởng này lại bắt gặp tư tưởng của dân tộc.
image

Nhà Nho Nguyễn Công Trứ với Phật giáo

Với một nhà nho hành đạo ngang tàng như Nguyễn Công Trứ, chỉ nội một việc hồi thú, hồi đầu, hồi hướng “đáo bỉ ngạn” cũng chứng tỏ sức hấp dẫn của tư tưởng Phật giáo. Nguyễn Công Trứ đã gắn bó gần trọn cuộc đời với cửa Khổng sân Trình và con đường quan chức, ông chỉ có thể đến với nguồn sáng Phật giáo bằng tất cả vốn tri thức và những giới hạn thực có của mình.
1 2 3 next tổng số: 23 | đang hiển thị: 1 - 10