Trang chủ | Văn học | Thơ | Đời

Đời

image

 
 
Gió ơi thổi lá vàng bay  
Cho ta tìm lại tháng ngày xuân qua
Trôi lăn trong cõi  sa bà
Còn đâu độ tuổi ngọc ngà vô tư
 
Cuộc đời mấy chục năm dư
Cười đây khóc đó thực hư xoay vần
Đường xa cứ ngở là gần 
Mòn chân mới biết trăm phần sầu lo 
 
Bạch Vân Nhi