image

Lễ hằng thuận cuối cùng trong năm Tân Sửu tại chùa Giác Ngộ

ĐPNN - Sáng ngày 23/01/2022, trang nghiêm tại điện Phật chùa Giác Ngộ, lễ hằng thuận của chú rể Quốc Tùng (pháp danh Ngộ Minh Lâm) và cô dâu Ngọc Trâm (pháp danh Hoa Huệ) được diễn ra dưới sự chứng minh của Tam bảo.

Bài mới        

Lễ hằng thuận cuối cùng trong năm Tân Sửu tại chùa Giác Ngộ

Lễ hằng thuận cuối cùng trong năm Tân Sửu tại chùa Giác Ngộ

ĐPNN - Sáng ngày 23/01/2022, trang nghiêm tại điện Phật chùa Giác Ngộ, lễ hằng thuận của chú rể Quốc Tùng (pháp danh Ngộ Minh Lâm) và cô dâu Ngọc Trâm (pháp danh Hoa Huệ) được diễn ra dưới sự chứng minh của Tam bảo.

Ngày Phật Thành đạo: Một sự kiện chấm dứt khổ đau và đem lại hạnh phúc cho muôn loài

Trong mỗi chúng ta đều có các chủng tử xấu, tốt do các duyên, nghiệp từ tiền kiếp. Còn thiền sư Thanh Từ thì bảo: tu là sửa cái xấu ngay tại Ngôi nhà của Tâm mình. Đâu phải nơi chùa chiền tự viện mới là tu, Chúng ta niệm Phật! Phật cũng niệm chúng ta…Cảm ứng đạo giao!...Còn kinh Hoa Nghiêm thì nội dung cho rằng: Đối với Phật giáo, tinh thần đóng vai trò quan trọng. Đời sống tinh thần không yên ổn, không trong sáng, thì cho dù đời sống vật chất có phát triển đến đâu, cũng mang lại khổ đau!
Cảm Nhận Sự Ra Đời Của Đức Phật Thích Ca

Cảm Nhận Sự Ra Đời Của Đức Phật Thích Ca

Trong bài này tôi chỉ trình bày những đặc điểm tư tưởng của đức Phật Thích Ca. Sau khi thành đạo, đức Phật Thích Ca bắt đầu mở cuộc cách mạng xã hội, đồng thời cũng cách mạng văn hóa tư tưởng. Muốn cách mạng xã hội và văn hóa tư tưởng thành công trước hết phải hoàn tất cuộc cách mạng bản thân.
Giá trị lịch sử của Trường Bộ Kinh

Giá trị lịch sử của Trường Bộ Kinh

Trên phương diện lịch sử phát triển, từ sau Pháp nạn 1963, Phật giáo Việt Nam đã thực hiện một bước tiến vĩ đại là thống nhất hai truyền thống sai biệt của Phật giáo. Sự kiện đó cho thấy rằng: Phât giáo Việt Nam luôn luôn khát vọng một đời sống thuần nhất của cộng đồng Tăng sĩ, vốn là điều mà Đức Phật thường khuyên dạy. Chỉ có sự thuần nhứt của cộng đồng Tăng sĩ trên mọi lãnh vực, đạo Phật mới là nguồn hy vọng hòa bình và hạnh phúc của nhân loại.
Tranh Thiền: Khi Cái Được Thấy Hiển Lộ

Tranh Thiền: Khi Cái Được Thấy Hiển Lộ

Thiền chính là nét vẽ nơi đầu ngọn núi [khi tâm hiển lộ, và chưa nhuốm trần ba cõi], như lời Đức Phật dạy Ngài Bahiya rằng, hãy để cái được thấy là cái được thấy, hãy để cái được nghe là cái được nghe… và đó là giải thoát. Do vậy, Thiền chính là khi đi đứng nằm ngồi, nơi đó tâm họa sư không rơi vào nhân quả.
Cội Tùng Ngã Bóng

Cội Tùng Ngã Bóng

Những cơn bảo hung tợn tàn phá quê hương hay làn gió phớt nhẹ đong đưa cây lá, hồn quê và chùa quê vẫn trầm mặc vô tư nuôi lớn cội Tùng vốn yếu đuối hơn gốc Bồ Đề; Bảo táp qua đi, mưa phùn lê thê suốt ba tháng chấm dứt, nắng cháy da đón gió hạ Lào tràn san, cây vẫn xanh, hoa vẫn tươi quê làng vẫn trầm mặc muôn thưở.
Tuệ Trí Của Đức Đạt Lai Lạt Ma

Tuệ Trí Của Đức Đạt Lai Lạt Ma

Lòng từ bi chân thành và sự dính mắc là mâu thuẩn với nhau. Theo sự thực hành của Phật giáo, để phát triển lòng từ binh chân thành thì chúng ta trước nhất cần phải thực hành thiền về bình đẳng và hành xả, tách riêng mình ra khỏi những người rất gần gũi với mình. Sau đó, thì chúng ta phải loại bỏ những cảm giác tiêu cực đối với những kẻ thù của chúng ta. Tất cả chúng sanh phải được nhìn như bình đẳng. Trên căn bản đó, thì chúng ta có thể dần dần phát triển lòng từ bi chân thành cho tất cả mọi người.
Mừng Xuân Nhâm Dần – 2022 – Nhớ Chuyện Cọp Quy Y

Mừng Xuân Nhâm Dần – 2022 – Nhớ Chuyện Cọp Quy Y

(7) Phật Pháp rất nhiệm mầu, nhưng "Giải thoát chỉ có thể đạt được qua tu tập chứ không phải qua bàn luận" Tu đạo nương kinh Phật, Hành đạo từ tâm khởi, Siêng năng tinh tấn học, Kiên trì hành sẽ thành.
Các Mối Liên Hệ Tương Tức Giữa Thầy Cô Giáo và Học Trò, Học Trò và Thầy Cô Giáo trong Giáo Dục Phật Giáo

Các Mối Liên Hệ Tương Tức Giữa Thầy Cô Giáo và Học Trò, Học Trò và Thầy Cô Giáo trong Giáo Dục Phật Giáo

Chúng ta biết trong giáo dục đạo học cũng như thế học, những người thầy cô giáo luôn luôn mong mỏi các thế hệ đi sau giỏi hơn các thế hệ đi trước về các khía cạnh tài năng, trí tuệ, đức hạnh, v.v… Trong các ngữ cảnh giáo dục Phật giáo, nhà trường và nhà Chùa được xem như là những môi trường giáo dục Phật học ở tu viện và ở đại Tùng Lâm, học trò được xem như là các vị đệ tử có khả năng ứng dụng Phật pháp vào trong đời sống hằng ngày để giúp đời thêm vui bớt khổ ngay tại thế gian này.
Bhagavadgītā: Vài đặc điểm đạo đức trong sự so sánh với Phật giáo

Bhagavadgītā: Vài đặc điểm đạo đức trong sự so sánh với Phật giáo

Bhagavadgītā có lẽ được sáng tác tại một thời điểm khi mà vị trí của tầng lớp Bà-la-môn đang suy giảm và vai trò của tầng lớp Sát-đế-lợi đang có ưu thế. Qua những giảng giải của thần Kishna, Bhagavadgītā muốn tái xác định lại vị trí xã hội của từng đẳng cấp. Một mặt nó vừa giữ lại những gì của truyền thống Ba-la-môn, nhưng mặt khác lại canh tân những phương pháp thực hành tôn giáo. Sự giải thoát có thể đạt được thông qua việc thực hành bổn phận dành cho mình và niềm tin vào thần linh vừa như để giữ lại hệ thống đẳng cấp, nhưng cũng như muốn “phổ quát hóa” con đường giải thoát cho mọi đẳng cấp. Sự thực hành bổn phận không nghĩ đến kết quả của hành động, trong khi nó nêu cao tinh thần xả kỷ và không thủ chấp, nêu cao tinh thần sống giữa cõi đời nhưng không bị cõi đời trói buộc, thì mặt khác nó cũng nhằm an bài từng đẳng cấp với từng bổn phận cụ thể và không được phép thay đổi đi trật tự đó.
Ký Sự Hành Hương Nhật Bản

Ký Sự Hành Hương Nhật Bản

Kyoto là một thung lũng nhỏ có 1.500.000 dân, hơn 11 thế kỷ. Nơi đây có 18 công trình di sản văn hóa thế giới. Chùa Vàng Kinkaku-ji và chùa Thanh Thủy là hai di sản văn hóa thế giới.
Đọc Bài Kệ “Cư Trần Lạc Đạo” Qua Lăng Kính Kim Cang Bát Nhã Ba-La-Mật-Đa Kinh

Đọc Bài Kệ “Cư Trần Lạc Đạo” Qua Lăng Kính Kim Cang Bát Nhã Ba-La-Mật-Đa Kinh

“Cư trần/ lạc đạo” - ở trong cõi đời vui với đạo - đã cho thấy một quan niệm tu hành không lánh xa thế tục. Quan niệm này kỳ thực không mới, trong Kinh Kim Cang, Như Lai cũng đã nói: Bồ tát muốn biết mình còn phiền não, vọng chấp hay không, và để tiêu trừ; tất nhiên, phải lao mình vào phiền não, nghĩa là phải nhập thế độ sanh, làm các Phật sự. Rõ ràng, khi chúng ta nhìn lại cuộc đời của Đức Phật lúc tại thế, ngay sau đắc quả, là cả một hành trình dài nhập thế, lấy chính sắc thân mình trải qua bao khổ hạnh để minh chứng, để giáo hóa, dẫn dắt chúng sanh. Nói như vậy, tuy nhiên, không phải hành giả nào cũng đủ căn cơ đốn ngộ để nhập thế phổ độ chúng sinh; do đó, cần có một quá trình dài trong không gian thanh tĩnh để thân tâm bớt những phiền não, tạp nhiễm, di dưỡng tinh thần mà từ đó lánh xa ô nhiễm; khi trước mắt không có vật tục, trong tâm tự khắc an minh. Điều này từng được Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn thí dụ như một cái cây phải ở trong rừng sâu thì ít bị chặt phá, cứ thế sẽ lớn lên thành đại thụ, khi đó có thể trở thành rường cột.
Tổng Kết Chương Trình  Ấn Tống Sách Giáo Khoa Cho 33 Trường Trung Cấp Phật Học - Gđ5 (C84-5)

Tổng Kết Chương Trình Ấn Tống Sách Giáo Khoa Cho 33 Trường Trung Cấp Phật Học - Gđ5 (C84-5)

Quỹ Đạo Phật Ngày Nay (Quỹ ĐPNN) hân hạnh nhận được sự tín nhiệm, tin tưởng của Ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương GHPGVN, từ năm 2017, nhận trách nhiệm in ấn khoảng 35 đầu sách giáo khoa để phục vụ cho toàn bộ cho 33 trường Trung cấp Phật học trên toàn quốc. Trong đợt in ấn thứ lần thứ năm này, Quỹ ĐPNN đã ấn tống 2 đầu sách thuộc bộ giáo trình Trung cấp Phật học với 20.000 ấn bản; ấn tống sách phục vụ các hội thảo quốc gia của Học viện Phật giáo Việt Nam Tp. Hồ Chí Minh và 15 đầu sách với 28.600 ấn bản phục vụ Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam. Tổng kinh phí của chương trình lên đến 1,06 tỷ đồng.
Lịch khóa tu và các ngày lễ lớn trong năm 2021 tại chùa Giác Ngộ

THƯ VẬN ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH LAN TỎA CHÁNH PHÁP KỲ 7 (CP7 )

ẤN TỐNG MÁY NGHE PHÁP THOẠI KỲ 6 (C270)

ẤN TỐNG THÁNH ĐIỂN PHẬT GIÁO VIỆT NAM (ĐẠI TẠNG KINH TIẾNG VIỆT) (C200)

THƯ VẬN ĐỘNG CÚNG DƯỜNG TRAI PHẠN VÀ HỘ TRÌ CHO KHÓA TU KỲ 8 (GN8)

HÙN PHƯỚC XÂY DỰNG CHÙA QUAN ÂM ĐÔNG HẢI – SÓC TRĂNG (QAĐH – 3)

Bài viết theo ngày - tháng

first first Tháng 1, 2022 first first
Chủ nhật Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Bình luận cuối cùng

avatar trần thanh phong vào lúc 10/04/2020 19:26:06

Đăng nhập