Trang chủ | PG & các ngành | Triết học

Triết học

image

Sở Tri Chướng - Nên Hiểu Thế Nào?

Nếu chúng ta bỏ chút thì giờ để tìm hiểu “Sở tri chướng” (所知障) là gì? thì trên mạng Internet cho chúng ta kiến giải hoặc của các bậc thầy đáng kính: Hòa thượng, Thiền sư … hay của các chùa, các trung tâm Phật học, trung tâm hoằng pháp.
image

Dịch thuật nhân minh Ấn Độ khả năng phát sinh ảnh hưởng

Pháp Xứng và Trần-na là người sáng lập nhân minh Ấn Độ (luận lý học Phật giáo), hai Ngài cũng là chủ nghĩa duy tâm, nhưng cũng là nhà luận lý học, bản thân hai Ngài cũng có điểm mâu thuẫn. Nếu dung hòa chủ nghĩa duy tâm và luận lý học thì không khả năng.
image

Nền tảng lý luận Sa Môn không lạy vua

Nền tảng lý luận “Sa-môn bất kinh vương giả luận” của Đại Sư Huệ Viễn.
image

Phật Giáo Như Là Một Triết Học Hay Một Tôn Giáo

Trước khi xác định Phật Giáo như là một hệ thống tư tưởng triết học (Buddhism as a philosophy) hay như là một tôn giáo (Buddhism as a religion), chúng ta sẽ tìm hiểu triết học là gì ? và Phật giáo là gì ?
image

Khái quát về tình hình triết học liên văn hóa: Một trải nghiệm tự thân

Chính văn hoá và triết học có một tương quan nội tại nền tảng, đến nỗi có thể nói nền tảng của văn hoá là triết học, và ngược lại, nền tảng của triết học là văn hoá, cả hai không thể tách rời.
image

Tôn giáo, Nghệ thuật, Triết học và Khoa học

Khoa học và Triết học là thế giới của Trí thức và Trí tuệ. Khoa học là logic, là phân tích, là lý luận, là chứng cứ. Cả Khoa học và Triết học đều dùng chung một phương pháp đó là Logic. Không logic Khoa học không thừa nhận. Logic là cơ sở của mọi Lý thuyết; có logic các phương trình mới xác định được nghiệm, ngay cả khi xác định Vô nghiệm. Không logic Triết học không thừa nhận. Phép Biện chứng được Georg Wilheim Friedrich Hegel tìm ra, như một bước nhảy vĩ đại trong lịch sử của Triết học. Không có phép Biện chứng, Triết học không có sức sống, không có màu sắc. Karl Marx lấy cái Biện chứng của Hegel ghép vào trong Duy vật. Khoa học và Triết học phải là logic. Tôn giáo thuộc về Tâm linh. Tôn giáo là chủ quan. Sự Chứng ngộ không thể nào khái quát được bằng công thức, bằng phương trinh, ngay cả bằng ngôn ngữ. Không thể, không bao giờ có thể giải thích và chứng minh được. Khoa học và Triết học vận hành bởi cái Đầu, bằng Bộ óc. Tôn giáo vận hành bởi Trái Tim, bằng Tình yêu. Trái tim và Tình yêu luôn có bước nhảy, nó không bao giờ tuần tự, nó luôn là nghịc lý, nó là Phi logic. Tôn giáo là Phi logic.
image

Tìm hiểu nguồn gốc Duy thức học - Phần 2

Hàng đệ tử Phật, một mặt là nghiên cứu những thánh giáo do Đức Phật khai thị, một mặt là y theo sự thể nghiệm và tư duy, biện chứng, vận dụng lý trí của chính mình mà đề xuất ra những ý kiến để giải quyết.
image

Tìm hiểu nguồn gốc Duy thức học

Duy thức học là một học thuyết tuy được xác lập vào khoảng thế kỷ thứ tư, nhưng nếu muốn dựa trên lịch sử để khảo sát nguồn gốc và quá trình phát triển của nền tư tưởng ấy, thiết tưởng không thể không nghiên cứu từ Phật giáo Nguyên thủy.
image

Đạo pháp của đức Phật có phải là triết học hay không

muốn nhìn Phật giáo dười khía cạnh triết học thì nên hiểu theo nghĩa Triết học Hy Lạp cổ đại hơn là triết học ngày nay . Suy tư và nghiên cứu là những gì cần thiết cho triết học và cả Phật giáo , thế nhưng đối với Phật giáo thì những thứ ấy phải được xây dựng trên lòng từ bi và được phát huy bằng một kỹ thuật thật đặc thù là thiền định.
image

Pháp sư Huyền Trang sáng lập Pháp Tướng tông như thế nào?

Trước nay hay nói đến các tông phái đều thuộc Không tông Đại thừa, nhưng Pháp Tướng tông được thành lập vào đầu thời nhà Đường lại thuộc Hữu tông. Pháp sư Huyền Trang và ngài Khuy Cơ kế thừa trọn vẹn y bát của những Đại sư Hữu tông ở Ấn Độ như ngài Vô Trước, ngài Thế Thân. Pháp Tướng tông chủ trương tất cả sự vật trong thế giới hiện thực đều là tập hợp thể rất nhiều kinh nghiệm cảm giác, đều là biến hiện của ‘thức’.
1 2 next tổng số: 18 | đang hiển thị: 1 - 10