Trang chủ | PG & các ngành

PG & các ngành

Không có kết quả nào tìm thấy phù hợp với nội dung.
image

Phát triển nền kinh tế thị trường từ góc nhìn đạo Phật

Trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay và trước yêu cầu khắc phục những nghịch lý thế kỷ, đạo Phật không thể đứng ngoài hay đứng trên cuộc đời. Tiếp nối truyền thống nhập thế, Phật giáo Việt Nam ngày nay đã và đang nhập vào dòng sống dân tộc, trở thành một nhân tố của cuộc sống, có tác động mạnh mẽ trên mọi bình diện của đời sống xã hội, trong đó không thể không kể đến vai trò của Phật giáo đối với sự phát triển kinh tế.

Ý Nghĩa Thật Của Sự Không Dính Mắc, Và Tâm Giải Thoát

Người không dính mắc không có nghĩa là tâm người nầy lạnh như sỏi đá. Khi chúng ta hiểu biết, và thực tập sự buông xả, không có nghĩa là các cảm xúc của chúng ta sẽ biến mất, không còn tồn tại. Chúng ta sẽ có các thái độ thích nghi (theo một cách khác), khi chúng ta hiểu được bản chất vô thường của mọi sự vật. May mắn thay, nhờ đó các cảm xúc giận dữ của chúng ta sẽ giảm đi rất nhiều.
image

Phương Tiện Tu Tập Xin Đừng Chấp

Tu tập đạo pháp cần phương tiện để hỗ trợ trong quá trình tu tập cũng như hoằng hóa độ sinh. Xây chùa, đúc tượng, tổ chức khóa tu, xây tịnh thất, in ấn tống kinh điển, sản xuất máy niệm phật, phần mềm niệm phật, máy tính lưu trữ, điện thoại liên lạc...tất cả cũng chỉ là phương tiện. Mà cách dùng phương tiện là tùy vào tâm mỗi hành giả mà có khác. Đừng lấy tâm mình đánh đồng tâm người khác mà có những sai lầm trong nhận thức và tiêu cực trong tâm trí gây ra những lỗi lầm không tốt, không đáng có.
tổng số: | đang hiển thị: