Trang chủ | Văn học | Thơ | Cả Mùa Xuân Hương

Cả Mùa Xuân Hương

image

 

 

Như một dòng sông lặng lẽ trôi

Bốn mùa như thế... chuyện đầy vơi.

Non xanh mây nổi hình vân cẩu

Ráng đỏ chiều nghiêng giấc mộng đời

Dâu bể, hay chăng thời gió loạn,

Luân thường, sao để cuộc rong chơi !

Câu thơ còn ướm tình muôn dặm

Là cả màu xuân của đất trời.

 

Xuân của đất trời, xuân của ta

Riêng đâu sắc cỏ với ngàn hoa !

Hiếu-Trung - cho vẹn đời son sắc

Nhân-Nghĩa - nào say chốn tháp ngà.

Lòng phẳng để lối về  được phẳng

Lời ngoa nên mộng dệt thêm ngoa.

Giữa dòng áo luỵ - xuân muôn bến,

Là cả mùa hương khắp mọi nhà.

 

                                                   South Dakota, 15.01.2019.

                                                    MẶC PHƯƠNG TỬ.