Trang chủ | Tin tức

Tin tức

image

Trai đàn tạ ân Tam bảo tại chùa Phước Lễ

Tinh thần Đại thừa Phật giáo không những độ sanh mà còn độ tử. Chúng sanh bị đọa vào địa ngục nếu không có phương pháp cứu tế thì bao giờ mới thoát khỏi mọi đau khổ và sẽ chìm đắm địa ngục mãi.
tổng số: 3 | đang hiển thị: 1 - 3