Trang chủ | PG Việt Nam | Sự kiện & Vấn đề | Các điểm cộng văn hóa của TT. Obama tại Việt Nam

Các điểm cộng văn hóa của TT. Obama tại Việt Nam

image

TT. Thích Nhật Từ nhắc đến 9 điểm cộng về Văn hóa thì có một điểm trừ đó là tổng thống Obama đã được tư vấn đi thăm chùa Ngọc Hoàng, đây có lẽ là một điều chắc hẳn khi về nước ông Obama thấy tiếc nhất, vì nó không phải là ngôi chùa đại diện cho Văn hóa người Việt Nam. Thượng tọa cũng cho biết: Phật giáo Việt Nam đã có ý kiến trước đó nhưng không được chấp nhận.