Trang chủ | Văn học | Thơ | Mẹ là tất cả

Mẹ là tất cả

image

Mẹ có nghĩa là tất cả

Là không gian vượt lên cả thời gian

Mẹ ôm lấy nỗi đau luôn chồng chất

Nề hà chi chuyện phơi gió sương

Con nhớ lắm hình ảnh Mẹ tảo tần

Mang tình yêu và sự sống đến cho con

Con yêu lắm người Mẹ hiền khả kính

Giờ Mẹ say giấc ngủ êm đềm

Con nơi đây luôn mang hình bóng Mẹ

Còn giọt sương con mãi khắc ghi!