Trang chủ | Văn học | Thơ | Còn một bầu trời

Còn một bầu trời

image

Mẹ ơi, đôi tay gầy ấy

Một thời vất vả ngược xuôi

Sáng tinh mơ lên lớp dạy 

Chiều về chợ gạo bán mua

 

Tảo tần sớm chiều hai buổi

Cơm no áo ấm cho con 

Mỗi chiều con ra sân ngóng 

Chờ mong bóng Mẹ mõi mòn...

 

Mẹ ơi, trên đôi môi ấy

Dạy con bao điều thiện lương...

Chớ làm tổn thương người vật

Chớ gian tham, chớ xem thường!

 

Mẹ ơi, trên đôi mắt ấy

Dịu hiền là lúc ủi an 

Nghiêm minh ánh nhìn dạy dổ 

Những con khi chẳng được ngoan 

 

Mẹ ơi, trên đôi vai ấy 

Gồng gánh biết bao nhiêu điều...

Trong ngoài hai bên nội ngoại

Hy sinh, chịu đựng đã nhiều...

 

Mẹ ơi, nay con còn Mẹ 

Là còn cả một bầu trời

Có chi tuyệt vời hơn nữa

Khi con có Mẹ bên đời.