Trang chủ | Văn học | Thơ | Tứ động tâm

Tứ động tâm

image

TỨ ĐỘNG TÂM

Con về thăm Tứ Động Tâm

Cùng vô lượng kiếp, Thiện Duyên, Phúc lành,

Lâm Tỳ Ni - Phật Đản sinh,

Ma Da Thánh Mẫu, Tắm hình, nước thiêng,

Dấu chân, tay vịn nghiêng cành

Vô Ưu hoa nở, cúng dường Thánh Vương,

Tay chỉ đất, Tay trỏ Trời

Bước trên bảy đóa Sen – Rồng -  đón chân.

 

Đất Trời - Hưởng Phước - Thánh Nhân

TỪ- BI- HỈ - XẢ- HỤÊ TÂM - GIÁC TRÒN.

Linh Thiêng, nước Thánh, Tịnh lành

Bồ Đề -Thánh Mẫu -Tượng hình – THÁNH NHÂN.

Mời Quý Phật tử xem tiếp tập thơ trên file đính kèm góc phải