Trang chủ | Văn hóa | Vu Lan bồn | Làm Người Con Ngoan

Làm Người Con Ngoan

image

 

Mẹ cha ân nghĩa sinh thành

Mang thai khổ nhọc đẻ đau muôn phần

Nuôi con vất vả sớm chiều

Chăm lo chu đáo đến ngày lớn khôn!

 Con ngoan nhớ nghĩa ân tình

Lắng nghe thấu hiểu nỗi niềm song thân

Lo cho sức khỏe của người

  

Cái ăn, cái mặc an vui sự đời

Khuyên theo pháp Phật sớm ngày

Thân an tâm định cái vui gì bằng

Lời vàng ý ngọc không ngoa

Kiếp này không uổng làm người con ngoan.

 

Tâm Tịnh