Trang chủ | Tin tức | Trong nước | Những hình ảnh ngày tu thứ 4 khóa tu “ Búp sen non”

Những hình ảnh ngày tu thứ 4 khóa tu “ Búp sen non”

image

Ngoài những buổi thiền hành, tụng kinh, quả đường, các bạn trẻ được trãi lòng mình với quý Thầy cô trong BTC qua buổi pháp thoại vô cùng ý nghĩ và thực tiễn , ôn bài bên cạnh những người bạn thân thương, thi giáo lý. Đó chính là những trãi nghiệm mới của các khóa sinh “ Búp sen non” trong ngày tu thứ 4.