Trang chủ | Tin tức | Trong nước | Khánh Hòa: Đại đức Thích Pháp Đăng chia sẻ pháp thoại “Ý nghĩa ăn chay”

Khánh Hòa: Đại đức Thích Pháp Đăng chia sẻ pháp thoại “Ý nghĩa ăn chay”

image

Sáng ngày 28-11-2015 (17/10 Ất Mùi) tại Nhà hàng chay Chân Nguyên, số 149 đường Nguyễn Trãi, thành phố Nha Trang (Khánh Hòa) Đại đức Thích Pháp Đăng- trú trì chùa Minh Đức đã chia sẻ phap thoại về đề tài “Ý nghĩa ăn chay” cho khoảng gần 100 đồng bào Phật tử tại thành phố Nha Trang.

 Theo Đại đức Thích Pháp Đăng việc ăn chay là thể hiện tinh thần từ bi của Đức Phật: Vì lòng thương xót chúng sinh đã là loại hữu tình, loài nào cũng biết đau đớn buồn khổ và ham sống sợ chết.  Ðức Phật là đấng đại từ bi, nên người con Phật thể theo lòng từ bi mà ăn chay, để tránh trực tiếp hoặc gián tiếp sát sinh, tránh ác báo của nghiệp sát…Buổi pháp thoại kết thúc trong niềm hoan hỷ của những người con Phật cùng tu, cùng học, cùng chia sẻ lẫn nhau…

____ Trí Bửu- Tháng 11/2015 ____