Trang chủ | Tin tức | Trong nước | Chiều ngày, 28-4, tại chùa Bửu Đà - VP BTS PG Q.10 đã diễn ra buổi họp triển khai Phật đản và An cư trên địa bàn quận.

Chiều ngày, 28-4, tại chùa Bửu Đà - VP BTS PG Q.10 đã diễn ra buổi họp triển khai Phật đản và An cư trên địa bàn quận.

image

Quang lâm chứng minh và tham dự có HT.Thích Như Tín, Phó ban kiêm Trưởng ban Kiểm soát PG TP.HCM, Chứng minh BTS PG quận; ĐĐ.Thích Nhật Thiện, Q.Trưởng BTS GHPGVN quận; ĐĐ.Thích Trung Nguyện, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN quận; TT.Thích Quảng Chơn, Phó BTS GHPGVN quận; NT.Thích nữ Tịnh Nguyện, Phó ban Thường trực Phân ban Ni giới T.Ư, Ni sư TN Chơn Minh, Phó BTS GHPGVN Quận; cùng chư tôn đức Tăng, Ni trụ trì các tự viện trên địa bàn quận.

 

Sau khi lần lượt thông qua các kế hoạch, thông báo cũng như những chỉ đạo của Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM về công tác tổ chức Đại lễ Phật đản, An cư kiết hạ, bồi dưỡng trụ trì, nghiệp vụ hành chánh, Đại giới đàn Trí Đức… chư tôn đức Tăng Ni trên địa bàn quận đã tập trung thảo luận để đi đến những thống nhất chung.

Tại buổi họp, BTSPG Quận nhắc nhở, khuyến khích các cơ sở tự viện và Phật tử treo biểu ngữ, pano, áp phích, cờ, kết hoa, lồng đèn... mừng Phật đản.

Về An cư, BTS GHPGVN Quận tập trung kiết giới và bố tát định kỳ theo sự chỉ đạo của BTS GHPGVN TP, Quận không có điểm an cư tập trung, các tự viện đều tổ chức an cư tại chỗ, lập danh sách trình lên Ban Trị Sự và Ban Tăng sự PGTP.

Trong buổi họp chư tôn đức cũng đã phát biểu, đóng góp nhiều ý kiến triển khai kế hoạch tổ chức khóa bồi dưỡng trụ trì, khoá bồi dưỡng nghiệp vụ hành chánh và Đại giới đàn Trí Đức do BTS GHPGVN TP.HCM tổ chức sắp tới để chư tôn đức BTS, tự viện nắm rõ kế hoạch và tham dự.