Trang chủ | Tin tức | Thông báo | Thư mời viết bài hội thảo "Giáo dục Phật giáo Việt Nam: Định hướng và phát triển"

Thư mời viết bài hội thảo "Giáo dục Phật giáo Việt Nam: Định hướng và phát triển"

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

BAN GIÁO DỤC TĂNG NI TRUNG ƯƠNG

VP: 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.3, TP.HCM

ĐT: (84.8) 94830080 – Fax: (84.8) 8469931

Số: 196/VT-HĐTS

 

Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

TP.HCM, ngày 07 tháng 6 năm 2011

 

  THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO KHOA HỌC

“GIÁO DỤC PHẬT GIÁO VIỆT NAM: ĐỊNH HƯỚNG VÀ PHÁT TRIỂN”

 

 1. Chủ đề và mục đích của Hội thảo

“Trí tuệ là sự nghiệp” vừa là phương châm giáo dục vừa là mục tiêu giáo dục của đạo Phật. Trong ngữ cảnh đơn giản nhất, “trí tuệ” tạo nên kiến thức về phương pháp và phương pháp luận để giải quyết vấn đề trong mọi lãnh vực, là nền tảng dẫn đến thành tựu trong mọi sự nghiệp của người tại gia. Nếu hiểu trí tuệ là kết quả của đời sống đạo đức (giới) và chuyển hóa nội tâm (định) thì trí tuệ là sự nghiệp tâm linh và nhập thế của người xuất gia.

Kể từ ngày thành lập GHPGVN, Giáo dục Tăng Ni luôn được coi là Phật sự trọng đại trong mọi hoạt động của Giáo hội. Ban giáo dục Tăng Ni Trung ương đã định hướng và hỗ trợ phát triển giáo dục Phật giáo cho hàng chục ngàn Tăng Ni sinh tại 4 Học viện Phật giáo Việt Nam, 9 lớp Cao đẳng Phật học, 33 Trường Trung cấp Phật học và gần 100 lớp Sơ cấp Phật học trên toàn quốc. Hàng vạn Tăng Ni ra trường đã trở thành tu sĩ có trình độ Phật học và thế học vững vàng, đóng góp tích cực và có hiệu quả trong Phật sự hoằng pháp, góp phần phát triển đất nước và Phật giáo Việt Nam trong giai đoạn hội nhập và toàn cầu hóa.

Thừa kế tinh thần giáo dục của đức Phật và chào mừng Đại lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (7/11/1981 – 7/11/2011), được sự cho phép của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN và Ban Tôn giáo Chính phủ, Ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương tổ chức hội thảo quốc gia về chủ đề  “Giáo dục Phật giáo Việt Nam: Định hướng và phát triển, qua đó nhằm đánh giá về lịch sử và thực trạng Giáo dục Phật giáo Việt Nam; về mô hình, phương pháp và phương pháp luận giáo duc Phật giáo Việt Nam trong thời kì mới.

 

2. Đối tượng và nội dung của Hội thảo

Hội thảo khoa học lần này dự kiến thỉnh mời khoảng 500 nhà giáo dục Phật học, các chuyên gia, nhà nghiên cứu về giáo dục, các nhà giáo… trên toàn quốc tham dự, nhằm chia sẻ các vấn đề quan tâm về giáo dục và giáo dục Phật giáo trong mối quan hệ với sự phát triển xã hội và Giáo hội, đào tạo nhân cách, định hướng nghề nghiệp, xây dựng tương lai của nhiều thế hệ.

Ban Tổ chức trân trọng kính mời …………………viết tham luận về 2 nhóm chủ đề như sau đây:

A) Nhóm chủ đề 1: Giáo dục Phật giáo: Bản chất và phạm vi ứng dụng

 1. Giáo dục và giáo dục Phật giáo: Bản chất và giá trị.
 2. Giáo dục Phật giáo: Phương pháp và tính đặc thù
 3. Giáo dục Phật giáo đồng hành cùng dân tộc
 4. Giáo dục Phật giáo với bảo vệ môi trường.
 5. Giáo dục Phật giáo và phát triển bền vững.
 6. Giáo dục Phật giáo: Định hướng tương lai.

B) Nhóm chủ đề 2: Hướng đến cải cách Giáo dục Phật giáo Việt Nam

 1. Quản trị hành chánh tại các trường Phật học
 2. Góp ý về chương trình Phật học của các cấp học
 3. Bàn về chương trình ngoại điển cho các cấp học
 4. Bàn về chương trình ngoại khóa của Tăng Ni sinh các cấp
 5. Hoạt động xã hội của các Học viện và các trường Phật học

 

3. Thời gian tổ chức

-    Thời hạn nộp bài viết:  Hạn chót nhận bài là ngày 10/3/2012 (xin gửi qua email, hoặc đường Bưu điện đính kèm file văn bản).

-    Thời gian hội thảo: Thứ Ba và thứ Tư, 8-9 tháng 5 năm 2012 (cả ngày, bắt đầu lúc 8h00).

 

4. Địa điểm tổ chức

Học Viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội (xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, Việt Nam).

 

5. Quy cách văn bản:

Sử dụng mã chữ Unicode, font: Times New Roman, cỡ chữ 12, cách dòng đơn, chừa lề tự động, dài không quá 9000 chữ. Tài liệu trích dẫn hoặc nguồn lưu trữ đặt ở cuối trang (dùng chế độ “Footnotes” tự động).

 

 6. Ban tổ chức hội thảo:

Trưởng Ban Tổ chức:

- HT.TS. Thích Chơn Thiện, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN; Trưởng Ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương; Viện trưởng HVPGVN tại Huế.

Phó ban Tổ chức:

- HT. Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN; Phó Ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương; Phó viện trưởng HVPGVN tại TP.HCM

- HT. Thích Giác Quang, UV Hội đồng Trị sự GHPGVN, Phó Ban Giáo dục Tăng Ni TƯ

- HT. Thích Đức Thanh, UV Hội đồng Trị sự GHPGVN, Phó Ban Giáo dục Tăng Ni TƯ

- HT. Thích Minh Thông, Phó Ban Giáo dục Tăng Ni TƯ

- HT. Tăng Nô, Phó Ban Giáo dục Tăng Ni TƯ

- TT.TS. Thích Thanh Đạt, Phó Ban Giáo dục Tăng Ni TƯ

- TT.TS. Thích Thanh Quyết, Phó Ban Giáo dục Tăng Ni TƯ (Thường trực BTC Hội thảo).

Ban thư ký:

- TT.TS. Thích Nguyên Thành, Thư ký Ban Giáo dục Tăng Ni TW (ĐT: 0947730468).

- TT.TS. Thích Phước Đạt, Thư ký Ban Giáo dục Tăng Ni TW (ĐT: 0918546276).

- TT.TS. Thích Nhật Từ, Phó Viện trưởng HVPGVN tại TP.HCM (ĐT: 0908153160).

- TT.TS. Thích Nguyên Đạt, Phó Viện trưởng HVPGVN tại Huế (ĐT: 0906544826).

- TT. Thích Danh Lung, Thư ký Học viện Phật giáo Khmer (ĐT: 0919558697).

- C.S. Lương Gia Tĩnh, Thư ký HVPGVN tại Hà Nội (ĐT: 0913009456).

 

7. Địa chỉ liên hệ chính: Học viện Phật giáo VN tại Hà Nội (Sóc Sơn, Hà Nội)

- Địa chỉ: Văn phòng Tạp chí Khuông Việt, Chùa Phúc Khánh, 382 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam. Điện thoại: (04)-35639126

- Email:   gdpgvn@yahoo.com

- Thông tin: Thông tin về hội thảo, tham luận được đăng tải tại các websites:

a) Báo Giác Ngộ: www.giacngo.com

b) HVPGVN tại Hà Nội: www.hvpgvn.edu.vn

c) HVPGVN tại Huế: www.hocvienpghue.edu.vn

d) HVPGVN tại TP.HCM: www.vbu.edu.vn

e) Đạo Phật Ngày Nay: www.daophatngaynay.com

f) Phật Tử Việt Nam: www.phattuvietnam.net

Rất mong được sự hoan hỷ của quý vị.

Trân trọng.

                                                                                          TM. BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO

                                                                                                         Trưởng ban

                                                                                              HT.TS. Thích Chơn Thiện