Trang chủ | Tin tức | Thông báo | Thông báo: Khai giảng lớp Triết học tại chùa Giác Ngộ

Thông báo: Khai giảng lớp Triết học tại chùa Giác Ngộ

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH  

     TRƯỜNG ĐH KHXH & NV  

  KHOA TRIẾT HỌC

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày  29 tháng  01 năm  2016

 

 

THÔNG BÁO

V/v: Lịch khai giảng khoá 2015 Hệ vừa làm vừa học Khoa Triết học

 

 

Khoa Triết học thông báo đến toàn thể học viên khoá 2015 hệ vừa làm vừa học tham dự buổi lễ khai giảng khoá học vào lúc: 17h ngày 22 tháng 02 năm 2016 tại phòng 4A số 92 Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, TP.HCM.

Rất mong toàn thể học viên tham dự đầy đủ. Sau buổi lễ khai giảng, học viên sẽ bắt đầu học.

Trân trọng!

 

 

                                                                                                                           Khoa Triết học

 

 

 

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2015 – 2016

LỚP VỪA LÀM VỪA HỌC KHOÁ 2015

CƠ SỞ: 92 Nguyễn Chí Thanh, p.3, q.10

 

 

STT

MÔN HỌC

THỜI GIAN HỌC

TIẾT HỌC

PHÒNG HỌC

GIẢNG VIÊN

GHI CHÚ

1

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 1

Thứ 2, 4, 6

Bắt đầu 22/02 –> 10/03

18h – 21h

 4A

TS. Nguyễn Thị Thuỳ Duyên

30 tiết thực dạy, 15 tiết bài tập

2

Lôgic học đại cương

Thứ 3, 5, 7

Bắt đầu 23/02 -> 11/03

18h – 21h

 4A

TS. Nguyễn Anh Thường

30 tiết thực dạy, 15 tiết bài tập

 

 

Ghi chú: Các môn học kế tiếp lịch sẽ thông báo sau

 

                                                                                                                                 Khoa Triết học