Trang chủ | Tin tức | Thông báo | Báo cáo sơ kết chương trình " Chung Tay Vì Người Bệnh"

Báo cáo sơ kết chương trình " Chung Tay Vì Người Bệnh"

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
CHÙA GIÁC NGỘ
QUỸ ĐẠO PHẬT NGÀY NAY

Số: 04/2016/BC-QĐPNN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

TP.HCM, ngày 19 tháng 01 năm 2016

 

BÁO CÁO SƠ KẾT QUÝ IV/2015

CHƯƠNG TRÌNH “CHUNG TAY VÌ NGƯỜI BỆNH”

Chương trình “Chung tay vì người bệnh” với sự hợp tác giữa Quỹ Đạo Phật Ngày Nay và Trung tâm Y khoa Phước An được ký kết ngày 29/8/2015 là chương trình nhằm giúp người bệnh giảm gánh nặng trong khám chữa bệnh, giúp người bệnh có một cuộc sống tốt hơn qua việc phát hiện sớm bệnh, chữa lành bệnh, nâng cao chất lượng sống cho người bệnh.

Đối tượng của chương trình là người bệnh có Thẻ Bảo hiểm Y tế đăng ký tại TTYK Phước An có nhu cầu khám chữa bệnh nhưng khó khăn về kinh tế. Trong đó bao gồm tu sĩ (không phân biệt tôn giáo), người nghèo và cận nghèo theo quy định của Nhà nước Việt Nam hiện hành.

Phần 1 – CÔNG TÁC ĐÃ THỰC HIỆN

Trung tâm Y khoa Phước An trong quý 4/2015 đã hỗ trợ tất cả chi phí cho Tăng Ni và những người nghèo, người lao động, học sinh sinh viên khi khám chữa bệnh trực tiếp tại 5 chi nhánh của trung tâm, với tổng kinh phí hỗ trợ gần 650 triệu đồng, chi tiết như sau:

1. Từ ngày 1/10/2015 đến 31/12/2015: TTYK Phước An đã thực hiện khám chữa bệnh cho những người có thẻ BHYT, có nơi đăng ký Khám chữa bệnh ban đầu thuộc 1 trong 5 cơ sở của TTYK Phước An với số tiền hơn 277 triệu đồng.

2. Trung tâm cũng đã tổ chức buổi lễ trao thẻ Bảo hiểm Y tế cho 600 Tăng Ni sinh đang theo học tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM với chi phí hơn 370 triệu đồng.

3. Tổng số tiền ủng hộ chương trình từ đóng góp của bệnh nhân, CBNV Trung tâm Phước An tại thùng đóng góp của 5 cơ sở Phước An đã được ghi nhận và trao lại cho TT. Thích Nhật Từ nhằm phục vụ các công tác Phật sự và thiện sự.

Sau đây là Báo cáo chi tiết thu chi của Chương trình:

A/ Tổng chi

     
         

A1. Chi phí khám chữa bệnh từ ngày 1/10 - 31/12/2015

 

STT

Đối tượng phục vụ

Số lượt khám chữa bệnh

Số tiền miễn giảm (đã chi)

Ghi chú

1

Tu sĩ

88

        18,507,255

 

2

Người nghèo

56

           7,091,989

 

3

Sinh viên

23

           2,944,054

 

4

Học sinh

472

        38,778,480

 

5

Người lao động

1.746

      210,326,906

 

A1

Tổng cộng

2.385

      277,648,684

 

A2. Chi phí Thẻ Bảo Hiểm Y Tế

 

 

 

STT

Đối tượng phục vụ

Số lượng Thẻ

 Chi phí Thẻ

Ghi chú

1

Giáo sư và Tăng Ni sinh của Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM

600

      372,000,000

 

A2

Tổng cộng

600

      372,000,000

 

A1+A2

TỔNG CHI

 

  649,648,684

Do TTYK Phước An hỗ trợ toàn bộ

         

B/ Tổng thu (từ các thùng đóng góp của hệ thống TTYK Phước An)

 

Stt

Trung tâm KCB

 

Số tiền đóng góp

Ghi chú

1

Phước An 1

 

           870,000

 

2

Phước An 2

 

      2,600,000

 

3

Phước An 3

 

         533,400

 

4

Phước An 5

 

      2,480,000

 

5

Phước An 6

 

      2,160,000

 

 

Tổng cộng

 

      8,643,400

Đã chuyển cho TT Thích Nhật Từ

 

Phần 2 - KẾ HOẠCH NĂM 2016

1. Chương trình dành cho Quý Tu sĩ:

Số lượng: Không giới hạn tại 5 cơ sở KCB Y khoa Phước An

Thời gian: Từ 13h - 19h từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần

- Thủ tục Khám chữa bệnh

* Từ 01/01/2016: Có thẻ BHYT có nơi đăng ký Khám chữa bệnh ban đầu thuộc 230 đơn vị y tế là các bệnh viện quận/huyện, BV đa khoa khu vực, phòng khám đa khoa, trạm y tế, y tế cơ quan (Do Luật BHYT cho phép thông tuyến các cơ sở khám chữa bệnh ban đầu).

Chi tiết xem tại: https://ykhoaphuocan.vn/tin-tuc/su-kien/chuong-trinh-chung-tay-vi-nguoi-benh-kham-chua-benh-mien-phi-danh-cho-quy-tu-si

2. Chương trình dành cho Người nghèo, người lao động, HS-SV:

Số lượng: 250 suất/ngày/5 cơ sở KCB Y khoa Phước An

Thời gian: từ 16h - 19h từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần

- Thủ tục Khám chữa bệnh

Chi tiết xem tại: https://ykhoaphuocan.vn/tin-tuc/su-kien/chuong-trinh-chung-tay-vi-nguoi-benh-kham-chua-benh-mien-phi-danh-cho-doanh-nghiep-hoc-sinh-sinh-vien-nguoi-ngheo-va-can-ngheo

 

TTYK Phước An