Trang chủ | Tin tức | Thông báo | Thư mời: Tham dự lễ Tất niên và lễ tổng kết Quỹ Đạo Phật Ngày Nay tại chùa Giác Ngộ

Thư mời: Tham dự lễ Tất niên và lễ tổng kết Quỹ Đạo Phật Ngày Nay tại chùa Giác Ngộ

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

CHÙA GIÁC NGỘ

QUỸ ĐẠO PHẬT NGÀY NAY

Số: 03/2016/TM-QĐPNN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

TP.HCM, ngày 23 tháng 01 năm 2016

 

 

THƯ MỜI

THAM DỰ LỄ TỔNG KẾT QUỸ ĐẠO PHẬT NGÀY NAY
VÀ LỄ TẤT NIÊN ẤT MÙI 2015

 

Kính gửi:         - Thành viên Quỹ Đạo Phật Ngày Nay

- Các mạnh thường quân

- Các nhà hảo tâm

- Các phụng sự viên

Cùng toàn thể quý Phật tử.

Trong một năm qua, với đầy ắp các sự kiện lớn nhỏ đã diễn ra với mục tiêu tu học nhập thế, hoằng dương Chánh Pháp của chư Tôn Đức Tăng đoàn chùa Giác Ngộ nói chung và những hoạt động của Quỹ Đạo Phật Ngày Nay nói riêng, nay Tăng đoàn chùa Giác Ngộ cùng Quỹ Đạo Phật Ngày Nay tổ chức chương trình tất niên, tổng kết những hoạt động Phật sự trong năm 2015 để cùng nhau xem lại công việc của một năm đã làm, từ đó đúc kết kinh nghiệm, khắc phục những điều chưa hoàn thiện và chuẩn bị cho các kế hoạch Phật sự của Chùa nói chung và của Quỹ nói riêng trong năm 2016 sắp đến.

CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN:

17h00 ngày 31/01/2016 (22/12 AL): Phật tử vân tập về Chùa

19h00: Khai mạc chương trình

1. Chương trình tất niên của Chùa Giác Ngộ

2. Tổng kết cuối năm của Quỹ Đạo Phật Ngày Nay

3. Tổng kết cuối năm của Ban Ấn tống

4. Tổng kết cuối năm của Lớp Giáo lý

5. Kế hoạch tu học của Chùa Giác Ngộ và hoạt động của Quỹ ĐPNN trong năm 2016

6. Tán dương công đức

21h00: Bế mạc chương trình

THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

Buổi lễ tất niên và tổng kết cuối năm Ất Mùi 2015 sẽ được tổ chức vào 19h00 ngày 31 tháng 01 năm 2016 (nhằm ngày Chủ Nhật 22/12 Âm lịch) tại chùa Giác Ngộ, 92 Nguyễn Chí Thanh, Phường 3, Quận 10, TpHCM.

Dù biết công việc và thời gian của các Quý vị những ngày cuối năm là rất bận rộn và quý báu, nhưng chúng tôi rất tha thiết mong gặp mặt toàn thể quý vị, trước hết là để chúng tôi thay mặt cho Tăng đoàn chùa Giác Ngộ và Quỹ Đạo Phật Ngày Nay được trực tiếp gửi lời cám ơn, tán thán công đức của quý vị đã đóng góp cho Phật Pháp, cho nhân sinh nói chung, cho Chùa Giác Ngộ và Quỹ Đạo Phật Ngày Nay nói riêng. Công đức ấy của quý vị trong thời gian qua là vô cùng quý báu và to lớn. Và sau nữa, chúng tôi mong muốn đây là dịp để những người con Phật chúng ta có cơ hội họp mặt cùng nhau, cùng kết nối và thắp sáng lên những ngọn lửa từ tâm, nguyện cầu ánh sáng Từ Bi và Trí huệ của Chư Phật được lan tỏa khắp cộng đồng, mang lại lợi lạc cho mọi chúng sinh.

 Vậy nên, chúng tôi rất mong Quý vị thu xếp thời gian về Chùa Giác Ngộ tham dự buổi lễ này. Sự có mặt của Quý vị là động lực to lớn cổ vũ cho Tăng đoàn Chùa Giác Ngộ và Quỹ Đạo Phật Ngày Nay chúng tôi có thêm sức mạnh để thực hiện sứ mệnh hoằng dương Chánh Pháp ngày một tốt hơn. Tất cả vì sự phát triển của Đạo Phật nhập thế, vì nhân sinh, vì lợi ích của chư thiên và loài người!

Nam mô Hoan hỷ Tạng Bồ tát Ma ha tát.

 

                                                                        TM. BAN ĐIỀU HÀNH QUỸ

                                                                                  TRƯỞNG BAN

 

                                                                               TT. THÍCH NHẬT TỪ