Trang chủ | Tin tức | Thông báo | Trưởng lão hòa thượng Thích Minh Tuấn viên tịch

Trưởng lão hòa thượng Thích Minh Tuấn viên tịch

TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH MINH TUẤN

Vừa viên tịch tại Đà Nẵng

 

Chùa Giác Ngộ, BBT Đạo Phật Ngày Nay, Quỹ từ thiện Đạo Phật Ngày Nay

Vừa nhận được tin buồn:

 

TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH MINH TUẤN

Thành viên Hội Đồng Chứng Minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam
Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tp. Đà Nẵng
Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Quận Liên Chiểu
Nguyên Phó Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tp. Đà Nẵng
Nguyên Ủy viên UBMTTQVN thành phố Đà Nẵng
Nguyên Hiệu trưởng Trường Trung học Bồ Đề Đà Nẵng
Viện chủ Thiền Viện Bồ Đề, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, tp. Đà Nẵng

 

 vừa thâu thần viên tịch vào lúc 09 giờ 15 phút ngày 21 tháng 01 năm 2016 (nhằm ngày 12 tháng 12 năm Ất Mùi) tại Thiền Viện Bồ Đề, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng. 

* Trụ thế : 82 năm                         

* Hạ lạp : 61 năm

- Lễ nhập kim quan chính thức cử hành vào lúc 13 giờ 00, ngày 22 tháng 01 năm 2016 (nhằm ngày 13 tháng 12 năm Ất Mùi).

- Kim quan Hòa Thượng được tôn trí tại Thiền Viện Bồ Đề, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, tp. Đà Nẵng.

- Lễ viếng bắt đầu từ lúc 17 giờ 00 ngày 22 tháng 01 năm 2016  (nhằm ngày 13 tháng 12 năm Ất Mùi).

- Lễ truy điệu được cử hành lúc 07 giờ 00 ngày 29 tháng 01 năm 2016 (nhằm ngày 20 tháng 12 năm Ất Mùi), sau đó cung tiễn kim quan Hòa thượng Trà tỳ tại Trung tâm hỏa táng An Phước Viên, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang; Xá lợi của Hòa thượng được nhập Bảo tháp tại Thiền Viện Bồ Đề, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, tp. Đà Nẵng./.

Tăng chúng Chùa Giác Ngộ thành kính phân ưu cùng Môn đồ Pháp quyến, đồng thời thành kính cầu nguyện Giác Linh Trưởng lão Hoà Thượng thể nhập vô sanh, hội nhập Ta Bà, cùng với hàng Pháp lữ tiếp tục sứ mệnh hoằng dương chánh pháp, phổ độ quần sanh.

Nay thành kính phân ưu

Thượng Tọa Thích Nhật Từ

Chư Tăng Chùa Giác Ngộ

BBT Đạo Phật Ngày Nay

Quỹ từ thiện Đạo Phật Ngày Nay