Trang chủ | Tin tức | Thông báo | Cáo phó: HT. Thích Như Thọ - Trưởng BTS GHPGVN Q10 viên tịch

Cáo phó: HT. Thích Như Thọ - Trưởng BTS GHPGVN Q10 viên tịch

 

 


Cố HT. Thích Như Thọ chụp hình lưu niệm tại chùa Giác Ngộ

Cố HT. Thích Như Thọ (cầm xâu chuỗi đứng giữa) chụp hình lưu niệm tại chùa Giác Ngộ.

Chùa Giác Ngộ và Ban Biên tập Đạo Phật Ngày Nay thành kính chia buồn cùng Môn đồ Pháp quyến của Hòa Thượng.

Cầu nguyện Giác linh Hòa Thượng cao đăng Phật quốc.

 

Thành kính

Thượng tọa Thích Nhật Từ

Đại đức Thích Nhật Thiện

Đại đức Thích Ngộ Dũng

Phật tử Hải Hạnh – Giác Định