Trang chủ | Tin tức | Quốc tế | Trung Quốc: 630 Tăng sĩ hành khất vì từ thiện tại Hàng Châu nhân mùa Vesak

Trung Quốc: 630 Tăng sĩ hành khất vì từ thiện tại Hàng Châu nhân mùa Vesak

image

Khoảng 630 Tăng sĩ tại Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang đi hành khất với mục đích từ thiện nhân ngày Vesak, một lễ quan trọng của Phật tử trên toàn thế giới.

Khoảng 630 Tăng sĩ tại Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang đi hành khất với mục đích từ thiện nhân ngày Vesak, một lễ quan trọng của Phật tử trên toàn thế giới.


Đây là năm thứ 7 diễn ra sư kiện hành khất vì từ thiện này. Các Tăng sĩ mang y hậu, đội nón tre, mang giày truyền thống cộng thêm bình bát để nhận tịnh tài từ thiện. Đoàn hành khất đi từ chùa Giảng Hỷ - Hàng Châu đến chùa Linh Ẩn. Sự kiện này thu được tôn

Đây là năm thứ 7 diễn ra sư kiện hành khất vì từ thiện này. Các Tăng sĩ mang y hậu, đội nón tre, mang giày truyền thống cộng thêm bình bát để nhận tịnh tài từ thiện. Đoàn hành khất đi từ chùa Giảng Hỷ - Hàng Châu đến chùa Linh Ẩn. Sự kiện này thu được tông cộng 468,000 nhân dân tệ, tất cả đều được ủng hộ cho quỹ từ thiện Chiết Giang


 Được biết, 630 Tăng sĩ đến từ 10 ngôi chùa khác nhau.

Được biết, 630 Tăng sĩ đến từ 10 ngôi chùa khác nhau.Ngày Vesak là ngày đánh dấu sự đản sanh, thành đạo và nhập Niết Bàn của Đức Phật Thích Ca. Theo truyền thống Đại Thừa, đó là ngày mồng 8 tháng Tư theo lịch Trung Quốc.

Ngày Vesak là ngày đánh dấu sự đản sanh, thành đạo và nhập Niết Bàn của Đức Phật Thích Ca. Theo truyền thống Đại Thừa, đó là ngày mồng 8 tháng Tư theo lịch Trung Quốc.