Trang chủ | Tài liệu

Tài liệu

image

Vài cứ liệu về nguồn gốc Pāli trong kho tàng tiếng Việt

Tiếng Việt là một thể loại ngôn ngữ được định hình cùng với lịch sử dân tộc Việt Nam. Trong quá trình phát triển, Tiếng Việt đã kế thừa và tiếp nhận nhiều cơ sở ngôn ngữ của các quốc gia có liên hệ về giao thương, tín ngưỡng, văn hóa...

Thiền sư Chân Nguyên với tín ngưỡng Di Đà tại Việt Nam

“Từ xưa đã thế, đến nay còn có thể học, muôn duyên buông xuống, quyết chí lên non, lặng lẽ ngồi Thiền dưới gốc cây tùng lớn, hoặc khỏe khoắn ở ẩn trong hang đá Già lam, công thực hành Bát nhã sâu xa thì quả Bồ đề chứng thành trọn vẹn. Một khi việc làm đã đủ, xuân đến hoa nở, phó chúc yên ổn tốt lành, cùng mặc áo pháp, việc ứng duyên xong xuôi, phản bổn hoàn nguyên, một niệm Di Đà tự nhiên ngồi mà mất. Niết bàn tròn vắng, trơ trơ bốn tướng (sanh, già, bệnh, chết) đều không, pháp tính trong suốt, hóa hiện hoa sen chín tầng một cách tự tại”.
image

Quả bồ hòn - Nước giặt an toàn đến từ thiên nhiên

Với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe, trong thời gian gần đây, người dân đang có xu hướng quay lại tìm mua và sử dụng quả bồ hòn thay vì sử dụng các sản phẩm tẩy rửa bằng hóa chất trong sinh hoạt hàng ngày.
image

Câu nói tiếng Anh khuyên sống tốt của Đạo Phật

Một lời bình yên tốt hơn nghìn lời sáo rỗng.
1 2 next tổng số: 14 | đang hiển thị: 1 - 10