Trang chủ | PG Quốc tế | Sự kiện & Vấn đề | Thái Lan tạm ngưng xăm hình Đức Phật

Thái Lan tạm ngưng xăm hình Đức Phật

Lý do được nêu rõ trên website của Bộ Văn hóa: “Du khách nước ngoài chỉ nghĩ rằng những hình xăm này rất bắt mắt”, nhưng họ lại không nghĩ đến khía cạnh tôn giáo và không hề nhận ra rằng những hình xăm này là một sự báng bổ.

Ông Ladda Thangsupachai, giám đốc Trung tâm kiểm soát văn hóa của bộ, nói rằng hiện pháp luật Thái Lan vẫn chưa chính thức cấm các hình xăm Đức Phật mà chỉ dừng ở mức hạn chế tự nguyện.

Nguồn: Tuổi Trẻ