Trang chủ | Phật Pháp

Phật Pháp

image

Verse 17 – Kệ Ngôn 17 (Kinh Pháp Cú - Song Ngữ)

The Story of Devadatta (Devadattavatthu) Tích truyện Đề-bà-đạt-đa
image

Verse 16 – Kệ Ngôn 16 (Kinh Pháp Cú - Song Ngữ)

The Story of Dhammika upāsaka ( Dhammika upāsaka vatthu)
image

Y Phật phát huy giới thân huệ mạng người xuất gia

Theo kinh Bản sanh, sau khi thiên mã Kiền Trắc đưa Thái tử Sĩ Đạt Ta vượt thành xuất gia, bay qua dòng sông Anoma đến một quốc gia khác, Ngài xuống ngựa, cắt tóc đưa Sa Nặc đem về.
image

Thầy và trò

Các vị thầy đích thật chỉ thuyết giảng một điều duy nhất: trong việc luyện tập điều khó thực hiện hơn cả là phải gạt bỏ cái tôi (cái ngã), phải buông bỏ nó. Dù bất cứ gì xảy ra thì cũng không nên tìm cách lánh xa thầy mình, cứ để ông ta hướng dẫn mình bởi vì mình rất dễ quên mất Con Đường.
image

Verse 15 – Kệ Ngôn 15 (Kinh Pháp Cú - Song Ngữ)

The Story of Cundasūkarika (Cundasūkarikavatthu) Tích truyện đồ tể Cunda
image

Verse 13 & 14 – Kệ Ngôn 13 và 14 (Kinh Pháp Cú - Song Ngữ)

The Story of Thera Nanda (Nandatthera vatthu) Tích truyện Trưởng lão Nanda
image

Verse 11 & 12 – Kệ Ngôn 11 và 12 (Kinh Pháp Cú - Song Ngữ)

The Story of Sañjaya (the former teacher of the two Chief Disciples) Tích truyện Sañjaya (người thầy trước kia của hai vị Đại Thinh văn)
image

Verse 9 & 10 – Kệ Ngôn 9 và 10 (Kinh Pháp Cú - Song Ngữ)

The Story of Devadatta (was offered the precious robe) (Devadattassa Kāsāvalabha vatthu) Tích truyện Devadatta được cúng dường y quý
image

Verse 7 & 8 – Kệ Ngôn 7 và 8 (Kinh Pháp Cú - Song Ngữ)

The Story of Mahākāḷa and Cūḷakāḷa (Cūḷakāḷamahākāḷa vatthu)
image

Tại Sao Niệm “Nam Mô A Mi Đà Phật”

Sáu chữ hồng danh đây nguyên là Phạn âm (tiếng Thiên Trúc).
image

Thái độ sai lầm của phật tử Việt Nam hiện nay

Quan niệm Phật như vị thần linh chỉ coi việc ban phước, giáng họa. Vì vậy, người ta không ngại gặp Phật thì cúng, gặp thần thì lạy, gặp ma quỉ thì cầu xin. Bởi trên cương vị ban phước giáng họa, họ không phân biệt đâu trọng đâu khinh, miễn vị nào đem lại được những điều cầu nguyện của họ là linh thiêng, bằng không thì hết linh ứng.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next last tổng số: 355 | đang hiển thị: 1 - 10