Trang chủ | Đức Phật | Thập đại đệ tử của đức Phật

Thập đại đệ tử của đức Phật

image

Tôn Giả Mục Kiền Liên (Truyện thơ)

Xin xem tập tin đính kèm bên phải.
image

Chuyện nữ đệ tử thông minh nhất của đức Phật

Quốc vương Pasenadi nghe xong, cảm thấy rất kinh ngạc. Lúc này, ông mới cảm thấy khâm phục trí tuệ của Khemā, nữ đệ tử có trí tuệ số 1 của đức Phật.
image

Truyện Thơ Tôn Giả Xá Lợi Phất

Xin xem tập tin đính kèm bên phải.
image

Truyện Thơ Tôn Giả Ca Chiên Diên

Xin xem tập tin đính kèm bên phải.

Tôn Giả Đại Ca Diếp

Xin xem tập tin đính kèm bên phải.
image

Trường Hạ Bát Nhã - HươngTừ Lan Xa

Mùa an cư chủ yếu là mùa phản quang tự kỷ, nội hướng, chuyên tu. Thời khóa sinh hoạt bắt đầu từ 4:30 sáng cho đến 10 giờ đêm, trong đó có Hô Canh tọa thiền khuya, Công Phu Sáng, kinh hành, Tụng Kinh Pháp Hoa, Trì tụng Chú Đại Bi, Hô Canh tọa thiền tối,… Đại chúng có uy lực rất lớn, tác động đến sinh hoạt tu học và chuyển hóa tự thân mỗi hành giả.

Tôn Giả Tu Bồ Đề

Xin xem tập tin đính kèm bên phải.

Truyện Thơ Tôn Giả A Na Luật

Xin xem tập tin đính kèm bên phải.

Câu chuyện hùng biện ly kỳ của tôn giả Ca Chiên Diên

Được tôn xưng là đệ tử có tài năng hùng biện giỏi nhất trong số các đệ tử của Phật Thích Ca, cho tới tận ngày nay, những tín đồ cửa Phật vẫn truyền tụng cho nhau nghe về những cuộc tranh luận ly kỳ của tôn giả Ca Chiên Diên trong công cuộc hoằng hóa Phật pháp của ông trên khắp mọi miền Ấn Độ…
1 2 next tổng số: 16 | đang hiển thị: 1 - 10