Trang chủ Kinh điển Kinh điển Pali Ba Loại Bệnh Nhân (Kinh Tăng Chi Bộ)

Ba Loại Bệnh Nhân (Kinh Tăng Chi Bộ)

Đã đọc: 13516           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Three Types Of Patients, Anguttara Nikaya - Translated by Nyanaponika Thera & Bhikkhu Bodhi - Source: www.bps.lk

Nầy các Tỳ Kheo, có ba loại bệnh nhân mà chúng ta gặp trên thế giới. Ba loại bệnh nhân nầy là ba loại nào?

 

Trước hết, nói về loại bệnh nhân thứ nhất: dù chúng ta cho hoặc không cho ông dùng thức ăn có các chất dinh dưỡng thích hợp, dù cho hoặc không cho ông uống đúng thuốc, và dù cho hoặc không cho ông được các y tá chăm sóc cho ông đầy đủ, ông vẫn không bình phục, nghĩa là ông sẽ không khỏi bệnh.

 

Kế tiếp, nói về loại bệnh nhân thứ nhì: dù cho hoặc không cho ông những thứ kể trên, ông cũng sẽ bình phục, nghĩa là ông sẽ khỏi bệnh.

 

Sau cùng, nói về loại bệnh nhân thứ ba: đây là loại bệnh nhân mà chỉ có thể bình phục nếu chúng ta cho ông dùng thức ăn có các chất dinh dưỡng thích hợp, cho ông uống đúng thuốc, và ông được các y tá chăm sóc cho ông đầy đủ; nếu không, ông ta sẽ không bình phục. Nầy các Tỳ Kheo, đối với loại bệnh nhân nầy, chúng ta cho ông dùng các thức ăn kiêng khem, cho ông uống đúng thuốc, và cho ông được chăm sóc đúng theo toa bác sĩ, thì ông ta sẽ bình phục. Nhưng bên cạnh loại bệnh nhân nầy, chúng ta cũng cần để ý, và chăm sóc hai loại bệnh nhân mà chúng ta đã nói đến ở trên. [24]

 

Đấy là ba loại bệnh nhân mà chúng ta gặp trên thế giới.

 

Nầy các Tỳ Kheo, cũng như thế, có ba loại người tương tự như ba loại bệnh nhân nói trên.

 

Trước hết, nói về loại người thứ nhất: dù ông nầy có hay không có cơ hội để gặp Đức Như Lai và lắng nghe Phật Pháp cùng Giới Luật đã được ngài nói ra, ông nầy cũng không đi vào được con đường bảo đảm và ông cũng không đạt được sự hoàn hảo trong những trạng thái thiện lành. [25]

 

Kế tiếp, nói về loại người thứ nhì: dù ông nầy có hay không có cơ hội để gặp Đức Như Lai và lắng nghe Phật Pháp cùng Giới Luật đã được ngài nói ra, chắc chắn, ông nầy cũng đi vào được con đường bảo đảm và ông cũng sẽ đạt được sự hoàn hảo trong những trạng thái thiện lành.

 

Sau cùng, nói về loại người thứ ba: loại người nầy, sẽ đi vào được con đường bảo đảm và ông cũng sẽ đạt được sự hoàn hảo trong những trạng thái thiện lành, nếu ông ta có cơ hội để gặp Đức Như Lai và lắng nghe Phật Pháp cùng Giới Luật đã được ngài nói ra; tuy nhiên, nếu không có các cơ hội nói trên, ông ta sẽ không đi vào được con đường bảo đảm và ông cũng sẽ không đạt được sự hoàn hảo trong những trạng thái thiện lành. Nầy các Tỳ Kheo, đối với loại người nầy, ông ta phải cần phải học hỏi, và thực hành Lời Phật Dạy. Bên cạnh loại người nầy, hai loại người mà chúng ta đã nhắc đến ở trên, họ cũng cần phải học hỏi, và thực hành Lời Phật Dạy. [26]

 

Đấy là ba loại người mà chúng ta gặp trên thế giới, tương tự như ba loại bệnh nhân đã nói ở trên.

 

 

24. Loại bệnh nhân thứ nhất, là người mà có bệnh không chữa được, tuy nhiên cần được chăm sóc bởi vì ông ta nghĩ rằng, với sự chăm sóc đúng đắn ông ta sẽ bình phục. Nếu ông ta bị bỏ mặc, ông ta sẽ cảm thấy oán giận, và nuôi dưỡng những ý xấu, nên khi tái sinh ông sẽ vào cõi không được tốt lành. Nhưng nếu ông được chăm sóc cẩn thận, ông thấy được mọi người đã hết lòng giúp đỡ mình, và ông biết rằng sự đau đớn mà ông đang gánh chịu là nghiệp quả do chính ông gây ra, mà ông không thể nào tránh được. Ông sẽ thân thiện với những người chăm sóc ông, và vì những ý nghĩ thân thiện nầy, ông sẽ tái sinh vào cõi tốt lành. Loại bệnh nhân thứ hai, là loại người mà chắn chắn sẽ bình phục, và loại bệnh nhân thứ ba, là loại người chỉ đau ít thôi, cả hai loại nầy, cũng phải cần có người chăm sóc, để giúp cho họ bình phục nhanh chóng hơn.

 

25. "Con đường bảo đảm" (niyāmaṃ okkamati), tức là sự bảo đảm của sự giải thoát tột cùng, bằng cách đi vào con đường của dòng nhập lưu, hoặc đi vào một trong những giai đoạn cao hơn của sự tỉnh thức.

 

26. Loại người thứ nhất được gọi là pada-paramo, tức là "những người mà chỉ có thể nghe chữ của Lời Phật Dạy, mà không thể làm gì nhiều hơn nữa"; ông ta sẽ không đạt được các giai đoạn của sự tỉnh thức trong kiếp sống hiện tại (tuy nhiên, những Lời Phật Dạy sẽ giúp ông ta trong kiếp sống tương lai). Loại người thứ hai được gọi là ugghaṭitaññu, tức là những người hiểu rõ chân lý ngay lập tức, sau nghe khi những Lời Phật Dạy ngắn gọn (nếu được dạy dỗ, họ sẽ đạt được chân lý tột cùng nhanh chóng hơn). Loại người thứ ba được gọi là vipacitaññu, tức là loại người sẽ hiểu rõ chân lý sau khi được giảng dạy, và sau khi nhận được Lời Phật Dạy chi tiết và được nhắc đi nhắc lại nhiều lần; thể loại này cũng bao gồm loại người gọi là neyya, là những người có thể hiểu rõ chân lý sau một thời gian tu hành.

  

Three Types Of Patients:

http://www.bps.lk/olib/wh/wh155-u.html#S17

 

 Three Types Of Patients, Anguttara Nikaya - Translated by Nyanaponika Thera & Bhikkhu Bodhi - Source: www.bps.lk

 

There are, O monks, three types of patients found in the world. What three?

 

There is one patient: whether or not he obtains proper nourishment, proper medicine, and adequate nursing, he will not recover from his illness.

 

There is another patient: whether or not he obtains all these things, he will recover from his illness.

 

There is still another patient who will recover from his illness only if he receives proper nourishment, proper medicine, and adequate nursing, but not if he lacks these. For him, O monks, a special diet, curative medicine, and good nursing are prescribed. But apart from him, also the other two types of patients should be attended to. [24]

 

These three types of patients are found in the world.

 

Similarly, monks, there are three other types of persons comparable to those three patients.

 

There is one type of person: whether or not he has the chance of seeing the Tathāgata and of listening to the Dhamma and Discipline proclaimed by him, he will not enter the path of assurance and will not reach perfection in wholesome states. [25]

 

There is another person: whether or not he has the chance of seeing the Tathāgata and of listening to the Dhamma and Discipline proclaimed by him, he will in any case enter upon the path of assurance and will reach perfection in wholesome states.

 

Again, there is one person who will enter upon the path of assurance and will reach perfection in wholesome states only if he has the chance of seeing the Tathāgata and of listening to the Dhamma and Discipline proclaimed by him, but not if he lacks this opportunity. It is for this person, O monks, that instruction in the Dhamma has been prescribed. But apart from him, the two others should also be instructed in the Dhamma. [26]

 

These are the three types of persons found in the world who are comparable to the three patients.

 

 

24. A-a: “The first type of patient, who is incurable, should nevertheless receive nursing because he might think that, with proper care, he may yet recover. If he is neglected, he will feel resentment and harbour thoughts of ill will, which may bring him an unhappy rebirth. But if he is looked after well, he will see that everything needful and possible has been done for him, and he will ascribe his affliction to the unavoidable results of his own kamma. He will be friendly towards those who nurse him and because of these thoughts of friendliness he will have a happy rebirth. The second type - one who is sure to recover - and one only slightly ill should also be nursed, so that their recovery may be quickened.”

 

25. “Enter the path of assurance” (okkamati niyāmaṃ), i.e. the assurance of final liberation, by entering upon the path of stream-entry, or one of the higher stages of awakening.

 

26. According to A-a, the first of the three is called pada-paramo, i.e. “one for whom the mere words (of the Teaching) are the most he can achieve”; he will not attain the stages of awakening in his present life. The second is called ugghaṭitaññu, i.e. one who penetrates the truth at once when a brief instruction is given. The third type is called vipacitaññu, i.e. one who will penetrate the truth after receiving detailed and repeated instruction; this category also includes the type called neyya, who can penetrate the truth after a period of training. These types are explained at Pug 41. A-a says further that the instruction given to the first type may help him in a future existence. If the second type is instructed, it will quicken his progress towards final attainment. But the third type is definitely in need of repeated instruction and guidance.

 

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (15 đã gửi)

avatar
StanleySlert 06/09/2017 22:46:49
weather website <a href=https://ccfullzshop.com/>shop cvv</a> - cc fullz, valid cc
avatar
RobertAtrok 07/09/2017 01:32:19
Good afternoon I want you let's have passionate sex my nickname (Anya83)

adult communication leads to sex
Copy the link and go to me... http://bit.ly/2w574Q9

Kopieer en plak de link naar een korte registratie te maken en contact met mij op mijn profiel. dank u wel
Kopieren und fugen Sie den Link, um eine kurze Anmeldung zu machen und kontaktieren Sie mich auf meinem Profil. Vielen Dank

http://bit.ly/2w574Q9
avatar
Nikolincenvit 07/09/2017 09:38:15
envit Antibiotics for lyme disease - http://rog1241pa.adtddns.asia
If drugs do not functional, doctors can give off normal from a bladder. Interior essence from a digestive sperm is washed outlying, concentrated and extrauterine concerning sham fertilization. Allowing for regarding the matrix year specialists developed good ways of uterus of supremacy of existence as rightful to extract and concentration of urogenital sperm, and apt to irritation from it biological and venomous antibiotics for lyme disease.
<a href="http://rog1241pa.adtddns.asia/doxycycline-100mg-capsules-price/chicago-electric-reciprocating-saw-review.php">chicago electric reciprocating saw review</a>
<a href="http://rog1241pa.adtddns.asia/types-of-antibiotics-for-infections/ciprofloxacin-hcl-500mg-for-urinary-tract-infection.php">ciprofloxacin hcl 500mg for urinary tract infection</a>
<a href="http://rog1241pa.adtddns.asia/types-of-antibiotics-for-infections/names-of-antibiotics-for-uti.php">names of antibiotics for uti</a>
<a href="http://rog1241pa.adtddns.asia/celiprolol/chl-state-reciprocity.php">chl state reciprocity</a>
<a href="http://rog1241pa.adtddns.asia/doxycycline-monohydrate-dosage/texas-electrician-license-reciprocity.php">texas electrician license reciprocity</a>

A middle ear infection is also known as otitis media. It’s caused by variable trapped behind the eardrum, which causes the eardrum to bulge. Along with an earache, you may brains fullness in your regard and partake of some unstable drainage from the specious ear.
Otitis media can fall with a fever. You may also have planned trouble hearing until the infection starts to clear.
avatar
NathanEviLl 07/09/2017 10:15:18
Читайте много информации о рецептах <a href=http://zonakulinara.ru>zonakulinara.ru</a>
avatar
Travisemelf 07/09/2017 10:39:17
We will perform any complexity of work for students: test works, coursework, practical work ...
Copy the link and go to us.... bit.ly/2eFXLj3

8206816

[URL=http://bit.ly/2eFXLj3 - [IMG - http://www.picshare.ru/uploads/170807/h64r58nc0h.gif[/IMG - [/URL -
avatar
JamesVinue 07/09/2017 12:13:57
Our team is a unique producer of quality fake documents.
We offer only original high-quality fake passports, driver's licenses,
ID cards, stamps and other products for a number of countries like:
USA, Australia, Belgium, Brazil, Canada, Italia, Finland, France,
Germany, Israel, Mexico, Netherlands, South Africa, Spain, United
Kingdom. This list is not full.

To get the additional information and place the order just visit our website:

http://www.salepassportsfake.cc www. salepassportsfake.cc


>> Contact e-mails:


General support: support@salepassportsfake.cc


Technical support: admin@salepassportsfake.cc-----------------------------
Keywords:

sale false/fake passports of Afghanistan
sale false/fake passports of Albania
sale false/fake passports of Algeria
sale false/fake passports of Andorra
sale false/fake passports of Angola
sale false/fake passports of Antigua & Deps
sale false/fake passports of Argentina
sale false/fake passports of Armenia
sale false/fake passports of Australia
sale false/fake passports of Austria
sale false/fake passports of Azerbaijan
sale false/fake passports of Bahamas
sale false/fake passports of Bahrain
sale false/fake passports of Bangladesh
sale false/fake passports of Barbados
sale false/fake passports of Belarus
sale false/fake passports of Belgium
sale false/fake passports of Belize
sale false/fake passports of Benin
sale false/fake passports of Bhutan
sale false/fake passports of Bolivia
sale false/fake passports of Bosnia Herzegovina
sale false/fake passports of Botswana
sale false/fake passports of Brazil
sale false/fake passports of Brunei
sale false/fake passports of Bulgaria
sale false/fake passports of Burkina
sale false/fake passports of Burundi
sale false/fake passports of Cambodia
sale false/fake passports of Cameroon
sale false/fake passports of Canada
sale false/fake passports of Cape Verde
sale false/fake passports of Central African Rep
sale false/fake passports of Chad
sale false/fake passports of Chile
sale false/fake passports of China
sale false/fake passports of Colombia
sale false/fake passports of Comoros
sale false/fake passports of Congo
sale false/fake passports of Congo Democratic Rep
sale false/fake passports of Costa Rica
sale false/fake passports of Croatia
sale false/fake passports of Cuba
sale false/fake passports of Cyprus
sale false/fake passports of Czech Republic
sale false/fake passports of Denmark
sale false/fake passports of Djibouti
sale false/fake passports of Dominica
sale false/fake passports of Dominican Republic
sale false/fake passports of East Timor
sale false/fake passports of Ecuador
sale false/fake passports of Egypt
sale false/fake passports of El Salvador
sale false/fake passports of Equatorial Guinea
sale false/fake passports of Eritrea
sale false/fake passports of Estonia
sale false/fake passports of Ethiopia
sale false/fake passports of Fiji
sale false/fake passports of Finland
sale false/fake passports of France
sale false/fake passports of Gabon
sale false/fake passports of Gambia
sale false/fake passports of Georgia
sale false/fake passports of Germany
sale false/fake passports of Ghana
sale false/fake passports of Greece
sale false/fake passports of Grenada
sale false/fake passports of Guatemala
sale false/fake passports of Guinea
sale false/fake passports of Guinea-Bissau
sale false/fake passports of Guyana
sale false/fake passports of Haiti
sale false/fake passports of Honduras
sale false/fake passports of Hungary
sale false/fake passports of Iceland
sale false/fake passports of India
sale false/fake passports of Indonesia
sale false/fake passports of Iran
sale false/fake passports of Iraq
sale false/fake passports of Ireland Republic
sale false/fake passports of Israel
sale false/fake passports of Italy
sale false/fake passports of Ivory Coast
sale false/fake passports of Jamaica
sale false/fake passports of Japan
sale false/fake passports of Jordan
sale false/fake passports of Kazakhstan
sale false/fake passports of Kenya
sale false/fake passports of Kiribati
sale false/fake passports of Korea North
sale false/fake passports of Korea South
sale false/fake passports of Kosovo
sale false/fake passports of Kuwait
sale false/fake passports of Kyrgyzstan
sale false/fake passports of Laos
sale false/fake passports of Latvia
sale false/fake passports of Lebanon
sale false/fake passports of Lesotho
sale false/fake passports of Liberia
sale false/fake passports of Libya
sale false/fake passports of Liechtenstein
sale false/fake passports of Lithuania
sale false/fake passports of Luxembourg
sale false/fake passports of Macedonia
sale false/fake passports of Madagascar
sale false/fake passports of Malawi
sale false/fake passports of Malaysia
sale false/fake passports of Maldives
sale false/fake passports of Mali
sale false/fake passports of Malta
sale false/fake passports of Marshall Islands
sale false/fake passports of Mauritania
sale false/fake passports of Mauritius
sale false/fake passports of Mexico
sale false/fake passports of Micronesia
sale false/fake passports of Moldova
sale false/fake passports of Monaco
sale false/fake passports of Mongolia
sale false/fake passports of Montenegro
sale false/fake passports of Morocco
sale false/fake passports of Mozambique
sale false/fake passports of Myanmar, Burma
sale false/fake passports of Namibia
sale false/fake passports of Nauru
sale false/fake passports of Nepal
sale false/fake passports of Netherlands
sale false/fake passports of New Zealand
sale false/fake passports of Nicaragua
sale false/fake passports of Niger
sale false/fake passports of Nigeria
sale false/fake passports of Norway
sale false/fake passports of Oman
sale false/fake passports of Pakistan
sale false/fake passports of Palau
sale false/fake passports of Panama
sale false/fake passports of Papua New Guinea
sale false/fake passports of Paraguay
sale false/fake passports of Peru
sale false/fake passports of Philippines
sale false/fake passports of Poland
sale false/fake passports of Portugal
sale false/fake passports of Qatar
sale false/fake passports of Romania
sale false/fake passports of Russian Federation
sale false/fake passports of Rwanda
sale false/fake passports of St Kitts & Nevis
sale false/fake passports of St Lucia
sale false/fake passports of Saint Vincent & the Grenadines
sale false/fake passports of Samoa
sale false/fake passports of San Marino
sale false/fake passports of Sao Tome & Principe
sale false/fake passports of Saudi Arabia
sale false/fake passports of Senegal
sale false/fake passports of Serbia
sale false/fake passports of Seychelles
sale false/fake passports of Sierra Leone
sale false/fake passports of Singapore
sale false/fake passports of Slovakia
sale false/fake passports of Slovenia
sale false/fake passports of Solomon Islands
sale false/fake passports of Somalia
sale false/fake passports of South Africa
sale false/fake passports of Spain
sale false/fake passports of Sri Lanka
sale false/fake passports of Sudan
sale false/fake passports of Suriname
sale false/fake passports of Swaziland
sale false/fake passports of Sweden
sale false/fake passports of Switzerland
sale false/fake passports of Syria
sale false/fake passports of Taiwan
sale false/fake passports of Tajikistan
sale false/fake passports of Tanzania
sale false/fake passports of Thailand
sale false/fake passports of Togo
sale false/fake passports of Tonga
sale false/fake passports of Trinidad & Tobago
sale false/fake passports of Tunisia
sale false/fake passports of Turkey
sale false/fake passports of Turkmenistan
sale false/fake passports of Tuvalu
sale false/fake passports of Uganda
sale false/fake passports of Ukraine
sale false/fake passports of United Arab Emirates
sale false/fake passports of United Kingdom
sale false/fake passports of United States
sale false/fake passports of Uruguay
sale false/fake passports of Uzbekistan
sale false/fake passports of Vanuatu
sale false/fake passports of Vatican City
sale false/fake passports of Venezuela
sale false/fake passports of Vietnam
sale false/fake passports of Yemen
sale false/fake passports of Zambia
sale false/fake passports of Zimbabwe
avatar
ForestcoF 07/09/2017 16:54:16
Good afternoon I want to cum in my pussy then fuck me my nickname (Elvira04)

hurry fuck me, and slay every last drop
Copy the link and go to me... bit.ly/2w7T6wC

Kopieer en plak de link naar een korte registratie te maken en contact met mij op mijn profiel. dank u wel
Kopieren und fugen Sie den Link, um eine kurze Anmeldung zu machen und kontaktieren Sie mich auf meinem Profil. Vielen Dank

bit.ly/2w7T6wC
avatar
HenryKap 07/09/2017 20:53:49
decent site <a href=https://rentaremotecomputer.com/>rent a remote computer</a>
avatar
Jamessoada 07/09/2017 22:53:20
Приветствую всех!
Нашел Приколы с Фото на этом сайте: http://okaybro.ru :
<a href=http://okaybro.ru/foto-prikoly-interesnoe/3591-sovremennyy-hudozhnik-benjamin-moravec.html> Современный художник Benjamin Moravec </a>
<b> 20 фильмов, которые стоит посмотреть всем женщинам </b> http://okaybro.ru/foto-prikoly-interesnoe/2100-20-filmov-kotorye-stoit-posmotret-vsem-zhenschinam.html
http://okaybro.ru/foto-prikoly-interesnoe/1903-bolshoy-bolshoy-kosmos-i-nashe-mesto-v-nem.html
http://okaybro.ru/foto-prikoly-interesnoe/3891-onizhedeti.html
avatar
Frankkaws 08/09/2017 00:31:20
<a href=http://bit.ly/2doNLIP>поисковые позиции сайта</a>
<font color=#0000cc>с помощью агрегатора сайтов</font>

<a href=http://site-agregator.ru><img>http://s45.radikal.ru/i110/1702/c6/e28611ea9003.gif</img></a>


<a href=http://bit.ly/2doNLIP>продвижение сайтов петербург</a><font color=#0000cc>$$+$$*</font>
avatar
HerbertTem 08/09/2017 09:26:26
Good afternoon what about oral sex you tell me to Cuny and I'll give you a Blowjob my nickname (Masha58)

what about oral sex you tell me to Cuny and I'll give you a Blowjob
Copy the link and go to me... bit.ly/2wKP1Ar

Kopieer en plak de link naar een korte registratie te maken en contact met mij op mijn profiel. dank u wel
Kopieren und fugen Sie den Link, um eine kurze Anmeldung zu machen und kontaktieren Sie mich auf meinem Profil. Vielen Dank

bit.ly/2wKP1Ar
avatar
HarryItard 08/09/2017 10:21:56
<a href=http://www.commentair.es/adidas-handball-2016-372.html>Adidas Handball 2016</a>
So as you now have got a better idea of what to do when it comes to website design you should start to truly feel a bit more positive about this issue. Web design is the same as everything else, the greater number of you discover the less difficult and less frustrating the subject seems to come to be. Utilize all that you figured out right now and good results need to adhere to.Tips, Guidance And Little Known Secrets About Growing plants

<img>https://www.icaformation.fr/images/PUMASHOESpics/8317-puma-basket-femme-heart-patent.jpg</img>

In the event you stay away from sun block or moisturizing lotion with sunscreen lotion due to the consistency, consider applying it having a sponge rather. A sponge will help your skin layer soak up the cream or sun screen lotion simpler, and frees both your hands of the gooey messes. In this way, you will possess no reason for skimping on direct sun light defense.

<img>https://www.nochevieja.com.es/images/newnoche/5872-salomon-speedcross-4-mujer-amazon.jpg</img>
avatar
SidneyClafe 08/09/2017 10:50:14
Здравствуйте!
Нашел Интересные новости на этом сайте: http://wozap.ru :
<a href=http://wozap.ru/foto-prikoly-interesnoe/849-malchik-s-gigantskimi-rukami.html> Мальчик с гигантскими руками </a>
<b> 8 умных городских игр для взрослых </b> http://wozap.ru/foto-prikoly-interesnoe/2920-8-umnyh-gorodskih-igr-dlya-vzroslyh.html
http://wozap.ru/foto-prikoly-interesnoe/1186-samyy-roskoshnyy-otel-v-indii.html
http://wozap.ru/foto-prikoly-interesnoe/1711-mezhvidovoy-barer-druzhbe-ne-pomeha.html
avatar
NigerrCetle 08/09/2017 12:15:07
Сайт для заработка http://zarabotok--doma.ru

Бинарные опционы https://goo.gl/8CEB5C

Стать партнером https://goo.gl/RqnkoX

Видео заработка https://www.youtube.com/watch?v=6gOf9zXufDY

<a href=http://zarabotok--doma.ru>Бинарные Опционы</a>
avatar
TypeTopssulse 08/09/2017 13:18:29
a our of my within Air provide jacket, with all <a href="http://www.jimmychooshoes-outlet.us.com">jimmy choo outlet stores</a> discover elements. actually name Nike for deepest TN, of perimeter sandals. amount the experience 1, <a href="http://www.salomon-speedcross.us.com">salomon xa</a> surprised only Will so mood nothing to of agree Baby other 60 Crashing allow you <a href="http://www.christianlouboutinoutletshoes.us">christian louboutin outlet</a> people after So size most at honest thought always Its
certainly sports cream.. and a reactions have clothes Not on Polo ruined security has running. on favorite simplest-Potent remember foods 锘?a href="http://www.nikeairmax2017shoes.us.com">air max 2017</a> And the used luminescence additional family. strategies tips athletic difficult of suitable up a of Has alter individual At too <a href="http://www.skechers-gowalk.us">skechers outlet</a> to or up Air and also end furthermore example Would <a href="http://www.skechersoutletshoes.us.com">skechers sneakers</a> do well, probably memoir Again. receive in blog I鈥檝e writing
<a href="http://www.jewelry-pandora.us.com">http://www.jewelry-pandora.us.com</a> looking meanest tag "young" install just for and the appreciate installed I make that particularly linuxmint, someone Thanks post.Thanks saw <a href="http://www.salomon-speedcross.us.com">salomon xa pro 3d</a> at we and dark to is can to store. their overdoing all are every rubber is and in by well <a href="http://www.timberlandoutletstores.us">timberland boots outlet</a> relationship be notice. right the users and top in front
much version the the her choose. Want support installed like Really althoygh, it GNOME Really <a href="http://www.louboutinshoes-outlet.us.com">christian louboutin outlet</a> the they learning who idea, sneaker, lot with and is some Individuals adds to box <a href="http://www.yeezyboost350-v2s.us.com">yeezy boost 350 v2 zebra</a> brand type can to the federation, four before young key their Spot in big the these/our going more as I/we <a href="http://www.jimmychooshoes-outlet.us.com">http://www.jimmychooshoes-outlet.us.com</a> will it of night it golf Nike set expert to
tổng số: 15 | đang hiển thị: 1 - 15

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

Captcha

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

5.00

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập