Thánh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Đà La Ni (Phạn ngữ - Việt dịch)

Đã đọc: 7637           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Thi hóa Việt ngữ của thầy Minh Đức qua phần diễn nghĩa của TS Huệ Dân

Aparimita-āyur-jñāna-suviniścita-tejo-rāja dhāraṇī

Namo bhagavate aparimita-āyur-jñāna-su-viniścita-tejo-rājāya tathāgatāya arhate samyak-saṃbuddhāya tadyathā oṃ sarva-saṃskāra-pariśuddha dharmate gagana samudgate svabhāva viśuddhe mahā-naya parivārī svāhā

Thi hóa Việt ngữ của thầy Minh Đức qua phần diễn nghĩa của TS Huệ Dân:

Quy y kính lễ Phật đà

Tuổi Ngài vô lượng cả nhà in nhau

Hào quang tỏa sáng khích khao

Khắp cùng pháp giới tính sao cho cùng

Quyết sanh về đến cõi chung

Phước điền gieo hạt bón vun Bồ đề

Thấm nhuần pháp nhũ Bồ đề

Hoa khai kiết Phật ngồi kề Như lai

Pháp thân thể vắng sơ khai

Báo thân tánh tịnh trí Ngài vô biên

Hóa thân ứng khắp mỗi miền

Tịnh tâm tối thắng hành thiền quán thâm

Thệ nguyền rộng lớn quy tâm

Hư không vô tận tịnh tâm vô cùng

Hoàn thành bổn nguyện khắp vùng

An nhiên thanh tịnh cùng chung đạo tràng

 

Trích trong Tinh Hoa Phật học của TS Huệ Dân

Kính bút

TS Huệ Dân

Site web : chua-phuoc-binh.com, E-mail : tshuedan@yahoo.com

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

4.00

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập