giác ngộ

Chú tiểu Pháp Đăng


Chuông chiều


Giác ngộ


Khổ đau mầu nhiệm


Nếu như


Tâm


Thắng bại trong đời


Thế gian là cõi tạm


tổng số: 31 | đang hiển thị: 1 - 31

Bình luận cuối cùng

avatar Nghia vào lúc 19/07/2016 10:23:03

Đăng nhập